Skelettmaterial från senneolitikum - äldre bronsålder i Sydsverige

SND-ID: snd1052-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/003021

Citering

Skapare/primärforskare

Anna Tornberg - Lunds universitet orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Institutionen för arkeologi och antikens historia rorId

Beskrivning

Databasen ligger till grund för studien av hälsa i senneolitikum och äldre bronsålder i Sydsverige. Skelettmaterial har osteologiskt registrerats från 46 olika lokaler. Databasen har legat till grund för paleopatologi, paleodemografi och kroppslängdsstudier.

Syfte:

Databas för studie av hälsa i senneolitikum och äldre bronsålder. Underlag för doktorsavhandling i historisk osteologi.

Osteologisk registrering. Okulär bedömning.
Metod och utfall

Urvalsmetod

Övrigt
Urval beroende på bäst bevaringsgrad i Västergötland, Uppland, Närke och Östergötland. Allt material tillgängligt beroende av magasinstillgänglighet och bevaringsgrad i Skåne.

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-01 – 2018-03-28

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Observation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-01 – 2018-03-28
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Närke, Skåne, Uppland, Västergötland, Östergötland

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Humaniora och konst (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2018-05-22
Senast uppdaterad: 2019-12-17