Tillgänglighet och återanvändning av forskningsdata - en studie av inställningen bland professorer och doktorander, 2009

SND-ID: snd0879-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/3h5f-mj41

Citering

Skapare/primärforskare

Svensk nationell datatjänst

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet rorId

Beskrivning

Studie utförd av SND gällande inställning till deponering och sekundäranvändning av data bland forskare och doktorander.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Professorer och doktorander vid inom samhällsvetenskap och humaniora vid svenska universitet och högskolor

Tidsdimension

Variabler

114

Antal individer/objekt

1696

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Carlhed, C. & Alfredsson, I (2009). Swedish National Data Service´s Strategy for Sharing and Mediating Data. Practices of Open Access to and Reuse of Research of Research Data - The State of Art in Sweden 2009. IASSIST quarterly / International Association for Social Science Information Service and Technology 32(1-4):30-39. DOI: 10.29173/iq654
DOI: https://doi.org/10.29173/iq654

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2009-05-15
Senast uppdaterad: 2019-02-06