Från Sundsvall till Saltsjöbaden: ett regionalt perspektiv på strejker på svenska arbetsmarknaden 1859-1938

SND-ID: snd1088-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/qqqg-qz51

Citering

Skapare/primärforskare

Kerstin Enflo - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Jakob Molinder - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Tobias Karlsson - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Ekonomisk-historiska institutionen rorId

Beskrivning

I detta projekt analyserar vi arbetsmarknadskonflikter i Sverige under perioden 1859-1938. Istället för att se Sverige som en enhet tillämpar vi ett regionalt perspektiv. Vår utgångspunkt är att med hjälp av moderna kvantitativa metoder använda regionala variationer för att fånga betydelsen av skiftande ekonomiska, sociala och teknologiska förutsättningar. Projektet består av två sammanhängande delar. I den första delen studerar vi vad som orsakar strejker. I den andra delen analyserar vi strejkernas konsekvenser, med särskild tonvikt på den svenska modellens uppkomst. I båda delarna riktar vi särskilt intresse mot spatiala spridningsmönster.

Projektet har byggt upp en databas med information om lokala arbetsmarknadskonflikter som kan kombineras med geografiskt relaterad information, exempelvis om lokala ekonomiska förhållanden, facklig organisering, närhet till naturresurser och infrastruktur.

De dataset som beskrivs har extraherats och digitaliserats i projektet Från Sundsvall till Saltsjöbaden: Ett regionalt perspektiv på strejker och protester på den svenska arbetsmarknaden ( VR 2014-149

... Visa mer..
I detta projekt analyserar vi arbetsmarknadskonflikter i Sverige under perioden 1859-1938. Istället för att se Sverige som en enhet tillämpar vi ett regionalt perspektiv. Vår utgångspunkt är att med hjälp av moderna kvantitativa metoder använda regionala variationer för att fånga betydelsen av skiftande ekonomiska, sociala och teknologiska förutsättningar. Projektet består av två sammanhängande delar. I den första delen studerar vi vad som orsakar strejker. I den andra delen analyserar vi strejkernas konsekvenser, med särskild tonvikt på den svenska modellens uppkomst. I båda delarna riktar vi särskilt intresse mot spatiala spridningsmönster.

Projektet har byggt upp en databas med information om lokala arbetsmarknadskonflikter som kan kombineras med geografiskt relaterad information, exempelvis om lokala ekonomiska förhållanden, facklig organisering, närhet till naturresurser och infrastruktur.

De dataset som beskrivs har extraherats och digitaliserats i projektet Från Sundsvall till Saltsjöbaden: Ett regionalt perspektiv på strejker och protester på den svenska arbetsmarknaden ( VR 2014-1491). Projektmedlemmarna var Kerstin Enflo (PI), Tobias Karlsson och Jakob Molinder.
Forskningsstöd: Diego Cattolica, Maria Lundborg, Emelie Rhone Till, Scott Sutherland, Pedro Salas Rojo. Geo-coding: Robert Larsson, Erik Olofsson.

Det finns tre sammankopplade dataset i databasen.

1) Ett dataset omfattar perioden 1859-1938 och bygger på två separata dataset som täcker perioden 1859-1902 och 1903-1927 och innehåller information som har extraherats direkt från tryckta källor. För perioden 1928-1938 har informationen extraherats från primära källor. Datasetet har harmoniserats och omfattar endast antalet strejker per plats.

2) Det första underliggande datasetet omfattar perioden 1859-1902 och innehåller många fler variabler. I uppgifterna har nivåerna registrerats för varje strejk.

3) Det andra underliggande datasetet omfattar perioden 1903-1927 och innehåller många fler variabler. I uppgifterna har nivåerna registrerats för varje strejk.

Alla dataset, källor och variabler som ingår är beskrivna i tillhörande dokumentation.

Cite dataset 1 as:
Molinder, Jakob, Tobias, Karlsson & Kerstin Enflo (2018) "The power resource theory revisited: what explains the decline in industrial conflicts in Sweden?" Centre for Economic Policy Research (CEPR), s. 1-27 27 s.(Discussion Paper series; nr. DP13130) and Karlsson, Tobias (2019) “Strikes and lockouts in Sweden: revisiting Raphael’s list of work stoppages 1859-1902”, Lund Papers in Economic History 192.
Cite dataset 2 as:
Karlsson, Tobias (2019) “Strikes and lockouts in Sweden: revisiting Raphael’s list of work stoppages 1859-1902”, Lund Papers in Economic History 192.
Cite dataset 3 as :
Enflo, Kerstin & Tobias Karlsson (2018) "From conflict to compromise: the importance of mediation in Swedish work stoppages 1907-1927", European Review of Economic History, hey023, https://doi.org/10.1093/ereh/hey023 Visa mindre..

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1859 – 1938

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Ekonomisk-historiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2014-01491
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomi (CESSDA Topic Classification)

Arbete och sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Molinder, J., Karlsson, T., & Enflo, K. (2022). Social democracy and the decline of strikes. In Explorations in Economic History (Vol. 83). https://doi.org/10.1016/j.eeh.2021.101420
DOI: https://doi.org/10.1016/j.eeh.2021.101420
SwePub: oai:lup.lub.lu.se:5d2ab792-aeea-4c1e-8dbb-5961308708bb

Molinder, J., Karlsson, T., & Enflo, K. (2021). More Power to the People : Electricity Adoption, Technological Change, and Labor Conflict. In Journal of Economic History (Vol. 81, Issue 2, pp. 481–512). https://doi.org/10.1017/S0022050721000127
URN: urn:nbn:se:uu:diva-455625
DOI: https://doi.org/10.1017/S0022050721000127
SwePub: oai:DiVA.org:uu-455625

Karlsson, Tobias (2019) “Strikes and lockouts in Sweden: revisiting Raphael’s list of work
stoppages 1859-1902”, Lund Papers in Economic History 192. https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/62624795/LUPEH_192.pdf

Molinder, J., Enflo, K and Karlsson, T. (2018). 'The Power Resource Theory Revisited: What Explains the Decline in Industrial Conflicts in Sweden?'. London, Centre for Economic Policy Research. https://cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=13130

Enflo, K., & Karlsson, T. (2019). From conflict to compromise: The importance of mediation in Swedish work stoppages 1907-1927. In European Review of Economic History (Vol. 23, Issue 3, pp. 268–298). https://doi.org/10.1093/ereh/hey023
DOI: https://doi.org/10.1093/ereh/hey023
SwePub: oai:lup.lub.lu.se:3244ea96-8358-4fd1-9dd8-00215df8eb0d

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-03-01
Senast uppdaterad: 2022-10-21