Percutaneous absorption of thirty-eight organic solvents in vitro using pig skin

SND-ID: snd1058-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/70kb-5553

Citering

Skapare/primärforskare

Gunnar Johanson - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet rorId

Beskrivning

We tested a larger number of organic solvents with the same experimental set up, using skin from new-born piglets and static diffusion cells. Thirty-six common organic solvents were studied neat (and 31 of them also in water dilution): acetone, acetonitrile, n-butanol 2-butanone 2-butoxyethanol, 1-butoxy-2-propanol, n-butyl acetate, butyl acrylate, cyclohexane, cyclohexanone, 1,2-dichloroethane, dichloromethane, ethanol, 2-ethoxyethanol, ethyl acetate, ethyl acrylate, ethylbenzene, furfuryl alcohol, n-hexane, 2-hexanone, 2-isopropoxyethanol, methanol, 1-methoxy-2-propanol, methyl acrylate, 3-methyl-1-butanol, methyl tertiary butyl ether, 4-metyl-2-pentanol, methyl methacrylate, 2-propanol, 2-propen-1-ol, 2-propoxyethanol, 1-propoxy-2-propanol, styrene, trichloromethane, toluene and m-xylene.

Experimentella data för varje ämne och spädning rapporteras i ett excelark. Toppareor från gaskromatografiska analyser och beräknade hudupptagsparametrar för varje enskild experiment rapporteras.

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2005 – 2012

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Experiment
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005 – 2012
  • Datakälla: Biologiska prover
Geografisk täckning
Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arbets- och miljömedicin (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2018-09-28
Senast uppdaterad: 2018-09-28