Evertebrater från Edgeöya, Svalbard

SND-ID: snd1106-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/cws5-7n53

Citering

Skapare/primärforskare

Stephen Coulson - Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Artdatabanken rorId

Beskrivning

Inventering av evertebrater (ryggradslösa djur) från Edgeöya, Svalbard, 2009-2010.

Artlista från två fältbesök till Edgeöya.
Listan omfattar alla arter som identifierats från markprover insamlade från sex platser runt Edgeöyas kust.
Utförligare beskrivning finns i Ávila-Jiménez et al. (2019).

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2009 – 2010

Variabler

1

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Svalbard

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Artdatabanken

Finansiering 1

  • Finansiär: Svalbards Miljøvernfond

Finansiering 2

  • Finansiär: Arctic Field Grant (AFG)
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Ávila-Jiménez, M.L., Solhøy, T., Gwiazdowicz, D.J., Fjellberg, A., Dózsa-Farkas, K., Monson, F., de Smet, W., Stur E., Ekrem T. and Coulson, S.J. The invertebrate fauna of Edgeøya, Svalbard: Arctic landscape community composition reflects pan-Arctic biogeography patterns Polar Biology https://doi.org/10.1007/s00300-019-02471-x
DOI: https://doi.org/10.1007/s00300-019-02471-x

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-05-29
Senast uppdaterad: 2019-09-18