VALU 2004 - SVT:s vallokalsundersökning Europaparlamentsvalet 2004

SND-ID: snd0811-1. Version: 2.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002178

Ingår i samling hos SND: SVT:s vallokalsundersökningar

Citering

Alternativ titel

VALU04

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Hans Hernborn - Sveriges Television AB

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Forskningshuvudman

Sveriges Television AB rorId

Beskrivning

Denna vallokalsundersökning genomfördes i anslutning till Europaparlamentsvalet den 13 juni 2009.

Vallokalsundersökningar (exit polls) innebär att man frågar ett urval av väljare då de lämnar vallokalen dels vilket parti de röstat på och dels ett antal valsociologiska frågor. Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal länder för prognos- och analysändamål. Den första vallokalsundersökningen i Sverige genomfördes vid riksdagsvalet 1991. Liknande undersökningar har sedan dess genomförts i samband med samtliga riksdagsval, folkomröstningar och val till Europaparlamentet.

Syfte:

Ge ett analysunderlag för den valvaka som sändes i Sveriges Television under valkvällen, samt för andra eftervalsanalyser.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska valmanskåren

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval

Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning vid tidigare val från Posten valdes 35 poströstningsställen ut för att ingå i VALU 2004 EUP. Vid de utvalda poströstningsställena fick de som poströstade under ett slumpmässigt valt förmiddags- respektive eftermiddagspass under undersökningsperioden 31 maj-12 juni 2004 fylla i enkäten. Förmiddagspasset och eftermiddagspasset var tillsammans fyra timmar. Start- och slutpunkt för respektive pass valdes slumpmässigt.
Under valdagen, 13 juni 2004, genomfördes undersökningen vid 77 valdistrikt (vallokaler). Valdistrikten var fördelade på de olika regionerna i enlighet med regionernas storlek vad avser antalet röstberättigade. Detta innebär till exempel att det i en region utvaldes fler valdistrikt än i de övriga tre regionerna. Inom varje region valdes så genom slumpmässigt stratifierat urval (stratifierat efter storlek och geografiskt läge inom regionen) de valdistrikt som skulle ingå i undersökningen. På detta sätt kom 77 valdistrikt att utväljas. För varje distrikt utvaldes därefter ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass, vilka tillsamma

... Visa mer..
Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning vid tidigare val från Posten valdes 35 poströstningsställen ut för att ingå i VALU 2004 EUP. Vid de utvalda poströstningsställena fick de som poströstade under ett slumpmässigt valt förmiddags- respektive eftermiddagspass under undersökningsperioden 31 maj-12 juni 2004 fylla i enkäten. Förmiddagspasset och eftermiddagspasset var tillsammans fyra timmar. Start- och slutpunkt för respektive pass valdes slumpmässigt.
Under valdagen, 13 juni 2004, genomfördes undersökningen vid 77 valdistrikt (vallokaler). Valdistrikten var fördelade på de olika regionerna i enlighet med regionernas storlek vad avser antalet röstberättigade. Detta innebär till exempel att det i en region utvaldes fler valdistrikt än i de övriga tre regionerna. Inom varje region valdes så genom slumpmässigt stratifierat urval (stratifierat efter storlek och geografiskt läge inom regionen) de valdistrikt som skulle ingå i undersökningen. På detta sätt kom 77 valdistrikt att utväljas. För varje distrikt utvaldes därefter ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass, vilka tillsammans utgjorde tre timmar. Passens start- och slutpunkt valdes slumpmässigt. Visa mindre..

Tidsperiod(er) som undersökts

2004-05-31 – 2004-06-13

Variabler

48

Antal individer/objekt

6092

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-05-31 – 2004-06-13
  • Instrument: VALU 2004EU (Frågeformulär)
  • Instrument: (Strukturerat frågeformulär)
  • Antal svar: 6092
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hernborn, Hans, Holmberg, Sören, Näsman, Per, & Thedéen, Torbjörn (2003) Valu : Sveriges Televisions vallokalsundersökningar. Stockholm: SVT.

Hernborn, Hans (2002). Valu : Swedish exit polls. Stockholm: Sveriges television (SVT)
Libris

Hernborn, Hans, Holmberg, Sören & Näsman, Per (2006). Valu i allmänhetens tjänst. Stockholm: Sveriges television (SVT)
Swepub | Libris | Till lärosätets (gu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 2.0. 2014-09-09

Version 2.0: 2014-09-09

DOI: https://doi.org/10.5878/002178

Harmonisering av missing data koder: Uppgift saknas=999

Version 1.1. 2008-12-03

Version 1.1: 2008-12-03

DOI: https://doi.org/10.5878/002179

Version 1.0. 2005-04-04

Version 1.0: 2005-04-04

DOI: https://doi.org/10.5878/001506

Hemsida

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2014-09-09
Senast uppdaterad: 2022-11-22