Landanvändningstyper i sydvästra Etiopien, 1974 - 2011

SND-ID: snd1076-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/ckwz-5y16

Citering

Skapare/primärforskare

Tola Gemechu Ango - Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen orcid

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Kulturgeografiska institutionen rorId

Beskrivning

Landanvändningstyper mellan 1974 och 2011 i sydvästra Etiopien.
Data är insamlad till doktorsavhandlingen: Ecosystem Services and Disservices in an Agriculture–Forest Mosaic: A Study of Forest and Tree Management and Landscape Transformation in Southwestern Ethiopia.

För mer utförlig beskrivning se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1076

Dataset innehåller markanvändningstyper för 246 områden i Gera-distriktet i sydvästra Etiopien. Data består av GIS-filer med kompletterande data i excelformat.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

lantbrukare, fält

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1974 – 2011

Antal individer/objekt

246

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Icke-deltagande fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-05-03 – 2011-07-10
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Etiopien

Geografisk beskrivning: Geradistrictet i Sydvästra Etiopien.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Kulturgeografiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete)
  • Diarienummer hos finansiär: SWE-2009-134 (to Kristoffer Hylander))

Finansiering 2

  • Finansiär: Forskningsrådet Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 229-2009-991 (to Kristoffer Hylander))
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Naturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kulturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Ango, Tola Gemechu. "Ecosystem Services and Disservices in an Agriculture–Forest Mosaic: A Study of Forest and Tree Management and Landscape Transformation in Southwestern Ethiopia." PhD diss., Department of Human Geography, Stockholm University, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-128537
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2018-12-20
Senast uppdaterad: 2020-01-22