Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Prospektering vid Herrebro

SND-ID: snd2415-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002301

Citering

Skapare/primärforskare

Martin Rundkvist

Tim Olsson

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

I april 2005 genomfördes en metalldetektorundersökning omkring hällristningsklippan Borg 51:1 i Östergötland, på båda sidor av den nya E4:an och på båda sidor av bäcken. Vid tidigare undersökningar har en marknadsplats påträffats på platsen. Vid metalldetektorprospekteringen påträffades två fragment av hästskor samt ett slägghuvud med bevarat trä från skaftet. Hästskorna var av typen triangelsko vilken dateras till 1200-1250 e. Kr. Alla tre föremål påträffades på östsidan av hällristningsklippan Borg 51:1, utanför den yta som torvades av 1988-89. Inga äldre metallfynd gjordes.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den aktuella metalldetektorprospekteringen var att med moderna verktyg närmare karaktärisera verksamheten på den tidigare upptäckt

... Visa mer..
I april 2005 genomfördes en metalldetektorundersökning omkring hällristningsklippan Borg 51:1 i Östergötland, på båda sidor av den nya E4:an och på båda sidor av bäcken. Vid tidigare undersökningar har en marknadsplats påträffats på platsen. Vid metalldetektorprospekteringen påträffades två fragment av hästskor samt ett slägghuvud med bevarat trä från skaftet. Hästskorna var av typen triangelsko vilken dateras till 1200-1250 e. Kr. Alla tre föremål påträffades på östsidan av hällristningsklippan Borg 51:1, utanför den yta som torvades av 1988-89. Inga äldre metallfynd gjordes.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den aktuella metalldetektorprospekteringen var att med moderna verktyg närmare karaktärisera verksamheten på den tidigare upptäckta marknadsplatsen samt dess kronologiska tyngdpunkt.

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer samt ett georefererat utsnitt ut ekonomiska kartan (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Prospektering

Arkeologisk lämningstyp

Samlingsplats

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har skett genom inmätningar i fält med GPS. Analoga planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-04-24
  • Datainsamlare: Länsstyrelsen i Östergötland

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har skett genom inmätningar i fält med GPS. Analoga planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Stora Herrebro

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-4673-05

ProjektID: p505063

ProjektID: 505063

RAÄ-nr: Borg 51:1

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Medeltid, 1200-tal

Publikationer

Rundkvist, M. & Olsson, T. (2005). Prospektering vid Herrebro. 24 april 2005. Unpublished archival report.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-12-01
Senast uppdaterad: 2020-01-24