Allmänhetens åsikter om miniminivåer och konsumtionsenhetsskala 2001

SND-ID: snd0777-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/r9j5-r751

Citering

Skapare/primärforskare

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för socialt arbete rorId

Beskrivning

En del av projektet "SCB frågar Sverige" utförd på uppdrag av Göteborgs universitet. Avser frågor om allmänhetens åsikter kring ekonomi och konsumtion.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-74 år och bosatta i Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

The sample is drawn from Statistic Sweden's register over the total population (RTB) and is stratified after gender and five different age groups. Random probability sample within each strata.

Tidsperiod(er) som undersökts

2001-11-22 – 2001-12-19

Variabler

21

Antal individer/objekt

1180

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-11-22 – 2001-12-19
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för socialt arbete

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2002-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06