Hushållet von Linné. Data ur mantalslängder, Uppsala universitets räkenskaper och Vita-texter.

SND-ID: snd1157-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/3e9t-0503

Citering

Skapare/primärforskare

Annika Windahl Pontén - Uppsala universitet

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för idé- och lärdomshistoria rorId

Beskrivning

Data insamlat och använt i samband med avhandlingsprojektet Identitet och materialitet i hushållet von Linné. Data består av uppgifter ur Uppsala universitets räkenskaper gällande löner och andra utbetalningar, uppgifter ur mantalslängder gällande vilka som mantalsskrivits i hushållet samt sammanställning av vilka namn som förekommer i Carl von Linné d ä:s självbiografiska texter, de s k Vitorna. Uppgifter finns gällande hushållet von Linné, hushållet Rosén von Rosenstein samt Carl von Linné d y.

ZIP-filen innehåller 4 excel-filer samt en dokumentationsfil i pdf.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Uppsala domkyrkoförs. församling

Geografisk beskrivning: Data avser två hushåll ingående i akademistaten (Uppsala universitet), Uppsala domkyrkoförsamling

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Humaniora och konst (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2020-03-20
Senast uppdaterad: 2020-11-17