GIS-material för arkeologiskt projekt: Lönsås, en plats med tradition

SND-ID: snd2356-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001467

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På grund av planer på att upprätta ett enplanshus inom det medeltida Lönsås gränser utförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, en arkeologisk förundersökning. Alla schakt hade ett ganska kraftigt mörkbrunt humuslager som dock var tomt på både anläggningar och fynd. I ett av schakten påträffades en grov stenpackning som antingen hör till 1700-talsgården som delvis fortfarande står på platsen eller så är stenpackningen ändå äldre. UV Öst föreslog att huskroppen skulle flyttas för att därigenom undvika den påträffade konstruktionen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att konstatera hur omfattande en eventuell slutundersökning skulle kunna bli, alternativt justera husets placering om så var möjligt.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Gårdsbebyggelse

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-22 – 2004-10-22
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Motala kommun, Östergötland, Lönsås socken

Geografisk beskrivning: Lönsås

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: O200487

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-12077-04

Producents dnr för projektet: 422-2897-2004

ProjektID: p504055

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

1700-tal

Publikationer

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Versioner

Version 1.0. 2012-12-20

Version 1.0: 2012-12-20

DOI: https://doi.org/10.5878/001467

Publicerad: 2012-12-20
Senast uppdaterad: 2016-08-02