Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Estonia 2001

SND-ID: snd0760-4. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/9eee-nv74

Citering

Skapare/primärforskare

Elfar Loftsson - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Yonhyok Choe - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Södertörns högskola - Institutionen för samhällsvetenskaper rorId

Beskrivning

This is the second survey conducted at the Södertörn University College by the project 'Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region'. The first survey was carried out in Estonia, Latvia and Lithuania in 1999. In connection with the follow-up survey in 2001, a similar survey was also carried out in Poland. To address peoples' perception on social and political changes, a number of questions was asked concerning: Political efficacy and political participation, political trust, evaluation of the electoral process, conceptions and evaluation of environmental issues, civil rights and duties, and an evaluation on household economy and economic situation. To acquire comparability with other Citizen Survey Studies conducted at Uppsala University in Sweden and at six university institutes of European countries, the modules are similar to their questions in structure and wordings.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 – 2001

Variabler

373

Antal individer/objekt

1143

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001 – 2001
  • Instrument: Baltic Survey 2001 (Strukturerat frågeformulär) - The questionnaire was written in English. For conducting interviews in the three countries, the original version was translated into Estonian, Latvian, Lithuanian and Russian. In order to check whether the translated text captured the meaning of the original texts, some questions were retranslated into English. The translations were done by each national survey institute.
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Estland

Lägsta geografiska enhet

Region

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för samhällsvetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Loftsson, E., & Choe, Y. (2003). Political representation and participation in transitional democracies : Estonia, Latvia and Lithuania. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-52
Libris | Google Books
URN: urn:nbn:se:sh:diva-52
ISBN: 9189315146
SwePub: oai:DiVA.org:sh-52

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2011-02-08
Senast uppdaterad: 2023-08-16