FOLKRÄKNINGEN 1890
                SSD 0292

              Primärforskare
              Peter Hedström
           Sociologiska institutionen
            Stockholms universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
             SE 405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i FOLKRÄKNINGEN 1890 samlades ursprungligen in av
  ett forskningsprojekt vid sociologiska institutionen,
  Stockholms universitet under ledning av Peter Hedström. Varken
  SSD eller primärforskaren bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 8  (2)TOTALBEFOLKNING - FOLKMÄNGD  (3)LOC 45 WIDTH 6
                         (4)MD=0

   (5) Totalbefolkning - folkmängd (yrkesutövare och
  familjemedlemmar)

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
  
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0292 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Läns- och häradsnummer 6 Kommunens namn 7 Stad - ej stad 8 Totalbefolkning - folkmängd (yrkesutövare och familjemedlemmar) 9 Totalbefolkning - yrkesutövare (yrkesverksamma) 10 Jordbruk - folkmängd (yrkesutövare och familjemedlemmar) 11 Jordbruk - yrkesutövare (yrkesverksamma) 12 Industri - folkmängd (yrkesutövare och familjemedlemmar) 13 Industri - yrkesutövare (yrkesverksamma) 14 Handel - folkmängd (yrkesutövare och familjemedlemmar) 15 Handel - yrkesutövare (yrkesverksamma) 16 Förvaltning - folkmängd (yrkesutövare och familjemedlemmar) 17 Förvaltning - yrkesutövare (yrkesverksamma) 18 Ej specificerat yrke - folkmängd (yrkesutövare och familjemedlemmar) 19 Ej specificerat yrke - yrkesutövare (yrkesverksamma)

VAR 1 SSD STUDY NR 0292              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0292


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 LÄNS- OCH HÄRADSNUMMER Loc 13 width 4 Läns- och häradsnummer 1 0100. Stockholm 1 0201. Färentuna 1 0202. Sollentuna 1 0203. Långhundra 1 0204. Ärlinghundra 1 0205. Seminghundra 1 0206. Vallentuna 1 0207. Frösåkers 1 0208. Närdinghundra 1 0209. Väddö o. Häverö 1 0210. Lyhundra 1 0211. Sjuhundra 1 0212. Bro o. Vätö 1 0213. Frötuna o. Länna 1 0214. Lidingö 1 0215. Åkers 1 0216. Värmdö 1 0217. Sotholms 1 0218. Svartlösa 1 0219. Öknebo 1 0220. Södertälje 1 0221. Vaxholm 1 0222. Norrtälje 1 0223. Östhammar 1 0224. Öregrund 1 0225. Sigtuna 1 0301. Håbo 1 0302. Bro 1 0303. Trögds 1 0304. Åsunda 1 0305. Lagunda 1 0306. Hagunda 1 0307. Ulleråkers 1 0308. Bälinge 1 0309. Vaksala 1 0310. Rasbo 1 0311. Norunda 1 0312. Örbyhus 1 0313. Olands 1 0314. Uppsala 1 0315. Enköping 1 0401. Jönåkers 1 0402. Rönö 1 0403. Hölebo 1 0404. Oppunda 1 0405. Villåttinge 1 0406. Västerrekarne 1 0407. Österrekarne 1 0408. Daga 1 0409. Åkers 1 0410. Selebo 1 0411. Nyköping 1 0412. Eskilstuna 1 0413. Torshälla 1 0414. Strängnäs 1 0415. Mariefred 1 0416. Trosa 1 0501. Kinda 1 0502. Ydre 1 0503. Vifolka 1 0504. Valkebo 1 0505. Gullbergs 1 0506. Åkerbo 1 0507. Bankekinds 1 0508. Hanekinds 1 0509. Hammarkinds 1 0510. Skärkinds 1 0511. Finspånga län 1 0512. Björkekinds 1 0513. Östkinds 1 0514. Lösings 1 0515. Bråbo 1 0516. Memmings 1 0517. Lysings 1 0518. Göstrings 1 0519. Aska 1 0520. Dals 1 0521. Bobergs 1 0522. Linköping 1 0523. Norrköping 1 0524. Söderköping 1 0525. Motala 1 0526. Vadstena 1 0527. Skänninge 1 0601. Tveta 1 0602. Vista 1 0603. Mo 1 0604. Norra Vedbo 1 0605. Södra Vedbo 1 0606. Östra 1 0607. Västra 1 0608. Östbo 1 0609. Västbo 1 0610. Jönköping 1 0611. Eksjö 1 0613. Gränna 1 0701. Konga 1 0702. Uppvidinge 1 0703. Kinnevalds 1 0704. Norrvidinge 1 0705. Allbo 1 0706. Sunnerbo 1 0707. Växjö 1 0801. Norra Tjusts 1 0802. Södra Tjusts 1 0803. Tunaläns 1 0804. Sevede 1 0805. Aspelands 1 0806. Handbörds 1 0807. Norra Möre 1 0808. Stranda 1 0809. Södra Möre 1 0816. Kalmar 1 0817. Oskarshamn 1 0818. Västervik 1 0819. Vimmerby 1 0820. Borgholm 3 0830. Ölands norra 3 0831. Ölands södra 1 0901. Gotlands norra 1 0902. Gotlands södra 1 0903. Visby 1 1001. Östra 1 1002. Medelstads 1 1003. Bräkne 1 1004. Listers 1 1005. Karlskrona 1 1006. Ronneby 1 1007. Karlshamn 1 1008. Sölvesborg 1 1101. Norra Åsbo 1 1102. Södra Åsbo 1 1103. Bjäre 1 1104. Östra Göinge 1 1105. Västra Göinge 1 1106. Villands 1 1107. Gärds 1 1108. Albo 1 1109. Ingelstads 1 1110. Järrestads 1 1111. Kristianstad 1 1112. Simrishamn 1 1113. Ängelholm 1 1201. Oxie 1 1202. Skytts 1 1203. Luggude 1 1204. Torna 1 1205. Bara 1 1206. Frosta 1 1207. Färs 1 1208. Ljunits 1 1209. Herrestads 1 1210. Vemmenhögs 1 1211. Rönnebergs 1 1212. Onsjö 1 1213. Harjagers 1 1214. Malmö 1 1215. Lund 1 1216. Landskrona 1 1217. Hälsingborg 1 1219. Ystad 1 1220. Trelleborg 1 1221. Skanör med Falsterbo 1 1301. Höks 1 1302. Tönnersjö 1 1303. Halmstads 1 1304. Årstads 1 1305. Faurås 1 1306. Himle 1 1307. Viske 1 1308. Fjäre 1 1309. Halmstad 1 1310. Laholm 1 1311. Falkenberg 1 1312. Varberg 1 1313. Kungsbacka 1 1401. Askims 1 1402. Västra Hisings 1 1404. Sävedals 1 1405. Inlands Södre 1 1406. Inlands Nordre 1 1407. Inlands Fräkne 1 1408. Inlands Torpe 1 1409. Orusts östra 1 1410. Orusts västra 1 1411. Tjörns 1 1412. Lane 1 1413. Tunge 2 1414. Stångenäs 1 1415. Sörbygdens 1 1416. Sotenäs 1 1417. Vette 1 1418. Kville 1 1419. Tanums 1 1420. Bullarens 2 1421. Göteborg 1 1422. Kungälv 1 1423. Marstrand 1 1425. Uddevalla 1 1426. Strömstad 1 1501. Väne 1 1502. Bjärke 1 1503. Flundre 1 1504. Ale 1 1505. Vättle 1 1506. Kullings 1 1507. Gäsene 1 1508. Ås 1 1509. Marks 1 1510. Bollebygds 1 1511. Vedens 1 1512. Redvägs 1 1513. Kinds 1 1514. Sundals 1 1515. Nordals 1 1516. Valbo 1 1517. Vedbo 1 1518. Tössbo 1 1519. Vänersborg 1 1520. Alingsås 1 1521. Borås 1 1522. Ulricehamn 1 1523. Åmål 1 1601. Vadsbo 1 1602. Kåkinds 1 1603. Gudhems 2 1604. Vartofta 1 1605. Frökinds 1 1606. Skånings 1 1607. Vilske 1 1608. Valla 1 1609. Åse 1 1610. Viste 1 1611. Barne 1 1612. Laske 1 1613. Kinnefjärdings 1 1614. Kinne 1 1615. Kållands 1 1616. Mariestad 1 1617. Lidköping 1 1618. Skara 1 1619. Skövde 1 1620. Hjo 1 1622. Falköping 1 1701. Färnebo 1 1702. Nyeds 1 1703. Ölme 1 1704. Väse 1 1705. Visnums 1 1706. Kils 1 1707. Karlstads 1 1708. Grums 1 1709. Gillbergs 1 1710. Näs 1 1711. Nordmarks 1 1712. Jösse 1 1713. Älvdals 1 1714. Fryksdals 1 1715. Karlstad 1 1716. Kristinehamn 1 1717. Filipstad 1 1801. Örebro 1 1802. Glanshammars 1 1803. Askers 1 1804. Sköllersta 1 1805. Kumla 1 1806. Hardemo 1 1807. Grimstens 1 1808. Edsbergs 1 1809. Sundbo 1 1810. Nora och Hjulsjö 1 1811. Karlskoga 1 1812. Grythytte och Hällefors 1 1813. Lindes och Ramsbergs 1 1814. Nya Kopparbergs 1 1815. Fellingsbro 1 1816. Örebro 1 1817. Askersund 1 1818. Nora 1 1819. Lindesberg 1 1901. Snevringe 1 1902. Tuhundra 1 1903. Siende 1 1904. Yttertjurbo 1 1905. Skinnskattebergs 1 1906. Åkerbo 1 1907. Vangsbro 1 1908. Gamla Norbergs 1 1909. Norrbo 1 1910. Torstuna 1 1911. Simtuna 1 1912. Övertjurbo 1 1913. Våla 1 1914. Västerås 1 1915. Sala 1 1916. Köping 1 1917. Arboga 4 2001. Falu domsagas norra 2 2002. Falu domsagas södra 4 2003. Hedemora 1 2004. Folkare 2 2006. Leksands o. Gagnefs 1 2007. Rättviks 1 2008. Mora 1 2009. Orsa 1 2010. Älvdals 1 2011. Särna o. Idre 1 2012. Nås 1 2013. Malungs 3 2014. Västerbergslags domsagas 1 2015. Falun 1 2016. Säter 1 2017. Hedemora 1 2101. Gästriklands östra domsagas 1 2102. Gästriklands västra domsagas 1 2103. Bollnäs domsagas 1 2104. Ala 1 2105. Enångers 1 2106. Bergsjö o. Forsa 1 2107. Delsbo 1 2110. Gävle 1 2111. Söderhamn 1 2112. Hudiksvall 2 2130. Västra Hälsinglands domsagas 1 2209. Boteå 1 2210. Sollefteå 1 2216. Härnösand 1 2217. Sundsvall 1 2218. Örnsköldsvik 3 2230. Medelpads västra domsagas 2 2231. Ångermanlands västra domsagas 4 2232. Ångermanlands södra domsagas 4 2233. Medelpads östra domsagas 3 2234. Ångermanlands norra domsagas 1 2301. Ragunda 3 2302. Revsunds, Brunflo o. Näs 1 2304. Hammerdals 1 2311. Svegs 1 2312. Hede 1 2313. Bergs 1 2314. Östersund 2 2330. Lits o. Rödöns 5 2340. Jämtlands västra domsagas 1 2401. Nordmalings o. Bjurholms 1 2402. Umeå domsagas 1 2403. Degerfors 3 2404. Nysätra 1 2405. Burträsks 1 2406. Skellefteå 1 2407. Malå o. Norsjö 1 2408. Lycksele 1 2409. Vilhelmina 1 2410. Umeå 1 2411. Skellefteå 1 2503. Arvidsjaurs 1 2504. Arjeplogs 1 2505. Nederluleå 1 2506. Överluleå 1 2507. Jokkmokks 1 2508. Råneå 1 2509. Nederkalix 1 2510. Överkalix 1 2511. Gällivare 1 2516. Jukkasjärvi 1 2517. Karesuando 1 2518. Luleå 1 2519. Piteå 1 2520. Haparanda 1 2530. Piteå o. Älvsby 2 2531. Torneå 2 2532. Pajala o. Korpilombolo
VAR 6 KOMMUNENS NAMN Loc 17 width 35 alphabetic Kommunens namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 7 STAD - EJ STAD Loc 52 width 1 Stad - ej stad 319 0. Ej stad 92 1. Stad
VAR 8 TOTALBEF - FOLKMÄNGD Loc 53 width 6 Totalbefolkning - folkmängd (yrkesutövare och familjemedlemmar) Valid-n=411 Min=0 Max=246454 Mean=11571.0 St.Dev=15228.4
VAR 9 TOTALBEF - YRKESUTÖVARE Loc 59 width 6 Totalbefolkning - yrkesutövare (yrkesverksamma) Valid-n=411 Min=0 Max=112517 Mean=4383.2 St.Dev=6533.3
VAR 10 JORDBRUK - FOLKMÄNGD Loc 65 width 6 Jordbruk - folkmängd (yrkesutövare och familjemedlemmar) Valid-n=411 Min=0 Max=61590 Mean=6105.1 St.Dev=6428.9
VAR 11 JORDBRUK - YRKESUTÖVARE Loc 71 width 6 Jordbruk - yrkesutövare (yrkesverksamma) Valid-n=411 Min=0 Max=15979 Mean=2297.8 St.Dev=2295.9
VAR 12 INDUSTRI - FOLKMÄNGD Loc 77 width 6 Industri - folkmängd (yrkesutövare och familjemedlemmar) Valid-n=411 Min=0 Max=91622 Mean=2040.9 St.Dev=5123.1
VAR 13 INDUSTRI - YRKESUTÖVARE Loc 83 width 6 Industri - yrkesutövare (yrkesverksamma) Valid-n=411 Min=0 Max=40170 Mean=628.7 St.Dev=2119.6
VAR 14 HANDEL - FOLKMÄNGD Loc 89 width 6 Handel - folkmängd (yrkesutövare och familjemedlemmar) Valid-n=411 Min=0 Max=47125 Mean=751.6 St.Dev=2746.1
VAR 15 HANDEL - YRKESUTÖVARE Loc 95 width 6 Handel - yrkesutövare (yrkesverksamma) Valid-n=411 Min=0 Max=19236 Mean=249.4 St.Dev=1058.1
VAR 16 FÖRVALTNING - FOLKMÄNGD Loc 101 width 6 Förvaltning - folkmängd (yrkesutövare och familjemedlemmar) Valid-n=411 Min=0 Max=29203 Mean=647.2 St.Dev=1585.1
VAR 17 FÖRVALTN. - YRKESUTÖVARE Loc 107 width 6 Förvaltning - yrkesutövare (yrkesverksamma) Valid-n=411 Min=0 Max=13490 Mean=205.1 St.Dev=704.0
VAR 18 OSPEC. YRKE - FOLKMÄNGD Loc 113 width 6 Ej specificerat yrke - folkmängd (yrkesutövare och familjemedlemmar) Valid-n=411 Min=0 Max=76890 Mean=2211.5 St.Dev=4519.0
VAR 19 OSPEC. YRKE - YRKESUTÖVA Loc 119 width 6 Ej specificerat yrke - yrkesutövare (yrkesverksamma) Valid-n=411 Min=0 Max=38950 Mean=1001.8 St.Dev=2175.3