Närståendes upplevelser av deltagande i vården av äldre personer på särskilda boenden

SND-ID: snd1135-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/8mj1-3y24

Citering

Skapare/primärforskare

Albert Westergren - Högskolan Kristianstad

Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Forskningshuvudman

Högskolan Kristianstad - Fakulteten för Hälsovetenskap rorId

Beskrivning

Utveckling av ett instrument för att mäta närståendes upplevelser av deltagande i vården av äldre personer på särskilda boenden.

Datafil 1: SPSS fil (.sav) med kön, ålderskategori, kontaktperson, 37 items som avser att mäta delaktighet i vårdandet.
Datafil 2: Excel (.xlsx) transformeringstabeller från råa totalpoäng, till linjära mått, till linjariserade totalpoäng med samma range som ursprungspoängen.
Datafil 3: Fil (.rum) för Rasch modell analys av item data, producerad för RUMM2030.

Språk

Metod och utfall

Population

Anhöriga till äldre personer på särskilt boende

Studiedesign

Tvärsnittsstudie

Beskrivning av studiedesign

Tvärsnittsstudie, enkät, psykometrisk analys, Rasch analys

Urvalsmetod

Övrigt
Konsekutivt

Variabler

40

Antal individer/objekt

260

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Fakulteten för Hälsovetenskap

Medverkande

Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Etikprövning

Lund - dnr 2015/69

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2020-01-02
Senast uppdaterad: 2020-01-17