Marina bild och film från undervattenfartyg (ROV) - Pockmark Bratten NO

SND-ID: snd1069-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/z2be-4d91

Citering

Skapare/primärforskare

Tomas Lundälv - Göteborgs universitet, Sven Lovén centrum för marin infrastruktur

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Sven Lovén centrum för marin infrastruktur rorId

Beskrivning

Göteborgs universitets marina stationer har flera instrument för inspelningar under vatten. En av dem är den fjärrstyrda undervattensfarkost (ROV undervattensrobot) som finns vid Tjärnö marina station. Den här datakällan innehåller bild- och filminspelningar från ROV-baserade undersökningar i Kosterregionen och Koster nationalpark, och går tillbaka till 1993.

DATE 2006/07/26
Dive_number 2
CameraID TjarnoROV1
Dive_code 060726_2
Dive_ID 1630
Centroid_Lat 58.55020187
Centroid_Long 10.65801876
FileName_new TjarnoROV1-060726_2-1630

... Visa mer..
Göteborgs universitets marina stationer har flera instrument för inspelningar under vatten. En av dem är den fjärrstyrda undervattensfarkost (ROV undervattensrobot) som finns vid Tjärnö marina station. Den här datakällan innehåller bild- och filminspelningar från ROV-baserade undersökningar i Kosterregionen och Koster nationalpark, och går tillbaka till 1993.

DATE 2006/07/26
Dive_number 2
CameraID TjarnoROV1
Dive_code 060726_2
Dive_ID 1630
Centroid_Lat 58.55020187
Centroid_Long 10.65801876
FileName_new TjarnoROV1-060726_2-1630
Title Pockmark Bratten NO
Total_length_m 642.3917772
Total_time 0:23:40
Purpose
Habitat Sublittoral sediment
Filename_old 060726 Pockmark Bratten NO
scientificName meatzoa
taxonID 5000001 Visa mindre..

Språk

Metod och utfall

Urvalsmetod

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-07-26 – 2006-07-26

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Västra Götalands län

Geografisk beskrivning: Koster området

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sven Lovén centrum för marin infrastruktur

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Naturlandskap (CESSDA Topic Classification)

Växter och djur (CESSDA Topic Classification)

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer
Publicerad: 2019-02-06
Senast uppdaterad: 2020-06-11