Variable list


1 SSDstudie NR 0210 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer INSTÄLLNING TILL OLIKA FÖRETEELSER 5 Hårdare tag mot brottslingar 6 USA 7 Tilltro till auktoritet 8 Ökad socialisering 9 Erkännande av PRR i Vietnam 10 Ökat stöd åt militären 11 Sambastu 12 Socialism 13 Vit överlägsenhet 14 Storfamilj 15 EG 16 Rasjämlikhet 17 Kristendom 18 Fri abort 19 Ökat stöd åt afrikanska frihetsrörelser 20 Invandring av färgade 21 Aga 22 Blandäktenskap 23 Hårdare polisåtgärder 24 Kommunistkina 25 Ökad jämlikhet 26 Kapitalism 27 Socialhjälp 28 Apartheid 29 Ökad religionsundervisning i skolorna 30 Minskad vapenutveckling 31 Hårdare kontroll av utlänningar 32 Nationalisering av privata företag 33 Längre fängelsestraff 34 Social jämlikhet 35 Ökade förbindelser med Grekland 36 Lag och ordning 37 Tilltro till Bibeln 38 Ökad demokrati på arbetsplatserna 39 NATO 40 Homosexualitet 41 Kön 42 Årsinkomst 43 Moderns årsinkomst 44 Faderns årsinkomst 45 Ålder PARTIPREFERENS 46 Partipreferens 47 Moderns partipreferens 48 faders partipreferens 49 Politisk beteckning 50 Moderns politiska beteckning 51 Faderns politiska beteckning UTBILDNING 52 Socialgruppstillhörighet 53 Faderns utbildning 54 Moderns utbildning 55 Utbildning syskon 1 56 Utbildning syskon 2 57 Utbildning syskon 3 58 Gymnasielinje VÄNSTER-HÖGERSKATTNING 59 Vänster-höger: Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna(r) 60 Vänster-höger: Sveriges kommunistiska parti 61 Vänster-höger: Vänsterpartiet kommunisterna 62 Vänster-höger: Socialdemokratena 63 Vänster-höger: Centerpartiet 64 Vänster-höger: Folkpartiet 65 Vänster-höger: Kristen demokratisk samling 66 Vänster-höger: Moderata samlingspartiet RELIGIOSITETSSKATTNING 67 Religiositet: Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna(r) 68 Religiositet: Sveriges kommunistiska parti 69 Religiositet: Vänsterpartiet kommunisterna 70 Religiositet: Socialdemokraterna 71 Religiositet: Centerpartiet 72 Religiositet: Folkpartiet 73 Religiositet: Kristen demokratisk samling 74 Religiositet: Moderata samlingspartiet EXTREMISMSKATTNING 75 Extremism; Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna(r) 76 Extremism: Sveriges kommunistiska parti 77 Extremism: Vänsterpartiet kommunisterna 78 Extremism: Socialdemokraterna 79 Extremism: Centerpartiet 80 Extremism: Folkpartiet 81 Extremism: Kristen demokratisk samling 82 Extremism: Moderata samlingspartiet

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0210              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0210


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Januari 1988
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 2 delar. 001. Bparty75 002. Tradpo75
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 3 Ett tresiffrigt identikationsnummer DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 1:3
VAR 5 BEHANDL BROTTSLINGAR I.1 Loc 12 width 1 Vilka av de följande företeelserna har du en positiv inställning till och vilka har du en negativ inställning till? F.I.1. Hårdare tag mot brottslingar 248 0. Nej 73 1. Osäker 211 2. Ja DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 7:1
VAR 6 USA I.2 Loc 13 width 1 F.I.2. USA 173 0. Nej 159 1. Osäker 200 2. Ja DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 8:1
VAR 7 TILLTRO AUKTORITET I.3 Loc 14 width 1 F.I.3. Tilltro till auktoritet 241 0. Ja 210 1. Osäker 81 2. Nej DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 9:1
VAR 8 ÖKAD SOCIALISERING I.4 Loc 15 width 1 F.I.4. Ökad socialisering 131 0. Ja 132 1. Osäker 269 2. Nej DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 10:1
VAR 9 ERKÄNNA PRR I.5 Loc 16 width 1 F.I.5. Erkännande av PRR i Vietnam 162 0. Ja 233 1. Osäker 137 2. Nej DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 11:1
VAR 10 MILITÄRSTÖD I.6 Loc 17 width 1 F.I.6. Ökat stöd åt militären 325 0. Nej 75 1. Osäker 132 2. Ja DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 12:1
VAR 11 SAMBASTU I.7 Loc 18 width 1 F.I.7. Sambastu 365 0. Ja 104 1. Osäker 63 2. Nej DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 13:1
VAR 12 SOCIALISM I.8 Loc 19 width 1 F.I.8. Socialism 144 0. Ja 135 1. Osäker 253 2. Nej DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 14:1
VAR 13 VIT ÖVERLÄGSENHET I.9 Loc 20 width 1 F.I.9. Vit överlägsenhet 465 0. Nej 27 1. Osäker 40 2. Ja DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 15:1
VAR 14 STORFAMILJ I.10 Loc 21 width 1 F.I.10. Storfamilj 179 0. Ja 146 1. Osäker 207 2. Nej DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 16:1
VAR 15 EG I.11 Loc 22 width 1 F.I.11. EG 163 0. Nej 222 1. Osäker 147 2. Ja DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 17:1
VAR 16 RASJÄMLIKHET I.12 Loc 23 width 1 F.I.12. Rasjämlikhet 482 0. Ja 20 1. Osäker 30 2. Nej DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 18:1
VAR 17 KRISTENDOM I.13 Loc 24 width 1 F.I.13. Kristendom 180 0. Nej 192 1. Osäker 160 2. Ja DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 19:1
VAR 18 FRI ABORT I.14 Loc 25 width 1 F.I.14. Fri abort 458 0. Ja 36 1. Osäker 38 2. Nej DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 20:1
VAR 19 STÖD FRIHETSRÖRELSE I.15 Loc 26 width 1 F.I.15. Ökat stöd åt afrikanska frihetsrörelser 288 0. Ja 167 1. Osäker 77 2. Nej DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 21:1
VAR 20 FÄRGADE INVANDRARE I.16 Loc 27 width 1 F.I.16. Invandring av färgade 247 0. Ja 157 1. Osäker 128 2. Nej DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 22:1
VAR 21 AGA I.17 Loc 28 width 1 F.I.17. Aga 356 0. Nej 119 1. Osäker 57 2. Ja DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 23:1
VAR 22 BLANDÄKTENSKAP I.18 Loc 29 width 1 F.I.18. Blandäktenskap 373 0. Ja 84 1. Osäker 75 2. Nej DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 24:1
VAR 23 HÅRDARE POLISÅTGÄRD I.19 Loc 30 width 1 F.I.19. Hårdare polisåtgärder 267 0. Nej 95 1. Osäker 170 2. Ja DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 25:1
VAR 24 KOMMUNISTKINA I.20 Loc 31 width 1 F.I.20. Kommunistkina 137 0. Ja 167 1. Osäker 228 2. Nej DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 26:1
VAR 25 ÖKAD JÄMLIKHET I.21 Loc 32 width 1 F.I.21. Ökad jämlikhet 391 0. Ja 74 1. Osäker 67 2. Nej DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 27:1
VAR 26 KAPITALISM I.22 Loc 33 width 1 F.I.22. Kapitalism 251 0. Nej 147 1. Osäker 134 2. Ja DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 28:1
VAR 27 SOCIALHJÄLP I.23 Loc 34 width 1 F.I.23. Socialhjälp 362 0. Ja 83 1. Osäker 87 2. Nej DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 29:1
VAR 28 APARTHEID I.24 Loc 35 width 1 F.I.24. Apartheid 427 0. Nej 83 1. Osäker 22 2. Ja DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 30:1
VAR 29 RELIGIONSUNDERVISN I.25 Loc 36 width 1 F.I.25. Ökad religionsundervisning i skolorna 391 0. Nej 92 1. Osäker 49 2. Ja DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 31:1
VAR 30 VAPENUTVECKLING I.26 Loc 37 width 1 F.I.26. Minskad vapenutveckling 383 0. Ja 67 1. Osäker 82 2. Nej DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 32:1
VAR 31 UTLÄNNINGS KONTROLL I.27 Loc 38 width 1 F.I.27. Hårdare kontroll av utlänningar 185 0. Nej 134 1. Osäker 213 2. Ja DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 33:1
VAR 32 NATIONALISERING I.28 Loc 39 width 1 F.I.28. Nationalisering av privata företag 102 0. Ja 178 1. Osäker 252 2. Nej DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 34:1
VAR 33 LÄNGRE STRAFF I.29 Loc 40 width 1 F.I.29. Längre fängelsestraff 311 0. Nej 106 1. Osäker 115 2. Ja DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 35:1
VAR 34 SOCIAL JÄMLIKHET I.30 Loc 41 width 1 F.I.30. Social jämlikhet 354 0. Ja 98 1. Osäker 80 2. Nej DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 36:1
VAR 35 GREKLANDSKONTAKTET I.31 Loc 42 width 1 F.I.31. Ökade förbindelser med Grekland 126 0. Nej 290 1. Osäker 116 2. Ja DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 37:1
VAR 36 LAG OCH ORDNING I.32 Loc 43 width 1 F.I.32. Lag och ordning 35 0. Nej 91 1. Osäker 406 2. Ja DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 38:1
VAR 37 TILLTRO TILL BIBELN I.33 Loc 44 width 1 F.I.33. Tilltro till Bibeln 323 0. Nej 147 1. Osäker 62 2. Ja DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 39:1
VAR 38 ÖKAD ARBETSPLATSDEM.I.34 Loc 45 width 1 F.I.34. Ökad demokrati på arbetsplatserna 414 0. Ja 82 1. Osäker 36 2. Nej DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 40:1
VAR 39 NATO I.35 Loc 46 width 1 F.I.35. NATO 154 0. Nej 272 1. Osäker 106 2. Ja DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 41:1
VAR 40 HOMOSEXUALITET I.36 Loc 47 width 1 F.I.36. Homosexualitet 168 0. Ja 184 1. Osäker 180 2. Nej DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 42:1
VAR 41 KÖN 1 Loc 48 width 1 MD=9 F.1. Kön 254 1. Man 253 2. Kvinna 25 9. Uppgift saknas DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 44:1 OMKODNINGSREGEL: 0=9 ELSE=SAME
VAR 42 UP:S INKOMST 2 Loc 49 width 3 MD=999 F.2. Hur mycket pengar tjänar du själv respektive dina föräldrar om året? Sätt ett X i den ruta som motsvarar din egen respektive dina föräldrars ungefärliga inkomster. F.2(1). Respondentens inkomst 465 010. 0-15 000 10 020. 15-25 000 4 030. 25-35 000 3 040. 35-45 000 050. 45-55 000 060. 55-65 000 070. 65-75 000 080. 75-85 000 090. 85-95 000 100. 95-105 000 1 110. 105-115 000 120. 115-125 000 130. över 125 000 49 999. Uppgift saknas DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 46:3
VAR 43 MODERNS INKOMST 2 Loc 52 width 3 MD=999 F.2(2). Moderns inkomst <Se F.2 för fullständig frågetext> 117 010. 0-15 000 96 020. 15-25 000 99 030. 25-35 000 75 040. 35-45 000 29 050. 45-55 000 15 060. 55-65 000 11 070. 65-75 000 3 080. 75-85 000 3 090. 85-95 000 3 100. 95-105 000 1 110. 105-115 000 2 120. 115-125 000 1 130. Över 125 000 77 999. Uppgift saknas DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 50:3
VAR 44 FADERNS INKOMST 2 Loc 55 width 3 MD=999 F.2(3). Faderns inkomst <Se F.2 för fullständig frågetext> 7 010. 0-15 000 7 020. 15-25 000 26 030. 25-35 000 60 040. 35-45 000 50 050. 45-55 000 50 060. 55-65 000 40 070. 65-75 000 36 080. 75-85 000 28 090. 85-95 000 34 100. 95-105 000 25 110. 105-115 000 24 120. 115-125 000 35 130. över 125 000 110 999. Uppgift saknas DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 54:3
VAR 45 ÅLDER 3 Loc 58 width 2 F.3. Hur gammal är Du? Kod: -5 0 16 17 18 19 20 21 25 Frek: 21 1 3 244 234 18 9 1 1 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 58:2
VAR 46 PARTIPREFERENS Loc 60 width 1 MD=0 F.4(1). Vilket parti tycker du är bäst idag? 1 1. Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna 24 2. Sveriges Kommunistiska Parti 36 3. Vänsterpartiet Kommunisterna 95 4. Socialdemokraterna 100 5. Centerpartiet 6 6. Kristen Demokratisk Allians 30 7. Folkpartiet 118 8. Moderata samlingspartiet 10 9. Demokratisk Allians 112 0. Uppgift saknas DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 61:1
VAR 47 MODERNS PARTIPREFERENS Loc 61 width 1 MD=0 F.4(2). Vilket parti tror du att din mamma tycker är bäst idag? 1 1. Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna 2. Sveriges Kommunistiska Parti 8 3. Vänsterpartiet Kommunisterna 141 4. Socialdemokraterna 95 5. Centerpartiet 7 6. Kristen Demokratisk Samling 65 7. Folkpartiet 125 8. Moderata samlingspartiet 1 9. Demokratisk Allians 89 0. Uppgift saknas DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 62:1
VAR 48 FADERNS PARTIPREFERENS Loc 62 width 1 MD=0 F.4(3). Vilket parti tror du att din pappa tycker är bäst idag? 1 1. Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna 2. Sveriges Kommunistiska Parti 11 3. Vänsterpartiet Kommunisterna 142 4. Socialdemokraterna 68 5. Centerpartiet 3 6. Kristen Demokratisk Samling 47 7. Folkpartiet 143 8. Moderata samlingspartiet 2 9. Demokratisk Allians 115 0. Uppgift saknas DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 63:1
VAR 49 POLITISK BETECKNING Loc 63 width 1 MD=9 F.5. Hur skulle du klassificera dig själv respektive dina föräldrar när det gäller politik? F.5(1). Politisk klassificering av sig själv 114 1. Radikal 224 2. Liberal 99 3. Konservativ 95 9. Uppgift saknas DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 65:1 OMKODNINGSREGEL: 0=9 ELSE=SAME
VAR 50 MODERS POL. BETECKNING Loc 64 width 1 MD=9 F.5(2). Moderns politiska beteckning <Se F.5 för fullständig frågetext> 41 1. Radikal 246 2. Liberal 143 3. Konservativ 102 9. Uppgift saknas DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 66:1 OMKODNINGSREGEL: 0=9 ELSE=SAME
VAR 51 FADERS POL. BETECKNING Loc 65 width 1 MD=9 F.5(3). Faderns politiska beteckning <Se F.5 för fullständig frågetext> 45 1. Radikal 201 2. Liberal 161 3. Konservativ 125 9. Uppgift saknas DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 67:1 OMKODNINGSREGEL: 0=9 ELSE=SAME
VAR 52 FÖRÄLDRARS SOCIALGRUPP Loc 66 width 1 MD=9 F.6. I vilken socialgrupp skulle du placera dina föräldrar? 150 1. Socialgrupp 1 307 2. Socialgrupp 2 34 3. Socialgrupp 3 41 9. Uppgift saknas DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 69:1 OMKODNINGSREGEL: 0=9 ELSE=SAME
VAR 53 FADERS UTBILDNING Loc 67 width 1 MD=9 F.II. Vilken utbildning har dina föräldrar och syskon? F.II(1). Faderns utbildning 154 1. Folkskola (6 eller 7-årig) 24 2. 9-årig grundskola eller realexamen 36 3. Yrkesskola 42 4. Folkhögskola 46 5. Gymnasiekompetens 158 6. Akademisk högskoleutbildning 18 7. Annan utbildning 54 9. Uppgift saknas DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 71:1 OMKODNINGSREGEL: 0=9 ELSE=SAME
VAR 54 MODERS UTBILDNING Loc 68 width 1 MD=9 F.II(2). Moderns utbildning <Se F.II för fullständig frågetext> 187 1. Folkskola (6 eller 7-årig) 88 2. 9-årig grundskola eller realexamen 29 3. Yrkesskola 60 4. Folkhögskola 56 5. Gymnasiekompetens 65 6. Akademisk högskoleutbildning 15 7. Annan utbildning 32 9. Uppgift saknas DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 72:1 OMKODNINGSREGEL: 0=9 ELSE=SAME
VAR 55 UTBILDNING SYSKON 1 Loc 69 width 1 MD=9 F.II:3. Syskon 1:s utbildning <Se F.II för fullständig frågetext> 9 1. Folkskola (6 eller 7-årig) 111 2. 9-årig grundskola eller realexamen 48 3. Yrkesskola 8 4. Folkhögskola 94 5. Gymnasiekompetens 34 6. Akademisk högskoleutbildning 1 7. Annan utbildning 227 9. Uppgift saknas DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 73:1 OMKODNINGSREGEL: 0=9 ELSE=SAME
VAR 56 UTBILDNING SYSKON 2 Loc 70 width 1 MD=9 F.II:4. Syskon 2:s utbildning <Se F.II för fullständig frågetext> 1. Folkskola (6 eller 7-årig) 15 2. 9-årig grundskola eller realexamen 21 3. Yrkesskola 9 4. Folkhögskola 38 5. Gymnasiekompetens 22 6. Akademisk högskoleutbildning 7 7. Annan utbildning 420 9. Uppgift saknas DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 74:1 OMKODNINGSREGEL: 0=9 ELSE=SAME
VAR 57 UTBILDNING SYSKON 3 Loc 71 width 1 MD=9 F.II:5. Syskon 3:s utbildning <Se F.II för fullständig frågetext> 1. Folkskola (6 eller 7-årig) 2 2. 9-årig grundskola eller realexamen 4 3. Yrkesskola 2 4. Folkhögskola 18 5. Gymnasiekompetens 19 6. Akademisk högskoleutbildning 1 7. Annan utbildning 486 9. Uppgift saknas DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 75:1 OMKODNINGSREGEL: 0=9 ELSE=SAME
VAR 58 UP:S GYMNASIELINJE Loc 72 width 1 MD=9 F.II(6). UP:s gymnasielinje <Se F.II för fullständig frågetext> 173 1. Praktisk 2-årig 36 2. Teoretisk 2-årig 220 3. 3-årig 103 9. Uppgift saknas DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 77:1 OMKODNINGSREGEL: " "=9 ELSE=SAME
VAR 59 V-H-SKALAN: KFML-R Loc 73 width 3 MD=999 F.III. Politiska partier har flera egenskaper som människor bedömer dem efter. Tre av dessa egenskaper är: vänster eller höger partier, religiösa eller icke religiösa partier och politiskt extrema eller politiskt icke extrema partier. (Man kan tala om extrema partier, vare sig de ligger åt vänster eller åt höger). Du ska nu skatta de åtta partierna från föregående sida efter hur Du uppfattar att de står ifråga om dessa egenskaper, extremism, vänster-höger och grad av religiositet. Nedan har Du tre skalor, en för varje egenskap. Försök placera partierna på skalorna, som Du själv upplever dem. Gör dina markeringar genom att sätta ett tvärstreck på linjen och skriva partibeteckningen under. (Partierna är alltså FP, VPK, S, KFML(r), M, KDS, C, SKP. Du hittar de fullständiga namnen på föregående sida). Börja med att markera de partier Du tycker ligger mest åt någondera sidan, fortsätt sedan mot "mitten". Avstånden mellan markeringarna ska avspegla hur långt ifrån varandra Du upplever att partierna står ifråga om respektive egenskap. Se till att Du sätter ut alla partibeteckningarna. F.III(1). Vänster-höger: Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 30 000. Längst till vänster på skalan 001. . . 079. 1 080. Mitten av skalan 081. . . 159. 1 160. Längst till höger på skalan 194 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 30 13 13 19 9 14 14 11 8 9 9 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 4 3 3 5 3 8 12 12 11 9 15 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 10 3 7 11 7 1 9 2 1 3 4 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 43 44 46 48 Frek: 1 1 2 3 1 3 2 2 1 2 1 Kod: 51 52 53 55 57 58 65 67 70 80 83 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 86 92 105 117 121 133 136 140 148 150 157 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 158 160 999 Frek: 1 1 194 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 83:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 60 V-H-SKALAN: SKP Loc 76 width 3 MD=999 F.III(2). Vänster-högerskattning: Sveriges Kommunistiska Parti <Se F.III för fullständig frågetext> 4 000. Längst till vänster på skalan 001. . . 079. 080. Mitten på skalan 081. . . 159. 160. Längst till höger på skalan 200 999. Uppgift saknas Kod: 0 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 Frek: 4 1 4 3 5 2 3 4 2 4 7 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 5 6 6 6 6 3 8 11 7 4 8 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 7 8 8 8 9 9 8 15 8 14 10 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 11 5 5 7 5 3 3 7 4 4 4 Kod: 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 2 2 2 2 2 4 9 3 2 2 1 Kod: 59 60 61 67 70 71 73 74 75 78 81 Frek: 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 Kod: 84 85 86 100 104 108 115 117 129 130 143 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 144 999 Frek: 2 200 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 86:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 61 V-H-SKALAN: VPK Loc 79 width 3 MD=999 F.III(3). Vänster-högerskattning: Vänsterpartiet Kommunisterna <Se F.III för fullständig frågetext> 5 000. Längst till vänster på skalan 001. . . 079. 080. Mitten av skalan 081. . . 159. 160. Längst till höger på skalan 187 999. Uppgift saknas Kod: 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 5 3 4 2 5 4 3 1 4 2 1 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 1 1 6 7 6 2 4 9 4 3 6 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 6 6 4 5 5 11 8 5 8 8 4 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 9 10 5 7 2 7 8 8 10 6 8 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 9 4 4 5 9 6 3 11 5 1 3 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 Frek: 6 2 1 4 2 1 1 2 4 7 3 Kod: 69 70 71 72 74 75 76 85 96 99 106 Frek: 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 116 119 999 Frek: 2 1 187 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 89:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 62 V-H-SKALAN: S Loc 82 width 3 MD=999 F.III(4). Vänster-högerskattning: Socialdemokraterna <Se F.III för fullständig frågetext> 000. Längst till vänster på skalan 001. . . 079. 3 080. Mitten av skalan 081. . . 159. 160. Längst till höger på skalan 195 999. Uppgift saknas Kod: 5 16 17 18 19 21 23 28 29 30 31 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 Frek: 1 1 2 1 1 2 1 4 2 3 4 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 1 4 2 5 6 4 1 5 9 3 4 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 4 9 4 6 8 6 6 5 10 11 8 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 13 6 8 6 8 9 11 6 7 8 5 Kod: 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Frek: 2 5 4 3 4 12 6 2 5 7 4 Kod: 88 89 90 91 92 93 95 96 97 99 103 Frek: 2 1 2 4 2 1 1 1 1 1 2 Kod: 104 106 108 112 113 115 124 126 128 129 132 Frek: 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 134 135 137 145 153 999 Frek: 1 1 1 2 1 195 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 92:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 63 V-H-SKALAN: C Loc 85 width 3 MD=999 F.III(5). Vänster-högerskattning, Centerpartiet <Se F.III för fullständig frågetext> 000. Längst till vänster på skalan 001. . . 079. 9 080. Mitten av skalan 081. . . 159. 160. Längst till höger på skalan 192 999. Uppgift saknas Kod: 5 20 35 38 48 49 50 51 55 56 58 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 Kod: 59 62 63 64 65 66 67 69 70 72 73 Frek: 1 1 1 1 2 1 3 3 3 2 5 Kod: 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Frek: 5 3 4 3 7 7 9 6 11 10 2 Kod: 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Frek: 8 9 4 5 5 6 1 7 9 5 5 Kod: 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Frek: 4 8 8 1 6 4 6 6 5 8 4 Kod: 107 108 109 110 112 113 114 115 116 117 118 Frek: 2 6 5 1 6 2 4 6 1 2 3 Kod: 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Frek: 2 4 5 6 5 1 3 2 1 1 3 Kod: 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 Frek: 2 8 4 4 2 3 1 2 1 2 1 Kod: 142 143 144 145 148 149 151 152 153 999 Frek: 3 1 1 1 1 2 1 1 1 192 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 95:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 64 V-H-SKALAN: FP Loc 88 width 3 MD=999 F.III(6). Vänster-högerskattning, Folkpartiet <Se F.III för fullständig frågetext> 000. Längst till vänster på skalan 001. . . 079. 4 080. Mitten av skalan 081. . . 159. 160. Längst till höger på skalan 189 999. Uppgift saknas Kod: 7 11 19 20 21 22 28 39 42 45 46 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 49 55 56 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 1 1 3 2 2 4 2 1 2 3 1 Kod: 68 69 70 71 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 2 1 1 2 2 3 2 4 4 2 2 Kod: 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Frek: 4 2 6 5 4 7 2 3 5 4 5 Kod: 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Frek: 5 3 10 5 3 8 4 2 6 1 4 Kod: 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 Frek: 5 7 6 6 3 3 1 5 3 4 5 Kod: 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Frek: 8 9 4 9 3 7 4 2 7 7 3 Kod: 125 126 127 128 129 130 132 133 134 135 136 Frek: 4 7 2 6 4 4 3 8 3 3 2 Kod: 137 138 140 142 143 144 145 146 148 150 152 Frek: 3 4 1 2 3 2 2 4 2 2 1 Kod: 153 154 156 999 Frek: 1 2 1 189 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 98:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 65 V-H-SKALAN: KDS Loc 91 width 3 MD=999 F.III(7). Vänster-högerskattning: Kristen Demokratisk Samling <Se F.III för fullständig frågetext> 000. Längst till vänster på skalan 001. . . 079. 8 080. Mitten av skalan 081. . . 159. 2 160. Längst till höger på skalan 209 999. Uppgift saknas Kod: 9 10 11 14 17 21 23 24 26 27 30 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 32 33 36 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 1 1 1 2 2 1 2 2 5 1 2 Kod: 46 48 50 51 52 54 55 56 57 58 59 Frek: 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 Kod: 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 1 5 3 2 2 1 1 2 3 3 3 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Frek: 3 3 2 8 4 1 5 4 8 2 7 Kod: 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 Frek: 2 1 7 2 3 3 4 3 4 3 2 Kod: 95 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Frek: 6 3 3 3 5 5 1 4 4 3 2 Kod: 107 108 109 110 111 113 114 115 116 117 118 Frek: 2 2 4 4 2 8 3 1 5 5 5 Kod: 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Frek: 5 5 5 5 2 2 3 1 1 5 4 Kod: 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Frek: 5 1 2 3 2 5 1 3 2 1 3 Kod: 141 142 143 144 145 147 151 152 153 154 156 Frek: 2 3 4 1 1 1 1 2 2 2 1 Kod: 157 160 999 Frek: 1 2 209 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 101:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 66 V-H-SKALAN: M Loc 94 width 3 MD=999 F.III(8). Vänster-högerskattning: Moderata Samlingspartiet <Se F.III för fullständig frågetext> 000. Längst till vänster på skalan 001. . . 079. 080. Mitten av skalan 081. . . 159. 11 160. Längst till höger på skalan 188 999. Uppgift saknas Kod: 12 13 15 44 46 55 61 62 73 75 76 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 77 79 83 84 86 88 89 93 94 95 96 Frek: 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 Kod: 98 100 102 103 104 105 107 108 109 110 111 Frek: 3 2 1 1 2 2 3 1 1 3 1 Kod: 112 113 114 115 116 117 119 120 121 122 123 Frek: 2 1 2 4 3 3 1 3 4 6 5 Kod: 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Frek: 8 5 3 8 4 8 6 6 8 7 5 Kod: 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 Frek: 6 8 4 7 6 12 14 16 13 8 15 Kod: 146 147 148 150 151 152 153 154 155 156 157 Frek: 5 5 5 6 8 11 7 2 11 5 5 Kod: 158 159 160 999 Frek: 4 2 11 188 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 104:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 67 RELIGIOSITET: KFML-R Loc 97 width 3 MD=999 F.III(9). Religiös - ej religiös skattning: Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna) <Se F.III för fullständig frågetext> 000. 000 Religiös . . 160. 160 Ej religiös 218 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 11 12 13 17 21 23 24 26 27 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 29 30 32 33 35 36 37 39 40 42 43 Frek: 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 2 Kod: 46 48 50 53 54 55 56 60 64 65 66 Frek: 1 1 1 4 1 1 1 2 1 4 1 Kod: 67 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 Frek: 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 84 86 87 89 90 91 94 95 102 103 104 Frek: 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 Kod: 106 107 112 114 115 116 117 118 119 120 121 Frek: 1 1 3 1 1 3 1 2 2 2 2 Kod: 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 Frek: 3 9 4 6 4 6 9 4 9 5 5 Kod: 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 Frek: 6 5 8 1 5 2 4 4 1 3 4 Kod: 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 Frek: 5 3 3 4 3 2 9 4 7 7 3 Kod: 155 156 157 158 159 160 999 Frek: 7 6 7 7 6 29 218 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 107:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 68 RELIGIOSITET: SKP Loc 100 width 3 MD=999 F.III(10). Religiös - ej religiös skattning: Sveriges Kommunistiska Parti <Se F.III för fullständig frågetext> 000. Religiös . . 160. Ej religiös 225 999. Uppgift saknas Kod: 9 10 13 15 24 25 27 28 29 30 36 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 40 42 43 45 47 48 49 51 52 54 55 Frek: 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 Kod: 57 58 60 65 68 69 71 72 73 75 76 Frek: 2 2 1 1 1 1 2 4 2 2 1 Kod: 77 78 80 81 82 84 85 86 87 88 92 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 Kod: 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Frek: 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 Kod: 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 Frek: 1 3 2 2 3 2 7 4 4 3 3 Kod: 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Frek: 3 5 5 9 4 6 5 6 3 5 9 Kod: 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 Frek: 7 5 8 2 7 4 4 3 7 5 2 Kod: 137 138 139 140 141 142 143 145 146 147 148 Frek: 4 5 5 3 3 3 3 4 4 2 9 Kod: 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 Frek: 7 5 1 2 6 1 6 1 1 2 1 Kod: 160 999 Frek: 2 225 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 110:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 69 RELIGIOSITET: VPK Loc 103 width 3 MD=999 F.III(11). Religiös - ej religiös skattning: Vänsterpartiet Kommunisterna <Se F.III för fullständig frågetext> 000. Religiös . . 160. Ej religiös 220 999. Uppgift saknas Kod: 4 10 17 19 20 22 24 26 28 33 34 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 Kod: 35 36 39 40 42 45 46 49 50 52 53 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 4 3 1 Kod: 56 62 65 66 67 69 72 73 74 75 76 Frek: 2 5 2 2 1 1 2 2 2 3 2 Kod: 77 78 80 82 83 84 85 86 87 88 91 Frek: 2 2 1 1 1 3 2 1 1 3 4 Kod: 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Frek: 3 2 3 5 4 3 4 5 1 2 4 Kod: 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 Frek: 12 2 4 5 3 8 3 9 1 6 3 Kod: 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Frek: 1 8 7 5 6 3 5 5 5 4 2 Kod: 125 126 127 128 129 130 132 133 134 135 136 Frek: 5 5 3 1 2 5 9 6 2 8 3 Kod: 137 138 140 141 142 143 144 145 146 148 149 Frek: 3 3 2 6 5 1 5 1 2 6 2 Kod: 150 152 154 155 158 160 999 Frek: 1 2 2 1 1 2 220 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 113:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 70 RELIGIOSITET: S Loc 106 width 3 MD=999 F.III(12). Religiös - ej religiös skattning: Socialdemokraterna <Se F.III för fullständig frågetext> 000. Religiös . . 160. Ej religiös 226 999. Uppgift saknas Kod: 9 13 27 28 29 30 32 33 34 36 37 Frek: 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 41 43 44 45 49 50 51 52 54 55 56 Frek: 1 1 1 3 1 2 2 3 2 2 1 Kod: 58 60 62 63 64 65 66 67 70 71 72 Frek: 2 1 2 3 1 6 2 5 3 2 5 Kod: 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Frek: 9 8 5 4 6 2 5 7 3 3 8 Kod: 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Frek: 7 4 12 3 4 3 4 5 6 5 2 Kod: 95 96 97 98 99 100 101 103 104 105 106 Frek: 4 6 2 6 5 4 2 4 2 3 1 Kod: 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Frek: 1 5 3 2 1 3 7 2 2 4 4 Kod: 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 Frek: 1 2 4 2 1 1 2 2 3 2 3 Kod: 130 132 134 135 137 139 140 141 142 143 148 Frek: 3 1 1 2 1 4 1 1 4 1 2 Kod: 149 151 152 155 156 159 999 Frek: 1 1 1 2 3 1 226 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 116:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 71 RELIGIOSITET: C Loc 109 width 3 MD=999 F.III(13). Religiös - ej religiös skattning: Centerpartiet <Se F.III för fullständig frågetext> 000. Religiös . . 160. Ej religiös 218 999. Uppgift saknas Kod: 6 23 24 25 26 30 31 32 33 35 36 Frek: 1 1 3 2 1 2 1 2 3 1 1 Kod: 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 4 4 2 4 4 2 1 1 1 1 5 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 2 6 2 6 7 4 8 4 4 5 5 Kod: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 4 3 4 5 5 5 4 6 3 4 4 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 Frek: 2 2 5 4 9 3 4 4 4 5 7 Kod: 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Frek: 7 2 4 6 1 8 4 2 1 3 1 Kod: 94 95 96 97 98 100 101 102 103 104 105 Frek: 2 2 1 2 3 2 3 1 1 3 3 Kod: 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Frek: 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 2 Kod: 117 118 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Frek: 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 Kod: 130 132 133 136 143 145 150 151 154 158 160 Frek: 2 2 2 1 1 1 4 1 1 1 4 Kod: 999 Frek: 218 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 119:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 72 RELIGIOSITET: FP Loc 112 width 3 MD=999 F.III(14). Religiös - ej religiös skattning: Folkpartiet <Se F.III för fullständig frågetext> 000. Religiös . . 160. Ej religiös 224 999. Uppgift saknas Kod: 0 9 12 13 16 17 19 20 21 22 23 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 2 5 3 2 1 4 2 2 5 5 2 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 5 6 5 4 4 9 5 4 1 4 3 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 1 3 4 2 5 4 6 8 4 3 4 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 1 7 3 3 4 2 3 2 5 1 4 Kod: 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 7 3 1 5 5 7 4 4 3 1 1 Kod: 80 81 82 83 84 85 86 87 90 93 95 Frek: 3 1 5 2 2 4 1 2 3 1 4 Kod: 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 107 Frek: 1 2 3 1 5 1 1 2 1 2 1 Kod: 109 110 111 113 114 115 120 121 123 124 125 Frek: 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 3 Kod: 126 128 132 133 137 139 141 142 143 144 145 Frek: 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 Kod: 146 147 151 153 156 999 Frek: 1 2 1 1 1 224 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 122:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 73 RELIGIOSITET: KDS Loc 115 width 3 MD=999 F.III(15). Religiös - ej religiös skattning: Kristen Demokratisk Samling <Se F.III för fullständig frågetext> 000. Religiös . . 160. Ej religiös 203 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 26 10 11 18 14 8 11 13 18 9 18 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 5 8 7 5 4 5 6 11 4 17 9 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 Frek: 13 12 11 10 9 7 5 1 4 1 2 Kod: 36 44 45 50 64 65 82 92 97 112 115 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 130 132 141 158 159 999 Frek: 1 1 1 1 1 203 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 125:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 74 RELIGIOSITET: M Loc 118 width 3 MD=999 F.III(16). Religiositetsskattning: Moderata Samlingspartiet <Se F.III för fullständig frågetext> 000. Religiös . . 160. Ej religiös 223 999. Uppgift saknas Kod: 2 3 4 6 10 12 13 14 15 16 19 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 Kod: 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 2 3 4 3 7 4 2 3 2 1 3 Kod: 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 3 8 1 1 1 5 4 2 6 2 1 Kod: 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 5 5 4 8 4 3 5 1 1 3 2 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 1 3 3 3 2 1 4 2 3 3 4 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 1 3 4 2 6 3 7 5 3 2 3 Kod: 79 80 82 83 84 85 86 87 88 90 91 Frek: 4 2 1 4 2 4 1 3 1 3 1 Kod: 92 93 94 95 97 99 100 102 103 104 106 Frek: 1 3 2 3 1 3 3 2 3 1 1 Kod: 107 108 109 110 113 114 115 116 117 118 119 Frek: 2 3 3 1 1 1 1 3 3 2 3 Kod: 120 121 122 123 125 126 127 128 129 130 131 Frek: 1 3 1 1 2 4 2 4 2 1 2 Kod: 133 136 138 139 142 143 145 147 148 150 151 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 Kod: 153 154 156 157 158 999 Frek: 1 1 1 2 3 223 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 128:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 75 EXTREMISM: KFML-R Loc 121 width 3 MD=999 F.III(17). Ej extrem - extrem skattning: Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna) <Se F.III för fullständig frågetext> 000. Ej extrem . . 160. Extrem 237 999. Uppgift saknas Kod: 0 4 9 10 13 15 21 23 24 25 42 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 Kod: 44 47 50 56 59 60 66 73 77 78 87 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 Kod: 90 94 95 99 100 101 103 108 110 115 117 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 118 119 121 123 124 125 126 127 129 131 132 Frek: 2 3 1 1 1 1 2 5 1 1 1 Kod: 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 Frek: 3 4 9 3 2 5 2 14 7 13 6 Kod: 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 Frek: 7 7 6 4 5 3 8 7 10 11 4 Kod: 155 156 157 158 159 160 999 Frek: 17 4 5 16 8 43 237 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 131:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 76 EXTREMISM: SKP Loc 124 width 3 MD=999 F.III(18). Ej extrem - extrem skattning: Sveriges Kommunistiska Parti <Se F.III för fullständig frågetext> 000. Ej extrem . . 160. Extrem 246 999. Uppgift saknas Kod: 9 13 19 20 22 24 32 37 41 45 49 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 54 57 58 59 61 63 64 66 70 71 75 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 78 80 81 82 84 86 87 89 90 91 92 Frek: 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 94 95 97 98 99 100 102 103 105 106 107 Frek: 4 3 1 2 3 4 2 5 3 2 3 Kod: 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Frek: 3 2 1 2 4 1 3 2 5 1 5 Kod: 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Frek: 1 4 3 6 2 4 3 6 6 5 5 Kod: 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Frek: 5 5 8 2 9 6 5 3 5 6 6 Kod: 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 Frek: 8 8 3 10 4 5 5 4 7 3 6 Kod: 153 154 156 157 158 159 160 999 Frek: 2 1 3 1 4 2 3 246 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 134:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 77 EXTREMISM: VPK Loc 127 width 3 MD=999 F.III(19). Ej extrem - extrem skattning: Vänsterpartiet Kommunisterna <Se F.III för fullständig frågetext> 000. Ej extrem . . 160. Extrem 244 999. Uppgift saknas Kod: 0 2 4 5 23 24 28 30 31 32 33 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 44 45 46 48 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 49 50 54 55 57 58 61 64 65 66 67 Frek: 1 2 1 1 2 2 1 2 3 3 1 Kod: 68 69 70 71 72 75 76 77 78 79 80 Frek: 5 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 Kod: 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Frek: 4 1 1 2 2 2 5 4 2 2 7 Kod: 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Frek: 2 8 2 4 3 5 4 2 3 3 2 Kod: 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Frek: 10 3 3 6 3 4 3 5 4 4 2 Kod: 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 Frek: 4 1 5 3 5 7 6 5 5 4 4 Kod: 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Frek: 3 2 2 3 4 3 4 2 2 2 1 Kod: 138 139 140 141 142 144 145 146 149 150 151 Frek: 3 3 1 2 5 1 2 4 2 2 2 Kod: 152 154 157 158 999 Frek: 1 1 1 1 244 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 137:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 78 EXTREMISM: S Loc 130 width 3 MD=999 F.III(20). Ej extrem - extrem skattning: Socialdemokraterna <Se F.III för fullständig frågetext> 000. Ej extrem . . 160. Extrem 246 999. Uppgift saknas Kod: 0 2 5 6 8 9 10 11 12 15 16 Frek: 1 1 1 1 4 2 1 1 3 2 1 Kod: 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 30 Frek: 1 2 5 2 1 3 1 2 3 1 5 Kod: 31 32 33 35 37 39 40 41 42 43 44 Frek: 2 6 1 1 3 2 1 2 2 4 2 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 3 1 2 4 1 8 2 4 5 4 1 Kod: 56 57 58 59 60 63 64 65 66 67 68 Frek: 1 5 9 3 3 7 1 2 4 2 2 Kod: 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 1 3 3 3 3 3 4 2 1 8 4 Kod: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Frek: 5 2 6 2 1 9 3 5 4 1 6 Kod: 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Frek: 2 3 3 2 2 4 1 2 2 2 4 Kod: 103 104 105 106 108 109 110 111 113 114 116 Frek: 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 Kod: 120 122 127 128 129 130 131 140 141 142 144 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 145 150 160 999 Frek: 1 1 2 246 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 140:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 79 EXTREMISM: C Loc 133 width 3 MD=999 F.III(21). Ej extrem - extrem skattning: Centerpartiet <Se F.III för fullständig frågetext> 000. Ej extrem . . 160. Extrem 244 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 3 1 2 4 1 3 3 3 2 4 3 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 Frek: 2 2 1 2 5 4 3 2 1 2 3 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 3 4 9 3 4 6 2 4 3 4 3 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 6 3 1 5 3 3 2 3 2 5 3 Kod: 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 Frek: 4 3 2 9 1 2 4 3 1 3 4 Kod: 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 6 2 4 1 2 1 3 3 4 2 2 Kod: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 3 1 5 2 4 1 8 2 6 1 2 Kod: 82 83 84 85 86 88 89 90 92 95 98 Frek: 2 4 2 3 3 3 2 4 1 1 2 Kod: 103 104 105 107 110 111 114 118 119 120 128 Frek: 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 Kod: 130 131 133 134 148 151 999 Frek: 2 1 1 1 1 1 244 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 143:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 80 EXTREMISM: FP Loc 136 width 3 MD=999 F.III(22). Ej extrem - extrem skattning: Folkpartiet <Se F.III för fullständig frågetext> 000. Ej extrem . . 160. Extrem 244 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 3 3 3 1 5 4 1 2 1 3 1 Kod: 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 Frek: 1 2 2 3 6 3 1 2 3 8 3 Kod: 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 Frek: 6 7 6 2 3 3 5 5 3 7 5 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Frek: 4 1 3 3 2 3 7 2 5 6 4 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 2 1 2 4 1 2 1 1 3 3 3 Kod: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 4 3 3 3 1 5 6 5 1 3 2 Kod: 69 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 Frek: 1 2 2 4 5 3 4 2 3 2 1 Kod: 82 83 84 85 87 88 89 90 91 93 94 Frek: 4 1 4 3 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 104 106 107 108 109 110 112 113 114 115 117 Frek: 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 1 Kod: 118 119 120 122 123 126 128 142 154 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 244 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 146:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 81 EXTREMISM: KDS Loc 139 width 3 MD=999 F.III(23). Ej extrem - extrem skattning: Kristen Demokratisk Samling <Se F.III för fullständig frågetext> 000. Ej extrem . . 160. Extrem 261 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 4 5 6 8 10 11 13 14 Frek: 1 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 Kod: 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 2 3 2 1 4 1 4 2 2 2 4 Kod: 29 30 31 32 33 36 37 38 40 42 43 Frek: 2 3 3 1 2 4 2 1 1 1 4 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 Frek: 3 1 1 2 2 3 1 1 1 4 2 Kod: 57 59 60 62 63 65 67 68 70 71 72 Frek: 2 1 1 3 4 3 2 1 2 2 2 Kod: 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 Frek: 2 4 2 1 3 1 2 1 2 1 2 Kod: 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Frek: 2 2 1 1 1 4 1 6 1 3 5 Kod: 100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 112 Frek: 4 1 1 1 5 3 1 1 1 2 4 Kod: 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 Frek: 2 4 3 1 1 3 1 2 3 3 2 Kod: 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Frek: 3 6 2 3 1 2 3 1 3 2 2 Kod: 135 136 137 138 140 141 142 143 146 147 148 Frek: 3 4 1 2 3 3 1 3 4 1 1 Kod: 149 153 155 159 160 999 Frek: 1 2 1 2 1 261 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 149:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME
VAR 82 EXTREMISM: M Loc 142 width 3 MD=999 F.III24. Ej extrem - extrem skattning: Moderata Samlingspartiet <Se F.III för fullständig frågetext> 000. Ej extrem . . 160. Extrem 244 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 Frek: 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 Kod: 14 15 18 19 20 21 22 23 25 26 27 Frek: 1 2 1 1 2 2 5 5 2 2 1 Kod: 28 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Frek: 3 3 2 2 3 1 2 2 3 1 1 Kod: 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 63 65 67 68 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 6 Kod: 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 2 2 4 2 5 2 5 1 5 7 2 Kod: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 Frek: 4 1 5 4 1 3 2 2 1 3 3 Kod: 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Frek: 2 3 1 7 3 2 2 3 3 2 1 Kod: 104 105 106 107 108 109 110 111 112 114 115 Frek: 2 1 2 2 4 5 1 2 5 2 2 Kod: 116 118 119 120 121 122 123 124 125 127 129 Frek: 4 2 1 1 2 1 2 3 4 2 1 Kod: 130 133 135 136 137 138 139 140 142 143 144 Frek: 6 4 1 1 1 2 3 2 2 1 1 Kod: 147 148 149 150 153 157 158 159 999 Frek: 2 1 2 4 1 2 2 1 244 DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 152:3 OMKODNINGSREGEL: " "=999 ELSE=SAME