GIS-material för arkeologiskt projekt: Invid klosterområdet i Vreta - Vreta Kloster, RAÄ 50

SND-ID: snd2338-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001452

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför en planerad kompost- och återvinningsanläggning omedelbart väster om Vreta klosterkyrkas parkering riskerade schaktningarna att beröra förhistorisk och/eller medeltida klosternära bebyggelse eller aktivitet. Utredningen utfördes i mars 2004 och det bedömdes att ingen lagskyddad fornlämning kommer att beröras av exploateringsföretaget.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningens målsättning var att konstatera om det på platsen kunder finnas rester av förhistorisk och/eller klostertida aktivitet.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-03-30
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Vreta kloster

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: O20042

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-21013-03

Producents dnr för projektet: 421-701-2004

ProjektID: p504037

RAÄ-nr: Verat kloster 50:1

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Versioner

Version 1.0. 2012-12-18

Version 1.0: 2012-12-18

DOI: https://doi.org/10.5878/001452

Publicerad: 2012-12-18
Senast uppdaterad: 2017-01-03