Sverigeräkningen 2000

SND-ID: snd0949-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002580

Citering

Skapare/primärforskare

Margareta Skog - Svenska kyrkan, Svenska kyrkans forskningsavdelning

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Svenska kyrkans forskningsavdelning rorId

Beskrivning

Datafilen i den här studien innehåller information om deltagande i gudstjänster och andakter hos ungefär 5900 församlingar, kårer och religiösa grupper i hela Sverige helgen 24-26 september 1999. Enkäten skickades ut till runt 6500 församlingar, kårer och grupper och fick alltså en svarsfrekvens på cirka 90%. Drygt en halv miljon besök registrerades under helgen hos samfund inom kristendom, judendom, islam, bahá'í, hinduism, sikhism, buddhism och "nya rörelser" som innefattar bland annat new age-rörelser, nyhedendom, nyhinduiska rörelser, scientologikyrkan m.fl. Fyra bitar information samlades in: 1) dag och tidpunkt för den religiösa aktiviteten, 2) typ av religiös aktivitet, 3) antal deltagare, 4) huruvida aktiviteten var ekumenisk eller inte.

Syfte:

Hur såg det religiösa Sverige ut inför millennieskiftet år 2000? Att besvara denna fråga var syftet med Sverigeräkningen 2000. Mer specifikt undersöker studien antalet besök hos församlingar och föreningar med religiösa ändamål under en helg i september 1999.

Datasetet består av en datafil med information om antal besök hos 6500 församlingar

... Visa mer..
Datafilen i den här studien innehåller information om deltagande i gudstjänster och andakter hos ungefär 5900 församlingar, kårer och religiösa grupper i hela Sverige helgen 24-26 september 1999. Enkäten skickades ut till runt 6500 församlingar, kårer och grupper och fick alltså en svarsfrekvens på cirka 90%. Drygt en halv miljon besök registrerades under helgen hos samfund inom kristendom, judendom, islam, bahá'í, hinduism, sikhism, buddhism och "nya rörelser" som innefattar bland annat new age-rörelser, nyhedendom, nyhinduiska rörelser, scientologikyrkan m.fl. Fyra bitar information samlades in: 1) dag och tidpunkt för den religiösa aktiviteten, 2) typ av religiös aktivitet, 3) antal deltagare, 4) huruvida aktiviteten var ekumenisk eller inte.

Syfte:

Hur såg det religiösa Sverige ut inför millennieskiftet år 2000? Att besvara denna fråga var syftet med Sverigeräkningen 2000. Mer specifikt undersöker studien antalet besök hos församlingar och föreningar med religiösa ändamål under en helg i september 1999.

Datasetet består av en datafil med information om antal besök hos 6500 församlingar och religiösa föreningar i Sverige under helgen 24-26 september 1999. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Svenska församlingar

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1999-09-24 – 1999-09-26

Variabler

14

Antal individer/objekt

2087

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

90%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-09-24 – 1999-09-26
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Församling

Högsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Svenska kyrkans forskningsavdelning

Publikationer

Skog, M. (red.) (2001). Det religiösa Sverige: gudstjänst- och andaktsliv under ett veckoslut kring millennieskiftet. Örebro: Libris.
Libris | Google Books | Library of Congress
ISBN: 9789171954220

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2015-01-14
Senast uppdaterad: 2021-04-26