REBUS93 - Rehabiliteringsundersökningen i Stockholms län 1993 - REBUS93 - Psykosocial enkät

SND-ID: snd0836-7. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/db9d-8p46

Citering

Skapare/primärforskare

Andreas Lundin - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Holger Theobald - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Margareta Torgén - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet rorId

Beskrivning

REBUS-93 innebar att data insamlade om arbets- fritids- och familjesituation vid REBUS-undersökningen 1969/70, tillsammans med retroaktivt insamlad information om fysiska och psykosociala arbetsförhållanden för åren 1970 till 1993, kunde prövas som oberoende faktorer för muskuloskeletal sjuklighet, psykiska symtom och låg funktionsförmåga 24 år senare, d v s ett livstidsperspektiv kunde läggas på funna samband.

Syfte:

Syftet med REBUS-93 var att identifiera riskfaktorer för muskuloskeletala besvär, psykiska symptom och låg fysisk funktionsförmåga

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Urvalsmetod

Kallades gjorde REBUS-deltagare från undersökningen 1969/70 som 1993 var under 59 år, bosatta i Sverige och utan muskuloskeletal diagnos vid undersökningen 1969/70 (n = 783).

Variabler

254

Antal individer/objekt

520

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Publikationer

Versioner

Version 1.0. 2007-01-10

Version 1.0: 2007-01-10

DOI: https://doi.org/10.5878/db9d-8p46

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 2007-01-10
Senast uppdaterad: 2020-02-14