Developing a rule-based method for identifying researchers on Twitter: The case of vaccine discussions

SND-ID: snd1117-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/akmc-va16

Ladda ner data

Citering

Skapare/primärforskare

Björn Ekström

Forskningshuvudman

Högskolan i Borås - Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT rorId

Diarienummer hos huvudman

FO2017/23

Beskrivning

Denna studie söker utveckla en metod för att identifiera förekomster och proportioner av forskare, media- och andra professionella aktiva i Twitterdiskussioner. Som ett fallexempel används ett anonymiserat dataset från vaccindiskussioner på Twitter. Studien föreslår en metod som använder nyckelord som strängar inom listor för att identifiera klasser ifrån användarbiografier. Detta möjliggör en applicering av multipla klassifikationsprinciper till en mängd Twitterbiografier genom att använda semantiska regler genom programmeringsspråket Python. Det skript som använts för att genomföra studien är här deponerat.

Metodutveckling för klassning av Twitterbiografier rörande förekomster av akademiker, grupper och individer relaterade till akademi, media, andra grupper samt allmänhet. Skriven i programmeringsspråket Python.

Språk

Metod och utfall

Population

Twitteranvändare

Tidsdimension

Urvalsmetod

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-06-01 – 2019-10-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Finansiering

  • Finansiär: Horizon 2020
  • Diarienummer hos finansiär: 770531
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biblioteks- och informationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Ekström, B. (2019). Developing a rule-based method for identifying researchers on Twitter: The case of vaccine discussions. Poster abstract accepted to ISSI, 17th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Rome, 2-5 September.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2019-08-23

Version 1.0: 2019-08-23

DOI: https://doi.org/10.5878/akmc-va16

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.

Publicerad: 2019-08-23
Senast uppdaterad: 2019-09-20