ESS 4 - Den europeiska socialundersökningen 2008, Sverige

SND-ID: snd0892-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002090

Ingår i samling hos SND: ESS - Den europeiska socialundersökningen

Citering

Alternativ titel

ESS4

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2008 och fokuserar på attityder till åldrande och attityder till välfärd. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, subjektivt välbefinnande, socialt utanförskap, religion, immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer födda före den 1 september 1993

Tidsperiod(er) som undersökts

2008 – Pågående

Variabler

402

Antal individer/objekt

1830

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Finansiering 2

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Finansiering 3

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Cors

Publikationer
Publicerad: 2014-05-16
Senast uppdaterad: 2020-08-27