The Comparative Parliamentary Democracy Data Archive

SND-ID: snd0895-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002571

Citering

Skapare/primärforskare

Torbjörn Bergman - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Kaare Strøm - University of California, San Diego, The Department of Political Science

Wolfgang Müller - University of Vienna, Department of Government

Forskningshuvudman

Södertörns högskola - Institutionen för samhällsvetenskaper rorId

Beskrivning

Datasetet i "The Comparative Parliamentary Democracy Data Archive" består av data på regeringsnivå för 17 västeuropeiska demokratier från 1945 till och med 1 januari 1999. Totalt ingår 424 olika koalitions-, enpartis- och partiobundna regeringar. Data från Grekland, Portugal och Spanien finns enbart från tiden efter demokratiseringen av dessa länderna under 1970-talet, medan data från Frankrike är begränsad till den femte republiken med start 1959. För detta dataset kan man säga att världen "frös" den 1 januari 1999. De sista observationerna för varje land är kodad på grundval av den information som fanns tillgänglig detta datum.

Syfte:

Syftet med projektet är att studera västeuropeisk politik utifrån ett "principal-agent"-perspektiv.

Zip-filen innehåller data, på engelska, i sav-format (för SPSS). Filen innehåller även SND-kodböcker (metadata på svenska respektive på engelska) samt två kodböcker producerade av primärforskarna. Samtliga kodböcker i pdf-format.
Önskas annat format av datamaterialet (ex. sas elller stata) kontakta SND.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

424 regeringar (samlings-, enparti- och partipoltiskt obundna)

Tidsperiod(er) som undersökts

1945 – 1999

Variabler

197

Antal individer/objekt

424

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Österrike

Geografisk beskrivning: 17 nationer i Europa

Lägsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för samhällsvetenskaper

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
  • Diarienummer hos finansiär: 1996-0801
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Strøm, Kaare; Müller, Wolfgang C. and Bergman, Torbjörn, eds. (2008). Cabinets and Coalition Bargaining: the Democratic Life Cycle in Western Europe. Oxford: Oxford University Press.
Libris | Inhaltsverzeichnis | Google Books
ISBN: 9780199587490

Strøm, Kaare; Müller, Wolfgang C. and Bergman, Torbjörn eds. (2003). Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies. Oxford: Oxford University Press. (Paperback 2006).
Libris | Swepub | Umeå universitet | Library of Congress
ISBN: 9780198297840

Müller, Wolfgang C. and Kaare Strøm, eds. (2000). Coalition Governments in Western Europe. Oxford: Oxford University Press. (Paperback 2003)
Libris | Google Books | Library of Congress
ISBN: 9780198297611

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2015-01-13
Senast uppdaterad: 2019-02-06