Association of Gut Microbial Clostridia With Brain Functional Connectivity and Gastrointestinal Sensorimotor Function in Patients With Irritable Bowel Syndrome, Based on Tripartite Network Analysis

SND-ID: snd1082-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/ejpj-p674

Citering

Skapare/primärforskare

Magnus Simrén - Göteborgs universitet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition rorId

Beskrivning

Data från vetenskaplig artikel (Labus, J.S., Osadchiy, V., Hsiao, E.Y. et al. (2019) ) med fokus på interaktion mellan tarmflora och hjärnan hos patienter med IBS (irritabel tarm) och friska kontrollpersoner; detta är del i ett större projekt som värderar tarmflorans betydelse vid IBS och hur denna samverkar med andra faktorer och kan leda till symtom hos patienter med IBS.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

IBS och friksa kontroller - tarmflora-hjärna-symtom-interaktioner

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt
Patienter som remitterats för värdering av IBS-besvär; friska frivilliga kontroller

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 – 2015

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition

Etikprövning

Göteborg - dnr 731-09

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Gastroenterologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (INSPIRE topic categories)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Labus, J.S., Osadchiy, V., Hsiao, E.Y. et al. Evidence for an association of gut microbial Clostridia with brain functional connectivity and gastrointestinal sensorimotor function in patients with irritable bowel syndrome, based on tripartite network analysis. Microbiome 7, 45 (2019) doi:10.1186/s40168-019-0656-z
Länk till artikel
DOI: https://doi.org/10.1186/s40168-019-0656-z

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-02-05
Senast uppdaterad: 2019-12-10