Dual Ice Crystal Imager (D-ICI): bilder av snöpartiklar från Kiruna den 2014-10-19 med storlek, yta, och fallhastighetsmätningar

SND-ID: snd1129-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/rhwc-7093

Citering

Skapare/primärforskare

Thomas Kuhn - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Forskningshuvudman

Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik rorId

Beskrivning

Ett nytt instrument, kallad Dual Ice Crystal Imager (D-ICI), har utvecklats för att mäta samtidigt mikrofysikaliska egenskaper och fallhastighet av snöpartiklar. Instrumentet tar bilder av partiklar från två olika riktningar med en upplösning av 4μm/pixel. Första mätningar med D-ICI i Kiruna, norra Sverige (67.8N, 20.4E), den 2014-10-19 presenteras. Både bilder och egenskaper framtagna av dessa ingår i datasetet.

Datasetet ligger till grund för artikeln Kuhn, T. and Vázquez-Martín, S.: Microphysical properties and fall speed measurements of snow ice crystals using the Dual Ice Crystal Imager (D-ICI), Atmos. Meas. Tech., 13, 1273–1285, https://doi.org/10.5194/amt-13-1273-2020, 2020.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1129

Data består av bilder från två kameror, top view och side view. Bilderna finns i mappar "20141018_180609_top" (top view) och "20141018_180728_side" (side view). Mappen av top-view bilder innehåller också resultat från bildanalys för att hitta snöpartiklar samt deras kant, storlek och yta.
Fyra textfiler innehåller stor

... Visa mer..
Ett nytt instrument, kallad Dual Ice Crystal Imager (D-ICI), har utvecklats för att mäta samtidigt mikrofysikaliska egenskaper och fallhastighet av snöpartiklar. Instrumentet tar bilder av partiklar från två olika riktningar med en upplösning av 4μm/pixel. Första mätningar med D-ICI i Kiruna, norra Sverige (67.8N, 20.4E), den 2014-10-19 presenteras. Både bilder och egenskaper framtagna av dessa ingår i datasetet.

Datasetet ligger till grund för artikeln Kuhn, T. and Vázquez-Martín, S.: Microphysical properties and fall speed measurements of snow ice crystals using the Dual Ice Crystal Imager (D-ICI), Atmos. Meas. Tech., 13, 1273–1285, https://doi.org/10.5194/amt-13-1273-2020, 2020.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1129

Data består av bilder från två kameror, top view och side view. Bilderna finns i mappar "20141018_180609_top" (top view) och "20141018_180728_side" (side view). Mappen av top-view bilder innehåller också resultat från bildanalys för att hitta snöpartiklar samt deras kant, storlek och yta.
Fyra textfiler innehåller storlek, yta och fallhastighet av snöpartiklarna.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1129 Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-10-19 – 2014-10-19

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Kiruna kommun, Norrbotten

Geografisk beskrivning: Data from snowfall in Kiruna, northern Sweden (67.8°N, 20.4°E).

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för system- och rymdteknik

Finansiering

  • Finansiär: Kempestiftelserna
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Vázquez-Martín, S., Kuhn, T., & Eliasson, S. (2020). Shape Dependence of Falling Snow Crystals’ Microphysical Properties Using an Updated Shape Classification. Applied Sciences, 10(3), Article 1163. https://doi.org/10.3390/app10031163
Länk till fulltext
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-78099
DOI: https://doi.org/10.3390/app10031163

Kuhn, T., & Vázquez-Martín, S. (2020). Microphysical properties and fall speed measurements of snow ice crystals using the Dual Ice Crystal Imager (D-ICI). Atmospheric Measurement Techniques, 13, 1273–1285. https://doi.org/10.5194/amt-13-1273-2020
Länk till fulltext
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-78097
DOI: https://doi.org/10.5194/amt-13-1273-2020

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-10-31
Senast uppdaterad: 2021-03-26