Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia

SND-ID: snd0985-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002731

Citering

Skapare/primärforskare

Martin Rundkvist

Beskrivning

Studien berör välvda ovala spännbucklor i vendeltidens Skandinavien, d.v.s. Ørsnes typer N & O och liknande spännbucklor, inklusive övergångstyper som levde kvar in i den tidiga vikingatiden. En databas på 593 föremål från hela Skandinavien används i studien. Föremålen studeras och tolkas med avseende på typologi, kronologi, funktion, social betydelse, tekniska egenskaper, produktionsplatser, interregional variation och ideologiska konnotationer. Avvikande spännbucklor samt sådana från Uppåkra beskrivs och diskuteras separat. Studien lägger även fram två nya relativa kronologier för vendeltida kvinnogravar på Bornholm och i Sverige.

Syfte:

Studiens syfte är att erbjuda nya perspektiv på välvda ovala spännbucklor i vendeltidens Skandinavien, och övergångstyper som levde kvar in i den tidiga vikingatiden. De nya perspektiven baseras på ett stort nytt dataunderlag samt har en bredare geografisk omfattning som täcker hela Norden.

Datasetet består av en tabell med information om välvda ovala spännbucklor från vendeltiden och vikingatiden. Uppgifterna innefattar bland annat inventarienummer, geog

... Visa mer..
Studien berör välvda ovala spännbucklor i vendeltidens Skandinavien, d.v.s. Ørsnes typer N & O och liknande spännbucklor, inklusive övergångstyper som levde kvar in i den tidiga vikingatiden. En databas på 593 föremål från hela Skandinavien används i studien. Föremålen studeras och tolkas med avseende på typologi, kronologi, funktion, social betydelse, tekniska egenskaper, produktionsplatser, interregional variation och ideologiska konnotationer. Avvikande spännbucklor samt sådana från Uppåkra beskrivs och diskuteras separat. Studien lägger även fram två nya relativa kronologier för vendeltida kvinnogravar på Bornholm och i Sverige.

Syfte:

Studiens syfte är att erbjuda nya perspektiv på välvda ovala spännbucklor i vendeltidens Skandinavien, och övergångstyper som levde kvar in i den tidiga vikingatiden. De nya perspektiven baseras på ett stort nytt dataunderlag samt har en bredare geografisk omfattning som täcker hela Norden.

Datasetet består av en tabell med information om välvda ovala spännbucklor från vendeltiden och vikingatiden. Uppgifterna innefattar bland annat inventarienummer, geografiskt läge, mätdata, typ och kontext. Data går att ladda ned i XLS- och CSV-format. Nedladdningspaketet innehåller också studieartikeln och en kodbok. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Variabler

36

Antal individer/objekt

656

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Grav - uppgift om typ saknas, Gravar

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Danmark, Norge, Åland

Geografisk beskrivning: Sverige, Danmark, Norge, Åland

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Region

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Rundkvist, M. (2010). Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia: Ørsnes types N & O and similar brooches, including transitional types surviving into the Early Viking Period. Acta archaeologica Lundensia. Series in 8, (61), 127-199.
Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia
ISSN: 0065-0994
ISBN: 978-91-89578-33-3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2015-10-16
Senast uppdaterad: 2018-03-15