GIS-material för arkeologiskt projekt: Äldre lämningar under gatunivå och vid kyrkan i Kisa samhälle

SND-ID: snd2182-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001930

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid nedläggning av fjärrvärme i Kisa samhälle passerade ledningsnätet på vissa ställen registrerade lämningar inom samhället. Vid område 1, RAÄ 10:1 förekom inget av arkeologiskt intresse. Område 2 i närheten av RAÄ 68:1 innehöll två olika odlingsytor. Den ena täcktes av ett tjockt lager av fyllning. Själva odlingslagret bestod av ett jämntjockt lager av myllblandad sand. Det andra odlingslagret var bemängt med kol och med en härdrest (RAÄ 103) ovanpå. Vid område 3 nedanför Borgberget RAÄ 5:1 påträffades ett sotigt lager med kolsplitter och norr om detta fanns ett grått odlingslager. Inom område 4 vid Karlebyvägen förekom ett lerlager med fragment av porslin, rödgods, tegel och enstaka järnspikar. Lagren är odaterade.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att konstatera om det förekom förhistoriska eller medeltida lämningar i de redan fastslagna fjärrvärmeschakten under gatunivåerna. Om det rörde sig om enstaka lämningar skulle de undersökas. Om det förekom s

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid nedläggning av fjärrvärme i Kisa samhälle passerade ledningsnätet på vissa ställen registrerade lämningar inom samhället. Vid område 1, RAÄ 10:1 förekom inget av arkeologiskt intresse. Område 2 i närheten av RAÄ 68:1 innehöll två olika odlingsytor. Den ena täcktes av ett tjockt lager av fyllning. Själva odlingslagret bestod av ett jämntjockt lager av myllblandad sand. Det andra odlingslagret var bemängt med kol och med en härdrest (RAÄ 103) ovanpå. Vid område 3 nedanför Borgberget RAÄ 5:1 påträffades ett sotigt lager med kolsplitter och norr om detta fanns ett grått odlingslager. Inom område 4 vid Karlebyvägen förekom ett lerlager med fragment av porslin, rödgods, tegel och enstaka järnspikar. Lagren är odaterade.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att konstatera om det förekom förhistoriska eller medeltida lämningar i de redan fastslagna fjärrvärmeschakten under gatunivåerna. Om det rörde sig om enstaka lämningar skulle de undersökas. Om det förekom större lämningar skulle arbetet avbrytas och vidare åtgärder beslutas av Länsstyrelsen.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Fossilt odlingslager, Härd

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Kinda kommun, Kisa socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kvarteren Prosten 1, 2, Kisa kyrka

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2006138

Länsstyrelsens dnr för projektet: 433-17074-06

Producents dnr för projektet: 422-3477-2006

ProjektID: p507029

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Fynd

Publikationer
Publicerad: 2014-04-23
Senast uppdaterad: 2020-01-28