Transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare beträffande det särskilda stödbehovet i Nordrhein-Westfalen, Tyskland

SND-ID: snd1060-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/sp3b-mr23

Citering

Skapare/primärforskare

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för pedagogik och specialpedagogik rorId

Beskrivning

Filen innehåller transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare i pedagogiska utredningar i Nordrhein-Westfalen, Tyskland. Sammanlagt handlar det om ca 14 t bandupptagningar (inte sparade) eller 200 sidor material. Intervjuerna har genomförts i fem kommuner i delstaten. Frågeställningarna undersökte vilka framträdande tankestilar som finns hos de intervjuade.

Syfte:

Syftet med studien är att analysera pedagogiska utredningar i samband med kategoriseringen ”i behov av särskilt stöd” i Nordrhein-Westfalen, Tyskland.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-12-05 – 2016-12-09

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-12-05 – 2016-12-09
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Tyskland

Geografisk beskrivning: Delstat Nordrhein-Westfalen

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Finansiering 1

  • Finansiär: Adlerbertska Forskningsstiftelsen

Finansiering 2

  • Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Utbildning (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Barow, T. & Östlund, D (2018). The significance of SEN assessment, diagnoses, and psychometric tests in inclusive education: Studies from Sweden and Germany. in B. Hamre; A. Morin & C Ydesen (Eds.) Testing and Inclusive Schooling. International Challenges and Opportunities. Routledge: London.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2018-11-27
Senast uppdaterad: 2019-02-06