Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Fornlämning 133, ett röse

SND-ID: snd2381-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002158

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

År 1971 undersöktes ett röse vid Rogsta grustag, Tystberga socken, Södermanland. Röset påträffades 1968 vid avbaning för återställande av en grustagsslänt och hindrade därvid arbetena. Vid undersökningen framkom inga tydligt daterande föremål, men spridda koncentrationer av brända ben och/eller krukskärvor. Bland fynden fanns även tänder av häst eller nöt. Rösets topografiska läge samt några mynningsbitar bland keramiken pekar på en datering till bronsålder.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

En arkeologisk undersökning av fornlämningen genomfördes då det hindrade arbetet med att återställa en grustagsslänt.

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeol

... Visa mer..
År 1971 undersöktes ett röse vid Rogsta grustag, Tystberga socken, Södermanland. Röset påträffades 1968 vid avbaning för återställande av en grustagsslänt och hindrade därvid arbetena. Vid undersökningen framkom inga tydligt daterande föremål, men spridda koncentrationer av brända ben och/eller krukskärvor. Bland fynden fanns även tänder av häst eller nöt. Rösets topografiska läge samt några mynningsbitar bland keramiken pekar på en datering till bronsålder.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

En arkeologisk undersökning av fornlämningen genomfördes då det hindrade arbetet med att återställa en grustagsslänt.

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Särskild undersökning

Arkeologisk lämningstyp

Röse

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-07-01 – 1970-12-08
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Tystberga socken

Geografisk beskrivning: Rogsta 1:14

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Organisationens dnr för undersökningen: 7314/73

ProjektID: p470001

ProjektID: 470001

RAÄ-nr: Tystberga 133

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Bronsålder

Publikationer

Ringquist, Per-Olof (1973). Arkeologisk undersökning 1971: fornlämning 133, Rogsta 1:14, Tystberga sn, Södermanland. 1973:39. Stockholm: Riksantikvarieämbetet
Libris
ISBN: 91-7192-109-5

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-08-18
Senast uppdaterad: 2020-01-24