Svenska nyhetsmediers rapportering om forskningsfusk 2002-2013

SND-ID: snd0967-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002216

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Ulrika Andersson - Göteborgs universitet, SOM-institutet orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - JMG rorId

Beskrivning

Studien syftar till att undersöka hur svenska nyhetsmedier har rapporterat om forskningsfusk under åren 2002-2013 samt om denna rapportering har ökat över tid. Studien baseras på en systematisk, kvantitativ innehållsanalys av samtliga artiklar och inslag om forskningsfusk i ett urval av de största nyhetsmedierna inom dagspress och tv: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Aftonbladet, Expressen, GT, Kvällsposten, Metro samt Sveriges Televisions nyhetsprogram Rapports huvudsändning kl. 19.30.

Syfte:

Studien syftar till att undersöka hur svenska nyhetsmedier har rapporterat om hur forskningsfusk ser ut samt om denna rapportering har ökat över tid.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svensk nyhetsmedia

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2002-01-01 – 2013-12-31

Variabler

38

Antal individer/objekt

359

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kodning av innehåll
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-10-01 – 2014-01-15
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

JMG

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson, Ulrika (2014) Forskningsfusk och allmänhetens förtroende. I: Bergström, Annika och Oscarsson, Henrik (red.) Mittfåra och Marginal. Göteborg: Göteborgs universitet
Läs fulltext
ISBN: 978-91-89673-30-4

Brounéus, Fredrik; Larsdotter, Karin; Andersson, Ulrika & Lindholm, Maria (2014). Does media coverage of research misconduct affect public confidence in science? EuroScientist, 30 April 2014
Läs fulltext

Andersson, Ulrika (2014). Fusk och förtroende. Om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning. (SOM-rapport 2014:27). Göteborg: Göteborgs universitet
Läs fulltext

Andersson, Ulrika (2014) Fusk och förtroende. Om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning. (VA-rapport 2014:3). Stockholm: Vetenskap & Allmänhet, VA
Läs fulltext
ISSN: 1653-6843
ISBN: 978-91-85585-72-4

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-10-02
Senast uppdaterad: 2020-05-06