Frequencies

Notes
Output Created 20-AUG-2007 11:10:07
Comments
Input Data c:\Documents and Settings\iris\Mina dokument\Data\0566\0566.sav
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 252
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax FREQUENCIES
VARIABLES=id kon ald4 testpl sp41 sp42 sp43 sp44 sp45 sp46 sp47 sp48 sp49 sp410 sp411 sp412 sp413 sp414 sp415 sp416 sp417
sp418 sp419 sp420 sp421 sp422 sp423 sp424 sp425 sp426 sp427 sp428 sp429 sp430 sp431 sp432 sp433 sp434 sp435 sp436 sp437
sp438 sp439 sp440 sp441 sp442 sp443 sp444 sp445 sp446 sp447 sp448 sp449 sp450 sp451 sp452 sp453 sp454 sp455 sp456 sp457
sp458 sp459 sp460 sp461 sp462 sp463 spr4 spfel4 obesv4 gr4 im41 im42 im43 im44 im45 im46 im47 im48 im49 im410 im411 im412
im413 im414 im415 im416 im417 im418 im419 im420 im421 im422 im423 im424 im425 im426 im427 im428 im429 im430 im431 im432
im433 im434 im435 im436 im437 im438 im439 im440 im441 im442 im443 im444 im445 im446 im447 im448 im449 im450 im451 im452
im453 im454 im455 im456 im457 im458 im459 im460 im461 im462 im463 totr4 totf4 stamn4 lasp4 altsv4 nollsv4 forvord4 ald6
testpl6 sp61 sp62 sp63 sp64 sp65 sp66 sp67 sp68 sp69 sp610 sp611 sp612 sp613 sp614 sp615 sp616 sp617 sp618 sp619 sp620 sp621
sp622 sp623 sp624 sp625 sp626 sp627 sp628 sp629 sp630 sp631 sp632 sp633 sp634 sp635 sp636 sp637 sp638 sp639 sp640 sp641
sp642 sp643 sp644 sp645 sp646 sp647 sp648 sp649 sp650 sp651 sp652 sp653 sp654 sp655 sp656 sp657 sp658 sp659 sp660 sp661
sp662 sp663 spr6 spf6 obesv6 gr6 im61 im62 im63 im64 im65 im66 im67 im68 im69 im610 im611 im612 im613 im614 im615 im616
im617 im618 im619 im620 im621 im622 im623 im624 im625 im626 im627 im628 im629 im630 im631 im632 im633 im634 im635 im636
im637 im638 im639 im640 im641 im642 im643 im644 im645 im646 im647 im648 im649 im650 im651 im652 im653 im654 im655 im656
im657 im658 im659 im660 im661 im662 im663 totr6 totf6 altsv6 nollsv6 forvord6 u401 u402 u403 u404 u405 u406 u407 u408 u409
u410 u411 u412 u413 u414 u415 u416 u417 u418 u419 u420 u421 u422 u423 u424 u425 u426 u427 u428 u429 u601 u601b u602 u602b
u603 u604 u605 u606 u607 u608 u609 u610 u611 u612 u613 u614 u615 u616 u617 u618 u619 u620 u621 u622 u623 u624 u625 u626 u627
u628 u629 u801 u802 u803 u804 u805 u806 u807 u808 u809
/ORDER= ANALYSIS .
Resources Elapsed Time 0:00:00,42
Total Values Allowed 149796

Statistics


ID-nummer Kön ALD4 Plats för uttalstestet 4 år SP4_1 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Man sitter på en ... Testord: STOL, Uppgift: ST- SP4_2 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Här är ett runt ... Testord: BORD, Uppgift: -RD SP4_3 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Vilken färg har det? Testord: BRUNT, Uppgift: BR- SP4_4 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Mamma lagar mat på ... Testord: SPISEN, Uppgift: SP- SP4_5 Uttalstestet - Spontantal 4 år: I köket finns också en ... Testord: DISKBÄNK, Uppgift: -NK SP4_6 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Ibland sätter pappa in bilen i ett ... Testord: GARAGE, Uppgift: -SCH SP4_7 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Man går upp eller ner för en ... Testord: TRAPPA, Uppgift: TR- SP4_8 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Ibland när man plockar bär kan man lägga dem i en liten ... Testord: KORG, Uppgift: -RG SP4_9 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Mamma lagar inte mat i sovrummet utan i ... Testord: KÖKET, Uppgift: TJ- SP4_10 Uttalstestet - Spontantal 4 år: På mitt finger har jag en ... Testord: RING, Uppgift: R- SP4_11 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Här har jag ett ... Testord: PLÅSTER, Uppgift: PL- SP4_12 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Farbrorn äter på en stor ... Testord: SMÖRGÅS, Uppgift: SM- SP4_13 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Här är en ... Testord: KLOCKA, Uppgift: KL- SP4_14 Uttalstestet - Spontantal 4 år: I skogen växer det ... Testord: SVAMP, Uppgift: -MP SP4_15 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Man äter soppa med en ... Testord: SKED, Uppgift: SJ- SP4_16 Uttalstestet - Spontantal 4 år: ... och skär köttet med en ... Testord: KNIV, Uppgift: KN- SP4_17 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Man dricker ur ett ... Testord: GLAS, Uppgift: GL- SP4_18 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Man dricker ur ett ... Testord: GLAS, Uppgift: -S SP4_19 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Katten har en lång ... Testord: SVANS, Uppgift: SV- SP4_20 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Katten har en lång ... Testord: SVANS, Uppgift: -NS SP4_21 Uttalstestet - Spontantal 4 år: I ladugården finns en ... Testord: GRIS, Uppgift: GR- SP4_22 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Upptill på mössan finns en liten ... Testord: TOFS, Uppgift: -FS SP4_23 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Vad håller tanten i handen? Testord: BURK, Uppgift: -RK SP4_24 Uttalstestet - Spontantal 4 år: I den ena handen håller pojken en skål och i den andra en ... Testord: VISP, Uppgift: -SP SP4_25 Uttalstestet - Spontantal 4 år: De här gråter inte utan de ... Testord: SKRATTAR, Uppgift: SKR- SP4_26 Uttalstestet - Spontantal 4 år: De är inte tysta utan de ... Testord: PRATAR, Uppgift: PR- SP4_27 Uttalstestet - Spontantal 4 år: När det åskar kan man få se en ... Testord: BLIXT, Uppgift: -KST SP4_28 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Flickan har inga kläder på sig och det är kallt ute så hon ... Testord: FRYSER, Uppgift: FR- SP4_29 Uttalstestet - Spontantal 4 år: På himlen finns det vita ... Testord: MOLN, Uppgift: -LN SP4_30 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Det här är ingen mask utan en farlig ... Testord: ORM, Uppgift: -RM SP4_31 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Här är en liten ... Testord: HAND, Uppgift: -ND SP4_32 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Babyn sitter i en ... Testord: VAGN, Uppgift: -GN SP4_33 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Man kan rida på en ... Testord: HÄST, Uppgift: -ST SP4_34 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Man klipper med en ... Testord: SAX, Uppgift: -KS SP4_35 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Man klipper med en ... Testord: SAX, Uppgift: S- SP4_36 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Den här skojiga gubben är gjord av ... Testord: SNÖ, Uppgift: SN- SP4_37 Uttalstestet - Spontantal 4 år: I luften kör ett ... Testord: FLYGPLAN, Uppgift: FL- SP4_38 Uttalstestet - Spontantal 4 år: På tvättstället ligger det en ... Testord: TVÅL, Uppgift: TV- SP4_39 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Vattnet kommer ur en ... Testord: KRAN, Uppgift: KR- SP4_40 Uttalstestet - Spontantal 4 år: På sängen ligger en varm och skön ... Testord: FILT, Uppgift: -LT SP4_41 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Pappa knyter sin ... Testord: SLIPS, Uppgift: -PS SP4_42 Uttalstestet - Spontantal 4 år: De här flickorna går inte utan de ... Testord: SPRINGER, Uppgift: SPR- SP4_43 Uttalstestet - Spontantal 4 år: De springer inte sakta utan ... Testord: FORT, Uppgift: -RT SP4_44 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Tanten har ett rött band runt sin ... Testord: HALS, Uppgift: -LS SP4_45 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Vad gör de här barnen? De ... Testord: DRICKER, Uppgift: DR- SP4_46 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Vad dricker de? De dricker ... Testord: SAFT, Uppgift: -FT SP4_47 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Vad brukar du dricka till maten? Testord: MJÖLK, Uppgift: MJ- SP4_48 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Vad brukar du dricka till maten? Testord: MJÖLK, Uppgift: -LK SP4_49 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Mamma har sina pengar i en liten ... Testord: BÖRS, Uppgift: -RS SP4_50 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Stolen står på ett brunt ... Testord: GOLV, Uppgift: -LV SP4_51 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Pojken har tagit av sig sina ... Testord: SKOR, Uppgift: SK- SP4_52 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Pojken har tagit av sig sina ... Testord: SKOR, Uppgift: -R SP4_53 Uttalstestet - Spontantal 4 år: ... och sina ... Testord: STRUMPOR, Uppgift: STR- SP4_54 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Du borstar tänderna på morgonen och ... Testord: KVÄLLEN, Uppgift: KV- SP4_55 Uttalstestet - Spontantal 4 år: På bordet står en gul ... Testord: BLOMMA, Uppgift: BL- SP4_56 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Titta en sån vacker ... Testord: FJÄRIL, Uppgift: FJ- SP4_57 Uttalstestet - Spontantal 4 år: På fatet ligger skinka och ... Testord: KORV, Uppgift: -RV SP4_58 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Barnen rider på en ... Testord: ELEFANT, Uppgift: -NT SP4_59 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Här är en stor ... Testord: BJÖRN, Uppgift: BJ- SP4_60 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Här är en stor ... Testord: BJÖRN, Uppgift: -RN SP4_61 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Runt magen har tanten ett ... Testord: SKÄRP, Uppgift: -RP SP4_62 Uttalstestet - Spontantal 4 år: I vattnet simmar en ... Testord: FISK, Uppgift: -SK SP4_63 Uttalstestet - Spontantal 4 år: De här pojkarna ... Testord: SLÅSS, Uppgift: SL- SPR4 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Spontanrätt SPFEL4 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Spontanfel obesv uppgifter (kons.komb) 4 år GR4 Grupp 4 år IM4_1 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Man sitter på en ... Testord: STOL, Uppgift: ST- IM4_2 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Här är ett runt ... Testord: BORD, Uppgift: -RD IM4_3 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Vilken färg har det? Testord: BRUNT, Uppgift: BR- IM4_4 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Mamma lagar mat på ... Testord: SPISEN, Uppgift: SP- IM4_5 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: I köket finns också en ... Testord: DISKBÄNK, Uppgift: -NK IM4_6 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Ibland sätter pappa in bilen i ett ... Testord: GARAGE, Uppgift: -SCH IM4_7 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Man går upp eller ner för en ... Testord: TRAPPA, Uppgift: TR- IM4_8 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Ibland när man plockar bär kan man lägga dem i en liten ... Testord: KORG, Uppgift: -RG IM4_9 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Mamma lagar inte mat i sovrummet utan i ... Testord: KÖKET, Uppgift: TJ- IM4_10 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: På mitt finger har jag en ... Testord: RING, Uppgift: R- IM4_11 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Här har jag ett ... Testord: PLÅSTER, Uppgift: PL- IM4_12 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Farbrorn äter en stor ... Testord: SMÖRGÅS, Uppgift: SM- IM4_13 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Här är en ... Testord: KLOCKA, Uppgift: KL- IM4_14 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: I skogen växer det ... Testord: SVAMP, Uppgift: -MP IM4_15 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Man äter soppa med en ... Testord: SKED, Uppgift: SJ- IM4_16 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: ... och skär köttet med en ... Testord: KNIV, Uppgift: KN- IM4_17 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Man dricker ur ett ... Testord: GLAS, Uppgift: GL- IM4_18 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Man dricker ur ett ... Testord: GLAS, Uppgift: -S IM4_19 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Katten har en lång ... Testord: SVANS, Uppgift: SV- IM4_20 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Katten har en lång ... Testord: SVANS, Uppgift: -NS IM4_21 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: I ladugården finns en ... Testord: GRIS, Uppgift: GR- IM4_22 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Upptill på mössan finns en liten ... Testord: TOFS, Uppgift: -FS IM4_23 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Vad håller tanten i handen? Testord: BURK, Uppgift: -RK IM4_24 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: I den ena handen håller pojken en skål och i den andra en ... Testord: VISP, Uppgift: -SP IM4_25 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: De här gråter inte utan de ... Testord: SKRATTAR, Uppgift: SKR- IM4_26 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: De är inte tysta utan de ... Testord: PRATAR, Uppgift: PR- IM4_27 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: När det åskar kan man få se en ... Testord: BLIXT, Uppgift: -KST IM4_28 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Flickan har inga kläder på sig och det är kallt ute så hon ... Testord: FRYSER, Uppgift: FR- IM4_29 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: På himlen finns det vita ... Testord: MOLN, Uppgift: -LN IM4_30 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Det här är ingen mask utan en farlig ... Testord: ORM, Uppgift: -RM IM4_31 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Här är en liten ... Testord: HAND, Uppgift: -ND IM4_32 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Babyn sitter i en ... Testord: VAGN, Uppgift: -GN IM4_33 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Man kan rida på en ... Testord: HÄST, Uppgift: -ST IM4_34 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Man klipper med en ... Testord: SAX, Uppgift: -KS IM4_35 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Man klipper med en ... Testord: SAX, Uppgift: S- IM4_36 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Den här skojiga gubben är gjord av ... Testord: SNÖ, Uppgift: SN- IM4_37 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: I luften kör ett ... Testord: FLYGPLAN, Uppgift: FL- IM4_38 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: På tvättstället ligger det en ... Testord: TVÅL, Uppgift: TV- IM4_39 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Vattnet kommer ur en ... Testord: KRAN, Uppgift: KR- IM4_40 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: På sängen ligger en varm och skön ... Testord: FILT, Uppgift: -LT IM4_41 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Pappa knyter sin ... Testord: SLIPS, Uppgift: -PS IM4_42 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: De här flickorna går inte utan de ... Testord: SPRINGER, Uppgift: SPR- IM4_43 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: De springer inte sakta utan ... Testord: FORT, Uppgift: -RT IM4_44 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Tanten har ett rött band runt sin ... Testord: HALS, Uppgift: -LS IM4_45 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Vad gör de här barnen? De ... Testord: DRICKER, Uppgift: DR- IM4_46 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Vad dricker de? De dricker ... Testord: SAFT, Uppgift: -FT IM4_47 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Vad brukar du dricka till maten? Testord: MJÖLK, Uppgift: MJ- IM4_48 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Vad brukar du dricka till maten? Testord: MJÖLK, Uppgift: -LK IM4_49 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Mamma har sina pengar i en liten ... Testord: BÖRS, Uppgift: -RS IM4_50 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Stolen står på ett brunt ... Testord: GOLV, Uppgift: -LV IM4_51 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Pojken har tagit av sig sina ... Testord: SKOR, Uppgift: SK- IM4_52 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Pojken har tagit av sig sina ... Testord: -R IM4_53 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: ... och sina ... Testord: STRUMPOR, Uppgift: STR- IM4_54 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Du borstar tänderna på morgonen och ... Testord: KVÄLLEN, Uppgift: KV- IM4_55 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: På bordet står en gul ... Testord: BLOMMA, Uppgift: BL- IM4_56 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Titta en sån vacker ... Testord: FJÄRIL, Uppgift: FJ- IM4_57 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: På fatet ligger skinka och ... Testord: KORV, Uppgift: -RV IM4_58 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Barnet rider på en ... ELEFANT, Uppgift: -NT IM4_59 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Här är en stor ... Testord: BJÖRN, Uppgift: BJ- IM4_60 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Här är en stor ... Testord: BJÖRN, Uppgift: -RN IM4_61 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Runt magen har tanten ett ... Testord: SKÄRP, Uppgift: -RP IM4_62 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: I vattnet simmar en ... Testord: FISK, Uppgift: -SK IM4_63 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: De här pojkarna ... Testord: SLÅSS, Uppgift: SL- totalrätt 4 år kvarstående fel 4 år Stamning 4 år Läspning 4 år ALTSV4 Summa alternativsvar 4 år - Antal fall då barnet svarade med annat ord än det förväntade NOLLSV4 Summa nollsvar 4 år - Antal fall då barnet ej gav något spontant svar alls FORVORD4 Summa förväntade ordval 4 år - Antal fall då barnet spontant svarade med det förväntade testordet s:a månader vid 6-årstestet Plats för uttalstestet 6 år SP6_1 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Man sitter på en ... Testord: STOL, Uppgift: ST- SP6_2 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Här är ett runt ... Testord: BORD, Uppgift: -RD SP6_3 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Vilken färg har det? Testord: BRUNT, Uppgift: BR- SP6_4 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Mamma lagar mat på ... Testord: SPISEN, Uppgift: SP- SP6_5 Uttalstestet - Spontantal 6 år: I köket finns också en ... Testord: DISKBÄNK, Uppgift: -nk SP6_6 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Ibland sätter pappa in bilen i ett ... Testord: GARAGE, Uppgift: -SCH SP6_7 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Man går upp eller ner för en ... Testord: TRAPPA, uppgift: TR- SP6_8 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Ibland när man plockar bär kan man lägga dem i en liten ... Testord: KORG, Uppgift: -RG SP6_9 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Mamma lagar inte mat i sovrummet utan i ... Testord: KÖKET, Uppgift: TJ- SP6_10 Uttalstestet - Spontantal 6 år: På mitt finger har jag en ... Testord: RING, Uppgift: R- SP6_11 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Här har jag ett ... Testord: PLÅSTER, Uppgift: PL- SP6_12 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Farbrorn äter på en stor ... Testord: SMÖRGÅS, Uppgift: SM- SP6_13 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Här är en ... Testord: KLOCKA, Uppgift: KL- SP6_14 Uttalstestet - Spontantal 6 år: I skogen växer det ... Testord: SVAMP, Uppgift: -MP SP6_15 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Man äter soppa med en ... Testord: SKED, Uppgift: SJ- SP6_16 Uttalstestet - Spontantal 6 år: ... och skär köttet med en ... Testord: KNIV, Uppgift: KN- SP6_17 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Man dricker ur ett ... Testord: GLAS, Uppgift: GL- SP6_18 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Man dricker ur ett ... Testord: GLAS, Uppgift: -S SP6_19 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Katten har en lång ... Testord: SVANS, Uppgift: SV- SP6_20 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Katten har en lång ... Testord: SVANS, Uppgift: -NS SP6_21 Uttalstestet - Spontantal 6 år: I ladugården finns en ... Testord: GRIS, Uppgift: GR- SP6_22 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Upptill på mössan finns en liten ... Testord: TOFS, Uppgift: -FS SP6_23 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Vad håller tanten i handen? Testord: BURK, Uppgift: -RK SP6_24 Uttalstestet - Spontantal 6 år: I den ena handen håller pojken en skål och i den andra en ... Testord: VISP, Uppgift: -SP SP6_25 Uttalstestet - Spontantal 6 år: De här gråter inte utan de ... Testord: SKRATTAR, Uppgift: SKR- SP6_26 Uttalstestet - Spontantal 6 år: De är inte tysta utan de ... Testord: PRATAR, Uppgift: PR- SP6_27 Uttalstestet - Spontantal 6 år: När det åskar kan man få se en ... Testord: BLIXT, Uppgift: -KST SP6_28 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Flickan har inga kläder på sig och det är kallt ute så hon ... Testord: FRYSER, Uppgift: FR- SP6_29 Uttalstestet - Spontantal 6 år: På himlen finns det vita ... Testord: MOLN, Uppgift: -LN SP6_30 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Det här är ingen mask utan en farlig ... Testord: ORM, Uppgift: -RM SP6_31 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Här är en liten ... Testord: HAND, Uppgift: -ND SP6_32 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Babyn sitter i en ... Testord: VAGN, Uppgift: -GN SP6_33 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Man kan rida på en ... Testord: HÄST, Uppgift: -ST SP6_34 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Man klipper med en ... Testord: SAX, Uppgift: -KS SP6_35 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Man klipper med en ... Testord: SAX, Uppgift: S- SP6_36 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Den här skojiga gubben är gjord av ... Testord: SNÖ, Uppgift: SN- SP6_37 Uttalstestet - Spontantal 6 år: I luften kör ett ... Testord: FLYGPLAN, Uppgift: FL- SP6_38 Uttalstestet - Spontantal 6 år: På tvättstället ligger det en ... Testord: TVÅL, Uppgift: TV- SP6_39 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Vattnet kommer ur en ... Testord: KRAN, Uppgift: KR- SP6_40 Uttalstestet - Spontantal 6 år: På sängen ligger en varm och skön ... Testord: FILT, Uppgift: -LT SP6_41 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Pappa knyter sin ... Testord: SLIPS, Uppgift: -PS SP6_42 Uttalstestet - Spontantal 6 år: De här flickorna går inte utan de ... Testord: SPRINGER, Uppgift: SPR- SP6_43 Uttalstestet - Spontantal 6 år: De springer inte sakta utan ... Testord: FORT, Uppgift: -RT SP6_44 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Tanten har ett rött band runt sin ... Testord: HALS, Uppgift: -LS SP6_45 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Vad gör de här barnen? De ... Testord: DRICKER, Uppgift: DR- SP6_46 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Vad dricker de? De dricker ... Testord: SAFT, Uppgift: -FT SP6_47 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Vad brukar du dricka till maten? Testord: MJÖLK, Uppgift: MJ- SP6_48 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Vad brukar du dricka till maten? Testord: MJÖLK, Uppgift: -LK SP6_49 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Mamma har sina pengar i en liten ... Testord: BÖRS, Uppgift: -RS SP6_50 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Stolen står på ett brunt ... Testord: GOLV, Uppgift: -LV SP6_51 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Pojken har tagit av sig sina ... Testord: SKOR, Uppgift: SK- SP6_52 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Pojken har tagit av sig sina ... Testord: SKOR, Uppgift: -R SP6_53 Uttalstestet - Spontantal 6 år: ... och sina ... Testord: STRUMPOR, Uppgift: STR- SP6_54 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Du borstar tänderna på morgonen och ... Testord: KVÄLLEN, Uppgift: KV- SP6_55 Uttalstestet - Spontantal 6 år: På bordet står en gul ... Testord: BLOMMA, Uppgift: BL- SP6_56 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Titta en sån vacker ... Testord: FJÄRIL, Uppgift: FJ- SP6_57 Uttalstestet - Spontantal 6 år: På fatet ligger skinka och ... Testord: KORV, Uppgift: -RV SP6_58 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Barnen rider på en ... Testord: ELEFANT, Uppgift: -NT SP6_59 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Här är en stor ... Testord: BJÖRN, Uppgift: BJ- SP6_60 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Här är en stor ... Testord: BJÖRN, Uppgift: -RN SP6_61 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Runt magen har tanten ett ... Testord: SKÄRP, Uppgift: -RP SP6_62 Uttalstestet - Spontantal 6 år: I vattnet simmar en ... Testord: FISK, Uppgift: -SK SP6_63 Uttalstestet - Spontantal 6 år: De här pojkarna ... Testord: SLÅSS, Uppgift: SL- spontanrätt 6 år spontanfel 6 år obesvarade uppgifter 6 år GR6 Grupp 6 år IM6_1 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Man sitter på en ... Testord: STOL, Uppgift: ST- IM6_2 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Här är ett runt ... Testord: BORD, Uppgift: -RD IM6_3 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Vilken färg har det? Testord: BRUNT, Uppgift: BR- IM6_4 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Mamma lagar mat på ... Testord: SPISEN, Uppgift: SP- IM6_5 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: I köket finns också en ... Testord: DISKBÄNK, Uppgift: -NK IM6_6 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Ibland sätter pappa in bilen i ett ... Testord: GARAGE, Uppgift: -SCH IM6_7 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Man går upp eller ner för en ... Testord: TRAPPA, Uppgift: TR- IM6_8 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Ibland när man plockar bär kan man lägga dem i en liten ... Testord: KORG, Uppgift: -RG IM6_9 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Mamma lagar inte mat i sovrummet utan i ... Testord: KÖKET, Uppgift: TJ- IM6_10 Uttalsetstet - Efter imitation 6 år: På mitt finger har jag en ... Testord: RING, Uppgift: R- IM6_11 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Här har jag ett ... Testord: PLÅSTER, Uppgift: PL- IM6_12 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Farbrorn äter på en stor ... Testord: SMÖRGÅS, Uppgift: SM- IM6_13 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Här är en ... Testord: KLOCKA, Uppgift: KL- IM6_14 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: I skogen växer det ... Testord: SVAMP, Uppgift: -MP IM6_15 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Man äter soppa med en ... Testord: SKED, Uppgift: SJ- IM6_16 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: ... och skär köttet med en ... Testord: KNIV, Uppgift: KN- IM6_17 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Man dricker ur ett ... Testord: GLAS, Uppgift: GL- IM6_18 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Man dricker ur ett ... Testord: GLAS, Uppgift: -S IM6_19 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Katten har en lång ... Testord: SVANS, Uppgift: SV- IM6_20 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Katten har en lång ... Testord: SVANS, Uppgift: -NS IM6_21 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: I ladugården finns en ... Testord: GRIS, Uppgift: GR- IM6_22 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Upptill på mössan finns en ... Testord: TOFS, Uppgift: -FS IM6_23 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Vad håller tanten i handen? Testord: BURK, Uppgift: -RK IM6_24 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: I den ena handen håller pojken en skål och i den andra en ... Testord: VISP, Uppgift: -SP IM6_25 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: De här gråter inte utan de ... Testord: SKRATTAR, Uppgift: SKR- IM6_26 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: De är inte tysta utan de ... Testord: PRATAR, Uppgift: PR- IM6_27 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: När det åskar kan man få se en ... Testord: BLIXT, Uppgift: -KST IM6_28 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Flickan har inga kläder på sig och det är kallt ute så hon ... Testord: FRYSER, Uppgift: FR- IM6_29 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: På himlen finns det vita ... Testord: MOLN, Uppgift: -LN IM6_30 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Det här är ingen mask utan en farlig ... Testord: ORM, Uppgift: -RM IM6_31 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Här är en liten ... Testord: HAND, Uppgift: -ND IM6_32 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Babyn sitter i en ... Testord: VAGN, Uppgift: -GN IM6_33 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Man kan rida på en ... Testord: HÄST, Uppgift: -ST IM6_34 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Man klipper med en ... Testord: SAX, Uppgift: -KS IM6_35 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Man klipper med en ... Testord: SAX, Uppgift: S- IM6_36 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Den här skojiga gubben är gjord av ... Testord: SNÖ, Uppgift: SN- IM6_37 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: I luften kör ett ... Testord: FLYGPLAN, Uppgift: FL- IM6_38 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: På tvättstället ligger det en ... Testord: TVÅL, Uppgift: TV- IM6_39 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Vattnet kommer ur en ... Testord: KRAN, Uppgift: KR- IM6_40 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: På sängen ligger en varm och skön ... Testord: FILT, Uppgift: -LT IM6_41 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Pappa knyter sin ... Testord: SLIPS, Uppgift: -PS IM6_42 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: De här flickorna går inte utan de ... Testord: SPRINGER, Uppgift: SPR- IM6_43 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: De springer inte sakta utan ... Testord: FORT, Uppgift: -RT IM6_44 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: tanten har ett rött band runt sin ... Testord: HALS, Uppgift: -LS IM6_45 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Vad gör de här barnen.? De ... Testord: DRICKER, Uppgift: DR- IM6_46 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Vad dricker de? De dricker ... Testord: SAFT, Uppgift: -FT IM6_47 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Vad brukar du dricka till maten? Testord: MJÖLK, Uppgift: MJ- IM6_48 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Vad brukar du dricka till maten) Testord: MJÖLK, Uppgift: -LK IM6_49 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Mamma har sina pengar i en liten ... Testord: BÖRS, Uppgift: -RS IM6_50 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Stolen står på ett brunt ... Testord: GOLV, Uppgift: -LV IM6_51 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Pojken har tagit av sig sina ... Testord: SKOR, Uppgift: SK- IM6_52 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Pojken har tagit av sig sina ... Testord: SKOR, Uppgift: -R IM6_53 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: ... och sina ... Testord: STRUMPOR, Upppgift: STR- IM6_54 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Du borstar tänderna på morgonen och ... Testord: KVÄLLEN, Uppgift: KV- IM6_55 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: På bordet står en gul ... Testord: BLOMMA, Uppgift: BL- IM6_56 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Titta en sån vacker ... Testord: FJÄRIL, Uppgift: FJ- IM6_57 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: På fatet ligger skinka och ... Testord: KORV, Uppgift: -RV IM6_58 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Barnen rider på en ... Testord: ELEFANT, Uppgift: -NT IM6_59 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Här är en stor ... Testord: BJÖRN, Uppgift: BJ- IM6_60 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Här är en stor ... Testord: BJÖRN, Uppgift: -RN IM6_61 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: Runt magen har tanten ett ... Testord: SKÄRP, Uppgift: -RP IM6_62 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: I vattnet simmar en ... Testord: FISK, Uppgift: -SK IM6_63 Uttalstestet - Efter imitation 6 år: De här pojkarna ... Testord: SLÅSS, Uppgift: SL- totalrätt 6 år kvarstående fel 6 år ALTSV6 Summa alternativsvar 6 år - Antal fall då barnet svarade med annat ord än det förväntade NOLLSV6 Summa nollsvar 6 år - Antal fall då barnet ej gav något spontant svar alls FORVORD6 Summa förväntade ordval 6 år - Antal fall då barnet spontant svarade med det förväntade testordet U4_01 Uttalstestet 4 år: Spontanrätt U4_02 Uttalstestet 4 år: Spontanfel U4_03 Uttalstestet 4 år: Spontant obesvarade U4_04 Uttalstestet 4 år: Korrigerade spontanfel U4_05 Uttalstestet 4 år: Ej korrigerade spontanfel U4_06 Uttalstestet 4 år: Nya rätt U4_07 Uttalstestet 4 år: Nya fel U4_08 Uttalstestet 4 år: Totalrätt U4_09 Uttalstestet 4 år: Kvarstående fel U4_10 Uttalstestet 4 år: Spontana U1-fel - Uteslutning av första konsonanten i en konsonantförbindelse U4_11 Uttalstestet 4 år: Spontana U2-fel - Uteslutning av andra konsonanten i en konsonantförbindelse U4_12 Uttalstestet 4 år: Spontana E1-fel - Ersättning av första konsonanten i en konsonantförbindelse U4_13 Uttalstestet 4 år: Spontana E2-fel - Ersättning av andra konsonanten i en konsonantförbindelse U4_14 Uttalstestet 4 år: Spontana E1E2-fel - Båda konsonanterna ersättes med två helt andra konsonanter U4_15 Uttalstestet 4 år: Spontana EU-fel - Båda konsonanterna ersättes med en annan konsonant U4_16 Uttalstestet 4 år: Spontana T-fel - Uttalsfel på någon av uppgifterna med trippelkonsonanter U4_17 Uttalstestet 4 år: Spontana L-fel U4_18 Uttalstestet 4 år: Spontana O-fel - Omkastningsfel U4_19 Uttalstestet 4 år: Spontana A-fel - Annat fel U4_20 Uttalstestet 4 år: Kvarstående U1-fel - Uteslutning av första konsonanten i en konsonantförbindelse U4_21 Uttalstestet 4 år: Kvarstående U2-fel - Uteslutning av andra konsonanten i en konsonantförbindelse U4_22 Uttalstestet 4 år: Kvarstående E1-fel - Ersättning av första konsonanten i en konsonantförbindelse U4_23 Uttalstestet 4 år: Kvarstående E2-fel - Ersättning av andra konsonanten i en konsonantförbindelse U4_24 Uttalstestet 4 år: Kvarstående E1E2-fel - Båda konsonanterna ersätts med två helt andra konsonanter U4_25 Uttalstestet 4 år: Kvarstående EU-fel - Båda konsonanterna ersättes med en annan konsonant U4_26 Uttalstestet 4 år: Kvarstående T-fel - Uttalsfel på någon av uppgifterna med trippelkonsonanter U4_27 Uttalstestet 4 år: Kvarstående L-fel U4_28 Uttalstestet 4 år: Kvarstående O-fel - Omkastningsfel U4_29 Uttalstestet 4 år: Kvarstående A-fel - Annat fel U6_01 Uttalstestet 6 år: Spontanrätt U6_01B Uttalstestet 6 år: Spontanrätt U6_02 Uttalstestet 6 år: Spontanfel U6_02B Uttalstestet 6 år: Spontanfel U6_03 Uttalstestet 6 år: Spontant obesvarade U6_04 Uttalstestet 6 år: Korrigerade spontanfel U6_05 Uttalstestet 6 år: Ej korrigerade spontanfel U6_06 Uttalstestet 6 år: Nya rätt U6_07 Uttalstestet 6 år: Nya fel U6_08 Uttalstestet 6 år: Totalrätt U6_09 Uttalstestet 6 år: Kvarstående fel U6_10 Uttalstestet 6 år: Spontana U1-fel - Uteslutning av första konsonanten i en konsonantförbindelse U6_11 Uttalstestet 6 år: Spontana U2-fel - Uteslutning av andra konsonanten i en konsonantförbindelse U6_12 Uttalstestet 6 år: Spontana E1-fel - Ersättning av första konsonanten i en konsonantförbindelse U6_13 Uttalstestet 6 år: Spontana E2-fel - Ersättning av andra konsonanten i en konsonantförbindelse U6_14 Uttalstestet 6 år: Spontana E1E2-fel - Båda konsonanterna ersättes med två helt andra konsonanter U6_15 Uttalstestet 6 år: Spontana EU-fel - Båda konsonanterna ersättes med en annan konsonant U6_16 Uttalstestet 6 år: Spontana T-fel - Uttalsfel på någon av uppgifterna med trippelkonsonanter U6_17 Uttalstestet 6 år: Spontana L-fel - U6_18 Uttalstestet 6 år: Spontana O-fel - Omkastningsfel U6_19 Uttalstestet 6 år: Spontana A-fel - Annat fel U6_20 Uttalstestet 6 år: Kvarstående U1-fel - Uteslutning av första konsonanten i en konsonantförbindelse U6_21 Uttalstestet 6 år: Kvarstående U2-fel - Uteslutning av andra konsonanten i en konsonantförbindelse U6_22 Uttalstestet 6 år: Kvarstående E1-fel - Ersättning av första konsonanten i en konsonantförbindelse U6_23 Uttalstestet 6 år: Kvarstående E2-fel - Ersättning av andra konsonanten i en konsonantförbindelse U6_24 Uttalstestet 6 år: Kvarstående E1E2-fel - Båda konsonanterna ersättes med två helt andra konsonanter U6_25 Uttalstestet 6 år: Kvarstående EU-fel - Båda konsonanterna ersättes med en annan konsonant U6_26 Uttalstestet 6 år: Kvarstående T-fel - Uttalsfel på någon av uppgifterna med trippelkonsonanter U6_27 Uttalstestet 6 år: Kvarstående L-fel U6_28 Uttalstestet 6 år: Kvarstående O-fel - Omkastningsfel U6_29 Uttalstestet 6 år: Kvarstående A-fel - Annat fel U8_01 Uttalstestet 8 år: Spontanrätt U8_02 Uttalstestet 8 år: Spontanfel U8_03 Uttalstestet 8 år: Spontant obesvarade U8_04 Uttalstestet 8 år: Korrigerade spontanfel U8_05 Uttalstestet 8 år: Ej korrigerade spontanfel U8_06 Uttalstestet 8 år: Nya rätt U8_07 Uttalstestet 8 år: Nya fel U8_08 Uttalstestet 8 år: Totalrätt U8_09 Uttalstestet 8 år: Kvarstående fel
N Valid 252 252 252 252 251 249 137 242 34 237 245 225 234 233 234 231 252 183 248 246 244 244 244 244 227 82 220 167 186 174 64 213 123 228 240 250 247 243 243 238 233 247 189 200 117 239 234 231 247 244 240 240 207 245 251 251 245 145 250 199 246 241 217 217 147 250 239 252 252 252 251 252 252 251 252 252 251 251 252 251 252 252 251 252 251 252 252 252 252 251 251 251 251 251 251 251 251 249 251 251 251 251 251 252 251 251 251 252 252 251 251 251 251 251 251 251 252 251 251 251 251 252 252 251 186 252 249 252 252 251 251 250 252 251 252 252 8 60 252 252 252 240 238 238 240 229 239 136 237 240 238 240 240 235 233 239 235 239 240 239 239 239 239 239 160 238 232 218 232 197 237 222 233 239 240 240 240 240 239 239 238 235 218 224 239 240 238 240 238 240 240 228 240 239 239 239 234 240 237 240 238 229 229 220 239 231 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 239 239 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 252 252 252 252 252 251 250 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 240 240 240 240 240 185 185 230 231 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 231 231 231 26 26 217 217 231 231
Missing 0 0 0 0 1 3 115 10 218 15 7 27 18 19 18 21 0 69 4 6 8 8 8 8 25 170 32 85 66 78 188 39 129 24 12 2 5 9 9 14 19 5 63 52 135 13 18 21 5 8 12 12 45 7 1 1 7 107 2 53 6 11 35 35 105 2 13 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 66 0 3 0 0 1 1 2 0 1 0 0 244 192 0 0 0 12 14 14 12 23 13 116 15 12 14 12 12 17 19 13 17 13 12 13 13 13 13 13 92 14 20 34 20 55 15 30 19 13 12 12 12 12 13 13 14 17 34 28 13 12 14 12 14 12 12 24 12 13 13 13 18 12 15 12 14 23 23 32 13 21 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 67 67 22 21 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 21 21 21 226 226 35 35 21 21

Frequency Table

ID-nummer


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 1 ,4 ,4 ,4
2 1 ,4 ,4 ,8
3 1 ,4 ,4 1,2
4 1 ,4 ,4 1,6
5 1 ,4 ,4 2,0
6 1 ,4 ,4 2,4
7 1 ,4 ,4 2,8
8 1 ,4 ,4 3,2
9 1 ,4 ,4 3,6
10 1 ,4 ,4 4,0
11 1 ,4 ,4 4,4
12 1 ,4 ,4 4,8
13 1 ,4 ,4 5,2
14 1 ,4 ,4 5,6
15 1 ,4 ,4 6,0
16 1 ,4 ,4 6,3
17 1 ,4 ,4 6,7
18 1 ,4 ,4 7,1
19 1 ,4 ,4 7,5
20 1 ,4 ,4 7,9
21 1 ,4 ,4 8,3
22 1 ,4 ,4 8,7
23 1 ,4 ,4 9,1
24 1 ,4 ,4 9,5
25 1 ,4 ,4 9,9
26 1 ,4 ,4 10,3
27 1 ,4 ,4 10,7
28 1 ,4 ,4 11,1
29 1 ,4 ,4 11,5
30 1 ,4 ,4 11,9
31 1 ,4 ,4 12,3
32 1 ,4 ,4 12,7
33 1 ,4 ,4 13,1
34 1 ,4 ,4 13,5
35 1 ,4 ,4 13,9
36 1 ,4 ,4 14,3
37 1 ,4 ,4 14,7
38 1 ,4 ,4 15,1
39 1 ,4 ,4 15,5
40 1 ,4 ,4 15,9
41 1 ,4 ,4 16,3
42 1 ,4 ,4 16,7
43 1 ,4 ,4 17,1
44 1 ,4 ,4 17,5
45 1 ,4 ,4 17,9
46 1 ,4 ,4 18,3
47 1 ,4 ,4 18,7
48 1 ,4 ,4 19,0
49 1 ,4 ,4 19,4
50 1 ,4 ,4 19,8
51 1 ,4 ,4 20,2
52 1 ,4 ,4 20,6
53 1 ,4 ,4 21,0
54 1 ,4 ,4 21,4
55 1 ,4 ,4 21,8
56 1 ,4 ,4 22,2
57 1 ,4 ,4 22,6
58 1 ,4 ,4 23,0
59 1 ,4 ,4 23,4
60 1 ,4 ,4 23,8
61 1 ,4 ,4 24,2
62 1 ,4 ,4 24,6
63 1 ,4 ,4 25,0
64 1 ,4 ,4 25,4
65 1 ,4 ,4 25,8
66 1 ,4 ,4 26,2
67 1 ,4 ,4 26,6
68 1 ,4 ,4 27,0
69 1 ,4 ,4 27,4
70 1 ,4 ,4 27,8
71 1 ,4 ,4 28,2
72 1 ,4 ,4 28,6
73 1 ,4 ,4 29,0
74 1 ,4 ,4 29,4
75 1 ,4 ,4 29,8
76 1 ,4 ,4 30,2
77 1 ,4 ,4 30,6
78 1 ,4 ,4 31,0
79 1 ,4 ,4 31,3
80 1 ,4 ,4 31,7
81 1 ,4 ,4 32,1
82 1 ,4 ,4 32,5
83 1 ,4 ,4 32,9
84 1 ,4 ,4 33,3
85 1 ,4 ,4 33,7
86 1 ,4 ,4 34,1
87 1 ,4 ,4 34,5
88 1 ,4 ,4 34,9
89 1 ,4 ,4 35,3
90 1 ,4 ,4 35,7
91 1 ,4 ,4 36,1
92 1 ,4 ,4 36,5
93 1 ,4 ,4 36,9
94 1 ,4 ,4 37,3
95 1 ,4 ,4 37,7
96 1 ,4 ,4 38,1
97 1 ,4 ,4 38,5
98 1 ,4 ,4 38,9
99 1 ,4 ,4 39,3
100 1 ,4 ,4 39,7
101 1 ,4 ,4 40,1
102 1 ,4 ,4 40,5
103 1 ,4 ,4 40,9
104 1 ,4 ,4 41,3
105 1 ,4 ,4 41,7
106 1 ,4 ,4 42,1
107 1 ,4 ,4 42,5
108 1 ,4 ,4 42,9
109 1 ,4 ,4 43,3
110 1 ,4 ,4 43,7
111 1 ,4 ,4 44,0
112 1 ,4 ,4 44,4
113 1 ,4 ,4 44,8
114 1 ,4 ,4 45,2
115 1 ,4 ,4 45,6
116 1 ,4 ,4 46,0
117 1 ,4 ,4 46,4
118 1 ,4 ,4 46,8
119 1 ,4 ,4 47,2
120 1 ,4 ,4 47,6
121 1 ,4 ,4 48,0
122 1 ,4 ,4 48,4
123 1 ,4 ,4 48,8
124 1 ,4 ,4 49,2
125 1 ,4 ,4 49,6
126 1 ,4 ,4 50,0
127 1 ,4 ,4 50,4
128 1 ,4 ,4 50,8
129 1 ,4 ,4 51,2
130 1 ,4 ,4 51,6
131 1 ,4 ,4 52,0
132 1 ,4 ,4 52,4
133 1 ,4 ,4 52,8
134 1 ,4 ,4 53,2
135 1 ,4 ,4 53,6
136 1 ,4 ,4 54,0
137 1 ,4 ,4 54,4
138 1 ,4 ,4 54,8
139 1 ,4 ,4 55,2
140 1 ,4 ,4 55,6
141 1 ,4 ,4 56,0
142 1 ,4 ,4 56,3
143 1 ,4 ,4 56,7
145 1 ,4 ,4 57,1
146 1 ,4 ,4 57,5
147 1 ,4 ,4 57,9
148 1 ,4 ,4 58,3
149 1 ,4 ,4 58,7
150 1 ,4 ,4 59,1
151 1 ,4 ,4 59,5
152 1 ,4 ,4 59,9
153 1 ,4 ,4 60,3
154 1 ,4 ,4 60,7
155 1 ,4 ,4 61,1
156 1 ,4 ,4 61,5
157 1 ,4 ,4 61,9
158 1 ,4 ,4 62,3
159 1 ,4 ,4 62,7
160 1 ,4 ,4 63,1
161 1 ,4 ,4 63,5
162 1 ,4 ,4 63,9
163 1 ,4 ,4 64,3
164 1 ,4 ,4 64,7
165 1 ,4 ,4 65,1
166 1 ,4 ,4 65,5
167 1 ,4 ,4 65,9
168 1 ,4 ,4 66,3
169 1 ,4 ,4 66,7
170 1 ,4 ,4 67,1
171 1 ,4 ,4 67,5
172 1 ,4 ,4 67,9
173 1 ,4 ,4 68,3
174 1 ,4 ,4 68,7
175 1 ,4 ,4 69,0
176 1 ,4 ,4 69,4
177 1 ,4 ,4 69,8
178 1 ,4 ,4 70,2
179 1 ,4 ,4 70,6
180 1 ,4 ,4 71,0
181 1 ,4 ,4 71,4
182 1 ,4 ,4 71,8
183 1 ,4 ,4 72,2
184 1 ,4 ,4 72,6
185 1 ,4 ,4 73,0
186 1 ,4 ,4 73,4
187 1 ,4 ,4 73,8
188 1 ,4 ,4 74,2
189 1 ,4 ,4 74,6
190 1 ,4 ,4 75,0
191 1 ,4 ,4 75,4
192 1 ,4 ,4 75,8
193 1 ,4 ,4 76,2
194 1 ,4 ,4 76,6
195 1 ,4 ,4 77,0
196 1 ,4 ,4 77,4
197 1 ,4 ,4 77,8
198 1 ,4 ,4 78,2
199 1 ,4 ,4 78,6
200 1 ,4 ,4 79,0
201 1 ,4 ,4 79,4
202 1 ,4 ,4 79,8
203 1 ,4 ,4 80,2
204 1 ,4 ,4 80,6
205 1 ,4 ,4 81,0
206 1 ,4 ,4 81,3
207 1 ,4 ,4 81,7
208 1 ,4 ,4 82,1
209 1 ,4 ,4 82,5
210 1 ,4 ,4 82,9
211 1 ,4 ,4 83,3
212 1 ,4 ,4 83,7
213 1 ,4 ,4 84,1
214 1 ,4 ,4 84,5
215 1 ,4 ,4 84,9
216 1 ,4 ,4 85,3
217 1 ,4 ,4 85,7
218 1 ,4 ,4 86,1
219 1 ,4 ,4 86,5
220 1 ,4 ,4 86,9
222 1 ,4 ,4 87,3
223 1 ,4 ,4 87,7
224 1 ,4 ,4 88,1
225 1 ,4 ,4 88,5
226 1 ,4 ,4 88,9
227 1 ,4 ,4 89,3
228 1 ,4 ,4 89,7
229 1 ,4 ,4 90,1
230 1 ,4 ,4 90,5
231 1 ,4 ,4 90,9
232 1 ,4 ,4 91,3
233 1 ,4 ,4 91,7
234 1 ,4 ,4 92,1
235 1 ,4 ,4 92,5
236 1 ,4 ,4 92,9
237 1 ,4 ,4 93,3
238 1 ,4 ,4 93,7
239 1 ,4 ,4 94,0
240 1 ,4 ,4 94,4
241 1 ,4 ,4 94,8
242 1 ,4 ,4 95,2
243 1 ,4 ,4 95,6
244 1 ,4 ,4 96,0
245 1 ,4 ,4 96,4
246 1 ,4 ,4 96,8
247 1 ,4 ,4 97,2
248 1 ,4 ,4 97,6
250 1 ,4 ,4 98,0
251 1 ,4 ,4 98,4
252 1 ,4 ,4 98,8
253 1 ,4 ,4 99,2
254 1 ,4 ,4 99,6
255 1 ,4 ,4 100,0
Total 252 100,0 100,0

Kön


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Flicka 121 48,0 48,0 48,0
Pojke 131 52,0 52,0 100,0
Total 252 100,0 100,0

ALD4


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 137 2 ,8 ,8 ,8
138 2 ,8 ,8 1,6
139 1 ,4 ,4 2,0
140 6 2,4 2,4 4,4
141 4 1,6 1,6 6,0
142 1 ,4 ,4 6,3
143 1 ,4 ,4 6,7
144 8 3,2 3,2 9,9
145 2 ,8 ,8 10,7
146 3 1,2 1,2 11,9
147 4 1,6 1,6 13,5
148 7 2,8 2,8 16,3
149 5 2,0 2,0 18,3
150 4 1,6 1,6 19,8
153 10 4,0 4,0 23,8
154 9 3,6 3,6 27,4
155 2 ,8 ,8 28,2
156 3 1,2 1,2 29,4
157 3 1,2 1,2 30,6
158 4 1,6 1,6 32,1
159 2 ,8 ,8 32,9
160 7 2,8 2,8 35,7
161 3 1,2 1,2 36,9
162 10 4,0 4,0 40,9
163 1 ,4 ,4 41,3
164 2 ,8 ,8 42,1
165 2 ,8 ,8 42,9
166 5 2,0 2,0 44,8
167 6 2,4 2,4 47,2
168 4 1,6 1,6 48,8
169 1 ,4 ,4 49,2
170 7 2,8 2,8 52,0
171 6 2,4 2,4 54,4
172 8 3,2 3,2 57,5
173 1 ,4 ,4 57,9
174 4 1,6 1,6 59,5
175 9 3,6 3,6 63,1
176 8 3,2 3,2 66,3
177 3 1,2 1,2 67,5
178 9 3,6 3,6 71,0
179 6 2,4 2,4 73,4
180 4 1,6 1,6 75,0
181 6 2,4 2,4 77,4
183 10 4,0 4,0 81,3
184 5 2,0 2,0 83,3
185 4 1,6 1,6 84,9
186 2 ,8 ,8 85,7
187 3 1,2 1,2 86,9
188 7 2,8 2,8 89,7
189 7 2,8 2,8 92,5
190 7 2,8 2,8 95,2
191 2 ,8 ,8 96,0
192 1 ,4 ,4 96,4
193 3 1,2 1,2 97,6
194 1 ,4 ,4 98,0
195 1 ,4 ,4 98,4
197 1 ,4 ,4 98,8
198 1 ,4 ,4 99,2
200 2 ,8 ,8 100,0
Total 252 100,0 100,0

Plats för uttalstestet 4 år


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Barnavårdscentralen 169 67,1 67,1 67,1
Hemma 55 21,8 21,8 88,9
Daghem 14 5,6 5,6 94,4
Lerkskola 7 2,8 2,8 97,2
Familjedaghem 5 2,0 2,0 99,2
Barnupptagningshem 2 ,8 ,8 100,0
Total 252 100,0 100,0

SP4_1 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Man sitter på en ... Testord: STOL, Uppgift: ST-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 229 90,9 91,2 91,2
1:a konsonanten utelämnad 14 5,6 5,6 96,8
2:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 97,6
1:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 98,4
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 98,8
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 2 ,8 ,8 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


SP4_2 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Här är ett runt ... Testord: BORD, Uppgift: -RD


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 206 81,7 82,7 82,7
1:a konsonanten utelämnad 29 11,5 11,6 94,4
2:a konsonanten utelämnad 10 4,0 4,0 98,4
2:a konsonanten ersatt 3 1,2 1,2 99,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 100,0
Total 249 98,8 100,0
Missing System 3 1,2

Total 252 100,0


SP4_3 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Vilken färg har det? Testord: BRUNT, Uppgift: BR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 127 50,4 92,7 92,7
2:a konsonanten utelämnad 9 3,6 6,6 99,3
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,7 100,0
Total 137 54,4 100,0
Missing System 115 45,6

Total 252 100,0


SP4_4 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Mamma lagar mat på ... Testord: SPISEN, Uppgift: SP-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 211 83,7 87,2 87,2
1:a konsonanten utelämnad 25 9,9 10,3 97,5
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 97,9
2:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 98,8
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 2 ,8 ,8 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 242 96,0 100,0
Missing System 10 4,0

Total 252 100,0


SP4_5 Uttalstestet - Spontantal 4 år: I köket finns också en ... Testord: DISKBÄNK, Uppgift: -NK


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 32 12,7 94,1 94,1
2:a konsonanten utelämnad 2 ,8 5,9 100,0
Total 34 13,5 100,0
Missing System 218 86,5

Total 252 100,0


SP4_6 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Ibland sätter pappa in bilen i ett ... Testord: GARAGE, Uppgift: -SCH


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 169 67,1 71,3 71,3
1:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,3 72,6
1:a konsonanten ersatt 64 25,4 27,0 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 237 94,0 100,0
Missing System 15 6,0

Total 252 100,0


SP4_7 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Man går upp eller ner för en ... Testord: TRAPPA, Uppgift: TR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 216 85,7 88,2 88,2
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 88,6
2:a konsonanten utelämnad 9 3,6 3,7 92,2
1:a konsonanten ersatt 11 4,4 4,5 96,7
2:a konsonanten ersatt 3 1,2 1,2 98,0
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 5 2,0 2,0 100,0
Total 245 97,2 100,0
Missing System 7 2,8

Total 252 100,0


SP4_8 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Ibland när man plockar bär kan man lägga dem i en liten ... Testord: KORG, Uppgift: -RG


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 190 75,4 84,4 84,4
1:a konsonanten utelämnad 28 11,1 12,4 96,9
2:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,3 98,2
Konsonanterna omkastade 4 1,6 1,8 100,0
Total 225 89,3 100,0
Missing System 27 10,7

Total 252 100,0


SP4_9 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Mamma lagar inte mat i sovrummet utan i ... Testord: KÖKET, Uppgift: TJ-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 189 75,0 80,8 80,8
1:a konsonanten ersatt 45 17,9 19,2 100,0
Total 234 92,9 100,0
Missing System 18 7,1

Total 252 100,0


SP4_10 Uttalstestet - Spontantal 4 år: På mitt finger har jag en ... Testord: RING, Uppgift: R-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 218 86,5 93,6 93,6
1:a konsonanten utelämnad 8 3,2 3,4 97,0
1:a konsonanten ersatt 7 2,8 3,0 100,0
Total 233 92,5 100,0
Missing System 19 7,5

Total 252 100,0


SP4_11 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Här har jag ett ... Testord: PLÅSTER, Uppgift: PL-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 222 88,1 94,9 94,9
2:a konsonanten utelämnad 6 2,4 2,6 97,4
1:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,9 98,3
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 98,7
Annat fel 3 1,2 1,3 100,0
Total 234 92,9 100,0
Missing System 18 7,1

Total 252 100,0


SP4_12 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Farbrorn äter på en stor ... Testord: SMÖRGÅS, Uppgift: SM-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 205 81,3 88,7 88,7
1:a konsonanten utelämnad 17 6,7 7,4 96,1
1:a konsonanten ersatt 7 2,8 3,0 99,1
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing System 21 8,3

Total 252 100,0


SP4_13 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Här är en ... Testord: KLOCKA, Uppgift: KL-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 242 96,0 96,0 96,0
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 96,4
2:a konsonanten utelämnad 8 3,2 3,2 99,6
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 100,0
Total 252 100,0 100,0

SP4_14 Uttalstestet - Spontantal 4 år: I skogen växer det ... Testord: SVAMP, Uppgift: -MP


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 182 72,2 99,5 99,5
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,5 100,0
Total 183 72,6 100,0
Missing System 69 27,4

Total 252 100,0


SP4_15 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Man äter soppa med en ... Testord: SKED, Uppgift: SJ-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 201 79,8 81,0 81,0
1:a konsonanten ersatt 47 18,7 19,0 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


SP4_16 Uttalstestet - Spontantal 4 år: ... och skär köttet med en ... Testord: KNIV, Uppgift: KN-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 226 89,7 91,9 91,9
1:a konsonanten utelämnad 6 2,4 2,4 94,3
2:a konsonanten utelämnad 11 4,4 4,5 98,8
1:a konsonanten ersatt 3 1,2 1,2 100,0
Total 246 97,6 100,0
Missing System 6 2,4

Total 252 100,0


SP4_17 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Man dricker ur ett ... Testord: GLAS, Uppgift: GL-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 229 90,9 93,9 93,9
1:a konsonanten utelämnad 5 2,0 2,0 95,9
2:a konsonanten utelämnad 4 1,6 1,6 97,5
1:a konsonanten ersatt 5 2,0 2,0 99,6
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 100,0
Total 244 96,8 100,0
Missing System 8 3,2

Total 252 100,0


SP4_18 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Man dricker ur ett ... Testord: GLAS, Uppgift: -S


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 240 95,2 98,4 98,4
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 99,2
1:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 100,0
Total 244 96,8 100,0
Missing System 8 3,2

Total 252 100,0


SP4_19 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Katten har en lång ... Testord: SVANS, Uppgift: SV-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 205 81,3 84,0 84,0
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 84,8
2:a konsonanten utelämnad 5 2,0 2,0 86,9
1:a konsonanten ersatt 4 1,6 1,6 88,5
2:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 89,3
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 1 ,4 ,4 89,8
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 23 9,1 9,4 99,2
Annat fel 2 ,8 ,8 100,0
Total 244 96,8 100,0
Missing System 8 3,2

Total 252 100,0


SP4_20 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Katten har en lång ... Testord: SVANS, Uppgift: -NS


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 231 91,7 94,7 94,7
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 95,5
2:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 96,3
2:a konsonanten ersatt 7 2,8 2,9 99,2
Annat fel 2 ,8 ,8 100,0
Total 244 96,8 100,0
Missing System 8 3,2

Total 252 100,0


SP4_21 Uttalstestet - Spontantal 4 år: I ladugården finns en ... Testord: GRIS, Uppgift: GR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 191 75,8 84,1 84,1
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 84,6
2:a konsonanten utelämnad 10 4,0 4,4 89,0
1:a konsonanten ersatt 20 7,9 8,8 97,8
2:a konsonanten ersatt 3 1,2 1,3 99,1
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 227 90,1 100,0
Missing System 25 9,9

Total 252 100,0


SP4_22 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Upptill på mössan finns en liten ... Testord: TOFS, Uppgift: -FS


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 52 20,6 63,4 63,4
2:a konsonanten utelämnad 5 2,0 6,1 69,5
1:a konsonanten ersatt 19 7,5 23,2 92,7
2:a konsonanten ersatt 3 1,2 3,7 96,3
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 2 ,8 2,4 98,8
Annat fel 1 ,4 1,2 100,0
Total 82 32,5 100,0
Missing System 170 67,5

Total 252 100,0


SP4_23 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Vad håller tanten i handen? Testord: BURK, Uppgift: -RK


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 192 76,2 87,3 87,3
1:a konsonanten utelämnad 18 7,1 8,2 95,5
2:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,4 96,8
1:a konsonanten ersatt 4 1,6 1,8 98,6
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,5 99,1
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,5 99,5
Konsonanterna omkastade 1 ,4 ,5 100,0
Total 220 87,3 100,0
Missing System 32 12,7

Total 252 100,0


SP4_24 Uttalstestet - Spontantal 4 år: I den ena handen håller pojken en skål och i den andra en ... Testord: VISP, Uppgift: -SP


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 122 48,4 73,1 73,1
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 1,2 74,3
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,6 74,9
1:a konsonanten ersatt 5 2,0 3,0 77,8
2:a konsonanten ersatt 4 1,6 2,4 80,2
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 2 ,8 1,2 81,4
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 2 ,8 1,2 82,6
Konsonanterna omkastade 21 8,3 12,6 95,2
Annat fel 8 3,2 4,8 100,0
Total 167 66,3 100,0
Missing System 85 33,7

Total 252 100,0


SP4_25 Uttalstestet - Spontantal 4 år: De här gråter inte utan de ... Testord: SKRATTAR, Uppgift: SKR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 159 63,1 85,5 85,5
1:a konsonanten utelämnad 12 4,8 6,5 91,9
1:a konsonanten ersatt 2 ,8 1,1 93,0
Annat fel 13 5,2 7,0 100,0
Total 186 73,8 100,0
Missing System 66 26,2

Total 252 100,0


SP4_26 Uttalstestet - Spontantal 4 år: De är inte tysta utan de ... Testord: PRATAR, Uppgift: PR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 160 63,5 92,0 92,0
2:a konsonanten utelämnad 13 5,2 7,5 99,4
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,6 100,0
Total 174 69,0 100,0
Missing System 78 31,0

Total 252 100,0


SP4_27 Uttalstestet - Spontantal 4 år: När det åskar kan man få se en ... Testord: BLIXT, Uppgift: -KST


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 42 16,7 65,6 65,6
Annat fel 22 8,7 34,4 100,0
Total 64 25,4 100,0
Missing System 188 74,6

Total 252 100,0


SP4_28 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Flickan har inga kläder på sig och det är kallt ute så hon ... Testord: FRYSER, Uppgift: FR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 199 79,0 93,4 93,4
2:a konsonanten utelämnad 7 2,8 3,3 96,7
1:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,9 97,7
2:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,9 98,6
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 1 ,4 ,5 99,1
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,5 99,5
Konsonanterna omkastade 1 ,4 ,5 100,0
Total 213 84,5 100,0
Missing System 39 15,5

Total 252 100,0


SP4_29 Uttalstestet - Spontantal 4 år: På himlen finns det vita ... Testord: MOLN, Uppgift: -LN


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 57 22,6 46,3 46,3
1:a konsonanten utelämnad 9 3,6 7,3 53,7
2:a konsonanten utelämnad 27 10,7 22,0 75,6
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,8 76,4
2:a konsonanten ersatt 21 8,3 17,1 93,5
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 2 ,8 1,6 95,1
Konsonanterna omkastade 6 2,4 4,9 100,0
Total 123 48,8 100,0
Missing System 129 51,2

Total 252 100,0


SP4_30 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Det här är ingen mask utan en farlig ... Testord: ORM, Uppgift: -RM


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 176 69,8 77,2 77,2
1:a konsonanten utelämnad 46 18,3 20,2 97,4
1:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,9 98,2
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 2 ,8 ,9 99,1
Konsonanterna omkastade 2 ,8 ,9 100,0
Total 228 90,5 100,0
Missing System 24 9,5

Total 252 100,0


SP4_31 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Här är en liten ... Testord: HAND, Uppgift: -ND


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 213 84,5 88,8 88,8
2:a konsonanten utelämnad 17 6,7 7,1 95,8
2:a konsonanten ersatt 8 3,2 3,3 99,2
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 1 ,4 ,4 99,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing System 12 4,8

Total 252 100,0


SP4_32 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Babyn sitter i en ... Testord: VAGN, Uppgift: -GN


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 182 72,2 72,8 72,8
1:a konsonanten utelämnad 4 1,6 1,6 74,4
2:a konsonanten utelämnad 63 25,0 25,2 99,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 100,0
Total 250 99,2 100,0
Missing System 2 ,8

Total 252 100,0


SP4_33 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Man kan rida på en ... Testord: HÄST, Uppgift: -ST


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 239 94,8 96,8 96,8
1:a konsonanten utelämnad 5 2,0 2,0 98,8
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 99,2
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 100,0
Total 247 98,0 100,0
Missing System 5 2,0

Total 252 100,0


SP4_34 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Man klipper med en ... Testord: SAX, Uppgift: -KS


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 230 91,3 94,7 94,7
1:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,2 95,9
2:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 96,7
1:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 97,5
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 97,9
Konsonanterna omkastade 3 1,2 1,2 99,2
Annat fel 2 ,8 ,8 100,0
Total 243 96,4 100,0
Missing System 9 3,6

Total 252 100,0


SP4_35 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Man klipper med en ... Testord: SAX, Uppgift: S-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 239 94,8 98,4 98,4
1:a konsonanten ersatt 4 1,6 1,6 100,0
Total 243 96,4 100,0
Missing System 9 3,6

Total 252 100,0


SP4_36 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Den här skojiga gubben är gjord av ... Testord: SNÖ, Uppgift: SN-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 215 85,3 90,3 90,3
1:a konsonanten utelämnad 9 3,6 3,8 94,1
2:a konsonanten utelämnad 4 1,6 1,7 95,8
1:a konsonanten ersatt 8 3,2 3,4 99,2
Konsonanterna omkastade 1 ,4 ,4 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 238 94,4 100,0
Missing System 14 5,6

Total 252 100,0


SP4_37 Uttalstestet - Spontantal 4 år: I luften kör ett ... Testord: FLYGPLAN, Uppgift: FL-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 187 74,2 80,3 80,3
1:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,3 81,5
2:a konsonanten utelämnad 32 12,7 13,7 95,3
1:a konsonanten ersatt 8 3,2 3,4 98,7
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,1
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 233 92,5 100,0
Missing System 19 7,5

Total 252 100,0


SP4_38 Uttalstestet - Spontantal 4 år: På tvättstället ligger det en ... Testord: TVÅL, Uppgift: TV-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 148 58,7 59,9 59,9
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 60,3
2:a konsonanten utelämnad 6 2,4 2,4 62,8
1:a konsonanten ersatt 6 2,4 2,4 65,2
2:a konsonanten ersatt 62 24,6 25,1 90,3
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 3 1,2 1,2 91,5
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 17 6,7 6,9 98,4
Konsonanterna omkastade 3 1,2 1,2 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 247 98,0 100,0
Missing System 5 2,0

Total 252 100,0


SP4_39 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Vattnet kommer ur en ... Testord: KRAN, Uppgift: KR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 176 69,8 93,1 93,1
2:a konsonanten utelämnad 7 2,8 3,7 96,8
1:a konsonanten ersatt 3 1,2 1,6 98,4
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,5 98,9
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,5 99,5
Annat fel 1 ,4 ,5 100,0
Total 189 75,0 100,0
Missing System 63 25,0

Total 252 100,0


SP4_40 Uttalstestet - Spontantal 4 år: På sängen ligger en varm och skön ... Testord: FILT, Uppgift: -LT


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 193 76,6 96,5 96,5
1:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,5 98,0
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,5 98,5
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,5 99,0
2:a konsonanten ersatt 2 ,8 1,0 100,0
Total 200 79,4 100,0
Missing System 52 20,6

Total 252 100,0


SP4_41 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Pappa knyter sin ... Testord: SLIPS, Uppgift: -PS


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 111 44,0 94,9 94,9
2:a konsonanten utelämnad 3 1,2 2,6 97,4
2:a konsonanten ersatt 3 1,2 2,6 100,0
Total 117 46,4 100,0
Missing System 135 53,6

Total 252 100,0


SP4_42 Uttalstestet - Spontantal 4 år: De här flickorna går inte utan de ... Testord: SPRINGER, Uppgift: SPR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 206 81,7 86,2 86,2
1:a konsonanten utelämnad 15 6,0 6,3 92,5
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 92,9
Annat fel 17 6,7 7,1 100,0
Total 239 94,8 100,0
Missing System 13 5,2

Total 252 100,0


SP4_43 Uttalstestet - Spontantal 4 år: De springer inte sakta utan ... Testord: FORT, Uppgift: -RT


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 197 78,2 84,2 84,2
1:a konsonanten utelämnad 34 13,5 14,5 98,7
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 2 ,8 ,9 99,6
Konsonanterna omkastade 1 ,4 ,4 100,0
Total 234 92,9 100,0
Missing System 18 7,1

Total 252 100,0


SP4_44 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Tanten har ett rött band runt sin ... Testord: HALS, Uppgift: -LS


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 225 89,3 97,4 97,4
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 97,8
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 98,3
2:a konsonanten ersatt 3 1,2 1,3 99,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing System 21 8,3

Total 252 100,0


SP4_45 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Vad gör de här barnen? De ... Testord: DRICKER, Uppgift: DR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 214 84,9 86,6 86,6
1:a konsonanten utelämnad 6 2,4 2,4 89,1
2:a konsonanten utelämnad 10 4,0 4,0 93,1
1:a konsonanten ersatt 12 4,8 4,9 98,0
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 98,4
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 4 1,6 1,6 100,0
Total 247 98,0 100,0
Missing System 5 2,0

Total 252 100,0


SP4_46 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Vad dricker de? De dricker ... Testord: SAFT, Uppgift: -FT


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 237 94,0 97,1 97,1
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 98,0
2:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 98,8
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,2
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 2 ,8 ,8 100,0
Total 244 96,8 100,0
Missing System 8 3,2

Total 252 100,0


SP4_47 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Vad brukar du dricka till maten? Testord: MJÖLK, Uppgift: MJ-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 206 81,7 85,8 85,8
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 86,7
2:a konsonanten utelämnad 30 11,9 12,5 99,2
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing System 12 4,8

Total 252 100,0


SP4_48 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Vad brukar du dricka till maten? Testord: MJÖLK, Uppgift: -LK


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 224 88,9 93,3 93,3
1:a konsonanten utelämnad 4 1,6 1,7 95,0
1:a konsonanten ersatt 5 2,0 2,1 97,1
2:a konsonanten ersatt 3 1,2 1,3 98,3
Konsonanterna omkastade 3 1,2 1,3 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing System 12 4,8

Total 252 100,0


SP4_49 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Mamma har sina pengar i en liten ... Testord: BÖRS, Uppgift: -RS


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 171 67,9 82,6 82,6
1:a konsonanten utelämnad 30 11,9 14,5 97,1
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,5 97,6
2:a konsonanten ersatt 2 ,8 1,0 98,6
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 1 ,4 ,5 99,0
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,5 99,5
Konsonanterna omkastade 1 ,4 ,5 100,0
Total 207 82,1 100,0
Missing System 45 17,9

Total 252 100,0


SP4_50 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Stolen står på ett brunt ... Testord: GOLV, Uppgift: -LV


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 171 67,9 69,8 69,8
1:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,2 71,0
2:a konsonanten utelämnad 6 2,4 2,4 73,5
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 73,9
2:a konsonanten ersatt 55 21,8 22,4 96,3
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 96,7
Konsonanterna omkastade 8 3,2 3,3 100,0
Total 245 97,2 100,0
Missing System 7 2,8

Total 252 100,0


SP4_51 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Pojken har tagit av sig sina ... Testord: SKOR, Uppgift: SK-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 231 91,7 92,0 92,0
1:a konsonanten utelämnad 15 6,0 6,0 98,0
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 98,4
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 3 1,2 1,2 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


SP4_52 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Pojken har tagit av sig sina ... Testord: SKOR, Uppgift: -R


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 237 94,0 94,4 94,4
1:a konsonanten utelämnad 13 5,2 5,2 99,6
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


SP4_53 Uttalstestet - Spontantal 4 år: ... och sina ... Testord: STRUMPOR, Uppgift: STR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 210 83,3 85,7 85,7
1:a konsonanten utelämnad 7 2,8 2,9 88,6
2:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,2 89,8
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 90,2
2:a konsonanten ersatt 5 2,0 2,0 92,2
Annat fel 19 7,5 7,8 100,0
Total 245 97,2 100,0
Missing System 7 2,8

Total 252 100,0


SP4_54 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Du borstar tänderna på morgonen och ... Testord: KVÄLLEN, Uppgift: KV-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 91 36,1 62,8 62,8
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,7 63,4
2:a konsonanten utelämnad 5 2,0 3,4 66,9
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,7 67,6
2:a konsonanten ersatt 41 16,3 28,3 95,9
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 1 ,4 ,7 96,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 3 1,2 2,1 98,6
Konsonanterna omkastade 2 ,8 1,4 100,0
Total 145 57,5 100,0
Missing System 107 42,5

Total 252 100,0


SP4_55 Uttalstestet - Spontantal 4 år: På bordet står en gul ... Testord: BLOMMA, Uppgift: BL-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 228 90,5 91,2 91,2
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 92,0
2:a konsonanten utelämnad 6 2,4 2,4 94,4
1:a konsonanten ersatt 11 4,4 4,4 98,8
2:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 99,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 100,0
Total 250 99,2 100,0
Missing System 2 ,8

Total 252 100,0


SP4_56 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Titta en sån vacker ... Testord: FJÄRIL, Uppgift: FJ-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 135 53,6 67,8 67,8
2:a konsonanten utelämnad 37 14,7 18,6 86,4
2:a konsonanten ersatt 6 2,4 3,0 89,4
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 8 3,2 4,0 93,5
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 6 2,4 3,0 96,5
Annat fel 7 2,8 3,5 100,0
Total 199 79,0 100,0
Missing System 53 21,0

Total 252 100,0


SP4_57 Uttalstestet - Spontantal 4 år: På fatet ligger skinka och ... Testord: KORV, Uppgift: -RV


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 141 56,0 57,3 57,3
1:a konsonanten utelämnad 31 12,3 12,6 69,9
2:a konsonanten utelämnad 4 1,6 1,6 71,5
1:a konsonanten ersatt 4 1,6 1,6 73,2
2:a konsonanten ersatt 59 23,4 24,0 97,2
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 4 1,6 1,6 98,8
Konsonanterna omkastade 3 1,2 1,2 100,0
Total 246 97,6 100,0
Missing System 6 2,4

Total 252 100,0


SP4_58 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Barnen rider på en ... Testord: ELEFANT, Uppgift: -NT


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 236 93,7 97,9 97,9
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 98,3
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 98,8
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,2
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 1 ,4 ,4 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 241 95,6 100,0
Missing System 11 4,4

Total 252 100,0


SP4_59 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Här är en stor ... Testord: BJÖRN, Uppgift: BJ-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 198 78,6 91,2 91,2
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,5 91,7
2:a konsonanten utelämnad 17 6,7 7,8 99,5
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 1 ,4 ,5 100,0
Total 217 86,1 100,0
Missing System 35 13,9

Total 252 100,0


SP4_60 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Här är en stor ... Testord: BJÖRN, Uppgift: -RN


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 170 67,5 78,3 78,3
1:a konsonanten utelämnad 38 15,1 17,5 95,9
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,5 96,3
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,5 96,8
Konsonanterna omkastade 7 2,8 3,2 100,0
Total 217 86,1 100,0
Missing System 35 13,9

Total 252 100,0


SP4_61 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Runt magen har tanten ett ... Testord: SKÄRP, Uppgift: -RP


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 113 44,8 76,9 76,9
1:a konsonanten utelämnad 28 11,1 19,0 95,9
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,7 96,6
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,7 97,3
2:a konsonanten ersatt 2 ,8 1,4 98,6
Konsonanterna omkastade 2 ,8 1,4 100,0
Total 147 58,3 100,0
Missing System 105 41,7

Total 252 100,0


SP4_62 Uttalstestet - Spontantal 4 år: I vattnet simmar en ... Testord: FISK, Uppgift: -SK


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 235 93,3 94,0 94,0
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 94,8
2:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 95,6
1:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 96,4
2:a konsonanten ersatt 3 1,2 1,2 97,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 2 ,8 ,8 98,4
Konsonanterna omkastade 4 1,6 1,6 100,0
Total 250 99,2 100,0
Missing System 2 ,8

Total 252 100,0


SP4_63 Uttalstestet - Spontantal 4 år: De här pojkarna ... Testord: SLÅSS, Uppgift: SL-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 211 83,7 88,3 88,3
1:a konsonanten utelämnad 4 1,6 1,7 90,0
2:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,3 91,2
1:a konsonanten ersatt 17 6,7 7,1 98,3
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 98,7
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 2 ,8 ,8 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 239 94,8 100,0
Missing System 13 5,2

Total 252 100,0


SPR4 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Spontanrätt


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 1 ,4 ,4 ,4
2 1 ,4 ,4 ,8
3 1 ,4 ,4 1,2
5 1 ,4 ,4 1,6
9 1 ,4 ,4 2,0
11 1 ,4 ,4 2,4
12 1 ,4 ,4 2,8
13 1 ,4 ,4 3,2
14 1 ,4 ,4 3,6
17 1 ,4 ,4 4,0
19 1 ,4 ,4 4,4
20 1 ,4 ,4 4,8
21 3 1,2 1,2 6,0
22 2 ,8 ,8 6,7
24 1 ,4 ,4 7,1
26 1 ,4 ,4 7,5
27 1 ,4 ,4 7,9
30 2 ,8 ,8 8,7
31 1 ,4 ,4 9,1
33 1 ,4 ,4 9,5
34 5 2,0 2,0 11,5
35 3 1,2 1,2 12,7
36 2 ,8 ,8 13,5
37 4 1,6 1,6 15,1
38 2 ,8 ,8 15,9
39 7 2,8 2,8 18,7
40 3 1,2 1,2 19,8
41 5 2,0 2,0 21,8
42 6 2,4 2,4 24,2
43 4 1,6 1,6 25,8
44 6 2,4 2,4 28,2
45 6 2,4 2,4 30,6
46 7 2,8 2,8 33,3
47 12 4,8 4,8 38,1
48 11 4,4 4,4 42,5
49 9 3,6 3,6 46,0
50 16 6,3 6,3 52,4
51 21 8,3 8,3 60,7
52 21 8,3 8,3 69,0
53 10 4,0 4,0 73,0
54 11 4,4 4,4 77,4
55 15 6,0 6,0 83,3
56 11 4,4 4,4 87,7
57 13 5,2 5,2 92,9
58 7 2,8 2,8 95,6
59 6 2,4 2,4 98,0
60 3 1,2 1,2 99,2
61 2 ,8 ,8 100,0
Total 252 100,0 100,0

SPFEL4 Uttalstestet - Spontantal 4 år: Spontanfel


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 8 3,2 3,2 3,2
1 18 7,1 7,1 10,3
2 26 10,3 10,3 20,6
3 39 15,5 15,5 36,1
4 29 11,5 11,5 47,6
5 33 13,1 13,1 60,7
6 19 7,5 7,5 68,3
7 13 5,2 5,2 73,4
8 9 3,6 3,6 77,0
9 7 2,8 2,8 79,8
10 5 2,0 2,0 81,7
11 6 2,4 2,4 84,1
12 5 2,0 2,0 86,1
13 1 ,4 ,4 86,5
14 5 2,0 2,0 88,5
15 1 ,4 ,4 88,9
16 1 ,4 ,4 89,3
17 2 ,8 ,8 90,1
18 3 1,2 1,2 91,3
19 1 ,4 ,4 91,7
21 1 ,4 ,4 92,1
22 1 ,4 ,4 92,5
24 2 ,8 ,8 93,3
25 2 ,8 ,8 94,0
26 1 ,4 ,4 94,4
27 1 ,4 ,4 94,8
28 1 ,4 ,4 95,2
29 2 ,8 ,8 96,0
30 1 ,4 ,4 96,4
33 2 ,8 ,8 97,2
34 1 ,4 ,4 97,6
37 1 ,4 ,4 98,0
38 1 ,4 ,4 98,4
40 1 ,4 ,4 98,8
41 1 ,4 ,4 99,2
49 1 ,4 ,4 99,6
57 1 ,4 ,4 100,0
Total 252 100,0 100,0

obesv uppgifter (kons.komb) 4 år


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 5 2,0 2,0 2,0
2 10 4,0 4,0 6,0
3 22 8,7 8,7 14,7
4 30 11,9 11,9 26,6
5 29 11,5 11,5 38,1
6 15 6,0 6,0 44,0
7 18 7,1 7,1 51,2
8 20 7,9 7,9 59,1
9 15 6,0 6,0 65,1
10 16 6,3 6,3 71,4
11 12 4,8 4,8 76,2
12 11 4,4 4,4 80,6
13 8 3,2 3,2 83,7
14 8 3,2 3,2 86,9
15 4 1,6 1,6 88,5
16 7 2,8 2,8 91,3
17 2 ,8 ,8 92,1
18 1 ,4 ,4 92,5
19 4 1,6 1,6 94,0
20 2 ,8 ,8 94,8
21 2 ,8 ,8 95,6
23 1 ,4 ,4 96,0
24 3 1,2 1,2 97,2
25 2 ,8 ,8 98,0
27 1 ,4 ,4 98,4
31 1 ,4 ,4 98,8
32 2 ,8 ,8 99,6
39 1 ,4 ,4 100,0
Total 252 100,0 100,0

GR4 Grupp 4 år


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 51 20,2 20,3 20,3
2 145 57,5 57,8 78,1
3 29 11,5 11,6 89,6
4 26 10,3 10,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_1 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Man sitter på en ... Testord: STOL, Uppgift: ST-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 234 92,9 92,9 92,9
1:a konsonanten utelämnad 12 4,8 4,8 97,6
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 98,0
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 98,4
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 98,8
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 2 ,8 ,8 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_2 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Här är ett runt ... Testord: BORD, Uppgift: -RD


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 228 90,5 90,5 90,5
1:a konsonanten utelämnad 19 7,5 7,5 98,0
2:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,2 99,2
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_3 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Vilken färg har det? Testord: BRUNT, Uppgift: BR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 238 94,4 94,8 94,8
2:a konsonanten utelämnad 11 4,4 4,4 99,2
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,6
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_4 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Mamma lagar mat på ... Testord: SPISEN, Uppgift: SP-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 231 91,7 91,7 91,7
1:a konsonanten utelämnad 18 7,1 7,1 98,8
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,2
2:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_5 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: I köket finns också en ... Testord: DISKBÄNK, Uppgift: -NK


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 242 96,0 96,0 96,0
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 96,4
2:a konsonanten utelämnad 6 2,4 2,4 98,8
2:a konsonanten ersatt 3 1,2 1,2 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_6 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Ibland sätter pappa in bilen i ett ... Testord: GARAGE, Uppgift: -SCH


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 202 80,2 80,5 80,5
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 80,9
1:a konsonanten ersatt 48 19,0 19,1 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_7 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Man går upp eller ner för en ... Testord: TRAPPA, Uppgift: TR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 231 91,7 92,0 92,0
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 92,4
2:a konsonanten utelämnad 8 3,2 3,2 95,6
1:a konsonanten ersatt 5 2,0 2,0 97,6
2:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 98,4
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 4 1,6 1,6 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_8 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Ibland när man plockar bär kan man lägga dem i en liten ... Testord: KORG, Uppgift: -RG


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 232 92,1 92,1 92,1
1:a konsonanten utelämnad 16 6,3 6,3 98,4
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 98,8
Konsonanterna omkastade 3 1,2 1,2 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_9 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Mamma lagar inte mat i sovrummet utan i ... Testord: KÖKET, Uppgift: TJ-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 209 82,9 83,3 83,3
1:a konsonanten ersatt 42 16,7 16,7 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_10 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: På mitt finger har jag en ... Testord: RING, Uppgift: R-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 242 96,0 96,0 96,0
1:a konsonanten utelämnad 6 2,4 2,4 98,4
1:a konsonanten ersatt 4 1,6 1,6 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_11 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Här har jag ett ... Testord: PLÅSTER, Uppgift: PL-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 244 96,8 96,8 96,8
2:a konsonanten utelämnad 5 2,0 2,0 98,8
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,2
Annat fel 2 ,8 ,8 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_12 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Farbrorn äter en stor ... Testord: SMÖRGÅS, Uppgift: SM-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 231 91,7 92,0 92,0
1:a konsonanten utelämnad 10 4,0 4,0 96,0
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 96,4
1:a konsonanten ersatt 7 2,8 2,8 99,2
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_13 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Här är en ... Testord: KLOCKA, Uppgift: KL-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 245 97,2 97,2 97,2
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 97,6
2:a konsonanten utelämnad 5 2,0 2,0 99,6
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_14 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: I skogen växer det ... Testord: SVAMP, Uppgift: -MP


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 248 98,4 98,8 98,8
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 99,2
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,6
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_15 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Man äter soppa med en ... Testord: SKED, Uppgift: SJ-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 217 86,1 86,1 86,1
1:a konsonanten ersatt 34 13,5 13,5 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_16 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: ... och skär köttet med en ... Testord: KNIV, Uppgift: KN-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 236 93,7 93,7 93,7
1:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,2 94,8
2:a konsonanten utelämnad 10 4,0 4,0 98,8
1:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 99,6
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_17 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Man dricker ur ett ... Testord: GLAS, Uppgift: GL-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 243 96,4 96,4 96,4
1:a konsonanten utelämnad 4 1,6 1,6 98,0
2:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,2 99,2
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,6
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_18 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Man dricker ur ett ... Testord: GLAS, Uppgift: -S


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 247 98,0 98,0 98,0
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 98,8
1:a konsonanten ersatt 3 1,2 1,2 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_19 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Katten har en lång ... Testord: SVANS, Uppgift: SV-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 222 88,1 88,4 88,4
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 89,2
2:a konsonanten utelämnad 5 2,0 2,0 91,2
1:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 92,0
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 92,4
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 2 ,8 ,8 93,2
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 16 6,3 6,4 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_20 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Katten har en lång ... Testord: SVANS, Uppgift: -NS


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 243 96,4 96,8 96,8
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 97,2
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 97,6
2:a konsonanten ersatt 5 2,0 2,0 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_21 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: I ladugården finns en ... Testord: GRIS, Uppgift: GR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 236 93,7 94,0 94,0
2:a konsonanten utelämnad 9 3,6 3,6 97,6
1:a konsonanten ersatt 4 1,6 1,6 99,2
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_22 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Upptill på mössan finns en liten ... Testord: TOFS, Uppgift: -FS


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 209 82,9 83,3 83,3
1:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,2 84,5
2:a konsonanten utelämnad 7 2,8 2,8 87,3
1:a konsonanten ersatt 14 5,6 5,6 92,8
2:a konsonanten ersatt 13 5,2 5,2 98,0
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 4 1,6 1,6 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_23 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Vad håller tanten i handen? Testord: BURK, Uppgift: -RK


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 225 89,3 89,6 89,6
1:a konsonanten utelämnad 16 6,3 6,4 96,0
2:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,2 97,2
1:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 98,0
2:a konsonanten ersatt 3 1,2 1,2 99,2
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 99,6
Konsonanterna omkastade 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_24 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: I den ena handen håller pojken en skål och i den andra en ... Testord: VISP, Uppgift: -SP


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 203 80,6 80,9 80,9
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 81,3
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 81,7
1:a konsonanten ersatt 4 1,6 1,6 83,3
2:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 84,1
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 5 2,0 2,0 86,1
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 2 ,8 ,8 86,9
Konsonanterna omkastade 31 12,3 12,4 99,2
Annat fel 2 ,8 ,8 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_25 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: De här gråter inte utan de ... Testord: SKRATTAR, Uppgift: SKR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 223 88,5 88,8 88,8
1:a konsonanten utelämnad 9 3,6 3,6 92,4
1:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 93,2
Annat fel 17 6,7 6,8 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_26 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: De är inte tysta utan de ... Testord: PRATAR, Uppgift: PR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 237 94,0 94,4 94,4
2:a konsonanten utelämnad 12 4,8 4,8 99,2
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_27 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: När det åskar kan man få se en ... Testord: BLIXT, Uppgift: -KST


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 189 75,0 75,9 75,9
Annat fel 60 23,8 24,1 100,0
Total 249 98,8 100,0
Missing System 3 1,2

Total 252 100,0


IM4_28 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Flickan har inga kläder på sig och det är kallt ute så hon ... Testord: FRYSER, Uppgift: FR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 235 93,3 93,6 93,6
2:a konsonanten utelämnad 10 4,0 4,0 97,6
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 98,0
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 98,4
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 1 ,4 ,4 98,8
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 2 ,8 ,8 99,6
Konsonanterna omkastade 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_29 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: På himlen finns det vita ... Testord: MOLN, Uppgift: -LN


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 149 59,1 59,4 59,4
1:a konsonanten utelämnad 22 8,7 8,8 68,1
2:a konsonanten utelämnad 32 12,7 12,7 80,9
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 81,3
2:a konsonanten ersatt 32 12,7 12,7 94,0
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 1 ,4 ,4 94,4
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 2 ,8 ,8 95,2
Konsonanterna omkastade 10 4,0 4,0 99,2
Annat fel 2 ,8 ,8 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_30 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Det här är ingen mask utan en farlig ... Testord: ORM, Uppgift: -RM


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 216 85,7 86,1 86,1
1:a konsonanten utelämnad 32 12,7 12,7 98,8
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 99,2
Konsonanterna omkastade 2 ,8 ,8 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_31 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Här är en liten ... Testord: HAND, Uppgift: -ND


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 241 95,6 96,0 96,0
2:a konsonanten utelämnad 6 2,4 2,4 98,4
2:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 99,2
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 1 ,4 ,4 99,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_32 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Babyn sitter i en ... Testord: VAGN, Uppgift: -GN


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 218 86,5 86,9 86,9
1:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,2 88,0
2:a konsonanten utelämnad 29 11,5 11,6 99,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_33 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Man kan rida på en ... Testord: HÄST, Uppgift: -ST


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 245 97,2 97,2 97,2
1:a konsonanten utelämnad 4 1,6 1,6 98,8
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 99,2
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_34 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Man klipper med en ... Testord: SAX, Uppgift: -KS


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 240 95,2 95,6 95,6
1:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,2 96,8
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 97,2
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 97,6
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 98,0
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 98,4
Konsonanterna omkastade 3 1,2 1,2 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_35 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Man klipper med en ... Testord: SAX, Uppgift: S-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 247 98,0 98,4 98,4
1:a konsonanten ersatt 4 1,6 1,6 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_36 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Den här skojiga gubben är gjord av ... Testord: SNÖ, Uppgift: SN-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 232 92,1 92,4 92,4
1:a konsonanten utelämnad 5 2,0 2,0 94,4
2:a konsonanten utelämnad 4 1,6 1,6 96,0
1:a konsonanten ersatt 8 3,2 3,2 99,2
Konsonanterna omkastade 1 ,4 ,4 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_37 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: I luften kör ett ... Testord: FLYGPLAN, Uppgift: FL-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 229 90,9 90,9 90,9
2:a konsonanten utelämnad 16 6,3 6,3 97,2
1:a konsonanten ersatt 4 1,6 1,6 98,8
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,2
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_38 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: På tvättstället ligger det en ... Testord: TVÅL, Uppgift: TV-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 198 78,6 78,6 78,6
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 79,0
2:a konsonanten utelämnad 6 2,4 2,4 81,3
1:a konsonanten ersatt 4 1,6 1,6 82,9
2:a konsonanten ersatt 25 9,9 9,9 92,9
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 2 ,8 ,8 93,7
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 12 4,8 4,8 98,4
Konsonanterna omkastade 3 1,2 1,2 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_39 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Vattnet kommer ur en ... Testord: KRAN, Uppgift: KR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 237 94,0 94,4 94,4
2:a konsonanten utelämnad 8 3,2 3,2 97,6
1:a konsonanten ersatt 3 1,2 1,2 98,8
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,2
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_40 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: På sängen ligger en varm och skön ... Testord: FILT, Uppgift: -LT


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 244 96,8 97,2 97,2
1:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,2 98,4
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 98,8
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,2
2:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_41 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Pappa knyter sin ... Testord: SLIPS, Uppgift: -PS


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 243 96,4 96,8 96,8
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 97,2
2:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 98,0
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 98,4
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 1 ,4 ,4 98,8
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 2 ,8 ,8 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_42 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: De här flickorna går inte utan de ... Testord: SPRINGER, Uppgift: SPR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 224 88,9 89,2 89,2
1:a konsonanten utelämnad 7 2,8 2,8 92,0
1:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 92,8
Annat fel 18 7,1 7,2 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_43 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: De springer inte sakta utan ... Testord: FORT, Uppgift: -RT


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 228 90,5 90,8 90,8
1:a konsonanten utelämnad 19 7,5 7,6 98,4
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 2 ,8 ,8 99,2
Konsonanterna omkastade 2 ,8 ,8 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_44 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Tanten har ett rött band runt sin ... Testord: HALS, Uppgift: -LS


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 244 96,8 97,2 97,2
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 97,6
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 98,0
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 98,4
2:a konsonanten ersatt 4 1,6 1,6 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_45 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Vad gör de här barnen? De ... Testord: DRICKER, Uppgift: DR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 230 91,3 91,6 91,6
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 92,0
2:a konsonanten utelämnad 8 3,2 3,2 95,2
1:a konsonanten ersatt 8 3,2 3,2 98,4
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 4 1,6 1,6 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_46 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Vad dricker de? De dricker ... Testord: SAFT, Uppgift: -FT


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 244 96,8 96,8 96,8
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 97,6
2:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 98,4
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 98,8
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 2 ,8 ,8 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_47 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Vad brukar du dricka till maten? Testord: MJÖLK, Uppgift: MJ-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 223 88,5 88,8 88,8
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 89,2
2:a konsonanten utelämnad 25 9,9 10,0 99,2
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_48 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Vad brukar du dricka till maten? Testord: MJÖLK, Uppgift: -LK


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 238 94,4 94,8 94,8
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 95,6
1:a konsonanten ersatt 5 2,0 2,0 97,6
2:a konsonanten ersatt 4 1,6 1,6 99,2
Konsonanterna omkastade 1 ,4 ,4 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_49 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Mamma har sina pengar i en liten ... Testord: BÖRS, Uppgift: -RS


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 227 90,1 90,4 90,4
1:a konsonanten utelämnad 19 7,5 7,6 98,0
2:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 98,8
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 2 ,8 ,8 99,6
Konsonanterna omkastade 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_50 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Stolen står på ett brunt ... Testord: GOLV, Uppgift: -LV


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 220 87,3 87,6 87,6
1:a konsonanten utelämnad 4 1,6 1,6 89,2
2:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 90,0
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 90,4
2:a konsonanten ersatt 18 7,1 7,2 97,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 98,0
Konsonanterna omkastade 5 2,0 2,0 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_51 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Pojken har tagit av sig sina ... Testord: SKOR, Uppgift: SK-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 237 94,0 94,0 94,0
1:a konsonanten utelämnad 10 4,0 4,0 98,0
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 98,4
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 3 1,2 1,2 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_52 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Pojken har tagit av sig sina ... Testord: -R


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 239 94,8 94,8 94,8
1:a konsonanten utelämnad 12 4,8 4,8 99,6
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_53 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: ... och sina ... Testord: STRUMPOR, Uppgift: STR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 224 88,9 89,2 89,2
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 90,0
2:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 90,8
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 91,2
2:a konsonanten ersatt 3 1,2 1,2 92,4
Annat fel 19 7,5 7,6 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_54 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Du borstar tänderna på morgonen och ... Testord: KVÄLLEN, Uppgift: KV-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 145 57,5 78,0 78,0
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 1,1 79,0
2:a konsonanten utelämnad 4 1,6 2,2 81,2
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,5 81,7
2:a konsonanten ersatt 23 9,1 12,4 94,1
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 2 ,8 1,1 95,2
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 4 1,6 2,2 97,3
Konsonanterna omkastade 5 2,0 2,7 100,0
Total 186 73,8 100,0
Missing System 66 26,2

Total 252 100,0


IM4_55 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: På bordet står en gul ... Testord: BLOMMA, Uppgift: BL-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 242 96,0 96,0 96,0
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 96,4
2:a konsonanten utelämnad 5 2,0 2,0 98,4
1:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 99,2
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_56 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Titta en sån vacker ... Testord: FJÄRIL, Uppgift: FJ-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 175 69,4 70,3 70,3
2:a konsonanten utelämnad 39 15,5 15,7 85,9
2:a konsonanten ersatt 14 5,6 5,6 91,6
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 6 2,4 2,4 94,0
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 8 3,2 3,2 97,2
Annat fel 7 2,8 2,8 100,0
Total 249 98,8 100,0
Missing System 3 1,2

Total 252 100,0


IM4_57 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: På fatet ligger skinka och ... Testord: KORV, Uppgift: -RV


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 195 77,4 77,4 77,4
1:a konsonanten utelämnad 21 8,3 8,3 85,7
1:a konsonanten ersatt 3 1,2 1,2 86,9
2:a konsonanten ersatt 27 10,7 10,7 97,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 4 1,6 1,6 99,2
Konsonanterna omkastade 2 ,8 ,8 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_58 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Barnet rider på en ... ELEFANT, Uppgift: -NT


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 248 98,4 98,4 98,4
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 98,8
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,2
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 1 ,4 ,4 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_59 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Här är en stor ... Testord: BJÖRN, Uppgift: BJ-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 229 90,9 91,2 91,2
2:a konsonanten utelämnad 20 7,9 8,0 99,2
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,6
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_60 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Här är en stor ... Testord: BJÖRN, Uppgift: -RN


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 214 84,9 85,3 85,3
1:a konsonanten utelämnad 27 10,7 10,8 96,0
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 96,4
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 1 ,4 ,4 96,8
Konsonanterna omkastade 8 3,2 3,2 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


IM4_61 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: Runt magen har tanten ett ... Testord: SKÄRP, Uppgift: -RP


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 214 84,9 85,6 85,6
1:a konsonanten utelämnad 27 10,7 10,8 96,4
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 96,8
1:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 97,6
2:a konsonanten ersatt 3 1,2 1,2 98,8
Konsonanterna omkastade 1 ,4 ,4 99,2
Annat fel 2 ,8 ,8 100,0
Total 250 99,2 100,0
Missing System 2 ,8

Total 252 100,0


IM4_62 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: I vattnet simmar en ... Testord: FISK, Uppgift: -SK


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 238 94,4 94,4 94,4
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 95,2
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 95,6
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 96,0
2:a konsonanten ersatt 3 1,2 1,2 97,2
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 3 1,2 1,2 98,4
Konsonanterna omkastade 4 1,6 1,6 100,0
Total 252 100,0 100,0

IM4_63 Uttalstestet - Efter imitation 4 år: De här pojkarna ... Testord: SLÅSS, Uppgift: SL-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 235 93,3 93,6 93,6
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 94,4
2:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,2 95,6
1:a konsonanten ersatt 7 2,8 2,8 98,4
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 98,8
Båda konsonanterna ersatta med en annan konsonant 2 ,8 ,8 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


totalrätt 4 år


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 1 ,4 ,4 ,4
6 1 ,4 ,4 ,8
10 2 ,8 ,8 1,6
13 1 ,4 ,4 2,0
20 2 ,8 ,8 2,8
23 2 ,8 ,8 3,6
26 1 ,4 ,4 4,0
29 2 ,8 ,8 4,8
30 2 ,8 ,8 5,6
31 1 ,4 ,4 6,0
35 1 ,4 ,4 6,3
36 2 ,8 ,8 7,1
39 2 ,8 ,8 7,9
40 2 ,8 ,8 8,7
41 1 ,4 ,4 9,1
42 1 ,4 ,4 9,5
46 1 ,4 ,4 9,9
48 1 ,4 ,4 10,3
50 3 1,2 1,2 11,5
51 3 1,2 1,2 12,7
52 2 ,8 ,8 13,5
53 4 1,6 1,6 15,1
54 4 1,6 1,6 16,7
55 9 3,6 3,6 20,2
56 9 3,6 3,6 23,8
57 6 2,4 2,4 26,2
58 11 4,4 4,4 30,6
59 26 10,3 10,3 40,9
60 24 9,5 9,5 50,4
61 41 16,3 16,3 66,7
62 50 19,8 19,8 86,5
63 34 13,5 13,5 100,0
Total 252 100,0 100,0

kvarstående fel 4 år


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 52 20,6 20,6 20,6
1 42 16,7 16,7 37,3
2 44 17,5 17,5 54,8
3 20 7,9 7,9 62,7
4 19 7,5 7,5 70,2
5 10 4,0 4,0 74,2
6 10 4,0 4,0 78,2
7 5 2,0 2,0 80,2
8 10 4,0 4,0 84,1
9 4 1,6 1,6 85,7
10 3 1,2 1,2 86,9
11 1 ,4 ,4 87,3
12 4 1,6 1,6 88,9
13 2 ,8 ,8 89,7
15 1 ,4 ,4 90,1
17 1 ,4 ,4 90,5
21 1 ,4 ,4 90,9
22 3 1,2 1,2 92,1
23 1 ,4 ,4 92,5
24 2 ,8 ,8 93,3
26 1 ,4 ,4 93,7
27 1 ,4 ,4 94,0
28 1 ,4 ,4 94,4
31 1 ,4 ,4 94,8
33 4 1,6 1,6 96,4
37 1 ,4 ,4 96,8
40 2 ,8 ,8 97,6
43 2 ,8 ,8 98,4
49 1 ,4 ,4 98,8
53 2 ,8 ,8 99,6
57 1 ,4 ,4 100,0
Total 252 100,0 100,0

Stamning 4 år


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 8 3,2 100,0 100,0
Missing System 244 96,8

Total 252 100,0


Läspning 4 år


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 60 23,8 100,0 100,0
Missing System 192 76,2

Total 252 100,0


ALTSV4 Summa alternativsvar 4 år - Antal fall då barnet svarade med annat ord än det förväntade


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 8 3,2 3,2 3,2
1 33 13,1 13,1 16,3
2 46 18,3 18,3 34,5
3 55 21,8 21,8 56,3
4 38 15,1 15,1 71,4
5 24 9,5 9,5 81,0
6 15 6,0 6,0 86,9
7 14 5,6 5,6 92,5
8 10 4,0 4,0 96,4
9 3 1,2 1,2 97,6
10 2 ,8 ,8 98,4
11 1 ,4 ,4 98,8
12 2 ,8 ,8 99,6
15 1 ,4 ,4 100,0
Total 252 100,0 100,0

NOLLSV4 Summa nollsvar 4 år - Antal fall då barnet ej gav något spontant svar alls


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 21 8,3 8,3 8,3
1 39 15,5 15,5 23,8
2 48 19,0 19,0 42,9
3 24 9,5 9,5 52,4
4 27 10,7 10,7 63,1
5 17 6,7 6,7 69,8
6 16 6,3 6,3 76,2
7 15 6,0 6,0 82,1
8 7 2,8 2,8 84,9
9 9 3,6 3,6 88,5
10 4 1,6 1,6 90,1
11 1 ,4 ,4 90,5
12 6 2,4 2,4 92,9
13 3 1,2 1,2 94,0
14 3 1,2 1,2 95,2
16 1 ,4 ,4 95,6
17 3 1,2 1,2 96,8
19 1 ,4 ,4 97,2
20 2 ,8 ,8 98,0
21 1 ,4 ,4 98,4
22 2 ,8 ,8 99,2
26 1 ,4 ,4 99,6
33 1 ,4 ,4 100,0
Total 252 100,0 100,0

FORVORD4 Summa förväntade ordval 4 år - Antal fall då barnet spontant svarade med det förväntade testordet


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 21 1 ,4 ,4 ,4
26 2 ,8 ,8 1,2
30 1 ,4 ,4 1,6
31 1 ,4 ,4 2,0
33 1 ,4 ,4 2,4
34 1 ,4 ,4 2,8
35 5 2,0 2,0 4,8
37 1 ,4 ,4 5,2
38 2 ,8 ,8 6,0
39 3 1,2 1,2 7,1
40 3 1,2 1,2 8,3
41 5 2,0 2,0 10,3
42 5 2,0 2,0 12,3
43 7 2,8 2,8 15,1
44 10 4,0 4,0 19,0
45 13 5,2 5,2 24,2
46 15 6,0 6,0 30,2
47 16 6,3 6,3 36,5
48 12 4,8 4,8 41,3
49 19 7,5 7,5 48,8
50 18 7,1 7,1 56,0
51 22 8,7 8,7 64,7
52 26 10,3 10,3 75,0
53 30 11,9 11,9 86,9
54 22 8,7 8,7 95,6
55 8 3,2 3,2 98,8
56 3 1,2 1,2 100,0
Total 252 100,0 100,0

s:a månader vid 6-årstestet


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 346 1 ,4 ,4 ,4
347 3 1,2 1,3 1,7
349 1 ,4 ,4 2,1
350 4 1,6 1,7 3,8
351 1 ,4 ,4 4,2
353 3 1,2 1,3 5,4
354 2 ,8 ,8 6,3
355 5 2,0 2,1 8,3
356 2 ,8 ,8 9,2
357 1 ,4 ,4 9,6
358 4 1,6 1,7 11,3
359 1 ,4 ,4 11,7
360 2 ,8 ,8 12,5
361 3 1,2 1,3 13,8
362 4 1,6 1,7 15,4
363 3 1,2 1,3 16,7
364 5 2,0 2,1 18,8
365 1 ,4 ,4 19,2
366 1 ,4 ,4 19,6
367 4 1,6 1,7 21,3
368 1 ,4 ,4 21,7
369 4 1,6 1,7 23,3
370 5 2,0 2,1 25,4
371 2 ,8 ,8 26,3
372 3 1,2 1,3 27,5
373 4 1,6 1,7 29,2
374 5 2,0 2,1 31,3
375 4 1,6 1,7 32,9
376 1 ,4 ,4 33,3
377 3 1,2 1,3 34,6
378 5 2,0 2,1 36,7
379 1 ,4 ,4 37,1
380 2 ,8 ,8 37,9
381 5 2,0 2,1 40,0
382 4 1,6 1,7 41,7
383 3 1,2 1,3 42,9
384 2 ,8 ,8 43,8
385 5 2,0 2,1 45,8
386 8 3,2 3,3 49,2
387 9 3,6 3,8 52,9
388 6 2,4 2,5 55,4
389 4 1,6 1,7 57,1
390 5 2,0 2,1 59,2
391 4 1,6 1,7 60,8
392 3 1,2 1,3 62,1
393 5 2,0 2,1 64,2
394 3 1,2 1,3 65,4
395 5 2,0 2,1 67,5
396 1 ,4 ,4 67,9
397 3 1,2 1,3 69,2
398 3 1,2 1,3 70,4
399 2 ,8 ,8 71,3
400 3 1,2 1,3 72,5
401 3 1,2 1,3 73,8
402 2 ,8 ,8 74,6
403 3 1,2 1,3 75,8
404 5 2,0 2,1 77,9
405 6 2,4 2,5 80,4
406 3 1,2 1,3 81,7
407 3 1,2 1,3 82,9
408 3 1,2 1,3 84,2
409 1 ,4 ,4 84,6
410 3 1,2 1,3 85,8
411 1 ,4 ,4 86,3
412 1 ,4 ,4 86,7
413 4 1,6 1,7 88,3
414 5 2,0 2,1 90,4
415 1 ,4 ,4 90,8
416 5 2,0 2,1 92,9
417 2 ,8 ,8 93,8
418 1 ,4 ,4 94,2
419 1 ,4 ,4 94,6
420 1 ,4 ,4 95,0
421 3 1,2 1,3 96,3
422 1 ,4 ,4 96,7
423 1 ,4 ,4 97,1
424 2 ,8 ,8 97,9
425 2 ,8 ,8 98,8
428 2 ,8 ,8 99,6
600 1 ,4 ,4 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing System 12 4,8

Total 252 100,0


Plats för uttalstestet 6 år


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lärarhögskolan i Malmö 197 78,2 82,8 82,8
Hemma 33 13,1 13,9 96,6
Daghem 6 2,4 2,5 99,2
Lekskola 1 ,4 ,4 99,6
Familjedaghem 1 ,4 ,4 100,0
Total 238 94,4 100,0
Missing System 14 5,6

Total 252 100,0


SP6_1 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Man sitter på en ... Testord: STOL, Uppgift: ST-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 235 93,3 98,7 98,7
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 99,2
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 99,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan kons onant 1 ,4 ,4 100,0
Total 238 94,4 100,0
Missing System 14 5,6

Total 252 100,0


SP6_2 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Här är ett runt ... Testord: BORD, Uppgift: -RD


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 223 88,5 92,9 92,9
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 93,3
2:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,3 94,6
2:a konsonanten ersatt 12 4,8 5,0 99,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan kons onant 1 ,4 ,4 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing System 12 4,8

Total 252 100,0


SP6_3 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Vilken färg har det? Testord: BRUNT, Uppgift: BR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 226 89,7 98,7 98,7
2:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,9 99,6
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 100,0
Total 229 90,9 100,0
Missing System 23 9,1

Total 252 100,0


SP6_4 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Mamma lagar mat på ... Testord: SPISEN, Uppgift: SP-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 237 94,0 99,2 99,2
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 99,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan kons onant 1 ,4 ,4 100,0
Total 239 94,8 100,0
Missing System 13 5,2

Total 252 100,0


SP6_5 Uttalstestet - Spontantal 6 år: I köket finns också en ... Testord: DISKBÄNK, Uppgift: -nk


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 132 52,4 97,1 97,1
2:a konsonanten utelämnad 2 ,8 1,5 98,5
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,7 99,3
Annat fel 1 ,4 ,7 100,0
Total 136 54,0 100,0
Missing System 116 46,0

Total 252 100,0


SP6_6 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Ibland sätter pappa in bilen i ett ... Testord: GARAGE, Uppgift: -SCH


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 224 88,9 94,5 94,5
1:a konsonanten ersatt 13 5,2 5,5 100,0
Total 237 94,0 100,0
Missing System 15 6,0

Total 252 100,0


SP6_7 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Man går upp eller ner för en ... Testord: TRAPPA, uppgift: TR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 232 92,1 96,7 96,7
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 97,1
1:a konsonanten ersatt 4 1,6 1,7 98,8
2:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 99,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan kons onant 1 ,4 ,4 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing System 12 4,8

Total 252 100,0


SP6_8 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Ibland när man plockar bär kan man lägga dem i en liten ... Testord: KORG, Uppgift: -RG


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 231 91,7 97,1 97,1
1:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,3 98,3
1:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 99,2
Båda konsonanterna ersatta med en annan kons onant 1 ,4 ,4 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 238 94,4 100,0
Missing System 14 5,6

Total 252 100,0


SP6_9 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Mamma lagar inte mat i sovrummet utan i ... Testord: KÖKET, Uppgift: TJ-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 230 91,3 95,8 95,8
1:a konsonanten ersatt 10 4,0 4,2 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing System 12 4,8

Total 252 100,0


SP6_10 Uttalstestet - Spontantal 6 år: På mitt finger har jag en ... Testord: RING, Uppgift: R-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 237 94,0 98,8 98,8
1:a konsonanten ersatt 3 1,2 1,3 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing System 12 4,8

Total 252 100,0


SP6_11 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Här har jag ett ... Testord: PLÅSTER, Uppgift: PL-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 235 93,3 100,0 100,0
Missing System 17 6,7

Total 252 100,0


SP6_12 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Farbrorn äter på en stor ... Testord: SMÖRGÅS, Uppgift: SM-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 229 90,9 98,3 98,3
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,9 99,1
1:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,9 100,0
Total 233 92,5 100,0
Missing System 19 7,5

Total 252 100,0


SP6_13 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Här är en ... Testord: KLOCKA, Uppgift: KL-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 239 94,8 100,0 100,0
Missing System 13 5,2

Total 252 100,0


SP6_14 Uttalstestet - Spontantal 6 år: I skogen växer det ... Testord: SVAMP, Uppgift: -MP


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 230 91,3 97,9 97,9
2:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,9 98,7
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 1 ,4 ,4 99,1
Annat fel 2 ,8 ,9 100,0
Total 235 93,3 100,0
Missing System 17 6,7

Total 252 100,0


SP6_15 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Man äter soppa med en ... Testord: SKED, Uppgift: SJ-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 235 93,3 98,3 98,3
1:a konsonanten ersatt 4 1,6 1,7 100,0
Total 239 94,8 100,0
Missing System 13 5,2

Total 252 100,0


SP6_16 Uttalstestet - Spontantal 6 år: ... och skär köttet med en ... Testord: KNIV, Uppgift: KN-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 231 91,7 96,3 96,3
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 97,1
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 97,5
1:a konsonanten ersatt 6 2,4 2,5 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing System 12 4,8

Total 252 100,0


SP6_17 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Man dricker ur ett ... Testord: GLAS, Uppgift: GL-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 235 93,3 98,3 98,3
1:a konsonanten ersatt 4 1,6 1,7 100,0
Total 239 94,8 100,0
Missing System 13 5,2

Total 252 100,0


SP6_18 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Man dricker ur ett ... Testord: GLAS, Uppgift: -S


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 238 94,4 99,6 99,6
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 100,0
Total 239 94,8 100,0
Missing System 13 5,2

Total 252 100,0


SP6_19 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Katten har en lång ... Testord: SVANS, Uppgift: SV-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 231 91,7 96,7 96,7
2:a konsonanten utelämnad 4 1,6 1,7 98,3
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 98,7
Båda konsonanterna ersatta med en annan kons onant 2 ,8 ,8 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 239 94,8 100,0
Missing System 13 5,2

Total 252 100,0


SP6_20 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Katten har en lång ... Testord: SVANS, Uppgift: -NS


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 238 94,4 99,6 99,6
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 1 ,4 ,4 100,0
Total 239 94,8 100,0
Missing System 13 5,2

Total 252 100,0


SP6_21 Uttalstestet - Spontantal 6 år: I ladugården finns en ... Testord: GRIS, Uppgift: GR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 228 90,5 95,4 95,4
2:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 96,2
1:a konsonanten ersatt 8 3,2 3,3 99,6
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 100,0
Total 239 94,8 100,0
Missing System 13 5,2

Total 252 100,0


SP6_22 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Upptill på mössan finns en liten ... Testord: TOFS, Uppgift: -FS


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 114 45,2 71,3 71,3
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 1,3 72,5
1:a konsonanten ersatt 42 16,7 26,3 98,8
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,6 99,4
Annat fel 1 ,4 ,6 100,0
Total 160 63,5 100,0
Missing System 92 36,5

Total 252 100,0


SP6_23 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Vad håller tanten i handen? Testord: BURK, Uppgift: -RK


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 231 91,7 97,1 97,1
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 97,9
1:a konsonanten ersatt 3 1,2 1,3 99,2
2:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 100,0
Total 238 94,4 100,0
Missing System 14 5,6

Total 252 100,0


SP6_24 Uttalstestet - Spontantal 6 år: I den ena handen håller pojken en skål och i den andra en ... Testord: VISP, Uppgift: -SP


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 202 80,2 87,1 87,1
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 87,5
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 8 3,2 3,4 90,9
Båda konsonanterna ersatta med en annan kons onant 2 ,8 ,9 91,8
Konsonanterna omkastade 15 6,0 6,5 98,3
Annat fel 4 1,6 1,7 100,0
Total 232 92,1 100,0
Missing System 20 7,9

Total 252 100,0


SP6_25 Uttalstestet - Spontantal 6 år: De här gråter inte utan de ... Testord: SKRATTAR, Uppgift: SKR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 208 82,5 95,4 95,4
1:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,4 96,8
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,5 97,2
Annat fel 6 2,4 2,8 100,0
Total 218 86,5 100,0
Missing System 34 13,5

Total 252 100,0


SP6_26 Uttalstestet - Spontantal 6 år: De är inte tysta utan de ... Testord: PRATAR, Uppgift: PR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 228 90,5 98,3 98,3
2:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,9 99,1
2:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,9 100,0
Total 232 92,1 100,0
Missing System 20 7,9

Total 252 100,0


SP6_27 Uttalstestet - Spontantal 6 år: När det åskar kan man få se en ... Testord: BLIXT, Uppgift: -KST


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 163 64,7 82,7 82,7
Annat fel 34 13,5 17,3 100,0
Total 197 78,2 100,0
Missing System 55 21,8

Total 252 100,0


SP6_28 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Flickan har inga kläder på sig och det är kallt ute så hon ... Testord: FRYSER, Uppgift: FR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 233 92,5 98,3 98,3
2:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 99,2
2:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 100,0
Total 237 94,0 100,0
Missing System 15 6,0

Total 252 100,0


SP6_29 Uttalstestet - Spontantal 6 år: På himlen finns det vita ... Testord: MOLN, Uppgift: -LN


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 154 61,1 69,4 69,4
1:a konsonanten utelämnad 8 3,2 3,6 73,0
2:a konsonanten utelämnad 13 5,2 5,9 78,8
2:a konsonanten ersatt 28 11,1 12,6 91,4
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 2 ,8 ,9 92,3
Båda konsonanterna ersatta med en annan kons onant 1 ,4 ,5 92,8
Konsonanterna omkastade 15 6,0 6,8 99,5
Annat fel 1 ,4 ,5 100,0
Total 222 88,1 100,0
Missing System 30 11,9

Total 252 100,0


SP6_30 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Det här är ingen mask utan en farlig ... Testord: ORM, Uppgift: -RM


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 225 89,3 96,6 96,6
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,9 97,4
1:a konsonanten ersatt 4 1,6 1,7 99,1
Konsonanterna omkastade 2 ,8 ,9 100,0
Total 233 92,5 100,0
Missing System 19 7,5

Total 252 100,0


SP6_31 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Här är en liten ... Testord: HAND, Uppgift: -ND


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 202 80,2 84,5 84,5
2:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 85,4
2:a konsonanten ersatt 34 13,5 14,2 99,6
Annat fel 1 ,4 ,4 100,0
Total 239 94,8 100,0
Missing System 13 5,2

Total 252 100,0


SP6_32 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Babyn sitter i en ... Testord: VAGN, Uppgift: -GN


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 234 92,9 97,5 97,5
2:a konsonanten utelämnad 5 2,0 2,1 99,6
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 1 ,4 ,4 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing System 12 4,8

Total 252 100,0


SP6_33 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Man kan rida på en ... Testord: HÄST, Uppgift: -ST


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 239 94,8 99,6 99,6
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing System 12 4,8

Total 252 100,0


SP6_34 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Man klipper med en ... Testord: SAX, Uppgift: -KS


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 236 93,7 98,3 98,3
1:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 99,2
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 1 ,4 ,4 99,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan kons onant 1 ,4 ,4 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing System 12 4,8

Total 252 100,0


SP6_35 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Man klipper med en ... Testord: SAX, Uppgift: S-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 239 94,8 99,6 99,6
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing System 12 4,8

Total 252 100,0


SP6_36 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Den här skojiga gubben är gjord av ... Testord: SNÖ, Uppgift: SN-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 235 93,3 98,3 98,3
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 98,7
1:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 99,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan kons onant 1 ,4 ,4 100,0
Total 239 94,8 100,0
Missing System 13 5,2

Total 252 100,0


SP6_37 Uttalstestet - Spontantal 6 år: I luften kör ett ... Testord: FLYGPLAN, Uppgift: FL-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 231 91,7 96,7 96,7
2:a konsonanten utelämnad 7 2,8 2,9 99,6
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 100,0
Total 239 94,8 100,0
Missing System 13 5,2

Total 252 100,0


SP6_38 Uttalstestet - Spontantal 6 år: På tvättstället ligger det en ... Testord: TVÅL, Uppgift: TV-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 230 91,3 96,6 96,6
2:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 97,5
1:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 98,3
2:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 99,2
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 1 ,4 ,4 99,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan kons onant 1 ,4 ,4 100,0
Total 238 94,4 100,0
Missing System 14 5,6

Total 252 100,0


SP6_39 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Vattnet kommer ur en ... Testord: KRAN, Uppgift: KR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 230 91,3 97,9 97,9
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 98,3
1:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,9 99,1
2:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,9 100,0
Total 235 93,3 100,0
Missing System 17 6,7

Total 252 100,0


SP6_40 Uttalstestet - Spontantal 6 år: På sängen ligger en varm och skön ... Testord: FILT, Uppgift: -LT


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 217 86,1 99,5 99,5
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,5 100,0
Total 218 86,5 100,0
Missing System 34 13,5

Total 252 100,0


SP6_41 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Pappa knyter sin ... Testord: SLIPS, Uppgift: -PS


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 223 88,5 99,6 99,6
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 100,0
Total 224 88,9 100,0
Missing System 28 11,1

Total 252 100,0


SP6_42 Uttalstestet - Spontantal 6 år: De här flickorna går inte utan de ... Testord: SPRINGER, Uppgift: SPR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 231 91,7 96,7 96,7
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 97,1
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 97,5
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 97,9
Annat fel 5 2,0 2,1 100,0
Total 239 94,8 100,0
Missing System 13 5,2

Total 252 100,0


SP6_43 Uttalstestet - Spontantal 6 år: De springer inte sakta utan ... Testord: FORT, Uppgift: -RT


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 230 91,3 95,8 95,8
1:a konsonanten utelämnad 9 3,6 3,8 99,6
1:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing System 12 4,8

Total 252 100,0


SP6_44 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Tanten har ett rött band runt sin ... Testord: HALS, Uppgift: -LS


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 237 94,0 99,6 99,6
Båda konsonanterna ersatta med andra konsonanter 1 ,4 ,4 100,0
Total 238 94,4 100,0
Missing System 14 5,6

Total 252 100,0


SP6_45 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Vad gör de här barnen? De ... Testord: DRICKER, Uppgift: DR-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 219 86,9 91,3 91,3
1:a konsonanten utelämnad 2 ,8 ,8 92,1
2:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 92,5
1:a konsonanten ersatt 15 6,0 6,3 98,8
2:a konsonanten ersatt 2 ,8 ,8 99,6
Båda konsonanterna ersatta med en annan kons onant 1 ,4 ,4 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing System 12 4,8

Total 252 100,0


SP6_46 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Vad dricker de? De dricker ... Testord: SAFT, Uppgift: -FT


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 237 94,0 99,6 99,6
2:a konsonanten ersatt 1 ,4 ,4 100,0
Total 238 94,4 100,0
Missing System 14 5,6

Total 252 100,0


SP6_47 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Vad brukar du dricka till maten? Testord: MJÖLK, Uppgift: MJ-


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 236 93,7 98,3 98,3
1:a konsonanten utelämnad 1 ,4 ,4 98,8
2:a konsonanten utelämnad 3 1,2 1,3 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing System 12 4,8

Total 252 100,0


SP6_48 Uttalstestet - Spontantal 6 år: Vad brukar du dricka till mat