Vägar och trafik hösten 1993

SND-ID: snd0571-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000899

Ingår i samling hos SND: Vägar och trafik

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Vägverket

Forskningshuvudman

Trafikverket rorId

Beskrivning

In 1993 The Swedish National Road Administration decided to initiate a series of surveys measuring and following up the general public´s experiences and usage of Swedish roads, and to look into how the products and services of the National Road Administration were received by the users. The first section of the questionnaire includes questions on the respondent´s experiences as a driver: number of miles driven by different types of vehicles annually, type of driving license and for how long the respondent has hold a driving license, and size of car available. Questions on the usage of vehicles includes how dependent the respondent and his/her household is on a car, if the car usage will increase or decrease within the next five years, reasons for changes in car usage, the most common means of travel to work, shops, on holiday etc., and how often the respondent uses different kinds of roads. Questions on risks in traffic deals with how often the respondent is exposed to different kinds of risks and how dangerous he/she counts them to be. Other questions deals with the traffic environment, how o

... Visa mer..
In 1993 The Swedish National Road Administration decided to initiate a series of surveys measuring and following up the general public´s experiences and usage of Swedish roads, and to look into how the products and services of the National Road Administration were received by the users. The first section of the questionnaire includes questions on the respondent´s experiences as a driver: number of miles driven by different types of vehicles annually, type of driving license and for how long the respondent has hold a driving license, and size of car available. Questions on the usage of vehicles includes how dependent the respondent and his/her household is on a car, if the car usage will increase or decrease within the next five years, reasons for changes in car usage, the most common means of travel to work, shops, on holiday etc., and how often the respondent uses different kinds of roads. Questions on risks in traffic deals with how often the respondent is exposed to different kinds of risks and how dangerous he/she counts them to be. Other questions deals with the traffic environment, how often the respondent is exposed to different environmental problems and how troublesome he/she counts them to be. One section of the questionnaire is dedicated to the roads in the future, and in which fields the National Road Administration has to increase or decrease their efforts. Another section deals with information and information channels: the importance of getting information on road and weather conditions and knowledge and usage of different information channels. The respondents also have to give their opinion on the overarching direction of the National Road Administration in the future, how they think it works today, and to give their opinion on the National Road Administration in general, and how it is dealing with road safety issues and environmental issues. Background information includes gender, age, place of living, size of household, and number of children under the age of 16. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1993-09-20 – 1993-11-22

Variabler

208

Antal individer/objekt

1735

Viktning

Med hjälp av variabel 5 kan materialet vägas så att det blir representativt för hela befolkningen.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-09-20 – 1993-11-22
  • Datainsamlare: Nielsen Marketing Research
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Transport och resor (CESSDA Topic Classification)

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 1997-08-12
Senast uppdaterad: 2019-02-06