FÖRSAMLINGSSTATISTIK 1960
                SSD 0281

              Primärforskare
            Statistiska Centralbyrån

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
             SE 405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i FÖRSAMLINGSSTATISTIK 1960 samlades ursprungligen
  in av Statistiska Centralbyrån. Varken SSD eller
  primärforskaren bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 13  (2)ANTAL MÄN 2 ÅR  (3)LOC 39 WIDTH 7
                   (4)MD=0

   (5) Antal män 2 år
   (6) ......................

      (7) (8) (9)
  
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0281 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Kommun 7 Församling 8 År 9 Antal män noll år 10 Antal kvinnor noll år 11 Antal män ett år 12 Antal kvinnor ett år 13 Antal män 2 år 14 Antal kvinnor 2 år 15 Antal män 3 år 16 Antal kvinnor 3 år 17 Antal män 4 år 18 Antal kvinnor 4 år 19 Antal män 5 år 20 Antal kvinnor 5 år 21 Antal män 6 år 22 Antal kvinnor 6 år 23 Antal män 7 år 24 Antal kvinnor 7 år 25 Antal män 8 år 26 Antal kvinnor 8 år 27 Antal män 9 år 28 Antal kvinnor 9 år 29 Antal män 10 år 30 Antal kvinnor 10 år 31 Antal män 11 år 32 Antal kvinnor 11 år 33 Antal män 12 år 34 Antal kvinnor 12 år 35 Antal män 13 år 36 Antal kvinnor 13 år 37 Antal män 14 år 38 Antal kvinnor 14 år 39 Antal män 15 år 40 Antal kvinnor 15 år 41 Antal män 16 år 42 Antal kvinnor 16 år 43 Antal män 17 år 44 Antal kvinnor 17 år 45 Antal män 18 år 46 Antal kvinnor 18 år 47 Antal män 19 år 48 Antal kvinnor 19 år 49 Antal män 20 år 50 Antal kvinnor 20 år 51 Antal män 21 år 52 Antal kvinnor 21 år 53 Antal män 22 år 54 Antal kvinnor 22 år 55 Antal män 23 år 56 Antal kvinnor 23 år 57 Antal män 24 år 58 Antal kvinnor 24 år 59 Antal män 25 år 60 Antal kvinnor 25 år 61 Antal män 26 år 62 Antal kvinnor 26 år 63 Antal män 27 år 64 Antal kvinnor 27 år 65 Antal män 28 år 66 Antal kvinnor 28 år 67 Antal män 29 år 68 Antal kvinnor 29 år 69 Antal män 30 år 70 Antal kvinnor 30 år 71 Antal män 31 år 72 Antal kvinnor 31 år 73 Antal män 32 år 74 Antal kvinnor 32 år 75 Antal män 33 år 76 Antal kvinnor 33 år 77 Antal män 34 år 78 Antal kvinnor 34 år 79 Antal män 35 år 80 Antal kvinnor 35 år 81 Antal män 36 år 82 Antal kvinnor 36 år 83 Antal män 37 år 84 Antal kvinnor 37 år 85 Antal män 38 år 86 Antal kvinnor 38 år 87 Antal män 39 år 88 Antal kvinnor 39 år 89 Antal män 40 år 90 Antal kvinnor 40 år 91 Antal män 41 år 92 Antal kvinnor 41 år 93 Antal män 42 år 94 Antal kvinnor 42 år 95 Antal män 43 år 96 Antal kvinnor 43 år 97 Antal män 44 år 98 Antal kvinnor 44 år 99 Antal män 45 år 100 Antal kvinnor 45 år 101 Antal män 46 år 102 Antal kvinnor 46 år 103 Antal män 47 år 104 Antal kvinnor 47 år 105 Antal män 48 år 106 Antal kvinnor 48 år 107 Antal män 49 år 108 Antal kvinnor 49 år 109 Antal män 50 år 110 Antal kvinnor 50 år 111 Antal män 51 år 112 Antal kvinnor 51 år 113 Antal män 52 år 114 Antal kvinnor 52 år 115 Antal män 53 år 116 Antal kvinnor 53 år 117 Antal män 54 år 118 Antal kvinnor 54 år 119 Antal män 55 år 120 Antal kvinnor 55 år 121 Antal män 56 år 122 Antal kvinnor 56 år 123 Antal män 57 år 124 Antal kvinnor 57 år 125 Antal män 58 år 126 Antal kvinnor 58 år 127 Antal män 59 år 128 Antal kvinnor 59 år 129 Antal män 60 år 130 Antal kvinnor 60 år 131 Antal män 61 år 132 Antal kvinnor 61 år 133 Antal män 62 år 134 Antal kvinnor 62 år 135 Antal män 63 år 136 Antal kvinnor 63 år 137 Antal män 64 år 138 Antal kvinnor 64 år 139 Antal män 65 år 140 Antal kvinnor 65 år 141 Antal män 66 år 142 Antal kvinnor 66 år 143 Antal män 67 år 144 Antal kvinnor 67 år 145 Antal män 68 år 146 Antal kvinnor 68 år 147 Antal män 69 år 148 Antal kvinnor 69 år 149 Antal män 70 år 150 Antal kvinnor 70 år 151 Antal män 71 år 152 Antal kvinnor 71 år 153 Antal män 72 år 154 Antal kvinnor 72 år 155 Antal män 73 år 156 Antal kvinnor 73 år 157 Antal män 74 år 158 Antal kvinnor 74 år 159 Antal män 75 år 160 Antal kvinnor 75 år 161 Antal män 76 år 162 Antal kvinnor 76 år 163 Antal män 77 år 164 Antal kvinnor 77 år 165 Antal män 78 år 166 Antal kvinnor 78 år 167 Antal män 79 år 168 Antal kvinnor 79 år 169 Antal män 80 år 170 Antal kvinnor 80 år 171 Antal män 81 år 172 Antal kvinnor 81 år 173 Antal män 82 år 174 Antal kvinnor 82 år 175 Antal män 83 år 176 Antal kvinnor 83 år 177 Antal män 84 år 178 Antal kvinnor 84 år 179 Antal män 85 år 180 Antal kvinnor 85 år 181 Antal män 86 år 182 Antal kvinnor 86 år 183 Antal män 87 år 184 Antal kvinnor 87 år 185 Antal män 88 år 186 Antal kvinnor 88 år 187 Antal män 89 år 188 Antal kvinnor 89 år 189 Antal män 90 år 190 Antal kvinnor 90 år 191 Antal män 91 år 192 Antal kvinnor 91 år 193 Antal män 92 år 194 Antal kvinnor 92 år 195 Antal män 93 år 196 Antal kvinnor 93 år 197 Antal män 94 år 198 Antal kvinnor 94 år 199 Antal män 95 år 200 Antal kvinnor 95 år 201 Antal män 96 år 202 Antal kvinnor 96 år 203 Antal män 97 år 204 Antal kvinnor 97 år 205 Antal män 98 år 206 Antal kvinnor 98 år 207 Antal män 99 år 208 Antal kvinnor 99 år 209 Antal män 100 år 210 Antal kvinnor 100 år 211 Summa antal män 212 Summa antal kvinnor

VAR 1 SSD STUDY NR 0281              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0281


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 13 width 2 Län 132 01. Stockholms län 107 03. Uppsala län 86 04. Södermanlands län 158 05. Östergötlands län 125 06. Jönköpings län 82 07. Kronobergs län 110 08. Kalmar län 92 09. Gotlands län 41 10. Blekinge län 144 11. Kristianstads län 253 12. Malmöhus län 100 13. Hallands län 114 14. Göteborgs och Bohus län 208 15. Älvsborgs län 264 16. Skaraborgs län 92 17. Värmlands län 66 18. Örebro län 63 19. Västmanlands län 64 20. Kopparbergs län 60 21. Gävleborgs län 67 22. Västernorrlands län 66 23. Jämtlands län 48 24. Västerbottens län 45 25. Norrbottens län
VAR 6 KOMMUN Loc 15 width 4 Kommun 3 0114. Upplands-Väsby 8 0115. Vallentuna 4 0117. Österåker 6 0120. Värmdö 1 0123. Järfälla 8 0125. Ekerö 1 0126. Huddinge 2 0127. Botkyrka 1 0128. Salem 6 0136. Haninge 1 0138. Tyresö 6 0139. Upplands-Bro 1 0160. Täby 2 0162. Danderyd 1 0163. Sollentuna 22 0180. Stockholm 11 0181. Södertälje 3 0182. Nacka 1 0183. Sundbyberg 1 0184. Solna 1 0186. Lidingö 1 0187. Vaxholm 26 0188. Norrtälje 11 0191. Sigtuna 4 0192. Nynäshamn 5 0305. Håbo 2 0319. Älvkarleby 8 0360. Tierp 42 0380. Uppsala 36 0381. Enköping 14 0382. Östhammar 2 0428. Vingåker 31 0480. Nyköping 1 0481. Oxelösund 11 0482. Flen 8 0483. Katrineholm 20 0484. Eskilstuna 13 0486. Strängnäs 7 0509. Ödeshög 6 0512. Ydre 9 0513. Kinda 5 0560. Boxholm 7 0561. Åtvidaberg 4 0562. Finspång 5 0563. Valdemarsvik 32 0580. Linköping 28 0581. Norrköping 10 0582. Söderköping 15 0583. Motala 11 0584. Vadstena 19 0586. Mjölby 8 0604. Aneby 5 0617. Gnosjö 15 0662. Gislaved 7 0665. Vaggeryd 24 0680. Jönköping 10 0682. Nässjö 14 0683. Värnamo 8 0684. Sävsjö 22 0685. Vetlanda 9 0686. Eksjö 3 0687. Tranås 6 0760. Uppvidinge 4 0761. Lessebo 7 0763. Tingsryd 11 0764. Alvesta 7 0765. Älmhult 2 0767. Markaryd 27 0780. Växjö 18 0781. Ljungby 4 0821. Högsby 4 0834. Torsås 18 0840. Mörbylånga 8 0860. Hultsfred 3 0861. Mönsterås 4 0862. Emmaboda 14 0880. Kalmar 9 0881. Nybro 6 0882. Oskarshamn 15 0883. Västervik 9 0884. Vimmerby 16 0885. Borgholm 92 0980. Gotland 3 1060. Olofström 16 1080. Karlskrona 11 1081. Ronneby 7 1082. Karlshamn 4 1083. Sölvesborg 7 1121. Östra Göinge 3 1137. Örkelljunga 18 1160. Tomelilla 4 1162. Bromölla 5 1163. Osby 1 1165. Perstorp 6 1166. Klippan 3 1167. Åstorp 7 1168. Båstad 35 1180. Kristianstad 20 1181. Simrishamn 12 1182. Ängelholm 23 1183. Hässleholm 15 1214. Svalöv 10 1230. Staffanstorp 1 1231. Burlöv 14 1233. Vellinge 4 1260. Bjuv 13 1261. Kävlinge 4 1262. Lomma 8 1263. Svedala 12 1264. Skurup 15 1265. Sjöbo 11 1266. Hörby 8 1267. Höör 15 1280. Malmö 22 1281. Lund 11 1282. Landskrona 16 1283. Helsingborg 6 1284. Höganäs 20 1285. Eslöv 20 1286. Ystad 28 1287. Trelleborg 8 1315. Hylte 18 1380. Halmstad 11 1381. Laholm 24 1382. Falkenberg 25 1383. Varberg 14 1384. Kungsbacka 4 1401. Härryda 3 1402. Partille 1 1407. Öckerö 5 1415. Stenungsund 5 1419. Tjörn 10 1421. Orust 6 1427. Sotenäs 8 1430. Munkedal 9 1435. Tanum 28 1480. Göteborg 3 1481. Mölndal 10 1482. Kungälv 5 1484. Lysekil 11 1485. Uddevalla 6 1486. Strömstad 6 1504. Dals-Ed 8 1507. Färgelanda 5 1521. Ale 4 1524. Lerum 17 1527. Vårgårda 13 1552. Tranemo 9 1560. Bengtsfors 9 1561. Mellerud 7 1562. Lilla Edet 18 1563. Mark 14 1565. Svenljunga 21 1566. Herrljunga 8 1580. Vänersborg 8 1581. Trollhättan 7 1582. Alingsås 20 1583. Borås 27 1584. Ulricehamn 7 1585. Åmål 12 1602. Grästorp 8 1603. Essunga 4 1622. Mullsjö 3 1623. Habo 4 1637. Karlsborg 3 1643. Gullspång 24 1660. Vara 20 1661. Götene 2 1662. Tibro 13 1663. Töreboda 18 1680. Mariestad 32 1681. Lidköping 18 1682. Skara 27 1683. Skövde 7 1684. Hjo 19 1685. Tidaholm 50 1686. Falköping 3 1715. Kil 4 1730. Eda 9 1737. Torsby 3 1760. Storfors 1 1761. Hammarö 2 1762. Munkfors 3 1763. Forshaga 4 1764. Grums 9 1765. Årjäng 6 1766. Sunne 9 1780. Karlstad 5 1781. Kristinehamn 7 1782. Filipstad 5 1783. Hagfors 10 1784. Arvika 12 1785. Säffle 4 1860. Laxå 6 1861. Hallsberg 2 1862. Degerfors 3 1863. Hällefors 3 1864. Ljusnarsberg 28 1880. Örebro 4 1881. Kumla 4 1882. Askersund 1 1883. Karlskoga 4 1884. Nora 7 1885. Lindesberg 3 1904. Skinnskatteberg 2 1907. Surahammar 7 1917. Heby 5 1960. Kungsör 4 1961. Hallstahammar 2 1962. Norberg 20 1980. Västerås 8 1981. Sala 2 1982. Fagersta 6 1983. Köping 4 1984. Arboga 4 2021. Vansbro 3 2023. Malung 3 2026. Gagnef 4 2029. Leksand 4 2031. Rättvik 1 2034. Orsa 3 2039. Älvdalen 3 2061. Smedjebacken 4 2062. Mora 11 2080. Falun 3 2081. Borlänge 4 2082. Säter 5 2083. Hedemora 7 2084. Avesta 5 2085. Ludvika 3 2101. Ockelbo 2 2104. Hofors 3 2121. Ovanåker 6 2132. Nordanstig 8 2161. Ljusdal 6 2180. Gävle 6 2181. Sandviken 9 2182. Söderhamn 6 2183. Bollnäs 11 2184. Hudiksvall 4 2260. Ånge 4 2262. Timrå 7 2280. Härnösand 13 2281. Sundsvall 11 2282. Kramfors 15 2283. Sollefteå 13 2284. Örnsköldsvik 4 2303. Ragunda 7 2305. Bräcke 9 2309. Krokom 8 2313. Strömsund 7 2321. Åre 8 2326. Berg 12 2361. Härjedalen 11 2380. Östersund 2 2401. Nordmaling 1 2403. Bjurholm 2 2404. Vindeln 4 2409. Robertsfors 2 2417. Norsjö 1 2418. Malå 2 2421. Storuman 2 2422. Sorsele 2 2425. Dorotea 2 2460. Vännäs 2 2462. Vilhelmina 2 2463. Åsele 8 2480. Umeå 4 2481. Lycksele 12 2482. Skellefteå 2 2505. Arvidsjaur 2 2506. Arjeplog 4 2510. Jokkmokk 1 2513. Överkalix 3 2514. Kalix 3 2518. Övertorneå 5 2521. Pajala 5 2523. Gällivare 2 2560. Älvsbyn 3 2580. Luleå 5 2581. Piteå 4 2582. Boden 3 2583. Haparanda 3 2584. Kiruna
VAR 7 FÖRSAMLING Loc 19 width 6 Församling 1 011401. Ed 1 011402. Hammarby 1 011403. Fresta 1 011501. Vallentuna 1 011502. Markim 1 011503. Orkesta 1 011504. Frösunda 1 011505. Kårsta 1 011506. Vada 1 011507. Össeby-Garn 1 011508. Angarn 1 011701. Östra Ryd 1 011702. Österåker 1 011703. Ljusterö 1 011704. Roslags-Kulla 1 012001. Värmdö 1 012002. Möja 1 012003. Djurö 1 012004. Nämdö 1 012005. Ingarö 1 012006. Gustavsberg 1 012301. Järfälla 1 012501. Munsö 1 012502. Adelsö 1 012503. Ekerö 1 012504. Lovö 1 012505. Hilleshög 1 012506. Skå 1 012507. Sånga 1 012508. Färentuna 0 012601. Huddinge 1 012602. Trångsund 0 012603. Sankt Mikael 0 012604. Flemingsberg 0 012701. Botkyrka 1 012702. Grödinge 1 012703. Tumba 1 012801. Salem 1 013601. Österhaninge 1 013603. Utö 1 013604. Ornö 1 013605. Dalarö 1 013606. Västerhaninge 1 013607. Muskö 1 013801. Tyresö 1 013901. Bro 1 013902. Låssa 1 013903. Kungsängen 1 013904. Västra Ryd 1 013905. Håbo-Tibble 1 013906. Håtuna 1 016001. Täby 2 016201. Danderyd 1 016301. Sollentuna 2 018001. Storkyrkoförs. 1 018004. Johannes 1 018005. Adolf Fredrik 1 018006. Gustav Vasa 1 018007. Matteus 1 018009. Engelbrekt 1 018010. Hedvig Eleonora 1 018011. Oscar 1 018013. Maria Magdalena 1 018014. Högalid 1 018015. Katarina 1 018017. Sofia 1 018018. Kungsholm 1 018019. Sankt Göran 1 018021. Brännkyrka 1 018023. Vantör 1 018025. Farsta 1 018027. Bromma 1 018028. Essinge 0 018029. Västerled 1 018031. Vällingby 1 018034. Enskede 0 018036. Skarpnäck 0 018038. Hässelby 0 018039. Hägersten 0 018040. Skärholmen 0 018041. Spånga 0 018042. Kista 0 018090. Hovförsamlingen 0 018092. Tyska 0 018093. Finska 0 018101. Södertälje 1 018102. Östertälje 1 018103. Tveta 1 018104. Enhörna 1 018105. Turinge 1 018106. Vårdinge 1 018107. Överjärna 1 018108. Ytterjärna 1 018109. Taxinge 1 018110. Hölö 1 018111. Mörkö 1 018112. Västertälje 1 018201. Nacka 1 018202. Saltsjöbaden 1 018203. Boo 1 018301. Sundbyberg 0 018401. Solna 1 018402. Råsunda 1 018601. Lidingö 1 018701. Vaxholm 1 018801. Norrtälje 1 018802. Björkö-Arholma 1 018803. Väddö 1 018804. Singö 1 018805. Häverö 1 018806. Edebo 1 018807. Ununge 1 018808. Edsbro 1 018809. Fasterna 1 018810. Rimbo 1 018811. Rö 1 018812. Skederid 1 018813. Husby-Sjuhundra 1 018814. Gottröra 1 018815. Närtuna 1 018816. Malsta 1 018817. Lohärad 1 018818. Estuna 1 018819. Söderby-Karl 1 018820. Roslags-Bro 1 018821. Vätö 1 018822. Rådmansö 1 018823. Frötuna 1 018824. Blidö 1 018825. Länna 1 018826. Riala 1 019101. Sigtuna 1 019102. Sankt Olof 1 019103. Sankt Per 1 019104. Haga 1 019105. Odensala 1 019106. Husby-Ärlinghundra 1 019107. Skånela 1 019108. Norrsunda 1 019109. Skepptuna 1 019110. Lunda 1 019111. Vidbo 1 019201. Nynäshamn 1 019202. Sorunda 1 019203. Torö 1 019204. Ösmo 1 030501. Kalmar 1 030502. Yttergran 1 030503. Övergran 1 030504. Häggeby 1 030505. Skokloster 1 031901. Älvkarleby 1 031902. Skutskär 1 036001. Tolfta 1 036003. Vendel 1 036004. Tegelsmora 1 036005. Tierp 1 036006. Söderfors 1 036007. Västland 1 036008. Österlövsta 1 036009. Hållnäs 1 038001. Uppsala domkyrkoförs. 0 038002. Helga Trefaldighet 1 038003. Gamla Uppsala 2 038004. Vaksala 1 038005. Danmark 1 038006. Funbo 1 038007. Hagby 1 038008. Ramsta 1 038009. Balingsta 1 038010. Västeråker 1 038011. Dalby 1 038012. Uppsala-Näs 1 038013. Läby 1 038014. Vänge 1 038015. Åland 1 038016. Skogs-Tibble 1 038017. Järlåsa 1 038018. Jumkil 1 038019. Börje 1 038020. Åkerby 1 038021. Bälinge 1 038022. Skuttunge 1 038023. Tensta 1 038024. Lena 1 038025. Ärentuna 1 038026. Björklinge 1 038027. Viksta 1 038028. Knutby 1 038029. Bladåker 1 038030. Faringe 1 038031. Almunge 1 038032. Lagga 1 038033. Alsike 1 038034. Vassunda 1 038035. Knivsta 1 038036. Östuna 1 038037. Husby-Långhundra 1 038038. Gottsunda 1 038039. Stavby 1 038040. Tuna 1 038041. Rasbo 1 038042. Rasbokil 2 038101. Enköping 1 038102. Enköpings-Näs 1 038103. Teda 1 038104. Svinnegarn 1 038105. Tillinge 1 038106. Bred 1 038107. Sparrsätra 1 038109. Boglösa 1 038110. Lillkyrka 1 038111. Vallby 1 038112. Kungs-Husby 1 038113. Torsvi 1 038114. Veckholm 1 038115. Hacksta 1 038116. Löt 1 038117. Villberga 1 038118. Husby-Sjutolft 1 038119. Litslena 1 038120. Härkeberga 1 038121. Holm 1 038122. Fittja 1 038123. Kulla 1 038124. Hjälsta 1 038125. Giresta 1 038126. Fröslunda 1 038127. Biskopskulla 1 038128. Långtora 1 038129. Nysätra 1 038130. Gryta 1 038131. Simtuna 1 038132. Frösthult 1 038133. Härnevi 1 038134. Torstuna 1 038135. Österunda 1 038136. Altuna 1 038201. Östhammar 1 038202. Forsmark 1 038203. Valö 1 038204. Börstil 1 038205. Hökhuvud 1 038206. Harg 1 038207. Öregrund 1 038208. Gräsö 1 038209. Alunda 1 038210. Ekeby 1 038211. Skäfthammar 1 038212. Morkarla 1 038213. Film 1 038214. Dannemora 1 042801. Västra Vingåker 1 042802. Österåker 1 048001. Sankt Nicolai 2 048002. Nyköpings östra 1 048004. Svärta 1 048005. Tunaberg 1 048006. Bergshammar 1 048007. Tuna 1 048008. Lunda 1 048009. Kila 1 048010. Stigtomta 1 048011. Halla 1 048012. Nykyrka 1 048013. Bärbo 1 048014. Råby-Rönö 1 048015. Lid 1 048016. Ripsa 1 048017. Ludgo 1 048018. Spelvik 1 048019. Runtuna 1 048020. Tystberga 2 048023. Lästringe 1 048024. Bälinge 1 048026. Husby-Oppunda 1 048027. Vrena 1 048028. Trosa stadsförs. 0 048029. Frustuna-Kattnäs 1 048030. Västerljung 1 048031. Trosa-Vagnhärad 1 048032. Gåsinge-Dillnäs 1 048033. Björnlunda 1 048034. Gryt 1 048101. Oxelösund 1 048201. Flen 1 048202. Hyltinge 1 048203. Helgesta 1 048204. Årdala 1 048205. Lilla Malma 1 048206. Dunker 1 048207. Mellösa 1 048208. Bettna 1 048209. Blacksta 1 048210. Forssa 1 048211. Vadsbro 1 048301. Katrineholm 1 048302. Björkvik 1 048303. Lerbo 1 048304. Sköldinge 1 048305. Floda 1 048306. Stora Malm 1 048307. Östra Vingåker 1 048308. Julita 1 048401. Fors 1 048402. Kloster 1 048403. Torshälla 1 048404. Barva 1 048405. Jäder 1 048406. Kjula 1 048407. Hammarby 1 048408. Sundby 1 048409. Vallby 1 048410. Hällby 1 048411. Tumbo 1 048412. Råby-Rekarne 1 048413. Gillberga 1 048414. Lista 1 048415. Öja 1 048416. Västermo 1 048417. Näshulta 1 048418. Husby-Rekarne 1 048419. Stenkvista 1 048420. Ärla 2 048601. Strängnäs domkyrkoförs. 1 048603. Aspö 1 048604. Mariefred 1 048605. Länna 1 048606. Åker 1 048607. Toresund 1 048608. Ytterselö 1 048609. Överselö 1 048610. Vansö 1 048611. Fogdö 1 048612. Helgarö 1 048613. Härad 1 050901. Stora Åby 1 050902. Ödeshög 1 050903. Svanshals 1 050904. Västra Tollstad 1 050905. Heda 1 050906. Rök 1 050907. Trehörna 1 051201. Torpa 1 051202. Asby 1 051203. Sund 1 051204. Västra Ryd 1 051205. Svinhult 1 051206. Norra Vi 1 051301. Tidersrum 1 051302. Kisa 1 051303. Västra Eneby 1 051304. Horn 1 051305. Hycklinge 1 051306. Oppeby 1 051307. Hägerstad 1 051308. Kättilstad 1 051309. Tjärstad 1 056002. Ekeby södra kbfd 1 056003. Rinna 1 056004. Åsbo 1 056005. Blåvik 1 056006. Malexander 1 056101. Åtvid 1 056102. Grebo 1 056103. Värna 1 056104. Björsäter 1 056105. Yxnerum 1 056106. Hannäs 1 056107. Gärdserum 1 056201. Risinge 1 056202. Hällestad 1 056203. Regna 1 056204. Skedevi 1 056301. Valdemarsvik 1 056302. Ringarum 1 056304. Gryt 1 056305. Tryserum 1 056306. Östra Ed 0 058001. Linköpings domkyrkof. 1 058002. Sankt Lars 1 058003. Landeryd 1 058004. Slaka 1 058005. Kärna 1 058006. Kaga 1 058007. Ledberg 1 058008. Vist 1 058009. Vårdnäs 1 058010. Skeda 1 058011. Nykil 1 058012. Ulrika 1 058013. Gammalkil 1 058014. Sjögestad 1 058015. Västerlösa 1 058016. Björkeberg 1 058017. Rappestad 1 058018. Vikingstad 1 058019. Vreta Kloster 1 058020. Flistad 1 058021. Ljung 1 058022. Stjärnorp 1 058023. Östra Harg 1 058024. Rystad 1 058025. Törnevalla 1 058026. Östra Skrukeby 1 058027. Lillkyrka 1 058028. Gistad 1 058029. Örtomta 1 058030. Askeby 1 058031. Bankekind 1 058032. Vårdsberg 0 058033. Berga 0 058034. Johannelund 1 058035. Skäggetorp 0 058036. Ryd 1 058101. Sankt Olai 1 058102. Hedvig 1 058103. Matteus 1 058104. Östra Eneby 1 058105. Borg 1 058106. Sankt Johannes 1 058107. Styrstad 1 058108. Tingstad 1 058109. Kullerstad 1 058110. Vånga 1 058111. Skärkind 1 058112. Kimstad 1 058113. Simonstorp 1 058114. Kvillinge 1 058115. Krokek 1 058116. Kvarsebo 1 058117. Östra Stenby 1 058118. Konungsund 1 058119. Dagsberg 1 058120. Furingstad 1 058121. Tåby 1 058122. Kuddby 1 058123. Å 1 058124. Östra Ny 1 058125. Östra Husby 1 058126. Häradshammar 1 058127. Jonsberg 1 058128. Rönö 1 058201. Sankt Laurentii 1 058202. Drothem 1 058203. Skönberga 1 058204. Västra Husby 1 058205. Gårdeby 1 058206. Östra Ryd 1 058207. Skällvik 1 058208. Sankt Anna 1 058209. Börrum 1 058210. Mogata 1 058301. Motala 1 058303. Västra Ny 1 058304. Godegård 1 058305. Kristberg 1 058306. Brunneby 1 058307. Klockrike 1 058308. Älvestad 1 058309. Fornåsa 1 058310. Lönsås 1 058311. Ekebyborna 1 058312. Ask 1 058322. Tjällmo 1 058323. Varv och Styra 1 058324. Västra Stenby 1 058326. Fivelstad 1 058401. Vadstena 1 058403. Strå 1 058404. Nässja 1 058405. Örberga 1 058406. Herrestad 1 058407. Källstad 1 058408. Roglösa 1 058409. Väversunda 1 058410. Hov 1 058411. Hagebyhöga 1 058412. Orlunda 1 058601. Mjölby 1 058602. Högby 1 058603. Skänninge 1 058604. Bjälbo 1 058605. Allhelgona 1 058606. Järstad 1 058607. Normlösa 1 058608. Vallerstad 1 058609. Skeppsås 1 058610. Appuna 1 058611. Hogstad 1 058612. Väderstad 1 058613. Kumla 1 058614. Västra Harg 1 058615. Sya 1 058616. Östra Tollstad 1 058617. Viby 1 058618. Veta 1 058619. Herrberga 1 060401. Bälaryd 1 060402. Bredestad 1 060403. Askeryd 1 060404. Marbäck 1 060405. Frinnaryd 1 060406. Lommaryd 1 060407. Haurida 1 060408. Vireda 1 061701. Källeryd 1 061702. Åsenhöga 1 061703. Kävsjö 1 061704. Kulltorp, del 1 061705. Gnosjö 1 066201. Gislaved 1 066202. Våthult 0 066203. Bosebo 1 066204. Anderstorp 1 066205. Stengårdshult 1 066206. Valdshult 1 066207. Öreryd 1 066208. Norra Hestra 1 066209. Villstad 1 066210. Burseryd 1 066211. Sandvik 1 066212. Gryteryd 1 066213. Södra Hestra 1 066214. Ås 1 066215. Kållerstad 1 066216. Reftele 1 066501. Byarum 1 066502. Bondstorp 2 066503. Tofteryd 1 066504. Hagshult 1 066505. Åker 1 066506. Svenarum 1 068001. Sofia 1 068002. Kristina 1 068003. Ljungarum 1 068004. Järstorp 1 068005. Huskvarna 1 068006. Hakarp 1 068007. Gränna 1 068008. Norrahammar 1 068009. Visingsö 1 068010. Skärstad 1 068011. Ölmstad 1 068012. Svarttorp 1 068013. Järsnäs 1 068014. Lekeryd 1 068015. Rogberga 1 068016. Barnarp 1 068017. Ödestugu 1 068018. Öggestorp 1 068019. Månsarp 1 068020. Bankeryd 1 068021. Bottnaryd 1 068022. Mulseryd 1 068023. Angerdshestra 1 068024. Norra Unnaryd 1 068201. Nässjö 1 068202. Bodafors kbfd 1 068203. Norra Sandsjö kbfd 1 068204. Bringetofta 1 068205. Norra Solberga 1 068206. Flisby 1 068207. Forserum 1 068208. Barkeryd 1 068209. Malmbäck 1 068210. Almesåkra 1 068301. Värnamo 1 068302. Bredaryd 1 068303. Kulltorp, del 1 068304. Kärda 1 068305. Hånger 1 068306. Forsheda 1 068307. Torskinge 1 068308. Dannäs 1 068309. Tånnö 1 068310. Voxtorp 1 068311. Gällaryd 1 068312. Rydaholm 1 068313. Fryele 1 068314. Nydala 1 068401. Sävsjö 1 068402. Hjärtlanda 1 068403. Vrigstad 1 068404. Hylletofta 1 068405. Skepperstad 1 068406. Hjälmseryd 1 068407. Stockaryd 1 068408. Hultsjö 2 068501. Vetlanda 1 068503. Bäckseda 1 068504. Näsby 1 068505. Fröderyd 1 068506. Bäckaby 1 068507. Ramkvilla 1 068508. Södra Solberga 1 068509. Korsberga 1 068510. Lemnhult 1 068511. Näshult 1 068512. Stenberga 1 068513. Skirö 1 068514. Nye 1 068515. Alseda 1 068516. Ökna 1 068517. Karlstorp 1 068518. Skede 1 068519. Björkö 1 068520. Nävelsjö 1 068521. Lannaskede 1 068522. Myresjö 1 068601. Eksjö 1 068602. Hässleby 1 068603. Kråkshult 1 068604. Bellö 1 068605. Ingatorp 1 068606. Hult 1 068607. Edshult 1 068608. Mellby 1 068609. Höreda 1 068701. Säby 1 068702. Adelöv 1 068703. Linderås 2 076001. Åseda 1 076002. Herråkra 1 076003. Lenhovda 1 076004. Nottebäck 1 076005. Älghult 1 076101. Lessebo 1 076102. Hovmantorp 1 076103. Ekeberga 1 076104. Ljuder 1 076301. Tingsås 1 076302. Almundsryd 1 076303. Älmeboda 1 076304. Linneryd 1 076305. Södra Sandsjö 1 076306. Väckelsång 1 076307. Urshult 1 076401. Alvesta 1 076402. Lekaryd 1 076403. Härlöv 1 076404. Hjortsberga m Kvenneberga 1 076405. Moheda 1 076406. Slätthög 1 076407. Mistelås 1 076408. Blädinge 1 076409. Vislanda 1 076410. Skatelöv 1 076411. Västra Torsås 1 076501. Älmhult 1 076502. Härlunda 1 076503. Virestad 1 076504. Stenbrohult 1 076505. Göteryd 1 076506. Pjätteryd 1 076507. Hallaryd 1 076701. Markaryd 0 076702. Hinneryd 1 076703. Traryd 1 078001. Växjö domkyrkoförs 1 078002. Furuby 1 078003. Sjösås 1 078004. Hornaryd 1 078005. Drev 1 078006. Dädesjö 1 078007. Hemmesjö med Tegnaby 1 078008. Östra Torsås 1 078009. Nöbbele 1 078010. Uråsa 1 078011. Jät 1 078012. Kalvsvik 1 078013. Tävelsås 1 078014. Dänningelanda 1 078015. Vederslöv 1 078016. Öja 1 078017. Bergunda 1 078018. Öjaby 1 078019. Tjureda 1 078020. Gårdsby 1 078021. Söraby 1 078022. Tolg 1 078023. Asa 1 078024. Aneboda 1 078025. Berg 1 078026. Ormesberga 1 078027. Ör 0 078028. Skogslyckan 1 078101. Ljungby 1 078102. Agunnaryd 1 078103. Ryssby 1 078104. Tutaryd 1 078105. Södra Ljunga 1 078106. Hamneda 1 078107. Kånna 1 078108. Berga 1 078109. Dörarp 1 078110. Vittaryd 1 078111. Angelstad 1 078112. Annerstad 1 078113. Nöttja 1 078114. Torpa 1 078115. Vrå 1 078116. Lidhult 1 078117. Odensjö 0 078118. Bolmsö 1 078119. Tannåker 1 082101. Fågelfors 1 082102. Högsby 1 082103. Långemåla 1 082104. Fagerhult 1 083401. Gullabo 1 083402. Torsås 1 083403. Söderåkra norra kbfd 1 083404. Söderåkra södra kbfd 1 084001. Vickleby 1 084002. Resmo 1 084003. Mörbylånga 1 084004. Stenåsa 1 084005. Hulterstad 1 084006. Kastlösa 1 084007. Smedby 1 084008. Södra Möckleby 1 084009. Segerstad 1 084010. Gräsgård 1 084011. Ventlinge 1 084012. Ås 1 084013. Glömminge 1 084014. Algutsrum 1 084015. Torslunda 1 084016. Norra Möckleby 1 084017. Gårdby 1 084018. Sandby 1 086001. Hultsfred 1 086002. Lönneberga 1 086003. Målilla med Gårdveda 1 086004. Järeda 1 086005. Virserum 1 086006. Vena 1 086007. Tveta 1 086008. Mörlunda 1 086101. Mönsterås 1 086102. Fliseryd 1 086103. Ålem 1 086201. Emmaboda 1 086202. Vissefjärda 1 086203. Algutsboda 1 086204. Långasjö 1 088001. Kalmar 1 088002. Kläckeberga 1 088003. Dörby 1 088004. Hossmo 1 088005. Ryssby 1 088006. Åby 1 088007. Förlösa 1 088008. Ljungby 1 088009. Hagby 1 088010. Voxtorp 1 088011. Halltorp 1 088012. Arby 1 088013. Mortorp 1 088014. Karlslunda 0 088015. Sankt Johannes 0 088016. Heliga Korset 0 088017. Sankta Birgitta 0 088018. Två Systrar 1 088101. Nybro 1 088102. Kråksmåla 1 088103. Bäckebo 1 088104. Kristvalla 1 088105. Madesjö 1 088106. Örsjö 1 088107. Sankt Sigfrid 1 088108. Oskar 1 088109. Hälleberga 1 088201. Oskarshamn 1 088202. Misterhults norra kbfd 1 088203. Misterhults södra kbfd 1 088204. Kristdala 1 088205. Döderhults kbfd 1 088206. Påskallaviks kbfd 1 088301. Västervik 1 088302. Törnsfall 1 088303. Gladhammar 1 088304. Västrum 1 088305. Ukna 1 088306. Dalhem 1 088307. Överum 1 088308. Västra Ed 1 088309. Loftahammar 1 088310. Lofta 1 088311. Gamleby 1 088312. Odensvi 1 088314. Hallingeberg 1 088315. Hjorted 1 088316. Blackstad 2 088401. Vimmerby 1 088403. Rumskulla 1 088404. Pelarne 1 088405. Frödinge 1 088406. Locknevi 1 088407. Djursdala 1 088408. Södra Vi 1 088409. Tuna 1 088501. Borgholm 1 088502. Föra 1 088503. Alböke 1 088504. Löt 1 088505. Egby 1 088506. Bredsätra 1 088507. Köping 1 088508. Räpplinge 1 088509. Högsrum 1 088510. Gärdslösa 1 088511. Långlöt 1 088512. Runsten 1 088513. Böda 1 088514. Högby 1 088515. Källa 1 088516. Persnäs 1 098001. Visby 1 098002. Othem 1 098003. Boge 1 098004. Fårö 1 098005. Bunge 1 098006. Rute 1 098007. Fleringe 1 098008. Hall 1 098009. Hangvar 1 098010. Lärbro 1 098011. Hellvi 1 098012. Bäl 1 098013. Hejnum 1 098014. Tingstäde 1 098015. Stenkyrka 1 098016. Lummelunda 1 098017. Martebo 1 098018. Väskinde 1 098019. Bro 1 098020. Lokrume 1 098021. Fole 1 098022. Ekeby 1 098023. Källunge 1 098024. Vallstena 1 098025. Gothem 1 098026. Hörsne med Bara 1 098027. Norrlanda 1 098028. Ganthem 1 098029. Dalhem 1 098030. Barlingbo 1 098031. Endre 1 098032. Hejdeby 1 098033. Follingbo 1 098034. Akebäck 1 098035. Roma 1 098036. Björke 1 098037. Viklau 1 098038. Halla 1 098039. Sjonhem 1 098040. Vänge 1 098041. Guldrupe 1 098042. Buttle 1 098043. Ala 1 098044. Kräklingbo 1 098045. Anga 1 098046. Gammelgarn 1 098047. Östergarn 1 098048. Västerhejde 1 098049. Träkumla 1 098050. Vall 1 098051. Atlingbo 1 098052. Hogrän 1 098053. Stenkumla 1 098054. Tofta 1 098055. Eskelhem 1 098056. Västergarn 1 098057. Sanda 1 098058. Mästerby 1 098059. Väte 1 098060. Hejde 1 098061. Klinte 1 098062. Fröjel 1 098063. Eksta 1 098064. Sproge 1 098065. Ardre 1 098066. Alskog 1 098067. Garde 1 098068. Etelhem 1 098069. Lye 1 098070. Lau 1 098071. När 1 098072. Burs 1 098073. Stånga 1 098074. Lojsta 1 098075. Linde 1 098076. Hemse 1 098077. Rone 1 098078. Alva 1 098079. Fardhem 1 098080. Gerum 1 098081. Levide 1 098082. Silte 1 098083. Hablingbo 1 098084. Havdhem 1 098085. Eke 1 098086. Grötlingbo 1 098087. Näs 1 098088. Fide 1 098089. Öja 1 098090. Hamra 1 098091. Vamlingbo 1 098092. Sundre 1 106001. Olofströms kbfd 1 106002. Jämshögs kbfd 1 106003. Kyrkhult 1 108001. Karlskrona stadsförs. 0 108002. Kungl. Karlskrona amiralitetsförs. 1 108004. Aspö 1 108005. Lösen 1 108006. Augerum 1 108007. Flymen 1 108008. Kristianopel 1 108009. Jämjö 1 108010. Torhamn 1 108011. Sturkö 1 108012. Ramdala 1 108014. Rödeby 1 108015. Fridlevstad 1 108016. Sillhövda 1 108017. Tving 1 108018. Nättraby 1 108019. Hasslö 2 108101. Ronneby kbfd 1 108102. Kallinge kbfd 1 108103. Backaryd 1 108104. Öljehult 1 108105. Eringsboda 1 108106. Förkärla 1 108107. Listerby 1 108108. Edestad 1 108109. Hjortsberga 1 108110. Bräkne-Hoby 1 108201. Karlshamn 1 108202. Ringamåla 1 108203. Hällaryd 1 108204. Åryd 1 108205. Asarum 1 108206. Mörrum 1 108207. Elleholm 1 108301. Sölvesborg 1 108302. Gammalstorp 1 108303. Ysane 1 108304. Mjällby 1 112101. Knislinge 1 112102. Gryt 1 112103. Kviinge 1 112104. Hjärsås 1 112105. Emmislöv 1 112106. Östra Broby 1 112107. Glimåkra 1 113701. Örkelljunga 1 113702. Rya 1 113703. Skånes-Fagerhult 1 116001. Ullstorp 1 116002. Benestad 1 116003. Ramsåsa 1 116004. Tryde 1 116005. Tomelilla 1 116006. Spjutstorp 1 116007. Tranås 1 116008. Onslunda 1 116009. Smedstorp 1 116010. Kverrestad 1 116011. Eljaröd 1 116012. Fågeltofta 1 116013. Andrarum 1 116014. Brösarp 1 116015. Östra Ingelstad 1 116016. Bollerup 1 116017. Tosterup 1 116018. Övraby 2 116201. Ivetofta 1 116202. Gualöv 1 116203. Näsum 2 116301. Osby 1 116302. Örkened 1 116303. Loshult 1 116304. Visseltofta 1 116501. Perstorp 1 116601. Klippan 1 116602. Vedby 1 116603. Västra Sönnarslöv 1 116604. Färingtofta 1 116605. Riseberga 1 116607. Östra Ljungby 1 116701. Björnekulla 1 116702. Västra Broby 1 116703. Kvidinge 1 116801. Båstad 1 116802. Förslöv 1 116803. Grevie 1 116804. Västra Karup 1 116805. Hov 1 116806. Torekov 1 116807. Östra Karup 1 118001. Heliga Trefaldighet 1 118002. Norra Åsum 1 118003. Äsphult 1 118004. Djurröd 1 118005. Träne 1 118006. Skepparslöv 1 118007. Vä 1 118008. Köpinge 1 118009. Nosaby 1 118010. Fjälkestad 1 118011. Österslöv 1 118012. Norra Strö 1 118013. Önnestad 1 118014. Färlöv 1 118015. Åhus 1 118016. Östra Sönnarslöv 1 118017. Everöd 1 118018. Lyngsjö 1 118019. Rinkaby 1 118020. Nymö 1 118021. Trolle-Ljungby 1 118022. Ivö 1 118023. Kiaby 1 118024. Fjälkinge 1 118025. Gustav Adolf 1 118026. Maglehem 1 118027. Hörröd 1 118028. Huaröd 1 118029. Degeberga 1 118030. Vittskövle 1 118031. Östra Vram 1 118032. Västra Vram 1 118033. Linderöd 1 118034. Vånga 1 118035. Oppmanna 1 118101. Simrishamn 1 118102. Simris 1 118103. Östra Nöbbelöv 1 118104. Järrestad 1 118105. Gladsax 1 118106. Östra Hoby 1 118107. Borrby 1 118108. Bolshög 1 118109. Östra Tommarp 1 118110. Östra Vemmerlöv 1 118111. Stiby 1 118112. Ravlunda 1 118113. Östra Herrestad 1 118114. Hannas 1 118115. Hammenhög 1 118116. Vallby 1 118117. Sankt Olof 1 118118. Rörum 1 118119. Södra Mellby 1 118120. Vitaby 1 118201. Ängelholm 1 118202. Rebbelberga 1 118203. Höja 1 118204. Tåssjö 1 118205. Munka-Ljungby 1 118206. Strövelstorp 1 118207. Ausås 1 118208. Starby 1 118209. Barkåkra 1 118210. Tåstarp 1 118211. Hjärnarp 1 118212. Össjö 1 118301. Hässleholm 1 118302. Ignaberga 1 118303. Stoby 1 118304. Norra Sandby 2 118305. Vinslöv 1 118306. Gumlösa 1 118307. Sörby 1 118308. Nävlinge 1 118309. Hästveda 1 118310. Farstorp 1 118311. Verum 1 118312. Vittsjö 1 118313. Norra Åkarp 1 118314. Vankiva 1 118315. Norra Mellby 1 118316. Häglinge 1 118317. Brönnestad 1 118318. Matteröd 1 118319. Finja 1 118320. Hörja 1 118321. Röke 1 118322. Västra Torup 1 121401. Tirup 1 121402. Svalöv 1 121403. Felestad 1 121404. Stenestad 1 121405. Kågeröd 1 121406. Halmstad 1 121407. Sireköpinge 1 121408. Billeberga 1 121409. Källs-Nöbbelöv 1 121410. Norra Skrävlinge 1 121411. Norrvidinge 1 121412. Konga 1 121413. Röstånga 1 121414. Ask 1 121415. Torrlösa 1 123001. Esarp 1 123002. Kyrkheddinge 1 123003. Bjällerup 1 123004. Knästorp 1 123006. Uppåkra 1 123007. Staffanstorp 1 123009. Mölleberga 1 123010. Särslöv 1 123011. Görslöv 1 123012. Tottarp 1 123101. Burlöv 1 123301. Gessie 1 123302. Eskilstorp 1 123303. Hököpinge 1 123304. Vellinge 1 123305. Skanör 1 123306. Falsterbo 1 123307. Håslöv 1 123308. Stora Hammar 1 123309. Räng 1 123310. Södra Åkarp 1 123311. Mellan-Grevie 1 123312. Östra Grevie 1 123313. Västra Ingelstad 1 123314. Arrie 1 126001. Bjuv 1 126002. Risekatslösa 1 126003. Norra Vram 1 126004. Ekeby 1 126101. Kävlinge 1 126102. Dagstorp 1 126103. Västra Karaby 1 126104. Lackalänga 1 126105. Stävie 1 126106. Södervidinge 1 126107. Virke 1 126108. Lilla Harrie 1 126109. Stora Harrie 1 126110. Hofterup 1 126111. Barsebäck 1 126112. Löddeköpinge 1 126113. Hög 1 126201. Lomma 1 126202. Borgeby 1 126203. Flädie 1 126204. Fjelie 1 126301. Svedala 1 126302. Börringe 1 126303. Västra Kärrstorp 1 126304. Törringe 1 126305. Bjärshög 1 126306. Skabersjö 1 126307. Bara 1 126308. Hyby 1 126401. Skurup 1 126402. Hassle-Bösarp 1 126403. Svenstorp 1 126404. Västra Vemmenhög 1 126405. Östra Vemmenhög 1 126406. Skivarp 1 126407. Västra Nöbbelöv 1 126408. Katslösa 1 126409. Solberga 1 126410. Örsjö 1 126411. Slimminge 1 126412. Villie 1 126501. Ilstorp 1 126502. Björka 1 126503. Södra Åsum 1 126504. Sövde 1 126505. Blentarp 1 126506. Everlöv 1 126507. Tolånga 1 126508. Röddinge 1 126509. Vanstad 1 126510. Lövestad 1 126511. Fränninge 1 126512. Vollsjö 1 126513. Brandstad 1 126514. Öved 1 126515. Östra Kärrstorp 2 126602. Hörby 1 126603. Östra Sallerup 1 126604. Långaröd 1 126605. Svensköp 1 126606. Äspinge 1 126607. Södra Rörum 1 126608. Fulltofta 1 126609. Lyby 1 126610. Östraby 1 126611. Västerstad 2 126702. Höör 1 126703. Gudmuntorp 1 126704. Bosjökloster 1 126705. Munkarp 1 126706. Hallaröd 1 126707. Norra Rörum 1 126708. Tjörnarp 1 128001. Sankt Petri 1 128002. Slottsstaden 1 128003. Kirseberg 1 128004. Sankt Pauli 1 128005. Sankt Johannes 1 128006. Möllevången 0 128007. Limhamn 0 128008. Fosie 0 128009. Västra Skrävlinge 1 128010. Husie 1 128011. Södra Sallerup 1 128014. Oxie 1 128015. Sofielund 1 128016. Hyllie 0 128017. Eriksfält 1 128018. Kulladal 1 128019. Bunkeflo 1 128020. Västra Klagstorp 1 128021. Tygelsjö 0 128101. Lunds domkyrkoförs. 1 128102. Sankt Peters Kloster 1 128103. Stora Råby 1 128104. Allhelgona 1 128105. Norra Nöbbelöv 1 128106. Vallkärra 1 128107. Stångby 1 128108. Västra Hoby 1 128109. Håstad 1 128110. Igelösa 1 128111. Odarslöv 1 128112. Hardeberga 1 128113. Södra Sandby 1 128114. Revinge 1 128115. Hällestad 1 128116. Dalby 1 128117. Bonderup 1 128118. Gödelöv 1 128119. Lyngby 1 128120. Genarp 1 128121. Veberöd 1 128122. Vomb 1 128123. Silvåkra 1 128201. Landskrona 1 128202. Sankt Ibb 1 128203. Annelöv 1 128204. Saxtorp 1 128205. Tofta 1 128206. Asmundtorp 1 128207. Glumslöv 1 128208. Härslöv 1 128209. Säby 1 128210. Vadensjö 1 128211. Örja 0 128301. Maria 1 128302. Gustav Adolf 1 128303. Raus 1 128304. Välinge 1 128305. Kattarp 1 128306. Allerum 1 128307. Fleninge 1 128308. Kropp 1 128309. Välluv 1 128310. Frillestad 1 128311. Hässlunda 1 128312. Mörarp 1 128313. Bårslöv 1 128314. Ottarp 1 128315. Fjärestad 1 128316. Kvistofta 1 128317. Filborna 1 128401. Höganäs 1 128402. Väsby 1 128403. Viken 1 128404. Brunnby 1 128405. Jonstorp 1 128406. Farhult 2 128501. Eslöv 1 128502. Stehag 1 128503. Bosarp 1 128504. Trollenäs 1 128505. Västra Strö 1 128507. Örtofta 1 128508. Billinge 1 128509. Hurva 1 128511. Reslöv 1 128512. Östra Karaby 1 128513. Högseröd 1 128514. Harlösa 1 128515. Hammarlunda 1 128516. Holmby 1 128517. Gårdstånga 1 128518. Skeglinge 1 128519. Borlunda 1 128520. Skarhult 1 128521. Östra Strö 1 128601. Ystad 1 128602. Skårby 1 128603. Sjörup 1 128604. Snårestad 1 128605. Balkåkra 1 128606. Bjäresjö 1 128607. Hedeskoga 1 128608. Bromma 1 128609. Öja 1 128610. Stora Herrestad 1 128611. Stora Köpinge 1 128612. Högestad 1 128613. Borrie 1 128614. Sövestad 1 128615. Baldringe 1 128616. Hörup 1 128617. Löderup 1 128618. Valleberga 1 128619. Ingelstorp 1 128620. Glemminge 1 128701. Trelleborg 1 128702. Maglarp 1 128703. Västra Tommarp 1 128704. Västra Vemmerlöv 1 128705. Hammarlöv 1 128706. Skegrie 1 128707. Bodarp 1 128708. Fuglie 1 128710. Alstad 1 128713. Gylle 1 128714. Kyrkoköpinge 1 128715. Dalköpinge 1 128716. Gislöv 1 128717. Simlinge 1 128718. Bösarp 1 128719. Södra Åby 1 128720. Lilla Isie 1 128721. Östra Torp 1 128722. Hemmesdynge 1 128723. Östra Klagstorp 1 128724. Äspö 1 128725. Lilla Beddinge 1 128726. Tullstorp 1 128727. Källstorp 1 128728. Önnarp 1 128729. Gärdslöv 1 128730. Grönby 1 128731. Anderslöv 1 131501. Torup 1 131502. Kinnared 1 131503. Drängsered 1 131504. Långaryd 1 131505. Färgaryd 1 131506. Femsjö 1 131507. Södra Unnaryd 1 131508. Jälluntofta 0 138001. Sankt Nikolai 1 138002. Martin Luther 1 138003. Snöstorp 1 138004. Breared 1 138005. Oskarström 1 138006. Tönnersjö 1 138007. Eldsberga 1 138008. Trönninge 1 138009. Söndrum 1 138010. Vapnö 1 138011. Harplinge 1 138012. Steninge 1 138013. Rävinge 1 138014. Getinge 1 138015. Kvibille 1 138016. Holm 1 138017. Slättåkra 1 138018. Övraby 1 138019. Enslöv 2 138101. Laholm 1 138103. Våxtorp 1 138104. Hasslöv 1 138105. Skummeslöv 1 138106. Hishult 1 138107. Ränneslöv 1 138108. Ysby 1 138109. Knäred 1 138110. Tjärby 1 138111. Veinge 1 138201. Falkenberg 1 138202. Skrea 1 138203. Abild 1 138204. Asige 1 138205. Årstad 1 138206. Slöinge 1 138207. Eftra 1 138208. Stafsinge 1 138209. Morup 1 138210. Ljungby 1 138211. Vinberg 1 138212. Alfshög 1 138213. Vessige 1 138214. Askome 1 138215. Köinge 1 138216. Svartrå 1 138217. Okome 1 138218. Gällared 1 138219. Krogsered 1 138220. Gunnarp 1 138221. Fagered 1 138222. Källsjö 1 138223. Ullared 1 138224. Älvsered 1 138301. Varberg 1 138302. Träslöv 1 138303. Nösslinge 1 138304. Skällinge 1 138305. Rolfstorp 1 138306. Gödestad 1 138307. Hunnestad 1 138308. Grimeton 1 138309. Dagsås 1 138310. Sibbarp 1 138311. Tvååker 1 138312. Spannarp 1 138313. Lindberg 1 138314. Torpa 1 138315. Valinge 1 138316. Stamnared 1 138317. Sällstorp 1 138318. Ås 1 138319. Veddige 1 138320. Värö 1 138321. Stråvalla 1 138322. Grimmared 1 138323. Karl Gustav 1 138324. Kungsäter 1 138325. Gunnarsjö 1 138401. Kungsbacka 1 138402. Tölö 1 138403. Älvsåker 1 138404. Vallda 1 138405. Släp 1 138406. Frillesås 1 138407. Landa 1 138408. Ölmevalla 1 138409. Gällinge 1 138410. Idala 1 138411. Förlanda 1 138412. Fjärås 1 138413. Hanhals 1 138414. Onsala 1 140101. Härryda 1 140102. Landvetter 1 140103. Råda 1 140104. Björketorp 1 140201. Partille kbfd 1 140202. Jonsereds kbfd 1 140203. Sävedalen 1 140701. Öckerö 1 141501. Spekeröd 1 141502. Norum 1 141503. Ödsmål 1 141504. Ucklum 1 141505. Jörlanda 1 141901. Valla 1 141902. Stenkyrka 1 141903. Rönnäng 1 141904. Klädesholmen 1 141905. Klövedal 1 142101. Tegneby 1 142102. Röra 1 142103. Stala 1 142104. Långelanda 1 142105. Myckleby 1 142106. Torp 1 142107. Mollösund 1 142108. Käringön 1 142109. Gullholmen 1 142110. Morlanda 1 142701. Kungshamn 1 142702. Malmön 1 142703. Askum 1 142704. Smögen 1 142705. Hunnebostrand 1 142706. Tossene 1 143001. Foss 1 143002. Håby 1 143003. Valbo-Ryr 1 143004. Bärfendal 1 143005. Svarteborg 1 143006. Hede 1 143007. Sanne 1 143008. Krokstad 1 143501. Grebbestads kyrkoomr. 1 143502. Tanums kyrkoområde 1 143503. Lur 1 143504. Naverstad 1 143505. Mo 1 143506. Kville kbfd 1 143507. Fjällbacka kbfd 1 143508. Bottna 1 143509. Svenneby 1 148001. Domkyrkoförs i Gbg 1 148004. Nylöse 1 148005. Kortedala 1 148006. Härlanda 1 148007. Vasa 1 148008. Johanneberg 1 148009. Annedal 1 148010. Haga 1 148011. Oskar Fredrik 1 148012. Masthugget 1 148013. Karl Johan 1 148016. Örgryte 1 148017. Lundby 1 148018. Biskopsgården 1 148019. Brämaregården 1 148020. Backa 0 148021. Högsbo 1 148022. Västra Frölunda 1 148023. Älvsborg 0 148024. Tynnered 0 148025. Tyska 0 148026. Angered 1 148027. Bergum 1 148028. Torslanda 1 148029. Björlanda 1 148030. Tuve 1 148031. Säve 0 148032. Bergsjön 1 148033. Sankt Pauli 1 148034. Gunnared 1 148035. Rödbo 1 148036. Askim 1 148037. Styrsö 0 148101. Fässberg 1 148102. Kållered 1 148103. Lindome 1 148104. Stensjön 1 148201. Kungälv 1 148203. Marstrand 1 148204. Harestad 1 148205. Torsby 1 148206. Lycke 1 148207. Ytterby 1 148208. Romelanda 1 148209. Kareby 1 148210. Hålta 1 148211. Solberga 1 148401. Lysekil 1 148402. Lyse 1 148403. Skaftö 1 148404. Bro 1 148405. Brastad 1 148501. Uddevalla 1 148502. Grinneröd 1 148503. Ljung 1 148504. Resteröd 1 148505. Forshälla 1 148506. Dragsmark 1 148507. Bokenäs 1 148508. Högås 1 148509. Skredsvik 1 148510. Herrestad 1 148511. Lane Ryr 0 148512. Bäve 1 148601. Strömstad 1 148602. Skee 1 148604. Näsinge 1 148605. Lommeland 1 148606. Hogdal 1 148607. Tjärnö 1 150401. Håbol 1 150402. Nössemark 1 150403. Dals-Ed 1 150404. Töftedal 1 150405. Gesäter 1 150406. Rölanda 1 150701. Färgelanda 1 150702. Ödeborg 1 150703. Torp 1 150704. Järbo 1 150705. Råggärd 1 150706. Lerdal 1 150707. Rännelanda 1 150708. Högsäter 1 152101. Nödinge 1 152102. Hålanda 1 152103. Skepplanda 1 152104. Kilanda 1 152105. Starrkärr 1 152401. Lerum 1 152402. Skallsjö 1 152403. Stora Lundby 1 152404. Östad 1 152701. Lena 1 152702. Bergstena 1 152703. Fullestad 1 152704. Siene 1 152705. Horla 1 152706. Hol 1 152707. Skogsbygden 1 152708. Nårunga 1 152709. Ljur 1 152710. Ornunga 1 152711. Asklanda 1 152712. Kvinnestad 1 152713. Algutstorp 2 152714. Kullings-Skövde 1 152715. Södra Härene 1 152717. Landa 1 155201. Tranemo 1 155202. Ambjörnarp 1 155203. Sjötofta 2 155204. Mossebo 1 155205. Södra Åsarp 1 155206. Länghem 1 155207. Månstad 1 155208. Nittorp 1 155209. Ljungsarp 1 155210. Ölsremma 1 155211. Dalstorp 1 155212. Hulared 2 156001. Ärtemark 1 156003. Laxarby 1 156004. Vårvik 1 156005. Torrskog 1 156006. Steneby 1 156007. Tisselskog 1 156008. Ödskölt 1 156009. Bäcke 1 156101. Holm 1 156102. Järn 1 156103. Grinstad 1 156104. Erikstad 1 156105. Bolstad 1 156106. Ör 1 156107. Gunnarsnäs 1 156108. Dalskog 1 156109. Skållerud 1 156201. Fuxerna 1 156202. Åsbräcka 1 156203. Tunge 1 156204. Sankt Peder 1 156205. Ale-Skövde 1 156206. Västerlanda 1 156207. Hjärtum 1 156301. Kinna 1 156302. Skene kbfd 1 156303. Örby kbfd 1 156304. Sätila 1 156305. Hyssna 1 156306. Skephult 1 156307. Fritsla 1 156308. Hajom 1 156309. Berghem 1 156310. Fotskäl 1 156311. Tostared 1 156312. Surteby-Kattunga 1 156313. Öxnevalla 1 156314. Horred 1 156315. Istorp 1 156316. Älekulla 1 156317. Torestorp 1 156318. Öxabäck 1 156501. Svenljunga 1 156502. Holsljunga 1 156503. Mjöbäck 1 156504. Mårdaklev 1 156505. Kalv 1 156506. Östra Frölunda 1 156507. Håcksvik 1 156508. Örsås 1 156509. Revesjö 1 156510. Redslared 1 156511. Ullasjö 1 156512. Sexdrega 1 156513. Roasjö 1 156514. Hillared 1 156601. Bråttensby 1 156602. Eggvena 1 156603. Fölene 1 156604. Remmene 1 156606. Herrljunga 1 156607. Hudene 1 156608. Källunga 1 156609. Mjäldrunga 1 156610. Eriksberg 2 156611. Skölvene 1 156612. Södra Björke 1 156613. Jällby 1 156614. Grude 1 156615. Vesene 1 156616. Molla 1 156617. Od 1 156618. Hov 1 156620. Alboga 1 156621. Broddarp 1 156622. Öra 1 158001. Vänersborg 1 158002. Väne-Ryr 1 158003. Gestad 1 158004. Brålanda 1 158005. Sundals-Ryr 1 158006. Frändefors 1 158007. Vänersnäs 1 158009. Västra Tunhem 1 158101. Trollhättan 1 158102. Norra Björke 1 158103. Väne-Åsaka 1 158104. Gärdhem 1 158105. Upphärad 1 158106. Rommele 1 158107. Fors 1 158108. Lagmansered 0 158109. Lextorp 0 158110. Götalunden 1 158201. Alingsås 1 158205. Stora Mellby 1 158206. Magra 1 158207. Långared 1 158208. Erska 1 158209. Hemsjö 1 158210. Ödenäs 1 158301. Caroli 1 158302. Gustav Adolf 1 158303. Brämhult 1 158304. Rångedala 1 158305. Äspered 1 158306. Toarp 1 158307. Dannike 1 158308. Ljushult 1 158309. Gingri 1 158310. Tärby 1 158311. Fristad 1 158312. Borgstena 1 158313. Tämta 1 158314. Vänga 1 158315. Bredared 1 158316. Sandhult 1 158317. Töllsjö 1 158318. Bollebygd 1 158319. Seglora 1 158320. Kinnarumma 1 158401. Ulricehamn 1 158402. Kärråkra 1 158404. Möne 1 158405. Hällstad 1 158406. Murum 1 158408. Fänneslunda 1 158409. Härna 1 158410. Södra Ving 1 158411. Varnum 1 158412. Södra Säm 1 158413. Finnekumla 1 158414. Tvärred 1 158415. Marbäck 1 158416. Gällstad 1 158417. Grönahög 1 158418. Strängsered 1 158419. Gullered 1 158420. Hössna 1 158421. Liared 1 158422. Kölingared 1 158423. Knätte 1 158424. Böne 1 158425. Kölaby 1 158426. Humla 1 158427. Blidsberg 1 158428. Dalum 1 158429. Timmele 2 158501. Åmål 1 158503. Mo 1 158504. Tösse med Tydje 1 158505. Ånimskog 1 158506. Fröskog 1 158507. Edsleskog 1 160201. Täng 1 160202. Håle 1 160203. Särestad 1 160204. Flakeberg 1 160205. Bjärby 1 160206. Ås 1 160207. Sal 1 160208. Flo 1 160209. Tengene 1 160210. Trökörna 1 160211. Längnum 1 160212. Hyringa 1 160301. Malma 1 160302. Främmestad 1 160303. Bäreberg 1 160304. Essunga 1 160305. Kyrkås 1 160306. Fåglum 1 160307. Barne-Åsaka 1 160308. Lekåsa 1 162201. Utvängstorp 1 162202. Sandhem 1 162203. Nykyrka 1 162204. Bjurbäck 1 162301. Habo 1 162302. Gustav Adolf 1 162303. Brandstorp 1 163701. Karlsborg 1 163702. Brevik 1 163703. Mölltorp 1 163704. Undenäs 1 164301. Amnehärad 1 164302. Hova 1 164303. Södra Råda 1 166001. Vara 1 166002. Sparlösa 1 166003. Slädene 1 166004. Levene 1 166005. Long 1 166006. Hällum 1 166007. Skarstad 1 166008. Önum 1 166009. Naum 1 166010. Södra Kedum 1 166011. Ryda 1 166012. Eling 1 166013. Bitterna 1 166014. Laske-Vedum 1 166015. Södra Lundby 1 166024. Larv 1 166025. Längjum 1 166026. Tråvad 1 166027. Jung 1 166028. Fyrunga 1 166029. Kvänum 1 166030. Öttum 1 166031. Norra Vånga 1 166032. Edsvära 1 166101. Sil 1 166102. Götene 1 166103. Kinne-Vedum 1 166104. Holmestad 1 166105. Vättlösa 1 166106. Skeby 1 166107. Hangelösa 1 166108. Ova 1 166109. Ledsjö 1 166110. Skälvum 1 166111. Broby 1 166112. Källby 1 166113. Husaby 1 166114. Kinne-Kleva 1 166115. Kestad 1 166116. Fullösa 1 166117. Forshem 1 166118. Österplana 1 166119. Medelplana 1 166120. Västerplana 1 166201. Tibro 1 166202. Ransberg 1 166301. Töreboda 1 166302. Fredsberg 1 166303. Bäck 1 166304. Sveneby 1 166305. Hjälstad 1 166306. Trästena 1 166307. Fägre 1 166308. Mo 1 166309. Bällefors 1 166310. Ekeskog 1 166311. Beateberg 1 166312. Halna 1 166313. Älgarås 1 168001. Mariestad 1 168002. Leksberg 1 168003. Ullervad 1 168004. Utby 1 168005. Ekby 1 168006. Tidavad 1 168007. Odensåker 1 168008. Låstad 1 168009. Ek 1 168010. Lugnås 1 168011. Bredsäter 1 168012. Björsäter 1 168013. Torsö 1 168014. Enåsa 1 168015. Hassle 1 168016. Berga 1 168017. Färed 1 168018. Lyrestad 1 168101. Lidköping 1 168102. Uvered 1 168103. Järpås 1 168104. Häggesled 1 168105. Råda 1 168106. Mellby 1 168107. Kållands-Åsaka 1 168108. Skalunda 1 168109. Rackeby 1 168110. Strö 1 168111. Otterstad 1 168112. Sunnersberg 1 168113. Gösslunda 1 168114. Saleby 1 168115. Trässberg 1 168116. Härjevad 1 168117. Karaby 1 168118. Tun 1 168119. Friel 1 168120. Hovby 1 168121. Norra Härene 1 168122. Lindärva 1 168123. Hasslösa 1 168124. Sävare 1 168125. Lavad 1 168126. Gillstad 1 168127. Tranum 1 168128. Tådene 1 168129. Norra Kedum 1 168130. Väla 1 168131. Örslösa 1 168132. Söne 1 168201. Skara domkyrkoförs. 1 168202. Istrum 1 168203. Öglunda 1 168204. Eggby 1 168205. Varnhem 1 168206. Norra Lundby 1 168207. Skärv 1 168208. Norra Ving 1 168209. Stenum 1 168210. Skånings-Åsaka 1 168211. Händene 1 168212. Synnerby 1 168213. Marum 2 168214. Härlunda 1 168215. Vinköl 1 168216. Västra Gerum 1 168217. Skallmeja 1 168301. Skövde 1 168303. Våmb 1 168304. Ryd 1 168305. Häggum 1 168306. Rådene 1 168307. Sjogerstad 1 168308. Norra Kyrketorp 1 168309. Hagelberg 1 168310. Ljunghem 1 168311. Edåsa 1 168312. Varola 1 168313. Forsby 1 168314. Sventorp 1 168315. Värsås 1 168316. Locketorp 1 168317. Väring 1 168318. Horn 1 168319. Binneberg 1 168320. Frösve 1 168321. Säter 1 168322. Berg 1 168323. Lerdala 1 168324. Timmersdala 1 168325. Böja 1 168326. Flistad 1 168327. Götlunda 1 168328. Vad 1 168401. Hjo 1 168403. Grevbäck 1 168404. Mofalla 1 168405. Södra Fågelås 1 168406. Norra Fågelås 1 168407. Fridene 1 168408. Korsberga 1 168501. Tidaholm 1 168502. Härja 1 168503. Daretorp 1 168504. Velinga 1 168505. Baltak 1 168506. Agnetorp 1 168507. Fröjered 1 168508. Ottravad 1 168509. Suntak 1 168510. Vättak 1 168511. Kymbo 1 168512. Valstad 1 168513. Hångsdala 1 168514. Östra Gerum 1 168515. Dimbo 1 168516. Varv 1 168517. Acklinga 1 168518. Hömb 1 168519. Kungslena 2 168601. Falköping 1 168602. Friggeråker 1 168603. Trävattna 1 168604. Hällestad 1 168605. Floby 1 168606. Sörby 1 168607. Gökhem 1 168608. Ullene 1 168609. Vilske-Kleva 1 168610. Marka 1 168611. Göteve 1 168612. Grolanda 1 168613. Jäla 1 168614. Börstig 1 168615. Brismene 1 168616. Kinneved 1 168617. Vårkumla 1 168618. Luttra 1 168620. Karleby 1 168621. Åsle 1 168622. Tiarp 1 168623. Mularp 1 168624. Slöta 1 168625. Kälvene 1 168626. Näs 1 168627. Vartofta-Åsaka 1 168628. Yllestad 1 168629. Vistorp 1 168630. Skörstorp 1 168631. Högstena 1 168632. Dala 1 168633. Borgunda 1 168634. Stenstorp 1 168635. Brunnhem 1 168636. Segerstad 1 168637. Södra Kyrketorp 1 168638. Valtorp 1 168639. Håkantorp 1 168640. Torbjörntorp 1 168641. Gudhem 1 168642. Östra Tunhem 1 168643. Ugglum 1 168644. Bjurum 2 168647. Broddetorp 1 168649. Fivlered 1 168650. Solberga 1 168651. Norra Åsarp 1 168652. Smula 1 171501. Stora Kil 1 171502. Frykerud 1 171503. Boda 1 173001. Eda 1 173003. Järnskog 1 173004. Skillingmark 1 173005. Köla 1 173701. Fryksände 1 173702. Lekvattnet 1 173703. Vitsand 1 173704. Nyskoga 1 173705. Östmark 1 173706. Norra Finnskoga 1 173707. Södra Finnskoga 1 173708. Dalby 1 173709. Norra Ny 1 176001. Storfors 1 176002. Bjurtjärn 1 176003. Lungsund 1 176101. Hammarö 1 176201. Ransäter 1 176202. Munkfors 1 176301. Forshaga 1 176302. Nedre Ullerud 1 176303. Övre Ullerud 1 176401. Grums 1 176402. Borgvik 1 176403. Ed 1 176404. Värmskog 1 176501. Silbodal 1 176502. Sillerud 1 176503. Karlanda 1 176504. Holmedal 1 176505. Blomskog 1 176506. Trankil 1 176507. Västra Fågelvik 1 176508. Töcksmark 1 176509. Östervallskog 2 176601. Sunne 1 176602. Västra Ämtervik 1 176603. Östra Ämtervik 1 176604. Gräsmark 1 176605. Lysvik 0 178001. Karlstads domkyrkoförs. 1 178002. Norrstrand 1 178003. Östra Fågelvik 1 178004. Väse 1 178005. Älvsbacka 1 178006. Nyed 1 178007. Alster 1 178008. Grava 1 178009. Nor 1 178010. Segerstad 1 178101. Kristinehamn 1 178103. Rudskoga 1 178104. Visnums-Kil 1 178105. Visnum 1 178106. Ölme 2 178201. Filipstad 1 178203. Brattfors 1 178204. Nordmark 1 178205. Gåsborn 1 178206. Kroppa 1 178207. Rämmen 1 178301. Hagfors 1 178302. Ekshärad 1 178303. Gustav Adolf 1 178304. Norra Råda 1 178305. Sunnemo 1 178401. Arvika östra 1 178402. Arvika västra 1 178403. Stavnäs 1 178404. Högerud 0 178405. Glava 1 178406. Bogen 1 178407. Gunnarskog 1 178408. Ny 1 178409. Älgå 1 178410. Mangskog 1 178411. Brunskog 1 178501. Säffle 1 178502. Tveta 1 178503. Bro 1 178504. Botilsäter 1 178505. Ölserud 1 178506. Millesvik 1 178507. Eskilsäter 1 178508. Ny-Huggenäs 1 178509. Gillberga 1 178510. Kila 1 178511. Svanskog 1 178512. Långserud 1 186001. Ramundeboda 1 186002. Finnerödja 1 186003. Tived 1 186004. Skagershult 2 186101. Hallsberg 1 186102. Viby 1 186104. Sköllersta 1 186105. Svennevad 1 186106. Bo 1 186201. Degerfors 1 186202. Nysund 1 186301. Hällefors 1 186302. Grythyttan 1 186303. Hjulsjö 2 186401. Ljusnarsbergs kbfd 1 186402. Hörkens kbfd 1 188001. Nikolai 1 188002. Olaus Petri 0 188003. Längbro 1 188004. Almby 1 188005. Mosjö 1 188006. Täby 1 188007. Vintrosa 1 188008. Tysslinge 1 188009. Gräve 1 188010. Kil 1 188011. Ervalla 1 188012. Axberg 1 188013. Hovsta 1 188014. Lännäs 1 188015. Asker 1 188016. Stora Mellösa 1 188017. Norrbyås 1 188018. Gällersta 1 188019. Hidinge 1 188020. Knista 1 188021. Kräcklinge 1 188022. Hackvad 1 188023. Edsberg 1 188024. Tångeråsa 1 188025. Kvistbro 1 188026. Rinkaby 1 188027. Glanshammar 1 188029. Lillkyrka-Ödeby 1 188030. Mikael 2 188101. Kumla 1 188102. Hardemo 1 188103. Ekeby 1 188201. Askersund 1 188203. Lerbäck 1 188204. Snavlunda 1 188205. Hammar 1 188301. Karlskoga 1 188403. Järnboås 2 188404. Nora bergsförs. 1 188405. Viker 2 188502. Lindesberg 1 188503. Guldsmedshyttan 1 188504. Näsby 1 188505. Fellingsbro 1 188506. Fellingsbro norra 1 188507. Ramsberg 1 190401. Hed 1 190402. Skinnskatteberg 1 190403. Gunnilbo 1 190701. Sura 1 190702. Ramnäs 1 191701. Västerlövsta 1 191702. Huddunge 1 191703. Enåker 1 191704. Vittinge 1 191705. Nora 1 191706. Östervåla 1 191707. Harbo 2 196001. Kung Karl 1 196003. Torpa 1 196004. Kungs-Barkarö 1 196005. Björskog 1 196101. Hallstahammar 1 196102. Berg 1 196103. Kolbäck 1 196104. Säby 1 196201. Norberg 1 196202. Karbenning 1 198001. Västerås domkyrkoförs. 1 198002. Lundby 1 198003. Badelunda 1 198004. Skerike 1 198005. Haraker 1 198006. Romfartuna 1 198007. Skultuna 1 198008. Lillhärad 1 198009. Dingtuna 1 198010. Västerås-Barkarö 1 198011. Irsta 1 198012. Kärrbo 1 198013. Kungsåra 1 198014. Ängsö 1 198015. Björksta 1 198016. Hubbo 1 198017. Tillberga 1 198018. Tortuna 1 198019. Sevalla 1 198020. Rytterne 1 198101. Sala 1 198102. Västerfärnebo 1 198103. Fläckebo 1 198104. Norrby 1 198105. Tärna 1 198106. Kumla 1 198107. Kila 1 198108. Möklinta 1 198201. Västanfors 1 198202. Västervåla 1 198301. Köping 1 198302. Himmeta 1 198303. Västra Skedvi 1 198304. Kolsva 1 198305. Odensvi 1 198306. Munktorp 1 198401. Arboga stadsförs. 1 198402. Arboga landsförs. 1 198403. Medåker 1 198404. Götlunda 1 202101. Järna kbfd 1 202102. Vansbro kbfd 1 202103. Nås 1 202104. Äppelbo 1 202302. Malung 1 202303. Lima 1 202305. Transtrand 1 202601. Mockfjärd 1 202602. Gagnef 1 202603. Floda 1 202901. Leksand 1 202902. Djura 1 202903. Ål 1 202904. Siljansnäs 1 203101. Rättvik 1 203102. Bingsjö-Dådran 1 203103. Boda 1 203104. Ore 1 203402. Orsa 1 203902. Älvdalen 1 203904. Särna 1 203905. Idre 2 206101. Norrbärke 1 206102. Söderbärke 1 206201. Mora 1 206202. Våmhus 1 206203. Sollerön 1 206205. Venjan 1 208001. Kristine 1 208002. Grycksbo kbfd 1 208003. Stora Kopparbergs kbfd 1 208004. Aspeboda 1 208005. Vika 1 208006. Hosjö 1 208007. Sundborn 1 208008. Svärdsjö 1 208009. Svartnäs 1 208010. Enviken 1 208011. Bjursås 1 208101. Borlänge kbfd 1 208102. Stora Tuna kbfd 1 208103. Torsång 1 208201. Säter 1 208202. Stora Skedvi 1 208203. Gustafs 1 208204. Silvberg 2 208301. Hedemora 1 208302. Garpenberg 1 208303. Husby kbfd 1 208305. Långshyttans kbfd 1 208401. Avesta 1 208402. Horndals kbfd 1 208403. By kbfd 1 208404. Folkärna kbfd 2 208405. Krylbo kbfd 1 208406. Grytnäs 2 208501. Ludvika 1 208502. Grängesberg 1 208503. Grangärde 1 208504. Säfsnäs 1 210101. Åmot 1 210102. Ockelbo 1 210103. Lingbo 1 210401. Hofors 1 210402. Torsåker 1 212101. Ovanåker 1 212102. Voxna 1 212103. Alfta 1 213201. Ilsbo 1 213202. Harmånger 1 213203. Jättendal 1 213204. Gnarp 1 213205. Bergsjö 1 213206. Hassela 2 216101. Ljusdal 1 216102. Hamra 1 216103. Los 1 216104. Färila 1 216105. Kårböle 1 216106. Ramsjö 1 216107. Järvsö 0 218001. Heliga Trefaldighet 1 218002. Staffan 1 218003. Hamrånge 1 218004. Hedesunda 1 218005. Hille 1 218006. Valbo 0 218007. Tomas 1 218008. Maria 1 218101. Sandviken 2 218102. Ovansjö 1 218103. Järbo 1 218104. Årsunda 1 218105. Österfärnebo 1 218201. Söderhamn 1 218202. Sandarne 1 218203. Skog 1 218204. Ljusne 1 218205. Söderala 1 218206. Bergvik 1 218207. Mo 1 218208. Trönö 1 218209. Norrala 1 218303. Bollnäs 1 218304. Rengsjö 1 218305. Segersta 1 218306. Hanebo 1 218308. Undersvik 1 218309. Arbrå 1 218401. Hudiksvall 1 218402. Idenor 1 218403. Hälsingtuna 1 218404. Rogsta 1 218405. Njutånger 1 218407. Enånger 1 218408. Delsbo 1 218409. Bjuråker 1 218410. Norrbo 1 218411. Forsa 1 218412. Hög 2 226002. Borgsjö 1 226003. Haverö 1 226004. Torp 1 226201. Timrå 1 226202. Ljustorp 1 226203. Hässjö 1 226204. Tynderö 1 228001. Härnösands domkyrkof. 1 228002. Högsjö 1 228003. Häggdånger 1 228004. Stigsjö 1 228005. Viksjö 1 228006. Säbrå 1 228007. Hemsö 1 228101. Gustav Adolf 1 228102. Skönsmon 1 228103. Skön 1 228104. Alnö 1 228105. Sättna 1 228106. Selånger 1 228107. Stöde 1 228108. Tuna 1 228109. Attmar 1 228110. Njurunda 1 228111. Indal 1 228112. Holm 1 228113. Liden 1 228201. Gudmundrå 1 228202. Nora 1 228203. Skog 1 228204. Nordingrå 1 228205. Vibyggerå 1 228206. Ullånger 1 228207. Bjärtrå 1 228208. Styrnäs 1 228209. Dal 1 228210. Torsåker 1 228211. Ytterlännäs 1 228301. Sollefteå 1 228302. Multrå 1 228303. Graninge 1 228304. Långsele 1 228305. Ed 1 228306. Resele 1 228307. Helgum 1 228308. Ådals-Liden 1 228309. Junsele 1 228310. Gålsjö f d bruksförs. 1 228311. Boteå utom Gålsjö 1 228312. Överlännäs 1 228313. Sånga 1 228314. Edsele 1 228315. Ramsele 1 228401. Örnsköldsvik 1 228402. Arnäs 1 228403. Solbergs kbfd 1 228404. Anundsjö kbfd 1 228405. Skorped 1 228406. Sidensjö 1 228407. Nätra 1 228408. Själevad 1 228409. Mo 1 228410. Grundsunda 1 228411. Gideå 1 228412. Björna 1 228413. Trehörningsjö 1 230301. Ragunda 1 230302. Fors 1 230303. Borgvattnet 1 230304. Stugun 1 230501. Bräcke 1 230502. Nyhem 1 230503. Hällesjö 1 230504. Håsjö 1 230505. Sundsjö 1 230506. Revsund 1 230507. Bodsjö 1 230901. Rödön 1 230902. Näskott 1 230903. Aspås 1 230904. Ås 1 230905. Laxsjö 1 230906. Föllinge 1 230907. Hotagen 1 230908. Offerdal 1 230910. Alsen 1 231301. Ström 1 231302. Alanäs 1 231303. Gåxsjö 1 231304. Hammerdal 1 231305. Frostviken 1 231306. Fjällsjö 1 231307. Bodum 1 231308. Tåsjö 1 232101. Åre 1 232102. Mattmar 1 232103. Mörsil 1 232104. Kall 1 232105. Undersåker 1 232106. Hallen 1 232107. Marby 1 232601. Berg 1 232602. Hackås 1 232603. Oviken 1 232604. Myssjö 1 232605. Storsjö 1 232606. Åsarne 1 232607. Klövsjö 1 232608. Rätan 2 236101. Sveg 1 236102. Linsell 1 236103. Älvros 1 236104. Vemdalen 1 236105. Hede 1 236106. Ljusnedal 1 236107. Tännäs 1 236108. Överhogdal 1 236109. Ytterhogdal 1 236110. Ängersjö 1 236111. Lillhärdal 1 238001. Östersund 1 238002. Frösö 1 238003. Sunne 1 238004. Näs 1 238005. Lockne 1 238006. Marieby 1 238007. Brunflo 1 238008. Kyrkås 1 238009. Lit 1 238010. Häggenås 1 238011. Norderö 1 240101. Norrfors kbfd 1 240102. Nordmalings kbfd 1 240301. Bjurholm 1 240401. Vindeln 1 240402. Åmsele 1 240901. Bygdeå kbfd 1 240902. Överklintens kbfd 1 240903. Robertsfors 1 240904. Nysätra 1 241701. Bastuträsks kbfd 1 241702. Norsjö kbfd 1 241801. Malå 1 242101. Stensele 1 242103. Tärna 1 242201. Sorsele 1 242202. Gargnäs 1 242501. Dorotea 1 242502. Risbäck 2 246001. Vännäs 2 246201. Vilhelmina 1 246301. Åsele 1 246304. Fredrika 1 248001. Umeå stadsförs. 1 248002. Umeå landsförs. 1 248003. Tavelsjö 0 248004. Teg 0 248005. Ålidhem 1 248006. Holmsund 1 248007. Hörnefors 1 248008. Sävars övre kbfd 1 248009. Sävars nedre kbfd 1 248010. Holmön 2 248101. Lycksele 1 248103. Björksele 1 248104. Örträsk 1 248201. Sankt Olov 1 248202. Sankt Örjan 1 248203. Bureå 1 248204. Skellefteå landsförs. 1 248205. Boliden 1 248206. Kågedalen 1 248207. Byske 1 248208. Fällfors 1 248209. Jörn 1 248210. Lövånger 1 248211. Burträsk 1 248212. Kalvträsk 1 250501. Glommeträsks kbfd 1 250502. Arvidsjaurs kbfd 1 250601. Södra Bergnäs kbfd 1 250602. Arjeplogs kbfd 2 251002. Jokkmokk 1 251004. Porjus 1 251005. Vuollerim 1 251301. Överkalix 1 251401. Nederkalix 1 251402. Töre kbfd 1 251403. Morjärvs kbfd 1 251801. Övertorneå 1 251802. Svanstein 1 251803. Hietaniemi 1 252101. Pajala 1 252103. Muonionalusta 1 252104. Korpilombolo 1 252105. Tärendö 1 252106. Junosuando 1 252301. Gällivare kbfd 1 252302. Nattavaara kbfd 1 252304. Hakkas 1 252305. Nilivaara 1 252306. Malmberget 2 256002. Älvsby 0 258001. Luleå domkyrkoförs. 1 258002. Örnäset 1 258003. Nederluleå 1 258004. Råneå 1 258101. Piteå stadsförs. 1 258102. Hortlax 1 258103. Piteå kbfd 1 258104. Markbygdens kbfd 1 258105. Norrfjärden 2 258201. Överluleå 1 258202. Gunnarsbyn 1 258203. Edefors 2 258301. Nedertorneå-Haparanda 1 258304. Karl Gustav 1 258401. Jukkasjärvi 1 258402. Vittangi 1 258403. Karesuando
VAR 8 ÅR Loc 25 width 2 År 2587 60. Valid-n=2587 Min=60 Max=60 Mean=60.0 St.Dev=0.0
VAR 9 ANTAL MÄN NOLL ÅR Loc 27 width 7 Antal män noll år Valid-n=2587 Min=0 Max=808 Mean=19.4 St.Dev=47.7
VAR 10 ANTAL KVINNOR NOLL ÅR Loc 34 width 7 Antal kvinnor noll år Valid-n=2587 Min=0 Max=748 Mean=18.5 St.Dev=45.4
VAR 11 ANTAL MÄN ETT ÅR Loc 41 width 7 Antal män ett år Valid-n=2587 Min=0 Max=793 Mean=20.6 St.Dev=49.2
VAR 12 ANTAL KVINNOR ETT ÅR Loc 48 width 7 Antal kvinnor ett år Valid-n=2587 Min=0 Max=745 Mean=19.3 St.Dev=45.9
VAR 13 ANTAL MÄN 2 ÅR Loc 55 width 7 Antal män 2 år Valid-n=2587 Min=0 Max=843 Mean=20.7 St.Dev=49.9
VAR 14 ANTAL KVINNOR 2 ÅR Loc 62 width 7 Antal kvinnor 2 år Valid-n=2587 Min=0 Max=720 Mean=19.5 St.Dev=46.5
VAR 15 ANTAL MÄN 3 ÅR Loc 69 width 7 Antal män 3 år Valid-n=2587 Min=0 Max=831 Mean=20.8 St.Dev=49.7
VAR 16 ANTAL KVINNOR 3 ÅR Loc 76 width 7 Antal kvinnor 3 år Valid-n=2587 Min=0 Max=766 Mean=19.9 St.Dev=47.5
VAR 17 ANTAL MÄN 4 ÅR Loc 83 width 7 Antal män 4 år Valid-n=2587 Min=0 Max=845 Mean=21.3 St.Dev=50.0
VAR 18 ANTAL KVINNOR 4 ÅR Loc 90 width 7 Antal kvinnor 4 år Valid-n=2587 Min=0 Max=736 Mean=19.8 St.Dev=46.6
VAR 19 ANTAL MÄN 5 ÅR Loc 97 width 7 Antal män 5 år Valid-n=2587 Min=0 Max=736 Mean=21.0 St.Dev=48.3
VAR 20 ANTAL KVINNOR 5ÅR Loc 104 width 7 Antal kvinnor 5 år Valid-n=2587 Min=0 Max=704 Mean=19.9 St.Dev=45.6
VAR 21 ANTAL MÄN 6 ÅR Loc 111 width 7 Antal män 6 år Valid-n=2587 Min=0 Max=703 Mean=20.6 St.Dev=47.0
VAR 22 ANTAL KVINNOR 6 ÅR Loc 118 width 7 Antal kvinnor 6 år Valid-n=2587 Min=0 Max=640 Mean=19.5 St.Dev=44.2
VAR 23 ANTAL MÄN 7 ÅR Loc 125 width 7 Antal män 7 år Valid-n=2587 Min=0 Max=749 Mean=21.5 St.Dev=48.5
VAR 24 ANTAL KVINNOR 7 ÅR Loc 132 width 7 Antal kvinnor 7 år Valid-n=2587 Min=0 Max=667 Mean=20.3 St.Dev=45.9
VAR 25 ANTAL MÄN 8 ÅR Loc 139 width 7 Antal män 8 år Valid-n=2587 Min=0 Max=695 Mean=21.5 St.Dev=48.2
VAR 26 ANTAL KVINNOR 8 ÅR Loc 146 width 7 Antal kvinnor 8 år Valid-n=2587 Min=0 Max=612 Mean=20.3 St.Dev=45.1
VAR 27 ANTAL MÄN 9 ÅR Loc 153 width 7 Antal män 9 år Valid-n=2587 Min=0 Max=665 Mean=21.4 St.Dev=47.0
VAR 28 ANTAL KVINNOR 9 ÅR Loc 160 width 7 Antal kvinnor 9 år Valid-n=2587 Min=0 Max=666 Mean=20.3 St.Dev=44.8
VAR 29 ANTAL MÄN 10 ÅR Loc 167 width 7 Antal män 10 år Valid-n=2587 Min=0 Max=727 Mean=22.5 St.Dev=49.3
VAR 30 ANTAL KVINNOR 10 ÅR Loc 174 width 7 Antal kvinnor 10 år Valid-n=2587 Min=0 Max=691 Mean=21.2 St.Dev=46.2
VAR 31 ANTAL MÄN 11 ÅR Loc 181 width 7 Antal män 11 år Valid-n=2587 Min=0 Max=804 Mean=23.5 St.Dev=51.4
VAR 32 ANTAL KVINNOR 11 ÅR Loc 188 width 7 Antal kvinnor 11 år Valid-n=2587 Min=0 Max=739 Mean=22.4 St.Dev=48.7
VAR 33 ANTAL MÄN 12 ÅR Loc 195 width 7 Antal män 12 år Valid-n=2587 Min=0 Max=834 Mean=24.4 St.Dev=53.5
VAR 34 ANTAL KVINNOR 12 ÅR Loc 202 width 7 Antal kvinnor 12 år Valid-n=2587 Min=0 Max=865 Mean=23.4 St.Dev=51.8
VAR 35 ANTAL MÄN 13 ÅR Loc 209 width 7 Antal män 13 år Valid-n=2587 Min=0 Max=846 Mean=24.9 St.Dev=54.6
VAR 36 ANTAL KVINNOR 13 ÅR Loc 216 width 7 Antal kvinnor 13 år Valid-n=2587 Min=0 Max=806 Mean=23.7 St.Dev=52.6
VAR 37 ANTAL MÄN 14 ÅR Loc 223 width 7 Antal män 14 år Valid-n=2587 Min=0 Max=866 Mean=25.6 St.Dev=55.8
VAR 38 ANTAL KVINNOR 14 ÅR Loc 230 width 7 Antal kvinnor 14 år Valid-n=2587 Min=0 Max=788 Mean=24.4 St.Dev=52.7
VAR 39 ANTAL MÄN 15 ÅR Loc 237 width 7 Antal män 15 år Valid-n=2587 Min=0 Max=834 Mean=25.9 St.Dev=55.7
VAR 40 ANTAL KVINNOR 15 ÅR Loc 244 width 7 Antal kvinnor 15 år Valid-n=2587 Min=0 Max=830 Mean=24.5 St.Dev=53.9
VAR 41 ANTAL MÄN 16 ÅR Loc 251 width 7 Antal män 16 år Valid-n=2587 Min=0 Max=833 Mean=25.7 St.Dev=56.1
VAR 42 ANTAL KVINNOR 16 ÅR Loc 258 width 7 Antal kvinnor 16 år Valid-n=2587 Min=0 Max=806 Mean=24.5 St.Dev=55.4
VAR 43 ANTAL MÄN 17 ÅR Loc 265 width 7 Antal män 17 år Valid-n=2587 Min=0 Max=755 Mean=24.1 St.Dev=52.5
VAR 44 ANTAL KVINNOR 17 ÅR Loc 272 width 7 Antal kvinnor 17 år Valid-n=2587 Min=0 Max=750 Mean=23.3 St.Dev=53.3
VAR 45 ANTAL MÄN 18 ÅR Loc 279 width 7 Antal män 18 år Valid-n=2587 Min=0 Max=724 Mean=22.1 St.Dev=48.0
VAR 46 ANTAL KVINNOR 18 ÅR Loc 286 width 7 Antal kvinnor 18 år Valid-n=2587 Min=0 Max=727 Mean=21.3 St.Dev=50.7
VAR 47 ANTAL MÄN 19 ÅR Loc 293 width 7 Antal män 19 år Valid-n=2587 Min=0 Max=579 Mean=19.4 St.Dev=41.5
VAR 48 ANTAL KVINNOR 19 ÅR Loc 300 width 7 Antal kvinnor 19 år Valid-n=2587 Min=0 Max=624 Mean=18.9 St.Dev=45.8
VAR 49 ANTAL MÄN 20 ÅR Loc 307 width 7 Antal män 20 år Valid-n=2587 Min=0 Max=491 Mean=18.6 St.Dev=39.8
VAR 50 ANTAL KVINNOR 20 ÅR Loc 314 width 7 Antal kvinnor 20 år Valid-n=2587 Min=0 Max=615 Mean=18.1 St.Dev=45.2
VAR 51 ANTAL MÄN 21 ÅR Loc 321 width 7 Antal män 21 år Valid-n=2587 Min=0 Max=539 Mean=19.0 St.Dev=42.1
VAR 52 ANTAL KVINNOR 21 ÅR Loc 328 width 7 Antal kvinnor 21 år Valid-n=2587 Min=0 Max=673 Mean=18.6 St.Dev=47.1
VAR 53 ANTAL MÄN 22 ÅR Loc 335 width 7 Antal män 22 år Valid-n=2587 Min=0 Max=594 Mean=18.4 St.Dev=42.5
VAR 54 ANTAL KVINNOR 22 ÅR Loc 342 width 7 Antal kvinnor 22 år Valid-n=2587 Min=0 Max=646 Mean=17.9 St.Dev=46.3
VAR 55 ANTAL MÄN 23 ÅR Loc 349 width 7 Antal män 23 år Valid-n=2587 Min=0 Max=579 Mean=17.8 St.Dev=41.9
VAR 56 ANTAL KVINNOR 23 ÅR Loc 356 width 7 Antal kvinnor 23 år Valid-n=2587 Min=0 Max=663 Mean=17.3 St.Dev=45.3
VAR 57 ANTAL MÄN 24 ÅR Loc 363 width 7 Antal män 24 år Valid-n=2587 Min=0 Max=600 Mean=17.4 St.Dev=42.0
VAR 58 ANTAL KVINNOR 24 ÅR Loc 370 width 7 Antal kvinnor 24 år Valid-n=2587 Min=0 Max=679 Mean=17.1 St.Dev=44.9
VAR 59 ANTAL MÄN 25 ÅR Loc 377 width 7 Antal män 25 år Valid-n=2587 Min=0 Max=590 Mean=17.0 St.Dev=41.0
VAR 60 ANTAL KVINNOR 25 ÅR Loc 384 width 7 Antal kvinnor 25 år Valid-n=2587 Min=0 Max=675 Mean=16.4 St.Dev=42.7
VAR 61 ANTAL MÄN 26 ÅR Loc 391 width 7 Antal män 26 år Valid-n=2587 Min=0 Max=596 Mean=16.7 St.Dev=40.5
VAR 62 ANTAL KVINNOR 26 ÅR Loc 398 width 7 Antal kvinnor 26 år Valid-n=2587 Min=0 Max=593 Mean=16.3 St.Dev=41.8
VAR 63 ANTAL MÄN 27 ÅR Loc 405 width 7 Antal män 27 år Valid-n=2587 Min=0 Max=641 Mean=16.6 St.Dev=41.1
VAR 64 ANTAL KVINNOR 27 ÅR Loc 412 width 7 Antal kvinnor 27 år Valid-n=2587 Min=0 Max=579 Mean=16.2 St.Dev=41.5
VAR 65 ANTAL MÄN 28 ÅR Loc 419 width 7 Antal män 28 år Valid-n=2587 Min=0 Max=668 Mean=17.3 St.Dev=43.3
VAR 66 ANTAL KVINNOR 28 ÅR Loc 426 width 7 Antal kvinnor 28 år Valid-n=2587 Min=0 Max=652 Mean=17.1 St.Dev=44.6
VAR 67 ANTAL MÄN 29 ÅR Loc 433 width 7 Antal män 29 år Valid-n=2587 Min=0 Max=608 Mean=17.5 St.Dev=43.4
VAR 68 ANTAL KVINNOR 29 ÅR Loc 440 width 7 Antal kvinnor 29 år Valid-n=2587 Min=0 Max=695 Mean=17.3 St.Dev=45.1
VAR 69 ANTAL MÄN 30 ÅR Loc 447 width 7 Antal män 30 år Valid-n=2587 Min=0 Max=626 Mean=17.9 St.Dev=44.1
VAR 70 ANTAL KVINNOR 30 ÅR Loc 454 width 7 Antal kvinnor 30 år Valid-n=2587 Min=0 Max=691 Mean=17.8 St.Dev=45.8
VAR 71 ANTAL MÄN 31 ÅR Loc 461 width 7 Antal män 31 år Valid-n=2587 Min=0 Max=619 Mean=17.7 St.Dev=43.3
VAR 72 ANTAL KVINNOR 31 ÅR Loc 468 width 7 Antal kvinnor 31 år Valid-n=2587 Min=0 Max=695 Mean=17.5 St.Dev=45.3
VAR 73 ANTAL MÄN 32 ÅR Loc 475 width 7 Antal män 32 år Valid-n=2587 Min=0 Max=683 Mean=18.4 St.Dev=45.6
VAR 74 ANTAL KVINNOR 32 ÅR Loc 482 width 7 Antal kvinnor 32 år Valid-n=2587 Min=0 Max=649 Mean=18.3 St.Dev=46.7
VAR 75 ANTAL MÄN 33 ÅR Loc 489 width 7 Antal män 33 år Valid-n=2587 Min=0 Max=667 Mean=18.4 St.Dev=45.3
VAR 76 ANTAL KVINNOR 33 ÅR Loc 496 width 7 Antal kvinnor 33 år Valid-n=2587 Min=0 Max=751 Mean=18.1 St.Dev=46.7
VAR 77 ANTAL MÄN 34 ÅR Loc 503 width 7 Antal män 34 år Valid-n=2587 Min=0 Max=698 Mean=18.9 St.Dev=46.8
VAR 78 ANTAL KVINNOR 34 ÅR Loc 510 width 7 Antal kvinnor 34 år Valid-n=2587 Min=0 Max=702 Mean=18.7 St.Dev=48.4
VAR 79 ANTAL MÄN 35 ÅR Loc 517 width 7 Antal män 35 år Valid-n=2587 Min=0 Max=733 Mean=19.7 St.Dev=48.8
VAR 80 ANTAL KVINNOR 35 ÅR Loc 524 width 7 Antal kvinnor 35 år Valid-n=2587 Min=0 Max=711 Mean=19.4 St.Dev=50.3
VAR 81 ANTAL MÄN 36 ÅR Loc 531 width 7 Antal män 36 år Valid-n=2587 Min=0 Max=712 Mean=20.0 St.Dev=49.5
VAR 82 ANTAL KVINNOR 36 ÅR Loc 538 width 7 Antal kvinnor 36 år Valid-n=2587 Min=0 Max=728 Mean=19.8 St.Dev=51.3
VAR 83 ANTAL MÄN 37 ÅR Loc 545 width 7 Antal män 37 år Valid-n=2587 Min=0 Max=703 Mean=20.7 St.Dev=50.9
VAR 84 ANTAL KVINNOR 37 ÅR Loc 552 width 7 Antal kvinnor 37 år Valid-n=2587 Min=0 Max=731 Mean=20.2 St.Dev=52.1
VAR 85 ANTAL MÄN 38 ÅR Loc 559 width 7 Antal män 38 år Valid-n=2587 Min=0 Max=707 Mean=20.9 St.Dev=50.9
VAR 86 ANTAL KVINNOR 38 ÅR Loc 566 width 7 Antal kvinnor 38 år Valid-n=2587 Min=0 Max=688 Mean=20.6 St.Dev=52.4
VAR 87 ANTAL MÄN 39 ÅR Loc 573 width 7 Antal män 39 år Valid-n=2587 Min=0 Max=716 Mean=22.6 St.Dev=55.1
VAR 88 ANTAL KVINNOR 39 ÅR Loc 580 width 7 Antal kvinnor 39 år Valid-n=2587 Min=0 Max=785 Mean=22.2 St.Dev=57.3
VAR 89 ANTAL MÄN 40 ÅR Loc 587 width 7 Antal män 40 år Valid-n=2587 Min=0 Max=758 Mean=24.1 St.Dev=58.8
VAR 90 ANTAL KVINNOR 40 ÅR Loc 594 width 7 Antal kvinnor 40 år Valid-n=2587 Min=0 Max=803 Mean=23.7 St.Dev=60.8
VAR 91 ANTAL MÄN 41 ÅR Loc 601 width 7 Antal män 41 år Valid-n=2587 Min=0 Max=676 Mean=20.0 St.Dev=47.6
VAR 92 ANTAL KVINNOR 41 ÅR Loc 608 width 7 Antal kvinnor 41 år Valid-n=2587 Min=0 Max=671 Mean=19.5 St.Dev=49.0
VAR 93 ANTAL MÄN 42 ÅR Loc 615 width 7 Antal män 42 år Valid-n=2587 Min=0 Max=588 Mean=19.9 St.Dev=46.9
VAR 94 ANTAL KVINNOR 42 ÅR Loc 622 width 7 Antal kvinnor 42 år Valid-n=2587 Min=0 Max=652 Mean=19.7 St.Dev=49.5
VAR 95 ANTAL MÄN 43 ÅR Loc 629 width 7 Antal män 43 år Valid-n=2587 Min=0 Max=581 Mean=20.3 St.Dev=47.2
VAR 96 ANTAL KVINNOR 43 ÅR Loc 636 width 7 Antal kvinnor 43 år Valid-n=2587 Min=0 Max=619 Mean=20.0 St.Dev=49.4
VAR 97 ANTAL MÄN 44 ÅR Loc 643 width 7 Antal män 44 år Valid-n=2587 Min=0 Max=541 Mean=20.2 St.Dev=45.7
VAR 98 ANTAL KVINNOR 44 ÅR Loc 650 width 7 Antal kvinnor 44 år Valid-n=2587 Min=0 Max=605 Mean=19.8 St.Dev=48.3
VAR 99 ANTAL MÄN 45 ÅR Loc 657 width 7 Antal män 45 år Valid-n=2587 Min=0 Max=576 Mean=20.1 St.Dev=45.7
VAR 100 ANTAL KVINNOR 45 ÅR Loc 664 width 7 Antal kvinnor 45 år Valid-n=2587 Min=0 Max=609 Mean=19.9 St.Dev=48.8
VAR 101 ANTAL MÄN 46 ÅR Loc 671 width 7 Antal män 46 år Valid-n=2587 Min=0 Max=570 Mean=20.8 St.Dev=46.8
VAR 102 ANTAL KVINNOR 46 ÅR Loc 678 width 7 Antal kvinnor 46 år Valid-n=2587 Min=0 Max=643 Mean=20.6 St.Dev=50.3
VAR 103 ANTAL MÄN 47 ÅR Loc 685 width 7 Antal män 47 år Valid-n=2587 Min=0 Max=622 Mean=21.0 St.Dev=47.2
VAR 104 ANTAL KVINNOR 47 ÅR Loc 692 width 7 Antal kvinnor 47 år Valid-n=2587 Min=0 Max=701 Mean=20.6 St.Dev=50.4
VAR 105 ANTAL MÄN 48 ÅR Loc 699 width 7 Antal män 48 år Valid-n=2587 Min=0 Max=630 Mean=21.2 St.Dev=47.6
VAR 106 ANTAL KVINNOR 48 ÅR Loc 706 width 7 Antal kvinnor 48 år Valid-n=2587 Min=0 Max=769 Mean=20.8 St.Dev=51.7
VAR 107 ANTAL MÄN 49 ÅR Loc 713 width 7 Antal män 49 år Valid-n=2587 Min=0 Max=681 Mean=20.8 St.Dev=46.2
VAR 108 ANTAL KVINNOR 49 ÅR Loc 720 width 7 Antal kvinnor 49 år Valid-n=2587 Min=0 Max=763 Mean=20.4 St.Dev=50.5
VAR 109 ANTAL MÄN 50 ÅR Loc 727 width 7 Antal män 50 år Valid-n=2587 Min=0 Max=709 Mean=20.8 St.Dev=46.0
VAR 110 ANTAL KVINNOR 50 ÅR Loc 734 width 7 Antal kvinnor 50 år Valid-n=2587 Min=0 Max=848 Mean=20.4 St.Dev=50.2
VAR 111 ANTAL MÄN 51 ÅR Loc 741 width 7 Antal män 51 år Valid-n=2587 Min=0 Max=684 Mean=21.0 St.Dev=45.8
VAR 112 ANTAL KVINNOR 51 ÅR Loc 748 width 7 Antal kvinnor 51 år Valid-n=2587 Min=0 Max=862 Mean=20.9 St.Dev=51.4
VAR 113 ANTAL MÄN 52 ÅR Loc 755 width 7 Antal män 52 år Valid-n=2587 Min=0 Max=654 Mean=20.3 St.Dev=44.1
VAR 114 ANTAL KVINNOR 52 ÅR Loc 762 width 7 Antal kvinnor 52 år Valid-n=2587 Min=0 Max=871 Mean=20.3 St.Dev=50.3
VAR 115 ANTAL MÄN 53 ÅR Loc 769 width 7 Antal män 53 år Valid-n=2587 Min=0 Max=736 Mean=19.7 St.Dev=42.8
VAR 116 ANTAL KVINNOR 53 ÅR Loc 776 width 7 Antal kvinnor 53 år Valid-n=2587 Min=0 Max=832 Mean=19.8 St.Dev=49.2
VAR 117 ANTAL MÄN 54 ÅR Loc 783 width 7 Antal män 54 år Valid-n=2587 Min=0 Max=695 Mean=19.2 St.Dev=40.9
VAR 118 ANTAL KVINNOR 54 ÅR Loc 790 width 7 Antal kvinnor 54 år Valid-n=2587 Min=0 Max=874 Mean=19.4 St.Dev=47.7
VAR 119 ANTAL MÄN 55 ÅR Loc 797 width 7 Antal män 55 år Valid-n=2587 Min=0 Max=651 Mean=18.3 St.Dev=38.9
VAR 120 ANTAL KVINNOR 55 ÅR Loc 804 width 7 Antal kvinnor 55 år Valid-n=2587 Min=0 Max=836 Mean=19.0 St.Dev=46.7
VAR 121 ANTAL MÄN 56 ÅR Loc 811 width 7 Antal män 56 år Valid-n=2587 Min=0 Max=697 Mean=18.0 St.Dev=37.8
VAR 122 ANTAL KVINNOR 56 ÅR Loc 818 width 7 Antal kvinnor 56 år Valid-n=2587 Min=0 Max=850 Mean=18.5 St.Dev=44.7
VAR 123 ANTAL MÄN 57 ÅR Loc 825 width 7 Antal män 57 år Valid-n=2587 Min=0 Max=659 Mean=17.2 St.Dev=35.8
VAR 124 ANTAL KVINNOR 57 ÅR Loc 832 width 7 Antal kvinnor 57 år Valid-n=2587 Min=0 Max=820 Mean=18.0 St.Dev=43.9
VAR 125 ANTAL MÄN 58 ÅR Loc 839 width 7 Antal män 58 år Valid-n=2587 Min=0 Max=649 Mean=17.2 St.Dev=36.0
VAR 126 ANTAL KVINNOR 58 ÅR Loc 846 width 7 Antal kvinnor 58 år Valid-n=2587 Min=0 Max=816 Mean=18.0 St.Dev=43.3
VAR 127 ANTAL MÄN 59 ÅR Loc 853 width 7 Antal män 59 år Valid-n=2587 Min=0 Max=657 Mean=16.8 St.Dev=34.2
VAR 128 ANTAL KVINNOR 59 ÅR Loc 860 width 7 Antal kvinnor 59 år Valid-n=2587 Min=0 Max=871 Mean=17.5 St.Dev=43.3
VAR 129 ANTAL MÄN 60 ÅR Loc 867 width 7 Antal män 60 år Valid-n=2587 Min=0 Max=621 Mean=16.1 St.Dev=32.8
VAR 130 ANTAL KVINNOR 60 ÅR Loc 874 width 7 Antal kvinnor 60 år Valid-n=2587 Min=0 Max=847 Mean=17.2 St.Dev=41.7
VAR 131 ANTAL MÄN 61 ÅR Loc 881 width 7 Antal män 61 år Valid-n=2587 Min=0 Max=602 Mean=15.0 St.Dev=30.4
VAR 132 ANTAL KVINNOR 61 ÅR Loc 888 width 7 Antal kvinnor 61 år Valid-n=2587 Min=0 Max=744 Mean=16.1 St.Dev=38.4
VAR 133 ANTAL MÄN 62 ÅR Loc 895 width 7 Antal män 62 år Valid-n=2587 Min=0 Max=604 Mean=14.8 St.Dev=30.4
VAR 134 ANTAL KVINNOR 62 ÅR Loc 902 width 7 Antal kvinnor 62 år Valid-n=2587 Min=0 Max=822 Mean=16.0 St.Dev=38.9
VAR 135 ANTAL MÄN 63 ÅR Loc 909 width 7 Antal män 63 år Valid-n=2587 Min=0 Max=546 Mean=14.2 St.Dev=28.7
VAR 136 ANTAL KVINNOR 63 ÅR Loc 916 width 7 Antal kvinnor 63 år Valid-n=2587 Min=0 Max=816 Mean=15.3 St.Dev=37.4
VAR 137 ANTAL MÄN 64 ÅR Loc 923 width 7 Antal män 64 år Valid-n=2587 Min=0 Max=580 Mean=13.7 St.Dev=28.0
VAR 138 ANTAL KVINNOR 64 ÅR Loc 930 width 7 Antal kvinnor 64 år Valid-n=2587 Min=0 Max=720 Mean=14.9 St.Dev=36.3
VAR 139 ANTAL MÄN 65 ÅR Loc 937 width 7 Antal män 65 år Valid-n=2587 Min=0 Max=533 Mean=13.1 St.Dev=26.4
VAR 140 ANTAL KVINNOR 65 ÅR Loc 944 width 7 Antal kvinnor 65 år Valid-n=2587 Min=0 Max=760 Mean=14.6 St.Dev=35.5
VAR 141 ANTAL MÄN 66 ÅR Loc 951 width 7 Antal män 66 år Valid-n=2587 Min=0 Max=475 Mean=12.2 St.Dev=24.5
VAR 142 ANTAL KVINNOR 66 ÅR Loc 958 width 7 Antal kvinnor 66 år Valid-n=2587 Min=0 Max=673 Mean=13.9 St.Dev=33.6
VAR 143 ANTAL MÄN 67 ÅR Loc 965 width 7 Antal män 67 år Valid-n=2587 Min=0 Max=499 Mean=11.8 St.Dev=24.1
VAR 144 ANTAL KVINNOR 67 ÅR Loc 972 width 7 Antal kvinnor 67 år Valid-n=2587 Min=0 Max=680 Mean=13.4 St.Dev=33.1
VAR 145 ANTAL MÄN 68 ÅR Loc 979 width 7 Antal män 68 år Valid-n=2587 Min=0 Max=459 Mean=11.0 St.Dev=22.0
VAR 146 ANTAL KVINNOR 68 ÅR Loc 986 width 7 Antal kvinnor 68 år Valid-n=2587 Min=0 Max=656 Mean=12.7 St.Dev=31.2
VAR 147 ANTAL MÄN 69 ÅR Loc 993 width 7 Antal män 69 år Valid-n=2587 Min=0 Max=419 Mean=10.7 St.Dev=21.4
VAR 148 ANTAL KVINNOR 69 ÅR Loc 1000 width 7 Antal kvinnor 69 år Valid-n=2587 Min=0 Max=660 Mean=12.5 St.Dev=31.0
VAR 149 ANTAL MÄN 70 ÅR Loc 1007 width 7 Antal män 70 år Valid-n=2587 Min=0 Max=376 Mean=9.9 St.Dev=19.4
VAR 150 ANTAL KVINNOR 70 ÅR Loc 1014 width 7 Antal kvinnor 70 år Valid-n=2587 Min=0 Max=604 Mean=11.7 St.Dev=28.4
VAR 151 ANTAL MÄN 71 ÅR Loc 1021 width 7 Antal män 71 år Valid-n=2587 Min=0 Max=372 Mean=9.2 St.Dev=18.4
VAR 152 ANTAL KVINNOR 71 ÅR Loc 1028 width 7 Antal kvinnor 71 år Valid-n=2587 Min=0 Max=590 Mean=11.0 St.Dev=27.0
VAR 153 ANTAL MÄN 72 ÅR Loc 1035 width 7 Antal män 72 år Valid-n=2587 Min=0 Max=314 Mean=9.0 St.Dev=17.4
VAR 154 ANTAL KVINNOR 72 ÅR Loc 1042 width 7 Antal kvinnor 72 år Valid-n=2587 Min=0 Max=515 Mean=10.7 St.Dev=25.9
VAR 155 ANTAL MÄN 73 ÅR Loc 1049 width 7 Antal män 73 år Valid-n=2587 Min=0 Max=316 Mean=8.6 St.Dev=16.6
VAR 156 ANTAL KVINNOR 73 ÅR Loc 1056 width 7 Antal kvinnor 73 år Valid-n=2587 Min=0 Max=507 Mean=10.3 St.Dev=24.9
VAR 157 ANTAL MÄN 74 ÅR Loc 1063 width 7 Antal män 74 år Valid-n=2587 Min=0 Max=294 Mean=8.0 St.Dev=15.1
VAR 158 ANTAL KVINNOR 74 ÅR Loc 1070 width 7 Antal kvinnor 74 år Valid-n=2587 Min=0 Max=417 Mean=9.6 St.Dev=22.7
VAR 159 ANTAL MÄN 75 ÅR Loc 1077 width 7 Antal män 75 år Valid-n=2587 Min=0 Max=243 Mean=7.4 St.Dev=13.5
VAR 160 ANTAL KVINNOR 75 ÅR Loc 1084 width 7 Antal kvinnor 75 år Valid-n=2587 Min=0 Max=394 Mean=8.8 St.Dev=21.2
VAR 161 ANTAL MÄN 76 ÅR Loc 1091 width 7 Antal män 76 år Valid-n=2587 Min=0 Max=219 Mean=6.9 St.Dev=12.7
VAR 162 ANTAL KVINNOR 76 ÅR Loc 1098 width 7 Antal kvinnor 76 år Valid-n=2587 Min=0 Max=362 Mean=8.2 St.Dev=19.1
VAR 163 ANTAL MÄN 77 ÅR Loc 1105 width 7 Antal män 77 år Valid-n=2587 Min=0 Max=206 Mean=5.9 St.Dev=11.0
VAR 164 ANTAL KVINNOR 77 ÅR Loc 1112 width 7 Antal kvinnor 77 år Valid-n=2587 Min=0 Max=328 Mean=7.2 St.Dev=17.3
VAR 165 ANTAL MÄN 78 ÅR Loc 1119 width 7 Antal män 78 år Valid-n=2587 Min=0 Max=175 Mean=5.3 St.Dev=9.6
VAR 166 ANTAL KVINNOR 78 ÅR Loc 1126 width 7 Antal kvinnor 78 år Valid-n=2587 Min=0 Max=280 Mean=6.5 St.Dev=15.4
VAR 167 ANTAL MÄN 79 ÅR Loc 1133 width 7 Antal män 79 år Valid-n=2587 Min=0 Max=146 Mean=4.8 St.Dev=8.4
VAR 168 ANTAL KVINNOR 79 ÅR Loc 1140 width 7 Antal kvinnor 79 år Valid-n=2587 Min=0 Max=229 Mean=5.8 St.Dev=13.9
VAR 169 ANTAL MÄN 80 ÅR Loc 1147 width 7 Antal män 80 år Valid-n=2587 Min=0 Max=132 Mean=4.3 St.Dev=7.4
VAR 170 ANTAL KVINNOR 80 ÅR Loc 1154 width 7 Antal kvinnor 80 år Valid-n=2587 Min=0 Max=205 Mean=5.3 St.Dev=12.4
VAR 171 ANTAL MÄN 81 ÅR Loc 1161 width 7 Antal män 81 år Valid-n=2587 Min=0 Max=104 Mean=4.0 St.Dev=6.8
VAR 172 ANTAL KVINNOR 81 ÅR Loc 1168 width 7 Antal kvinnor 81 år Valid-n=2587 Min=0 Max=207 Mean=4.9 St.Dev=11.3
VAR 173 ANTAL MÄN 82 ÅR Loc 1175 width 7 Antal män 82 år Valid-n=2587 Min=0 Max=93 Mean=3.3 St.Dev=5.5
VAR 174 ANTAL KVINNOR 82 ÅR Loc 1182 width 7 Antal kvinnor 82 år Valid-n=2587 Min=0 Max=163 Mean=4.1 St.Dev=9.4
VAR 175 ANTAL MÄN 83 ÅR Loc 1189 width 7 Antal män 83 år Valid-n=2587 Min=0 Max=74 Mean=2.9 St.Dev=4.8
VAR 176 ANTAL KVINNOR 83 ÅR Loc 1196 width 7 Antal kvinnor 83 år Valid-n=2587 Min=0 Max=142 Mean=3.6 St.Dev=8.3
VAR 177 ANTAL MÄN 84 ÅR Loc 1203 width 7 Antal män 84 år Valid-n=2587 Min=0 Max=56 Mean=2.3 St.Dev=3.9
VAR 178 ANTAL KVINNOR 84 ÅR Loc 1210 width 7 Antal kvinnor 84 år Valid-n=2587 Min=0 Max=105 Mean=2.9 St.Dev=6.5
VAR 179 ANTAL MÄN 85 ÅR Loc 1217 width 7 Antal män 85 år Valid-n=2587 Min=0 Max=43 Mean=2.0 St.Dev=3.3
VAR 180 ANTAL KVINNOR 85 ÅR Loc 1224 width 7 Antal kvinnor 85 år Valid-n=2587 Min=0 Max=99 Mean=2.5 St.Dev=5.6
VAR 181 ANTAL MÄN 86 ÅR Loc 1231 width 7 Antal män 86 år Valid-n=2587 Min=0 Max=39 Mean=1.5 St.Dev=2.7
VAR 182 ANTAL KVINNOR 86 ÅR Loc 1238 width 7 Antal kvinnor 86 år Valid-n=2587 Min=0 Max=82 Mean=2.0 St.Dev=4.5
VAR 183 ANTAL MÄN 87 ÅR Loc 1245 width 7 Antal män 87 år Valid-n=2587 Min=0 Max=39 Mean=1.2 St.Dev=2.1
VAR 184 ANTAL KVINNOR 87 ÅR Loc 1252 width 7 Antal kvinnor 87 år Valid-n=2587 Min=0 Max=60 Mean=1.6 St.Dev=3.6
VAR 185 ANTAL MÄN 88 ÅR Loc 1259 width 7 Antal män 88 år Valid-n=2587 Min=0 Max=19 Mean=0.9 St.Dev=1.6
VAR 186 ANTAL KVINNOR 88 ÅR Loc 1266 width 7 Antal kvinnor 88 år Valid-n=2587 Min=0 Max=49 Mean=1.2 St.Dev=2.8
VAR 187 ANTAL MÄN 89 ÅR Loc 1273 width 7 Antal män 89 år Valid-n=2587 Min=0 Max=14 Mean=0.7 St.Dev=1.3
VAR 188 ANTAL KVINNOR 89 ÅR Loc 1280 width 7 Antal kvinnor 89 år Valid-n=2587 Min=0 Max=35 Mean=1.0 St.Dev=2.3
VAR 189 ANTAL MÄN 90 ÅR Loc 1287 width 7 Antal män 90 år Valid-n=2587 Min=0 Max=10 Mean=0.5 St.Dev=0.9
VAR 190 ANTAL KVINNOR 90 ÅR Loc 1294 width 7 Antal kvinnor 90 år Valid-n=2587 Min=0 Max=32 Mean=0.7 St.Dev=1.8
VAR 191 ANTAL MÄN 91 ÅR Loc 1301 width 7 Antal män 91 år Valid-n=2587 Min=0 Max=7 Mean=0.4 St.Dev=0.7
VAR 192 ANTAL KVINNOR 91 ÅR Loc 1308 width 7 Antal kvinnor 91 år Valid-n=2587 Min=0 Max=25 Mean=0.5 St.Dev=1.4
VAR 193 ANTAL MÄN 92 ÅR Loc 1315 width 7 Antal män 92 år Valid-n=2587 Min=0 Max=5 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 194 ANTAL KVINNOR 92 ÅR Loc 1322 width 7 Antal kvinnor 92 år Valid-n=2587 Min=0 Max=16 Mean=0.3 St.Dev=0.9
VAR 195 ANTAL MÄN 93 ÅR Loc 1329 width 7 Antal män 93 år Valid-n=2587 Min=0 Max=5 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 196 ANTAL KVINNOR 93 ÅR Loc 1336 width 7 Antal kvinnor 93 år Valid-n=2587 Min=0 Max=11 Mean=0.3 St.Dev=0.8
VAR 197 ANTAL MÄN 94 ÅR Loc 1343 width 7 Antal män 94 år Valid-n=2587 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 198 ANTAL KVINNOR 94 ÅR Loc 1350 width 7 Antal kvinnor 94 år Valid-n=2587 Min=0 Max=10 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 199 ANTAL MÄN 95 ÅR Loc 1357 width 7 Antal män 95 år Valid-n=2587 Min=0 Max=3 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 200 ANTAL KVINNOR 95 ÅR Loc 1364 width 7 Antal kvinnor 95 år Valid-n=2587 Min=0 Max=6 Mean=0.1 St.Dev=0.5
VAR 201 ANTAL MÄN 96 ÅR Loc 1371 width 7 Antal män 96 år Valid-n=2587 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 202 ANTAL KVINNOR 96 ÅR Loc 1378 width 7 Antal kvinnor 96 år Valid-n=2587 Min=0 Max=7 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 203 ANTAL MÄN 97 ÅR Loc 1385 width 7 Antal män 97 år Valid-n=2587 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 204 ANTAL KVINNOR 97 ÅR Loc 1392 width 7 Antal kvinnor 97 år Valid-n=2587 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 205 ANTAL MÄN 98 ÅR Loc 1399 width 7 Antal män 98 år Valid-n=2587 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 206 ANTAL KVINNOR 98 ÅR Loc 1406 width 7 Antal kvinnor 98 år Valid-n=2587 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 207 ANTAL MÄN 99 ÅR Loc 1413 width 7 Antal män 99 år Valid-n=2587 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 208 ANTAL KVINNOR 99 ÅR Loc 1420 width 7 Antal kvinnor 99 år Valid-n=2587 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 209 ANTAL MÄN 100 ÅR Loc 1427 width 7 Antal män 100 år Valid-n=2587 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 210 ANTAL KVINNOR 100 ÅR Loc 1434 width 7 Antal kvinnor 100 år Valid-n=2587 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 211 SUMMA ANTAL MÄN Loc 1441 width 7 Summa antal män Valid-n=2587 Min=12 Max=41245 Mean=1447.6 St.Dev=3107.2
VAR 212 SUMMA ANTAL KVINNOR Loc 1448 width 7 Summa antal kvinnor Valid-n=2587 Min=18 Max=43696 Mean=1454.3 St.Dev=3354.2