Pollen analysis and 14C dating in outlining vegetation history of the primeval forest Fiby urskog, south Sweden

SND-ID: snd1124-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/3azc-7r86

Citering

Skapare/primärforskare

Jerry Skoglund - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Håkan Hytteborn - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Sven Karlsson - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Beskrivning

Materialet avser rådata som legat till grund för en pollenstudie vars syfte är att beskriva vegetationshistorien i Fiby urskog, Uppland, de senaste ca 7000 åren. En ca 100 cm sedimentpropp togs i en central våtmark. Tonvikt ligger på de senaste ca 1000 åren där granens invandring och eventuell kulturpåverkan betonas särskilt. 14C-analys har använts vid åldersbestämning liksom landhöjningsdata, diatomanalys och stratigrafi.

Se engelska katalogsidan för mer information: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1124

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

-4999 – 2000

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Vänge socken

Geografisk beskrivning: Naturreservatet Fiby urskog förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län. Fiby urskog ligger 16 km väster om Uppsala, 5 km nordväst om Vänge.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering 1

  • Finansiär: Stiftelsen Extensus

Finansiering 2

  • Finansiär: Svenska Växtgeografiska Sällskapet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Publikationer
Publicerad: 2019-10-01
Senast uppdaterad: 2019-10-03