Controlling photoionization using attosecond time-slit interferences

SND-ID: snd1158-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/dc7g-n289

Citering

Skapare/primärforskare

Sara Mikaelsson

Forskningshuvudman

Lunds tekniska högskola - Fysiska institutionen

Beskrivning

Vi studerar photojoinsering, processen då interaktionen med elektromagnetisk strålning interagerar med material och leder till frisläppning av elektroner. Detta förlopp är otroligt snabbt, men med hjälp av avancerad laser teknik kan vi studera dess dynamik och de kvantmekaniska regler som är inblandade. I denna studie studerar vi fotojonisering av helium med en 3D momentum spektrometer.

Ett kort pulståg i den extrema ultravioletta spektralregimen och med en attosekund varaktighet fokuserades tillsammans med en ultrakort infraröd laserpuls i en heliumgasjet i en spektrometer. Spektrometern mäter både de resulterande foto-joner och foto-elektroner efter jonisering med det kombinerade extrema ultravioletta och infraröda ljuset, och den kompletta tredimensionella momentdistributionen kan rekonstrueras.

I denna studie studerades fotoelektrondistributionen med en varierande "carrier-to-envelope"-fas (CEP) för det infraröda fältet. CEP är fasförhållandet mellan intensitetsmaxima för en ljuspuls och dess bärvåg, och för ljuspulser som endast har en varaktighet på ett litet antal perioder förändrar

... Visa mer..
Vi studerar photojoinsering, processen då interaktionen med elektromagnetisk strålning interagerar med material och leder till frisläppning av elektroner. Detta förlopp är otroligt snabbt, men med hjälp av avancerad laser teknik kan vi studera dess dynamik och de kvantmekaniska regler som är inblandade. I denna studie studerar vi fotojonisering av helium med en 3D momentum spektrometer.

Ett kort pulståg i den extrema ultravioletta spektralregimen och med en attosekund varaktighet fokuserades tillsammans med en ultrakort infraröd laserpuls i en heliumgasjet i en spektrometer. Spektrometern mäter både de resulterande foto-joner och foto-elektroner efter jonisering med det kombinerade extrema ultravioletta och infraröda ljuset, och den kompletta tredimensionella momentdistributionen kan rekonstrueras.

I denna studie studerades fotoelektrondistributionen med en varierande "carrier-to-envelope"-fas (CEP) för det infraröda fältet. CEP är fasförhållandet mellan intensitetsmaxima för en ljuspuls och dess bärvåg, och för ljuspulser som endast har en varaktighet på ett litet antal perioder förändrar denna fas betydligt det elektriska fältets form. Eftersom de extrema ultravioletta pulserna genereras genom icke-linjär uppkonvertering av den infraröda pulsen, påverkar en förändring av CEP:n också antalet extrema ultravioletta pulser som genereras, och den resulterande fotoelektronmomentfördelningen visar också stor variation som beror på CEP. Visa mindre..

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Fysiska institutionen

Medverkande

Lisa Rämisch - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Saikat Nandi - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Miguel Miranda - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Jan Vogelsang - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Anne Harth - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

... Visa mer..

Lisa Rämisch - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Saikat Nandi - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Miguel Miranda - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Jan Vogelsang - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Anne Harth - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Chen Guo - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Stefanos Carlström - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Vetenskap och teknologi (CESSDA Topic Classification)

Fysik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Atom- och molekylfysik och optik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Cheng et al, Controlling the Photoelectric Effect in the Time Domain, arXiv:1908.09508

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2020-04-01

Version 1.0: 2020-04-01

DOI: https://doi.org/10.5878/dc7g-n289

Kontakter för frågor om data

Publicerad: 2020-04-01
Senast uppdaterad: 2020-05-15