Kolonisations- och utdöendedata för aspfjädermossa (Neckera pennata)

SND-ID: snd1073-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/6xjf-ma84

Citering

Skapare/primärforskare

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet rorId

Beskrivning

Ett nytt sätt att beräkna kolonisationshastigheten som kräver 70% mindre arbete finns nu som alternativ till den klassiska metoden som kräver mycket mer fältarbete.En mer utförlig beskrivning finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/snd1073

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1997 – 2010

Variabler

37

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2012-3760
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Singer A, Bradter U, Fabritius H, Snäll T. In press. Dating past colonization events to project future species distributions. Methods in Ecology and Evolution.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Upphovsrätt

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/2041210x

Versioner

Version 1.0. 2018-11-30

Version 1.0: 2018-11-30

DOI: https://doi.org/10.5878/6xjf-ma84

Publicerad: 2018-11-30
Senast uppdaterad: 2018-12-11