GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatsläge i Ekängen - Stensätter 1:18, Ekängen

SND-ID: snd2351-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001464

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad schaktning för VA-arbeten inom fastigheten Stensätter 1:28, Ekängen, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning, etapp 2, i det berörda området. Fastigheten, nära Roxens strand och med synliga forna strandhak, utgör ett mycket lämpligt boplatsläge från stenålder. Inget av de dragna sökschakten bedömdes dock komma i konflikt med lagskyddad fornlämning, och arbetena kunde genomföras utan ytterligare arkeologisk åtgärd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om den planerade schaktningen skulle komma i konflikt med lagskyddad fornlämning.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplatsläge

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-08-30
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Rystad socken

Geografisk beskrivning: Stensätter 1:28, Ekängen

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: 200470

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-10140-04

Producents dnr för projektet: 421-2331-2004

ProjektID: p504050

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Versioner

Version 1.0. 2012-12-19

Version 1.0: 2012-12-19

DOI: https://doi.org/10.5878/001464

Publicerad: 2012-12-19
Senast uppdaterad: 2017-01-31