Effekt av matintag på 92 kardiovaskulära biomarkörer

SND-ID: snd1024-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002891

Citering

Skapare/primärforskare

Magnus Dencker - Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Lunds Universitet

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Avdelningen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin rorId

Beskrivning

Studien studerade effekten av matintag på 92 kardiovaskulära biomarkörer (Proseek Multiplex CVD III, Olink), på 22 friska personer före, 30 och 120 minuter efter mat intag. Total sänktes nivån för 8 biomarkörer signifikant av matintag 30 minuter, 7 biomarkörer var fortfarande sänkta 120 minuter efter matintag. Förändringarna var ofta <10%, bara 6 biomarkörer hade mer än 10% förändring. Störst förändring hittades för; Insulin-like growth factor-binding protein 1 (30%); Azurocidin, Cystatin-B, och Myeloperoxidase (13%); Monocyte chemotactic protein 1 (11%); och Myeloblastin (10%), alla 120 minuter efter matintag.

Syfte:

Att studera effekten av matintag på 92 kardiovaskulära biomarkörer.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Friska försökspersoner

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-01 – 2009-09

Variabler

281

Antal individer/objekt

22

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-01 – 2009-09
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne län

Geografisk beskrivning: Malmö

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin

Etikprövning

Lund

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Dencker M. Effect of food intake on 92 biomarkers for cardiovascular disease. PONE-D-17-02534R1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2017-05-29
Senast uppdaterad: 2017-06-09