Frequencies

Notes
Output Created 20-AUG-2007 11:16:34
Comments
Input Data c:\Documents and Settings\iris\Mina dokument\Data\0566\0566.sav
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 252
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax FREQUENCIES
VARIABLES=b1 b2 b3 b4 b6 b7a b7b b8 b9 b10 b11 b12 b14 b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b24 b25 b26 b27 b28 b29 b30 b31 b32
b33 b34 b35 b36 b37 b38 b39 b40 b41 b43 b44 b45 b46 b47 b48 b49 b50 b51 b52 b53 b54 b55 b56 b57 b58 b59 b60 b61 b62 b63 b64
b65 b66 b67b b67a b68 b69 b70 b71 b72 b73 b74 b75 b76 b77 b78 b79 b80 b81 b82 b83 b84 b85 b86 b87 b88 b89 b90 b91 b92 b93
b94 b95 f97 f98 f99 f100 f101 f102 f103 f104 f105 f106 f107 f108 f109 f110 f111 f112 f113 f114 f115 f116 f117 f118 f119 f120
f121 f122 f123 f124 f125 f126 f130 b131 b132 b133 b134 b135 b136 b137 b138 b139 b140 b141 b142 b143 b144 b145 b146 b147 b148
b149 b150 b151 b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163 b164 b165 b166 b167 b168 b169 b170 b171 b172 b173
b174 b175 b176 b177 b178 b179 b180 b181 b182 b183 b184 b185 b186 b187 b188 b189 b190 b191 b192 b193 b194 b195 b196 b197 f198
f199 f200 f201 f202 f203 f204 f205 f206 f207 b208 b209 b210 b211 b212 b213 b214 b215 b216 b217 b218 b219 b220 b221 b222 b223
b224 b225 b226 b227 b228 b229 sk01 sk02 sk03 sk04 sk05 sk06 sk07 sk08 sko9 sk10 sk11 sk12 sk13 sk14 sk15 sk16 sk17 sk18 sk19
sk20 sk21 sk22 sk23 sk24 sk25 sk26 sk27 sk28 sk29 sk30 sk31 sk32 sk33 sk34 sk35 sk36 sk37 sk38 sk39 sk40 sk41 sk42 sk43 sk44
sk45 sk46 sk47 sk48 sk49 sk50 sk51 sk52 sk53 sk54 sk55 sk56 sk57 sk58 sk59 sk60 sk61 sk62 sk63 sk64 sk65 sk66 sk67 sk68 sk69
sk70 sk71 sk72
/ORDER= ANALYSIS .
Resources Elapsed Time 0:00:00,14
Total Values Allowed 149796

Statistics


B1 Graviditet: Blödning början av graviditeten B2 Graviditet: Blödning i slutet av graviditeten B3 Graviditet: Äggvita/högt blodtryck B4 Graviditet: Annan graviditetsavvikelse B6 Förlossning: Sätesbjudning B7A Förlossning: Tångförlossning B7B Förlossning: Sugklocka B8 Förlossning: Kejsarsnitt B9 Förlossning: Barnet föds mer än 2 veckor före väntad tid B10 Förlossning: Barnet föds mer än 2 vreckor efter väntad tid B11 Förlossning: Annan avvikelse B12 Förlossning: Normal förlossning B14 Födelsestatus: Födelselängd B15 Födelsestatus: Födelsevikt B16 Födelsestatus: Andning/starkt blått B17 Födelsestatus: Barnet verkar slött B18 Födelsestatus: Barnet har kramper B19 Födelsestatus: Barnet är starkt gult B20 Födelsestatus: Barnet har infektion B21 Födelsestatus: Uppfödningssvårigheter B22 Födelsestatus: Normalt vid födelsen B24 Sjukdomar före 4 år: Kikhosta B25 Sjukdomar före 4 år: Mässling B26 Sjukdomar före 4 år: Vattenkoppor B27 Sjukdomar före 4 år: Påssjuka B28 Sjukdomar före 4 år: Röda hund B29 Sjukdomar före 4 år: Scharlakansfeber B30 Sjukdomar före 4 år: Hjärn/hjärnhinneinflammation B31 Sjukdomar före 4 år: Reumatisk sjukdom B32 Sjukdomar före 4 år: Öroninflammation B33 Sjukdomar före 4 år: Svimning/medvetslöshet B34 Sjukdomar före 4 år: Förlamning/muskelkramper B35 Sjukdomar före 4 år: CP/rörelsehinder B36 Sjukdomar före 4 år: Hjärtfel B37 Sjukdomar före 4 år: Urinvägsinflammation B38 Sjukdomar före 4 år: Astma/hösnuva B39 Sjukdomar före 4 år: Långvar hudutslag/eksem B40 Sjukdomar före 4 år: Hjärnskakning B41 Sjukdomar före 4 år: Svårare olycksfall B43 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande syn B44 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande tänder B45 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande kost B46 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande soma B47 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande beteende B48 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande hörsel B49 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande tal B50 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande mental utveckling B51 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande annat B52 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande finmotorik B53 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande grovmotorik B54 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande neurologiprov B55 BVC-läkare 4 år: Remiss till spec hälsokontroll B56 BVC-läkare 4 år: Remiss till BVC-psykolog B57 BVC-läkare 4 år: Remiss till pediater B58 BVC-läkare 4 år: Remiss till barnpsykolog B59 BVC-läkare 4 år: Remiss till ögonläkare B60 BVC-läkare 4 år: Remiss till audiolog B61 BVC-läkare 4 år: Remiss till tandläkare B62 BVC-läkare 4 år: Remiss till foniater B63 BVC-läkare: Utvecklingsbedömning - Rita gubbe B64 BVC-läkare: Utvecklingsbedömning - Räkna tre föremål B65 BVC-läkare: Utvecklingsbedömning - Talutveckling B66 BVC-läkare: Utvecklingsbedömning - Kontaktförmåga B67B BVC-läkare: Utvecklingsbedömning - Beteende vid undersökningen, lugn - mycket motorisk, orolig B67A BVC-läkare: Utvecklingsbedömning - Beteende vid undersökningen, trygg - ångestfull B68 BVC-läkare: Läkarens intryck B69 Föräldraintervju 4 år: Hur har han/hon ätit senaste tiden? B70 Föräldraintervju 4 år: Åter han/hon själv? B71 Föräldraintervju 4 år: Håller han/hon sig torr och ren? Dagväta? B72 Föräldraintervju 4 år: Håller han/hon sig torr och ren? Nattväta? B73 Föräldraintervju 4 år: Håller han/hon sig torr och ren? Avföring? B74 Föräldraintervju 4 år: Klär han/hon av sig själv? B75 Föräldraintervju 4 år: Har han/hon svårt för att somna? B76 Föräldraintervju 4 år: Brukar han/hon vakna på nätterna? B77 Föräldraintervju 4 år: Brukar han/hon leka med kamrater? B78 Föräldraintervju 4 år: Hur beter han/hon sig mot bekanta vuxna personer? B79 Föräldraintervju 4 år: Hur beter han/hon sig mot obekanta vuxna personer? B80 Föräldraintervju 4 år: Brukar han/hon kunna sysselsätta sig själv hemma? B81 Föräldraintervju 4 år: Kan han/hon hålla på en längre stund med samma sysselsättning? B82 Föräldraintervju 4 år: Brukar han/hon bygga med klossar eller konstruera något med annat lekmaterial (t.ex målarfärger, modellera e.d.)? B83 Föräldraintervju 4 år: Brukar han/hon leka roll- och låtsaslekar (t.ex. mamma-pappa-barn, affär, doktor o.d.)? B84 Föräldraintervju 4 år: Har han/hon svårt att skiljas från mamma och/eller pappa? B85 Föräldraintervju 4 år: Har han/hon lätt för att bli ängslig och rädd? B86 Föräldraintervju 4 år: Hur reagerar han/hon på t.ex. mörker, spännande sagor, främmande företeelser o.d.? B87 Föräldraintervju 4 år: Brukar han/hon vara trotsig hemma? B88 Föräldraintervju 4 år: Hur kommer han/hon överens med syskon? B89 Föräldraintervju 4 år: Hur kommer han/hon överens med sina kamrater? B90 Föräldraintervju 4 år: Kan han/hon försvara sig om andra ger sig på honom/henne? B91 Föräldraintervju 4 år: Hur är han/hon till humöret? B92 Föräldraintervju 4 år: Brukar han/hon suga på tumme, på napp eller på något annat? B93 Föräldraintervju 4 år: Biter han/hon på naglarna? B94 Föräldraintervju 4 år: Har han/hon någon annan vana som t.ex. blinkningar, grimaser, ryckningar, harklingar e.d.? B95 Föräldraintervju 4 år: Gungningar, rullningar, dunkningar e.d.? F97 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Moderns födelseår F98 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Moderns civilstånd F99 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Sammanbor med biologisk fader F100 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Modern förvärvsarbetar heltid, deltid eller ej F101 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Moderns yrke F102 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Faderns födelseår F103 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Fadern förvärvsarbetar heltid, deltid eller ej F104 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Faderns yrke F105 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Sockersjuka hos moder F106 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Extrem fetma hos moder F107 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Kroppssjukdom hos moder F108 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Psykisk/nervsjukdom hos moder F109 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Förlamning hos moder F110 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Allergi/astma hos moder F111 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Eksem hos moder F112 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Tbc hos moder F113 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Nedsatt hörsel hos moder F114 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Talfel hos moder F115 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Nedsatt syn hos moder F116 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Sockersjuka hos fader F117 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Extrem fetma hos fader F118 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Kroppssjukdom hos fader F119 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Psykisk/nervsjukdom hos fader F120 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Förlamning hos fader F121 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Allergi/astma hos fader F122 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Eksem hos fader F123 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Tbc hos fader F124 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Nedsatt hörsel hos fader F125 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Talfel hos fader F126 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Nedsatt syn hos fader F130 BVC-formuläret 4 år: Vårdnad handhas av endera, båda föräldrarna eller annan person B131 BVC-formuläret 4 år: Barnet är adoptivbarn B132 BVC-formuläret 4 år: Barnet är fosterbarn B133 BVC-formuläret 4 år: Anral syskon B134 BVC-formuläret 4 år: Antal äldre syskon B135 BVC-formuläret 4 år: Antal yngre syskon B136 BVC-formuläret 4 år: Barnet är tvilling B137 BVC-formuläret 4 år: Barnet vistas under dagen på daghem, lekskola etc. eller hemma B138 4-årsundersökning: Lyssnar barnet på radions barnprogram? B139 4-årsundersökning: Tittar barnet på TV:s barnprogram? B140 4-årsundersökning: Lånar Ni barnböcker på biblioteket? B141 4-årsundersökning: Lånar Ni barnskivor på biblioteket? B142 4-årsundersökning: Hur många böcker har barnet själv? B143 4-årsundersökning: Hur många skivor har barnet själv? B144 4-årsundersökning: Vem läser sagor för barnet? B145 4-årsundersökning: Hur ofta läser Ni sagor för barnet B146 4-årsundersökning: Tycker Ni att barn skall vara tysta när vuxna talar B147 4-årsundersökning: Rättar Ni barnet när det gör uttalsfel B148 4-årsundersökning: Rättar Ni barnet när det gör grammatiska fel B149 4-årsundersökning: Tycker Ni att vuxna skall vara tysta när barn talar B150 4-årsundersökning: Hur många lekkamrater har barnet B151 4-årsundersökning: Hur gamla är kamraterna B152 4-årsundersökning: Hur tycker Ni barnet talar jämfört med jämnåriga kamrater B153 4-årsundersökning: Har någon till barnet närstående läspat B154 4-årsundersökning: Har någon till barnet närstående stammat B155 4-årsundersökning: Har någon till barnet närstående haft svårigheter med läsning i skolan B156 4-årsundersökning: Har någon till barnet närstående haft svårigheter med stavning i skolan B157 4-årsundersökning: Har någon till barnet närstående varit sen med att tala rent B158 4-årsundersökning: Talas det något annat språk i familjen B159 4-årsundersökning: Vem har fyllt i detta formulär B160 4-årsundersökning: Språklig stimuluspoäng B161 6-årsundersökning: Tittat barnet på TV:s barnprogram? B162 6-årsundersökning: Lyssnar barnet på radions barnprogram? B163 6-årsundersökning: Hur många böcker har barnet själv? B164 6-årsundersökning: Lånar Ni barnböcker på biblioteket? B165 6-årsundersökning: Hur många skivor har barnet? B166 6-årsundersökning: Hur ofta läser Ni sagor för barnet? B167 6-årsundersökning: Vem läser sagor för barnet? B168 6-årsundersökning: Rättar Ni barnet när det uttalar ett ord fel och säger t.ex. duff för dusch? B169 6-årsundersökning: Rätta Ni barnet när det gör grammatiska fel och säger t.ex. liggde i stället för låg? B170 6-årsundersökning: Hur brukar Ni rätta barnet? B171 6-årsundersökning: Hur tycker Ni att barnet talar jämfört med jämnåriga kamrater B172 6-årsundersökning: Har något av barnets syskon haft svårigheter med läsning eller stavning B173 6-årsundersökning: Har något syskon varit sent med att tala B174 6-årsundersökning: Kan barnet läsa? B175 6-årsundersökning: Vem har lärt det läsa? B176 6-årsundersökning: Har barnet några tecken på ängslan eller oro B177 6-årsundersökning: Har barnet nattväta B178 6-årsundersökning: Har barnet dagväta B179 6-årsundersökning: Har barnet svårt att somna på kvällen B180 6-årsundersökning: Hur många timmar sover barnet B181 6-årsundersökning: Har det mardrömmar B182 6-årsundersökning: Är barnet blygt B183 6-årsundersökning: Är barnet aggressivt B184 6-årsundersökning: Hur många lekkamrater har barnet B185 6-årsundersökning: Hur gamla är kamraterna B186 6-årsundersökning: Var vistas barnet under dagen B187 6-årsundersökning: Hur många timmar per dag är barnet utom hemmet B188 6-årsundersökning: Hur många månader fram till nu har barnet vistats på daghem, lekskola eller liknande? B189 6-årsundersökning: Är vårdaren svensktalande? (gäller familjehem) B190 6-årsundersökning: Hur många måltidet äter barnet med mamma B191 6-årsundersökning: Hur många måltider äter barnet med pappa B192 6-årsundersökning: Hur många måltider äter barnet med syskon B193 6-årsundersökning: Hur ofta går Ni på bio eller teater tillsammans med barnen per år? B194 6-årsundersökning: Hur stor bostadsyta i m2 har hemmet? B195 6-årsundersökning: Hur många rum har bostaden? B196 6-årsundersökning: Hur många boende finns i hemmet B197 6-årsundersökning: Barnet delar rum med F198 6-årsundersökning: Moderns civilstånd F199 6-årsundersökning: Moderns förvärvsarbete F200 6-årsundersökning: Faderns förvärvsarbete F201 6-årsundersökning: Hur länge har modern förvärvsarbetat under barnets uppväxt F202 6-årsundersökning: Hur länge har fadern förvärvsarbetat under barnets uppväxt F203 6-årsundersökning: Hur länge har barnet haft enbart en förälder F204 6-årsundersökning: Moderns yrke F205 6-årsundersökning: Faderns yrke F206 6-årsundersökning: Moderns utbildning F207 6-årsundersökning: Faderns utbildning 6 år B208 6-årsundersökning: Har barnet fått talbehandling B209 6-årsundersökning: Talas annat språk i familjen B210 6-årsundersökning: Språkliga stimuluspoäng B211 6-årsundersökning: Psykpoäng B212 6-årsundersökning: Ravenpoäng B213 Skolanpassning 8 år: Allmänt B214 Skolanpassning 8 år: Kamrater B215 Skolanpassning 8 år: Lärare B216 Skolanpassning 8 år: Ämne B217 Skolanpassning 8 år: Totalt Faderns inkomst Moderns inkomst Ensamst förälder Fadern i soc.reg Modern i soc.reg Eleven i soc.reg Summa hemmavarande barn 82 B225 Attitydtest skolanpassning 10 år: Allmänt B226 Attitydtest skolanpassning 10 år: Kamrater B227 Attitydtest skolanpassning 10 år: Lärarna B228 Attitydtest skolanpassning 10 år: Ämnen B229 Attitydtest skolanpassning 10 år: Totalt SK01 Betyg åk 3: Svenska SK02 Betyg åk 3: Matte SK03 Betyg åk 3: Musik SK04 Betyg åk 3: Gymnastik SK05 Betyg åk 3: Oä SK06 Betyg åk 3: Hemspråk SK07 Betyg åk 6: Svenska SK08 Betyg åk 6: Matte SK09 Betyg åk 6: Engelska SK10 Betyg åk 6: Musik SK11 Betyg åk 6: Teckning SK12 Betyg åk 6: Slöjd trä/metall SK13 Betyg åk 6: Slöjd textil SK14 Betyg åk 6: Gymnastik SK15 Betyg åk 6: Oä SK16 Betyg åk 6: Hemspråk SK17 Betyg åk 8: Svenska SK18 Betyg åk 8: Engelska allmän SK19 Betyg åk 8: Engelska särskild SK20 Betyg åk 8: Matte allmän SK21 Betyg åk 8: Matte särskild SK22 Betyg åk 8: Biologi SK23 Betyg åk 8: Fysik SK24 Betyg åk 8: Kemi SK25 Betyg åk 8: Teknik allmän SK26 Betyg åk 8: Religion SK27 Betyg åk 8: Samhällskunskap SK28 Betyg åk 8: Geografi SK29 Betyg åk 8: Historia SK30 Betyg åk 8: Teckning SK31 Betyg åk 8: Gymnastik SK32 Betyg åk 8: Hemkunskap SK33 Betyg åk 8: Barnkunskap SK34 Betyg åk 8: Slöjd trä/metall SK35 Betyg åk 8: Slöjd textil SK36 Betyg åk 8: Tillval - musik SK37 Betyg åk 8: Tillval - franska allmän SK38 Betyg åk 8: Tillval - franska särskild SK39 Betyg åk 8: Tillval - tyska allmän SK40 Betyg åk 8: Tillval - tyska särskild SK41 Betyg åk 8: Tillval - teknik SK42 Betyg åk 8: Tillval - ekonomi SK43 Betyg åk 8: Tillval - konst SK44 Betyg åk 8: Tillval - Hemspråk SK45 Betyg åk 9: Svenska SK46 Betyg åk 9: Matematik allmän SK47 Betyg åk 9: Matematik särskild SK48 Betyg åk 9: Engelska allmän SK49 Betyg åk 9: Engelska särskild SK50 Betyg åk 9: Musik SK51 Betyg åk 9: Teckning SK52 Betyg åk 9: Slöjd trä/metall SK53 Betyg åk 9: Slöjd textil SK54 Betyg åk 9: Gymnastik SK55 Betyg åk 9: Hemkunskap SK56 Betyg åk 9: Oä SK57 Betyg åk 9: Hemspråk SK58 Betyg åk 9: Religion SK59 Betyg åk 9: Samhällskunskap SK60 Betyg åk 9: Historia SK61 Betyg åk 9: Geografi SK62 Betyg åk 9: Biologi SK63 Betyg åk 9: Kemi SK64 Betyg åk 9: Fysik SK65 Betyg åk 9: Franska särskild SK66 Betyg åk 9: tyska allmän SK67 Betyg åk 9: Tyska särskild SK68 Betyg åk 9: Ekonomi SK69 Betyg åk 9: Konst SK70 Betyg åk 9: Teknik SK71 Betyg åk 9: Frivillig körsång SK72 Betyg åk 9: Barnkunskap
N Valid 243 243 243 243 242 242 241 242 242 242 241 243 236 240 243 242 242 242 242 242 243 243 244 244 243 243 242 242 242 242 242 242 242 242 242 241 241 242 242 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 230 229 231 230 231 231 230 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 230 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 251 244 241 206 213 246 243 233 236 237 237 237 237 237 237 237 237 237 236 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 235 239 240 245 246 244 243 223 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 240 240 240 239 238 239 234 236 239 177 240 120 135 239 57 238 238 238 237 117 237 236 236 238 235 238 99 33 28 236 223 192 249 222 236 236 237 238 237 224 233 222 238 236 228 238 228 1 239 252 250 240 231 231 231 231 231 210 243 248 165 164 164 164 228 228 228 228 0 185 185 185 185 185 0 182 182 182 182 182 182 182 181 182 0 179 35 142 42 136 162 177 177 1 177 177 177 176 179 176 177 2 97 81 0 5 44 16 59 31 13 8 1 166 73 93 44 122 164 165 155 10 164 165 0 2 165 165 165 165 165 165 165 43 18 51 12 7 96 2 165
Missing 9 9 9 9 10 10 11 10 10 10 11 9 16 12 9 10 10 10 10 10 9 9 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 10 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 23 21 22 21 21 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 8 11 46 39 6 9 19 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 13 12 7 6 8 9 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 12 12 13 14 13 18 16 13 75 12 132 117 13 195 14 14 14 15 135 15 16 16 14 17 14 153 219 224 16 29 60 3 30 16 16 15 14 15 28 19 30 14 16 24 14 24 251 13 0 2 12 21 21 21 21 21 42 9 4 87 88 88 88 24 24 24 24 252 67 67 67 67 67 252 70 70 70 70 70 70 70 71 70 252 73 217 110 210 116 90 75 75 251 75 75 75 76 73 76 75 250 155 171 252 247 208 236 193 221 239 244 251 86 179 159 208 130 88 87 97 242 88 87 252 250 87 87 87 87 87 87 87 209 234 201 240 245 156 250 87

Frequency Table

B1 Graviditet: Blödning början av graviditeten


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 10 4,0 4,1 4,1
Nej 233 92,5 95,9 100,0
Total 243 96,4 100,0
Missing Uppgift saknas 8 3,2

System 1 ,4

Total 9 3,6

Total 252 100,0


B2 Graviditet: Blödning i slutet av graviditeten


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 10 4,0 4,1 4,1
Nej 233 92,5 95,9 100,0
Total 243 96,4 100,0
Missing Uppgift saknas 8 3,2

System 1 ,4

Total 9 3,6

Total 252 100,0


B3 Graviditet: Äggvita/högt blodtryck


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 18 7,1 7,4 7,4
Nej 225 89,3 92,6 100,0
Total 243 96,4 100,0
Missing Uppgift saknas 8 3,2

System 1 ,4

Total 9 3,6

Total 252 100,0


B4 Graviditet: Annan graviditetsavvikelse


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 24 9,5 9,9 9,9
Nej 219 86,9 90,1 100,0
Total 243 96,4 100,0
Missing Uppgift saknas 8 3,2

System 1 ,4

Total 9 3,6

Total 252 100,0


B6 Förlossning: Sätesbjudning


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 3 1,2 1,2 1,2
Nej 239 94,8 98,8 100,0
Total 242 96,0 100,0
Missing Uppgift saknas 9 3,6

System 1 ,4

Total 10 4,0

Total 252 100,0


B7A Förlossning: Tångförlossning


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 1 ,4 ,4 ,4
Nej 241 95,6 99,6 100,0
Total 242 96,0 100,0
Missing Uppgift saknas 9 3,6

System 1 ,4

Total 10 4,0

Total 252 100,0


B7B Förlossning: Sugklocka


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 4 1,6 1,7 1,7
Nej 237 94,0 98,3 100,0
Total 241 95,6 100,0
Missing Uppgift saknas 9 3,6

System 2 ,8

Total 11 4,4

Total 252 100,0


B8 Förlossning: Kejsarsnitt


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 5 2,0 2,1 2,1
Nej 237 94,0 97,9 100,0
Total 242 96,0 100,0
Missing Uppgift saknas 9 3,6

System 1 ,4

Total 10 4,0

Total 252 100,0


B9 Förlossning: Barnet föds mer än 2 veckor före väntad tid


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 14 5,6 5,8 5,8
Nej 228 90,5 94,2 100,0
Total 242 96,0 100,0
Missing Uppgift saknas 9 3,6

System 1 ,4

Total 10 4,0

Total 252 100,0


B10 Förlossning: Barnet föds mer än 2 vreckor efter väntad tid


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 18 7,1 7,4 7,4
Nej 224 88,9 92,6 100,0
Total 242 96,0 100,0
Missing Uppgift saknas 9 3,6

System 1 ,4

Total 10 4,0

Total 252 100,0


B11 Förlossning: Annan avvikelse


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 3 1,2 1,2 1,2
Nej 238 94,4 98,8 100,0
Total 241 95,6 100,0
Missing Uppgift saknas 9 3,6

System 2 ,8

Total 11 4,4

Total 252 100,0


B12 Förlossning: Normal förlossning


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 215 85,3 88,5 88,5
Nej 28 11,1 11,5 100,0
Total 243 96,4 100,0
Missing Uppgift saknas 8 3,2

System 1 ,4

Total 9 3,6

Total 252 100,0


B14 Födelsestatus: Födelselängd


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 43 1 ,4 ,4 ,4
44 1 ,4 ,4 ,8
45 1 ,4 ,4 1,3
46 5 2,0 2,1 3,4
47 12 4,8 5,1 8,5
48 22 8,7 9,3 17,8
49 33 13,1 14,0 31,8
50 40 15,9 16,9 48,7
51 44 17,5 18,6 67,4
52 31 12,3 13,1 80,5
53 17 6,7 7,2 87,7
54 17 6,7 7,2 94,9
55 8 3,2 3,4 98,3
57 2 ,8 ,8 99,2
59 1 ,4 ,4 99,6
62 1 ,4 ,4 100,0
Total 236 93,7 100,0
Missing 0 11 4,4

System 5 2,0

Total 16 6,3

Total 252 100,0


B15 Födelsestatus: Födelsevikt


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 2090 1 ,4 ,4 ,4
2222 1 ,4 ,4 ,8
2270 1 ,4 ,4 1,3
2300 1 ,4 ,4 1,7
2320 1 ,4 ,4 2,1
2370 1 ,4 ,4 2,5
2380 1 ,4 ,4 2,9
2400 2 ,8 ,8 3,8
2420 1 ,4 ,4 4,2
2450 1 ,4 ,4 4,6
2460 2 ,8 ,8 5,4
2480 1 ,4 ,4 5,8
2500 1 ,4 ,4 6,3
2600 1 ,4 ,4 6,7
2620 1 ,4 ,4 7,1
2700 1 ,4 ,4 7,5
2710 1 ,4 ,4 7,9
2730 2 ,8 ,8 8,8
2780 2 ,8 ,8 9,6
2800 1 ,4 ,4 10,0
2820 1 ,4 ,4 10,4
2830 1 ,4 ,4 10,8
2840 2 ,8 ,8 11,7
2850 2 ,8 ,8 12,5
2860 2 ,8 ,8 13,3
2880 1 ,4 ,4 13,8
2890 2 ,8 ,8 14,6
2900 1 ,4 ,4 15,0
2910 1 ,4 ,4 15,4
2920 3 1,2 1,3 16,7
2930 1 ,4 ,4 17,1
2950 2 ,8 ,8 17,9
2960 1 ,4 ,4 18,3
3000 2 ,8 ,8 19,2
3006 1 ,4 ,4 19,6
3010 2 ,8 ,8 20,4
3020 2 ,8 ,8 21,3
3030 1 ,4 ,4 21,7
3040 1 ,4 ,4 22,1
3050 3 1,2 1,3 23,3
3060 2 ,8 ,8 24,2
3070 2 ,8 ,8 25,0
3080 1 ,4 ,4 25,4
3090 1 ,4 ,4 25,8
3100 4 1,6 1,7 27,5
3110 6 2,4 2,5 30,0
3120 2 ,8 ,8 30,8
3130 2 ,8 ,8 31,7
3140 2 ,8 ,8 32,5
3150 2 ,8 ,8 33,3
3160 3 1,2 1,3 34,6
3170 1 ,4 ,4 35,0
3190 2 ,8 ,8 35,8
3200 4 1,6 1,7 37,5
3220 1 ,4 ,4 37,9
3230 1 ,4 ,4 38,3
3260 1 ,4 ,4 38,8
3270 1 ,4 ,4 39,2
3280 1 ,4 ,4 39,6
3290 1 ,4 ,4 40,0
3300 5 2,0 2,1 42,1
3320 2 ,8 ,8 42,9
3340 2 ,8 ,8 43,8
3350 2 ,8 ,8 44,6
3360 2 ,8 ,8 45,4
3370 2 ,8 ,8 46,3
3390 1 ,4 ,4 46,7
3400 1 ,4 ,4 47,1
3410 1 ,4 ,4 47,5
3420 1 ,4 ,4 47,9
3430 2 ,8 ,8 48,8
3440 3 1,2 1,3 50,0
3450 7 2,8 2,9 52,9
3460 1 ,4 ,4 53,3
3470 3 1,2 1,3 54,6
3480 1 ,4 ,4 55,0
3490 1 ,4 ,4 55,4
3500 5 2,0 2,1 57,5
3510 1 ,4 ,4 57,9
3520 3 1,2 1,3 59,2
3530 2 ,8 ,8 60,0
3540 2 ,8 ,8 60,8
3550 3 1,2 1,3 62,1
3560 1 ,4 ,4 62,5
3590 1 ,4 ,4 62,9
3600 5 2,0 2,1 65,0
3630 1 ,4 ,4 65,4
3650 4 1,6 1,7 67,1
3670 1 ,4 ,4 67,5
3690 1 ,4 ,4 67,9
3700 4 1,6 1,7 69,6
3710 1 ,4 ,4 70,0
3720 2 ,8 ,8 70,8
3730 1 ,4 ,4 71,3
3740 1 ,4 ,4 71,7
3750 5 2,0 2,1 73,8
3760 2 ,8 ,8 74,6
3770 1 ,4 ,4 75,0
3780 1 ,4 ,4 75,4
3800 2 ,8 ,8 76,3
3820 1 ,4 ,4 76,7
3850 1 ,4 ,4 77,1
3860 4 1,6 1,7 78,8
3870 1 ,4 ,4 79,2
3880 1 ,4 ,4 79,6
3920 1 ,4 ,4 80,0
3940 1 ,4 ,4 80,4
3950 2 ,8 ,8 81,3
3970 3 1,2 1,3 82,5
3980 1 ,4 ,4 82,9
4000 1 ,4 ,4 83,3
4050 4 1,6 1,7 85,0
4060 1 ,4 ,4 85,4
4080 1 ,4 ,4 85,8
4090 1 ,4 ,4 86,3
4100 3 1,2 1,3 87,5
4130 2 ,8 ,8 88,3
4140 1 ,4 ,4 88,8
4160 2 ,8 ,8 89,6
4170 1 ,4 ,4 90,0
4190 1 ,4 ,4 90,4
4200 1 ,4 ,4 90,8
4210 1 ,4 ,4 91,3
4220 1 ,4 ,4 91,7
4240 1 ,4 ,4 92,1
4270 1 ,4 ,4 92,5
4300 1 ,4 ,4 92,9
4320 1 ,4 ,4 93,3
4350 1 ,4 ,4 93,8
4410 1 ,4 ,4 94,2
4420 1 ,4 ,4 94,6
4440 1 ,4 ,4 95,0
4500 3 1,2 1,3 96,3
4580 1 ,4 ,4 96,7
4600 1 ,4 ,4 97,1
4620 2 ,8 ,8 97,9
4730 1 ,4 ,4 98,3
4770 1 ,4 ,4 98,8
4800 1 ,4 ,4 99,2
4820 1 ,4 ,4 99,6
5300 1 ,4 ,4 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing 0 10 4,0

System 2 ,8

Total 12 4,8

Total 252 100,0


B16 Födelsestatus: Andning/starkt blått


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nej 243 96,4 100,0 100,0
Missing Uppgift saknas 8 3,2

System 1 ,4

Total 9 3,6

Total 252 100,0


B17 Födelsestatus: Barnet verkar slött


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 1 ,4 ,4 ,4
Nej 241 95,6 99,6 100,0
Total 242 96,0 100,0
Missing Uppgift saknas 8 3,2

System 2 ,8

Total 10 4,0

Total 252 100,0


B18 Födelsestatus: Barnet har kramper


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 2 ,8 ,8 ,8
Nej 240 95,2 99,2 100,0
Total 242 96,0 100,0
Missing Uppgift saknas 8 3,2

System 2 ,8

Total 10 4,0

Total 252 100,0


B19 Födelsestatus: Barnet är starkt gult


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 5 2,0 2,1 2,1
Nej 237 94,0 97,9 100,0
Total 242 96,0 100,0
Missing Uppgift saknas 8 3,2

System 2 ,8

Total 10 4,0

Total 252 100,0


B20 Födelsestatus: Barnet har infektion


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 4 1,6 1,7 1,7
Nej 238 94,4 98,3 100,0
Total 242 96,0 100,0
Missing Uppgift saknas 8 3,2

System 2 ,8

Total 10 4,0

Total 252 100,0


B21 Födelsestatus: Uppfödningssvårigheter


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 4 1,6 1,7 1,7
Nej 238 94,4 98,3 100,0
Total 242 96,0 100,0
Missing Uppgift saknas 8 3,2

System 2 ,8

Total 10 4,0

Total 252 100,0


B22 Födelsestatus: Normalt vid födelsen


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 221 87,7 90,9 90,9
Nej 22 8,7 9,1 100,0
Total 243 96,4 100,0
Missing Uppgift saknas 8 3,2

System 1 ,4

Total 9 3,6

Total 252 100,0


B24 Sjukdomar före 4 år: Kikhosta


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 8 3,2 3,3 3,3
Nej 235 93,3 96,7 100,0
Total 243 96,4 100,0
Missing Uppgift saknas 8 3,2

System 1 ,4

Total 9 3,6

Total 252 100,0


B25 Sjukdomar före 4 år: Mässling


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 91 36,1 37,3 37,3
Nej 153 60,7 62,7 100,0
Total 244 96,8 100,0
Missing Uppgift saknas 7 2,8

System 1 ,4

Total 8 3,2

Total 252 100,0


B26 Sjukdomar före 4 år: Vattenkoppor


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 74 29,4 30,3 30,3
Nej 170 67,5 69,7 100,0
Total 244 96,8 100,0
Missing Uppgift saknas 7 2,8

System 1 ,4

Total 8 3,2

Total 252 100,0


B27 Sjukdomar före 4 år: Påssjuka


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 47 18,7 19,3 19,3
Nej 196 77,8 80,7 100,0
Total 243 96,4 100,0
Missing Uppgift saknas 8 3,2

System 1 ,4

Total 9 3,6

Total 252 100,0


B28 Sjukdomar före 4 år: Röda hund


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 27 10,7 11,1 11,1
Nej 216 85,7 88,9 100,0
Total 243 96,4 100,0
Missing Uppgift saknas 8 3,2

System 1 ,4

Total 9 3,6

Total 252 100,0


B29 Sjukdomar före 4 år: Scharlakansfeber


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 12 4,8 5,0 5,0
Nej 230 91,3 95,0 100,0
Total 242 96,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

Total 252 100,0


B30 Sjukdomar före 4 år: Hjärn/hjärnhinneinflammation


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 2 ,8 ,8 ,8
Nej 240 95,2 99,2 100,0
Total 242 96,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

Total 252 100,0


B31 Sjukdomar före 4 år: Reumatisk sjukdom


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nej 242 96,0 100,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

Total 252 100,0


B32 Sjukdomar före 4 år: Öroninflammation


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 85 33,7 35,1 35,1
Nej 157 62,3 64,9 100,0
Total 242 96,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

Total 252 100,0


B33 Sjukdomar före 4 år: Svimning/medvetslöshet


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 9 3,6 3,7 3,7
Nej 233 92,5 96,3 100,0
Total 242 96,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

Total 252 100,0


B34 Sjukdomar före 4 år: Förlamning/muskelkramper


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 2 ,8 ,8 ,8
Nej 240 95,2 99,2 100,0
Total 242 96,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

Total 252 100,0


B35 Sjukdomar före 4 år: CP/rörelsehinder


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nej 242 96,0 100,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

Total 252 100,0


B36 Sjukdomar före 4 år: Hjärtfel


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 5 2,0 2,1 2,1
Nej 237 94,0 97,9 100,0
Total 242 96,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

Total 252 100,0


B37 Sjukdomar före 4 år: Urinvägsinflammation


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 13 5,2 5,4 5,4
Nej 229 90,9 94,6 100,0
Total 242 96,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

Total 252 100,0


B38 Sjukdomar före 4 år: Astma/hösnuva


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 4 1,6 1,7 1,7
Nej 237 94,0 98,3 100,0
Total 241 95,6 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 1 ,4

Total 11 4,4

Total 252 100,0


B39 Sjukdomar före 4 år: Långvar hudutslag/eksem


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 14 5,6 5,8 5,8
Nej 227 90,1 94,2 100,0
Total 241 95,6 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 1 ,4

Total 11 4,4

Total 252 100,0


B40 Sjukdomar före 4 år: Hjärnskakning


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 6 2,4 2,5 2,5
Nej 236 93,7 97,5 100,0
Total 242 96,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

Total 252 100,0


B41 Sjukdomar före 4 år: Svårare olycksfall


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 4 1,6 1,7 1,7
Nej 238 94,4 98,3 100,0
Total 242 96,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

Total 252 100,0


B43 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande syn


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Normal 24 9,5 10,4 10,4
Avvikande 207 82,1 89,6 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 13 5,2

System 8 3,2

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B44 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande tänder


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Avvikande 231 91,7 100,0 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 9 3,6

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B45 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande kost


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Avvikande 231 91,7 100,0 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 9 3,6

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B46 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande soma


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Normal 26 10,3 11,3 11,3
Avvikande 205 81,3 88,7 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 9 3,6

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B47 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande beteende


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Normal 22 8,7 9,5 9,5
Avvikande 209 82,9 90,5 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 9 3,6

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B48 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande hörsel


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Normal 1 ,4 ,4 ,4
Avvikande 230 91,3 99,6 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 9 3,6

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B49 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande tal


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Normal 14 5,6 6,1 6,1
Avvikande 217 86,1 93,9 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 9 3,6

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B50 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande mental utveckling


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Normal 13 5,2 5,6 5,6
Avvikande 218 86,5 94,4 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 9 3,6

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B51 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande annat


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Normal 2 ,8 ,9 ,9
Avvikande 229 90,9 99,1 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 9 3,6

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B52 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande finmotorik


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Normal 19 7,5 8,2 8,2
Avvikande 212 84,1 91,8 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 9 3,6

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B53 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande grovmotorik


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Normal 11 4,4 4,8 4,8
Avvikande 220 87,3 95,2 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 9 3,6

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B54 BVC-läkare 4 år: Avvikelser beträffande neurologiprov


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Normal 2 ,8 ,9 ,9
Avvikande 229 90,9 99,1 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 9 3,6

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B55 BVC-läkare 4 år: Remiss till spec hälsokontroll


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nej 231 91,7 100,0 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 9 3,6

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B56 BVC-läkare 4 år: Remiss till BVC-psykolog


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 12 4,8 5,2 5,2
Nej 219 86,9 94,8 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 9 3,6

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B57 BVC-läkare 4 år: Remiss till pediater


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 2 ,8 ,9 ,9
Nej 229 90,9 99,1 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 9 3,6

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B58 BVC-läkare 4 år: Remiss till barnpsykolog


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nej 231 91,7 100,0 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 9 3,6

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B59 BVC-läkare 4 år: Remiss till ögonläkare


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 13 5,2 5,6 5,6
Nej 218 86,5 94,4 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 9 3,6

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B60 BVC-läkare 4 år: Remiss till audiolog


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nej 231 91,7 100,0 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 9 3,6

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B61 BVC-läkare 4 år: Remiss till tandläkare


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nej 231 91,7 100,0 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 9 3,6

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B62 BVC-läkare 4 år: Remiss till foniater


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 3 1,2 1,3 1,3
Nej 227 90,1 98,7 100,0
Total 230 91,3 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 10 4,0

Total 22 8,7

Total 252 100,0


B63 BVC-läkare: Utvecklingsbedömning - Rita gubbe


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Huvudfoting eller annan meningsfull teckning 163 64,7 71,2 71,2
Outvecklad, men föreställande teckning 42 16,7 18,3 89,5
Meningslöst klotter 24 9,5 10,5 100,0
Total 229 90,9 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 12 4,8

Total 23 9,1

Total 252 100,0


B64 BVC-läkare: Utvecklingsbedömning - Räkna tre föremål


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rätt 149 59,1 64,5 64,5
Osäkert 42 16,7 18,2 82,7
Klarar ej uppgiften 40 15,9 17,3 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B65 BVC-läkare: Utvecklingsbedömning - Talutveckling


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Normal 202 80,2 87,8 87,8
Osäker, uttalsbrister 24 9,5 10,4 98,3
Påtagligt störd 4 1,6 1,7 100,0
Total 230 91,3 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 11 4,4

Total 22 8,7

Total 252 100,0


B66 BVC-läkare: Utvecklingsbedömning - Kontaktförmåga


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid God, förtroendefull 163 64,7 70,6 70,6
Blyg, tillbakadragen 65 25,8 28,1 98,7
Påtagligt kontaktlös, svår kommunicera med, verkar avskärmad 3 1,2 1,3 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B67B BVC-läkare: Utvecklingsbedömning - Beteende vid undersökningen, lugn - mycket motorisk, orolig


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Trygg och säker (medverkar adekvat) 208 82,5 90,0 90,0
Ängslig och spänd, verkar negativistisk 21 8,3 9,1 99,1
Mycket ångestfull (går ej att undersöka) 2 ,8 ,9 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B67A BVC-läkare: Utvecklingsbedömning - Beteende vid undersökningen, trygg - ångestfull


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lugn och samlad 184 73,0 80,0 80,0
Något motoriskt orolig, okoncentrerad 46 18,3 20,0 100,0
Total 230 91,3 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 11 4,4

Total 22 8,7

Total 252 100,0


B68 BVC-läkare: Läkarens intryck


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Normal för åldern 200 79,4 86,6 86,6
Mindre vanligt 26 10,3 11,3 97,8
Bör utredas 5 2,0 2,2 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B69 Föräldraintervju 4 år: Hur har han/hon ätit senaste tiden?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Bra 197 78,2 85,3 85,3
Dåligt eller bara vissa sorter 34 13,5 14,7 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B70 Föräldraintervju 4 år: Åter han/hon själv?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Vanligtvis 220 87,3 95,2 95,2
Behöver ofta hjälp 11 4,4 4,8 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B71 Föräldraintervju 4 år: Håller han/hon sig torr och ren? Dagväta?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Väter inte på sig 220 87,3 95,2 95,2
Väter på sig ibland 10 4,0 4,3 99,6
Väter på sig så gott som dagligen 1 ,4 ,4 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B72 Föräldraintervju 4 år: Håller han/hon sig torr och ren? Nattväta?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Väter inte i sängen 197 78,2 85,3 85,3
Väter i sängen ibland 25 9,9 10,8 96,1
Väter i sängen så gott som varje natt 9 3,6 3,9 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B73 Föräldraintervju 4 år: Håller han/hon sig torr och ren? Avföring?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Får inte avföring i byxorna 227 90,1 98,3 98,3
Får avföring i byxorna ibland 2 ,8 ,9 99,1
Får avföring i byxorna för det mesta 2 ,8 ,9 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B74 Föräldraintervju 4 år: Klär han/hon av sig själv?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Klarar sig nästan själv 217 86,1 93,9 93,9
Behöver mycket hjälp 14 5,6 6,1 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B75 Föräldraintervju 4 år: Har han/hon svårt för att somna?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sällan (bara om det hänt något särskilt) 215 85,3 93,1 93,1
Ganska ofta orolig 15 6,0 6,5 99,6
Mycket ofta orolig, uppjagad nästan varje kväll 1 ,4 ,4 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B76 Föräldraintervju 4 år: Brukar han/hon vakna på nätterna?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sällan eller aldrig 182 72,2 78,8 78,8
Ganska ofta men är inte direkt orolig 48 19,0 20,8 99,6
Nästan varje natt, verkar uppskrämd, har mardrömmar etc. 1 ,4 ,4 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B77 Föräldraintervju 4 år: Brukar han/hon leka med kamrater?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Leker gärna med kamrater 224 88,9 97,0 97,0
Leker ogärna med kamrater 6 2,4 2,6 99,6
Leker inte, är ointresserad av andra barn, verkar isolerad 1 ,4 ,4 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B78 Föräldraintervju 4 år: Hur beter han/hon sig mot bekanta vuxna personer?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Öppen, förtroendefull eller något avvaktande i början 215 85,3 93,1 93,1
Blyg och tillbakadragen 16 6,3 6,9 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B79 Föräldraintervju 4 år: Hur beter han/hon sig mot obekanta vuxna personer?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ej särskilt blyg eller något reserverad 214 84,9 92,6 92,6
Pockar på mycket uppmärksamhet 16 6,3 6,9 99,6
Kontaktsökande på ett överdrivet sätt, tyr sig till vem som 1 ,4 ,4 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B80 Föräldraintervju 4 år: Brukar han/hon kunna sysselsätta sig själv hemma?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid För det mesta 215 85,3 93,1 93,1
Fordrar mycket hjälp 16 6,3 6,9 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B81 Föräldraintervju 4 år: Kan han/hon hålla på en längre stund med samma sysselsättning?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid För det mesta 209 82,9 90,5 90,5
Ganska rastlös, har svårt att sitta stilla 22 8,7 9,5 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B82 Föräldraintervju 4 år: Brukar han/hon bygga med klossar eller konstruera något med annat lekmaterial (t.ex målarfärger, modellera e.d.)?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ofta 206 81,7 89,2 89,2
Ibland 22 8,7 9,5 98,7
Sällan eller aldrig 3 1,2 1,3 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B83 Föräldraintervju 4 år: Brukar han/hon leka roll- och låtsaslekar (t.ex. mamma-pappa-barn, affär, doktor o.d.)?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ofta 198 78,6 85,7 85,7
Ibland 27 10,7 11,7 97,4
Sällan eller aldrig 6 2,4 2,6 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B84 Föräldraintervju 4 år: Har han/hon svårt att skiljas från mamma och/eller pappa?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Går bra för det mesta 207 82,1 90,0 90,0
Krånglar ofta, lämnar mamma motvilligt 21 8,3 9,1 99,1
Nästan omöjligt, gråter, klamrar sig fast 2 ,8 ,9 100,0
Total 230 91,3 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 11 4,4

Total 22 8,7

Total 252 100,0


B85 Föräldraintervju 4 år: Har han/hon lätt för att bli ängslig och rädd?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Inte speciellt 190 75,4 82,3 82,3
Blir lätt ängslig, men lugnar sig snart 40 15,9 17,3 99,6
Ofta mycket ängslig och rädd för allt möjligt 1 ,4 ,4 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B86 Föräldraintervju 4 år: Hur reagerar han/hon på t.ex. mörker, spännande sagor, främmande företeelser o.d.?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Inte speciellt ängslig 192 76,2 83,1 83,1
Ganska ängslig 38 15,1 16,5 99,6
Mycket oroad och skrämd 1 ,4 ,4 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B87 Föräldraintervju 4 år: Brukar han/hon vara trotsig hemma?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ibland 176 69,8 76,2 76,2
Ganska trotsig, får ofta vredesutbrott 50 19,8 21,6 97,8
Mycket trotsig, får kraftiga vredesutbrott varje dag för ... 5 2,0 2,2 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B88 Föräldraintervju 4 år: Hur kommer han/hon överens med syskon?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Bra för det mesta 214 84,9 92,6 92,6
Ganska ofta bråk 16 6,3 6,9 99,6
Nästan alltid bråk, ständiga scener, mycket svartsjuka 1 ,4 ,4 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B89 Föräldraintervju 4 år: Hur kommer han/hon överens med sina kamrater?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Bra för det mesta 218 86,5 94,4 94,4
Ganska ofta bråk, vill dominera 13 5,2 5,6 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B90 Föräldraintervju 4 år: Kan han/hon försvara sig om andra ger sig på honom/henne?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid För det mesta 197 78,2 85,3 85,3
Drar sig undan i det längsta 33 13,1 14,3 99,6
Kan inte alls klara sig mot jämnåriga, törs inte ge igen 1 ,4 ,4 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B91 Föräldraintervju 4 år: Hur är han/hon till humöret?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Oftast nöjd med tillvaron, verkar glad och harmonisk 212 84,1 91,8 91,8
Ojämt humör, ofta gnällig 19 7,5 8,2 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B92 Föräldraintervju 4 år: Brukar han/hon suga på tumme, på napp eller på något annat?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Aldrig eller bara vid enstaka tillfällen, t.ex. vid insomnin 208 82,5 90,0 90,0
Ganska ofta på dagen 21 8,3 9,1 99,1
Intensivt långa stunder varje dag 2 ,8 ,9 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B93 Föräldraintervju 4 år: Biter han/hon på naglarna?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Aldrig eller bara vid enstaka tillfällen, t.ex. vid insomnin 210 83,3 90,9 90,9
Ganska ofta 20 7,9 8,7 99,6
Mycket ofta och intensivt 1 ,4 ,4 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B94 Föräldraintervju 4 år: Har han/hon någon annan vana som t.ex. blinkningar, grimaser, ryckningar, harklingar e.d.?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Aldrig eller bara vid enstaka tillfällen, t.ex. vid insomnin 222 88,1 96,1 96,1
Ganska ofta 8 3,2 3,5 99,6
Mycket ofta och intensivt 1 ,4 ,4 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


B95 Föräldraintervju 4 år: Gungningar, rullningar, dunkningar e.d.?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Aldrig eller bara vid enstaka tillfällen, t.ex. vid insomnin 229 90,9 99,1 99,1
Ganska ofta 2 ,8 ,9 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 10 4,0

Total 21 8,3

Total 252 100,0


F97 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Moderns födelseår


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Uppgift saknas 7 2,8 2,8 2,8
1924 1 ,4 ,4 3,2
1925 2 ,8 ,8 4,0
1928 1 ,4 ,4 4,4
1929 4 1,6 1,6 6,0
1930 6 2,4 2,4 8,4
1931 5 2,0 2,0 10,4
1932 4 1,6 1,6 12,0
1933 3 1,2 1,2 13,1
1934 9 3,6 3,6 16,7
1935 8 3,2 3,2 19,9
1936 5 2,0 2,0 21,9
1937 10 4,0 4,0 25,9
1938 14 5,6 5,6 31,5
1939 12 4,8 4,8 36,3
1940 15 6,0 6,0 42,2
1941 17 6,7 6,8 49,0
1942 28 11,1 11,2 60,2
1943 18 7,1 7,2 67,3
1944 13 5,2 5,2 72,5
1945 16 6,3 6,4 78,9
1946 17 6,7 6,8 85,7
1947 12 4,8 4,8 90,4
1948 13 5,2 5,2 95,6
1949 7 2,8 2,8 98,4
1950 3 1,2 1,2 99,6
1951 1 ,4 ,4 100,0
Total 251 99,6 100,0
Missing System 1 ,4

Total 252 100,0


F98 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Moderns civilstånd


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Uppgift saknas 9 3,6 3,7 3,7
Gift 207 82,1 84,8 88,5
Ogift 13 5,2 5,3 93,9
Frånskild 7 2,8 2,9 96,7
Under hemskillnad 5 2,0 2,0 98,8
Änka 3 1,2 1,2 100,0
Total 244 96,8 100,0
Missing System 8 3,2

Total 252 100,0


F99 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Sammanbor med biologisk fader


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Uppgift saknas 10 4,0 4,1 4,1
Ja 205 81,3 85,1 89,2
nej 25 9,9 10,4 99,6
9 1 ,4 ,4 100,0
Total 241 95,6 100,0
Missing System 11 4,4

Total 252 100,0


F100 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Modern förvärvsarbetar heltid, deltid eller ej


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 11 4,4 5,3 5,3
heltid utom hemmet 42 16,7 20,4 25,7
deltid utom hemmet 56 22,2 27,2 52,9
arbete i hemmet 21 8,3 10,2 63,1
hemmafru 76 30,2 36,9 100,0
Total 206 81,7 100,0
Missing System 46 18,3

Total 252 100,0


F101 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Moderns yrke


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid hemmafru 87 34,5 40,8 40,8
III 8 3,2 3,8 44,6
IIA 18 7,1 8,5 53,1
IIB 64 25,4 30,0 83,1
III 36 14,3 16,9 100,0
Total 213 84,5 100,0
Missing System 39 15,5

Total 252 100,0


F102 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Faderns födelseår


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Uppgift saknas 19 7,5 7,7 7,7
1914 1 ,4 ,4 8,1
1917 1 ,4 ,4 8,5
1920 1 ,4 ,4 8,9
1921 1 ,4 ,4 9,3
1922 2 ,8 ,8 10,2
1923 1 ,4 ,4 10,6
1924 3 1,2 1,2 11,8
1925 1 ,4 ,4 12,2
1926 3 1,2 1,2 13,4
1927 4 1,6 1,6 15,0
1928 3 1,2 1,2 16,3
1929 2 ,8 ,8 17,1
1930 8 3,2 3,3 20,3
1931 7 2,8 2,8 23,2
1932 6 2,4 2,4 25,6
1933 11 4,4 4,5 30,1
1934 8 3,2 3,3 33,3
1935 10 4,0 4,1 37,4
1936 12 4,8 4,9 42,3
1937 11 4,4 4,5 46,7
1938 16 6,3 6,5 53,3
1939 21 8,3 8,5 61,8
1940 13 5,2 5,3 67,1
1941 15 6,0 6,1 73,2
1942 12 4,8 4,9 78,0
1943 11 4,4 4,5 82,5
1944 12 4,8 4,9 87,4
1945 9 3,6 3,7 91,1
1946 10 4,0 4,1 95,1
1947 9 3,6 3,7 98,8
1948 2 ,8 ,8 99,6
1949 1 ,4 ,4 100,0
Total 246 97,6 100,0
Missing System 6 2,4

Total 252 100,0


F103 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Fadern förvärvsarbetar heltid, deltid eller ej


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 24 9,5 9,9 9,9
heltid utom hemmet 215 85,3 88,5 98,4
deltid utom hemmet 2 ,8 ,8 99,2
ej arbete 2 ,8 ,8 100,0
Total 243 96,4 100,0
Missing System 9 3,6

Total 252 100,0


F104 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Faderns yrke


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 23 9,1 9,9 9,9
I 34 13,5 14,6 24,5
IIA 42 16,7 18,0 42,5
IIB 54 21,4 23,2 65,7
III 80 31,7 34,3 100,0
Total 233 92,5 100,0
Missing System 19 7,5

Total 252 100,0


F105 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Sockersjuka hos moder


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 1 ,4 ,4 ,4
Nej 235 93,3 99,6 100,0
Total 236 93,7 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 5 2,0

Total 16 6,3

Total 252 100,0


F106 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Extrem fetma hos moder


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 1 ,4 ,4 ,4
Nej 236 93,7 99,6 100,0
Total 237 94,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 5 2,0

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F107 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Kroppssjukdom hos moder


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nej 237 94,0 100,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 5 2,0

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F108 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Psykisk/nervsjukdom hos moder


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 1 ,4 ,4 ,4
Nej 236 93,7 99,6 100,0
Total 237 94,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 5 2,0

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F109 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Förlamning hos moder


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nej 237 94,0 100,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 5 2,0

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F110 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Allergi/astma hos moder


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 7 2,8 3,0 3,0
Nej 230 91,3 97,0 100,0
Total 237 94,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 5 2,0

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F111 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Eksem hos moder


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 10 4,0 4,2 4,2
Nej 227 90,1 95,8 100,0
Total 237 94,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 5 2,0

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F112 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Tbc hos moder


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nej 237 94,0 100,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 5 2,0

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F113 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Nedsatt hörsel hos moder


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 1 ,4 ,4 ,4
Nej 236 93,7 99,6 100,0
Total 237 94,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 5 2,0

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F114 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Talfel hos moder


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nej 237 94,0 100,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 5 2,0

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F115 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Nedsatt syn hos moder


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 4 1,6 1,7 1,7
Nej 232 92,1 98,3 100,0
Total 236 93,7 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 6 2,4

Total 16 6,3

Total 252 100,0


F116 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Sockersjuka hos fader


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 2 ,8 ,8 ,8
Nej 235 93,3 99,2 100,0
Total 237 94,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 5 2,0

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F117 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Extrem fetma hos fader


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nej 237 94,0 100,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 5 2,0

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F118 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Kroppssjukdom hos fader


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nej 237 94,0 100,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 5 2,0

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F119 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Psykisk/nervsjukdom hos fader


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 1 ,4 ,4 ,4
Nej 236 93,7 99,6 100,0
Total 237 94,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 5 2,0

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F120 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Förlamning hos fader


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nej 237 94,0 100,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 5 2,0

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F121 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Allergi/astma hos fader


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 6 2,4 2,5 2,5
Nej 231 91,7 97,5 100,0
Total 237 94,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 5 2,0

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F122 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Eksem hos fader


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 5 2,0 2,1 2,1
Nej 232 92,1 97,9 100,0
Total 237 94,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 5 2,0

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F123 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Tbc hos fader


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 1 ,4 ,4 ,4
Nej 236 93,7 99,6 100,0
Total 237 94,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 5 2,0

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F124 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Nedsatt hörsel hos fader


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 1 ,4 ,4 ,4
Nej 236 93,7 99,6 100,0
Total 237 94,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 5 2,0

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F125 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Talfel hos fader


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nej 237 94,0 100,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 5 2,0

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F126 Föräldrauppgifter BVC-formuläret 4 år: Nedsatt syn hos fader


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 3 1,2 1,3 1,3
Nej 234 92,9 98,7 100,0
Total 237 94,0 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 5 2,0

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F130 BVC-formuläret 4 år: Vårdnad handhas av endera, båda föräldrarna eller annan person


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Båda föräldrarna 212 84,1 90,2 90,2
Modern 20 7,9 8,5 98,7
Fadern 2 ,8 ,9 99,6
Annan 1 ,4 ,4 100,0
Total 235 93,3 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 7 2,8

Total 17 6,7

Total 252 100,0


B131 BVC-formuläret 4 år: Barnet är adoptivbarn


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 1 ,4 ,4 ,4
Nej 238 94,4 99,6 100,0
Total 239 94,8 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 2 ,8

Total 13 5,2

Total 252 100,0


B132 BVC-formuläret 4 år: Barnet är fosterbarn


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 2 ,8 ,8 ,8
Nej 238 94,4 99,2 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing Uppgift saknas 10 4,0

System 2 ,8

Total 12 4,8

Total 252 100,0


B133 BVC-formuläret 4 år: Anral syskon


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Inga 45 17,9 18,4 18,4
Ett 141 56,0 57,6 75,9
Två 38 15,1 15,5 91,4
Tre 11 4,4 4,5 95,9
Fyra 6 2,4 2,4 98,4
6 4 1,6 1,6 100,0
Total 245 97,2 100,0
Missing Uppgift saknas 7 2,8

Total 252 100,0


B134 BVC-formuläret 4 år: Antal äldre syskon


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Inga 126 50,0 51,2 51,2
Ett 85 33,7 34,6 85,8
Två 23 9,1 9,3 95,1
Tre 6 2,4 2,4 97,6
5 6 2,4 2,4 100,0
Total 246 97,6 100,0
Missing Uppgift saknas 6 2,4

Total 252 100,0


B135 BVC-formuläret 4 år: Antal yngre syskon


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Inga 135 53,6 55,3 55,3
Ett 101 40,1 41,4 96,7
Två 7 2,8 2,9 99,6
4 1 ,4 ,4 100,0
Total 244 96,8 100,0
Missing Uppgift saknas 8 3,2

Total 252 100,0


B136 BVC-formuläret 4 år: Barnet är tvilling


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 4 1,6 1,6 1,6
Nej 239 94,8 98,4 100,0
Total 243 96,4 100,0
Missing Uppgift saknas 9 3,6

Total 252 100,0


B137 BVC-formuläret 4 år: Barnet vistas under dagen på daghem, lekskola etc. eller hemma


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Daghem 26 10,3 11,7 11,7
Familjedaghem 26 10,3 11,7 23,3
Lekskola 16 6,3 7,2 30,5
Hemma 154 61,1 69,1 99,6
9 1 ,4 ,4 100,0
Total 223 88,5 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 18 7,1

Total 29 11,5

Total 252 100,0


B138 4-årsundersökning: Lyssnar barnet på radions barnprogram?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Aldrig 83 32,9 33,5 33,5
1-2 ggr/månad 64 25,4 25,8 59,3
1-2 ggr/vecka 79 31,3 31,9 91,1
Varje dag 22 8,7 8,9 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B139 4-årsundersökning: Tittar barnet på TV:s barnprogram?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Aldrig 2 ,8 ,8 ,8
1-2 ggr/månad 3 1,2 1,2 2,0
1-2 ggr/vecka 73 29,0 29,4 31,5
Varje dag 170 67,5 68,5 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B140 4-årsundersökning: Lånar Ni barnböcker på biblioteket?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Aldrig 144 57,1 58,1 58,1
1-2 ggr/år 14 5,6 5,6 63,7
1-2 ggr/månad 64 25,4 25,8 89,5
Varje vecka 26 10,3 10,5 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B141 4-årsundersökning: Lånar Ni barnskivor på biblioteket?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Aldrig 227 90,1 91,5 91,5
1-2 ggr/år 9 3,6 3,6 95,2
1-2 ggr/månad 10 4,0 4,0 99,2
Varje vecka 2 ,8 ,8 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B142 4-årsundersökning: Hur många böcker har barnet själv?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Inga 4 1,6 1,6 1,6
1-5 st 40 15,9 16,1 17,7
6-10 st 45 17,9 18,1 35,9
Fler än 10 159 63,1 64,1 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B143 4-årsundersökning: Hur många skivor har barnet själv?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Inga 51 20,2 20,6 20,6
1-5 st 126 50,0 50,8 71,4
6-10 st 29 11,5 11,7 83,1
Fler än 10 42 16,7 16,9 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B144 4-årsundersökning: Vem läser sagor för barnet?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Mamma 84 33,3 33,9 33,9
Pappa 9 3,6 3,6 37,5
Båda föräldrarna 104 41,3 41,9 79,4
Syskon 2 ,8 ,8 80,2
Annan 13 5,2 5,2 85,5
Ingen 3 1,2 1,2 86,7
Blandat 33 13,1 13,3 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B145 4-årsundersökning: Hur ofta läser Ni sagor för barnet


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid aldrig 3 1,2 1,2 1,2
1-2 ggr per månad 10 4,0 4,0 5,2
1-2 ggr per vecka 125 49,6 50,4 55,6
varje dag 110 43,7 44,4 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B146 4-årsundersökning: Tycker Ni att barn skall vara tysta när vuxna talar


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid nej 13 5,2 5,2 5,2
ibland 166 65,9 66,9 72,2
ja 69 27,4 27,8 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B147 4-årsundersökning: Rättar Ni barnet när det gör uttalsfel


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid aldrig 3 1,2 1,2 1,2
sällan 17 6,7 6,9 8,1
ibland 93 36,9 37,5 45,6
ofta 135 53,6 54,4 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B148 4-årsundersökning: Rättar Ni barnet när det gör grammatiska fel


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid aldrig 1 ,4 ,4 ,4
sällan 11 4,4 4,4 4,8
ibland 109 43,3 44,0 48,8
ofta 127 50,4 51,2 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B149 4-årsundersökning: Tycker Ni att vuxna skall vara tysta när barn talar


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid nej 4 1,6 1,6 1,6
ibland 110 43,7 44,4 46,0
ja 134 53,2 54,0 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B150 4-årsundersökning: Hur många lekkamrater har barnet


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ingen 4 1,6 1,6 1,6
1 8 3,2 3,2 4,8
2-3 54 21,4 21,8 26,6
fler än 3 182 72,2 73,4 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B151 4-årsundersökning: Hur gamla är kamraterna


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 1 ,4 ,4 ,4
blandat 149 59,1 60,1 60,5
äldre 13 5,2 5,2 65,7
yngre 5 2,0 2,0 67,7
jämnåriga 76 30,2 30,6 98,4
jämnåriga + äldre 3 1,2 1,2 99,6
jämnåriga + yngre 1 ,4 ,4 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B152 4-årsundersökning: Hur tycker Ni barnet talar jämfört med jämnåriga kamrater


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid sämre än kamraterna 18 7,1 7,3 7,3
bättre än kamraterna 42 16,7 16,9 24,2
lika bra som kamraterna 188 74,6 75,8 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B153 4-årsundersökning: Har någon till barnet närstående läspat


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ingen 238 94,4 96,0 96,0
mamma 5 2,0 2,0 98,0
syskon 4 1,6 1,6 99,6
adopt/fosterbarn 1 ,4 ,4 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B154 4-årsundersökning: Har någon till barnet närstående stammat


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ingen 235 93,3 94,8 94,8
mamma 4 1,6 1,6 96,4
pappa 3 1,2 1,2 97,6
syskon 5 2,0 2,0 99,6
adopt/fosterbarn 1 ,4 ,4 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B155 4-årsundersökning: Har någon till barnet närstående haft svårigheter med läsning i skolan


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ingen 232 92,1 93,5 93,5
mamma 5 2,0 2,0 95,6
pappa 3 1,2 1,2 96,8
syskon 6 2,4 2,4 99,2
m+sys 1 ,4 ,4 99,6
adopt/fosterbarn 1 ,4 ,4 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B156 4-årsundersökning: Har någon till barnet närstående haft svårigheter med stavning i skolan


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ingen 219 86,9 88,3 88,3
mamma 13 5,2 5,2 93,5
pappa 11 4,4 4,4 98,0
syskon 4 1,6 1,6 99,6
adopt/fosterbarn 1 ,4 ,4 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B157 4-årsundersökning: Har någon till barnet närstående varit sen med att tala rent


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ingen 235 93,3 94,8 94,8
mamma 3 1,2 1,2 96,0
pappa 3 1,2 1,2 97,2
syskon 5 2,0 2,0 99,2
m+sys 1 ,4 ,4 99,6
adopt/fosterbarn 1 ,4 ,4 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B158 4-årsundersökning: Talas det något annat språk i familjen


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ja mamma 3 1,2 1,2 1,2
ja pappa 6 2,4 2,4 3,6
nej 235 93,3 94,8 98,4
m+p 3 1,2 1,2 99,6
m+p+barn 1 ,4 ,4 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B159 4-årsundersökning: Vem har fyllt i detta formulär


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid mamma 226 89,7 91,1 91,1
pappa 14 5,6 5,6 96,8
annan 3 1,2 1,2 98,0
båda föräldrarna 5 2,0 2,0 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B160 4-årsundersökning: Språklig stimuluspoäng


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 8 1 ,4 ,4 ,4
9 1 ,4 ,4 ,8
10 3 1,2 1,2 2,0
11 1 ,4 ,4 2,4
12 9 3,6 3,6 6,0
13 15 6,0 6,0 12,1
14 23 9,1 9,3 21,4
15 27 10,7 10,9 32,3
16 33 13,1 13,3 45,6
17 38 15,1 15,3 60,9
18 21 8,3 8,5 69,4
19 29 11,5 11,7 81,0
20 24 9,5 9,7 90,7
21 12 4,8 4,8 95,6
22 10 4,0 4,0 99,6
24 1 ,4 ,4 100,0
Total 248 98,4 100,0
Missing System 4 1,6

Total 252 100,0


B161 6-årsundersökning: Tittat barnet på TV:s barnprogram?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Aldrig 3 1,2 1,3 1,3
1-2 gånger per vecka 4 1,6 1,7 2,9
1-2 gånger per månad 43 17,1 17,9 20,8
Varje dag 190 75,4 79,2 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing 0 12 4,8

Total 252 100,0


B162 6-årsundersökning: Lyssnar barnet på radions barnprogram?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Aldrig 125 49,6 52,1 52,1
1-2 gånger per vecka 53 21,0 22,1 74,2
1-2 gånger per månad 36 14,3 15,0 89,2
Varje dag 26 10,3 10,8 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing 0 12 4,8

Total 252 100,0


B163 6-årsundersökning: Hur många böcker har barnet själv?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Inga 9 3,6 3,8 3,8
1-5 22 8,7 9,2 12,9
6-10 18 7,1 7,5 20,4
Fler än 10 191 75,8 79,6 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing 0 12 4,8

Total 252 100,0


B164 6-årsundersökning: Lånar Ni barnböcker på biblioteket?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Aldrig 96 38,1 40,2 40,2
1-2 gånger per år 29 11,5 12,1 52,3
1-2 gånger per månad 85 33,7 35,6 87,9
Varje vecka 29 11,5 12,1 100,0
Total 239 94,8 100,0
Missing 0 12 4,8

System 1 ,4

Total 13 5,2

Total 252 100,0


B165 6-årsundersökning: Hur många skivor har barnet?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Inga 26 10,3 10,9 10,9
1-5 72 28,6 30,3 41,2
6-10 74 29,4 31,1 72,3
Fler än 10 66 26,2 27,7 100,0
Total 238 94,4 100,0
Missing 0 13 5,2

System 1 ,4

Total 14 5,6

Total 252 100,0


B166 6-årsundersökning: Hur ofta läser Ni sagor för barnet?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Aldrig 8 3,2 3,3 3,3
1-2 gånger per månad 31 12,3 13,0 16,3
1-2 gånger per vecka 102 40,5 42,7 59,0
Varje dag 98 38,9 41,0 100,0
Total 239 94,8 100,0
Missing 0 12 4,8

System 1 ,4

Total 13 5,2

Total 252 100,0


B167 6-årsundersökning: Vem läser sagor för barnet?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Mamma 88 34,9 37,6 37,6
Pappa 19 7,5 8,1 45,7
Syskon 8 3,2 3,4 49,1
Annan 8 3,2 3,4 52,6
Båda föräldrarna 71 28,2 30,3 82,9
Flera personer 40 15,9 17,1 100,0
Total 234 92,9 100,0
Missing 0 16 6,3

System 2 ,8

Total 18 7,1

Total 252 100,0


B168 6-årsundersökning: Rättar Ni barnet när det uttalar ett ord fel och säger t.ex. duff för dusch?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nej 7 2,8 3,0 3,0
Ibland 29 11,5 12,3 15,3
Ja 200 79,4 84,7 100,0
Total 236 93,7 100,0
Missing 0 14 5,6

System 2 ,8

Total 16 6,3

Total 252 100,0


B169 6-årsundersökning: Rätta Ni barnet när det gör grammatiska fel och säger t.ex. liggde i stället för låg?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid nej 12 4,8 5,0 5,0
ibland 28 11,1 11,7 16,7
ja 199 79,0 83,3 100,0
Total 239 94,8 100,0
Missing 0 12 4,8

System 1 ,4

Total 13 5,2

Total 252 100,0


B170 6-årsundersökning: Hur brukar Ni rätta barnet?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Direkt med eftersägning 95 37,7 53,7 53,7
Direkt utan eftersägning 60 23,8 33,9 87,6
indirekt 22 8,7 12,4 100,0
Total 177 70,2 100,0
Missing 0 75 29,8

Total 252 100,0


B171 6-årsundersökning: Hur tycker Ni att barnet talar jämfört med jämnåriga kamrater


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid bättre 81 32,1 33,8 33,8
sämre 14 5,6 5,8 39,6
lika bra 145 57,5 60,4 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing 0 12 4,8

Total 252 100,0


B172 6-årsundersökning: Har något av barnets syskon haft svårigheter med läsning eller stavning


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ja 28 11,1 23,3 23,3
nej 92 36,5 76,7 100,0
Total 120 47,6 100,0
Missing 0 131 52,0

System 1 ,4

Total 132 52,4

Total 252 100,0


B173 6-årsundersökning: Har något syskon varit sent med att tala


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ja 15 6,0 11,1 11,1
nej 120 47,6 88,9 100,0
Total 135 53,6 100,0
Missing 0 117 46,4

Total 252 100,0


B174 6-årsundersökning: Kan barnet läsa?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Inte alls 177 70,2 74,1 74,1
Enstaka ord 37 14,7 15,5 89,5
Korta meningar 9 3,6 3,8 93,3
Flytande 16 6,3 6,7 100,0
Total 239 94,8 100,0
Missing 0 12 4,8

System 1 ,4

Total 13 5,2

Total 252 100,0


B175 6-årsundersökning: Vem har lärt det läsa?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Mamma 7 2,8 12,3 12,3
Pappa 3 1,2 5,3 17,5
Syskon 7 2,8 12,3 29,8
Lärt sig själv 24 9,5 42,1 71,9
Båda föräldrarna 7 2,8 12,3 84,2
Blandat 9 3,6 15,8 100,0
Total 57 22,6 100,0
Missing 0 195 77,4

Total 252 100,0


B176 6-årsundersökning: Har barnet några tecken på ängslan eller oro


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid nej 159 63,1 66,8 66,8
ja 79 31,3 33,2 100,0
Total 238 94,4 100,0
Missing 0 12 4,8

System 2 ,8

Total 14 5,6

Total 252 100,0


B177 6-årsundersökning: Har barnet nattväta


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Aldrig 213 84,5 89,5 89,5
Sällan 11 4,4 4,6 94,1
Ofta 8 3,2 3,4 97,5
Varje natt 6 2,4 2,5 100,0
Total 238 94,4 100,0
Missing 0 12 4,8

System 2 ,8

Total 14 5,6

Total 252 100,0


B178 6-årsundersökning: Har barnet dagväta


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid aldrig 230 91,3 96,6 96,6
sällan 4 1,6 1,7 98,3
ofta 4 1,6 1,7 100,0
Total 238 94,4 100,0
Missing 0 12 4,8

System 2 ,8

Total 14 5,6

Total 252 100,0


B179 6-årsundersökning: Har barnet svårt att somna på kvällen


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid aldrig 180 71,4 75,9 75,9
sällan 28 11,1 11,8 87,8
ofta 19 7,5 8,0 95,8
var dag 10 4,0 4,2 100,0
Total 237 94,0 100,0
Missing 0 12 4,8

System 3 1,2

Total 15 6,0

Total 252 100,0


B180 6-årsundersökning: Hur många timmar sover barnet


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 8 1 ,4 ,9 ,9
9 7 2,8 6,0 6,8
10 24 9,5 20,5 27,4
11 53 21,0 45,3 72,6
12 28 11,1 23,9 96,6
13 4 1,6 3,4 100,0
Total 117 46,4 100,0
Missing 0 133 52,8

System 2 ,8

Total 135 53,6

Total 252 100,0


B181 6-årsundersökning: Har det mardrömmar


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid aldrig 147 58,3 62,0 62,0
sällan 79 31,3 33,3 95,4
ofta 11 4,4 4,6 100,0
Total 237 94,0 100,0
Missing 0 12 4,8

System 3 1,2

Total 15 6,0

Total 252 100,0


B182 6-årsundersökning: Är barnet blygt


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid nej 193 76,6 81,8 81,8
ja 43 17,1 18,2 100,0
Total 236 93,7 100,0
Missing 0 12 4,8

System 4 1,6

Total 16 6,3

Total 252 100,0


B183 6-årsundersökning: Är barnet aggressivt


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid nej 178 70,6 75,4 75,4
ja 58 23,0 24,6 100,0
Total 236 93,7 100,0
Missing 0 12 4,8

System 4 1,6

Total 16 6,3

Total 252 100,0


B184 6-årsundersökning: Hur många lekkamrater har barnet


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid inga 6 2,4 2,5 2,5
1-2 39 15,5 16,4 18,9
3-4 44 17,5 18,5 37,4
fler än 4 149 59,1 62,6 100,0
Total 238 94,4 100,0
Missing 0 12 4,8

System 2 ,8

Total 14 5,6

Total 252 100,0


B185 6-årsundersökning: Hur gamla är kamraterna


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid yngre 19 7,5 8,1 8,1
lika 92 36,5 39,1 47,2
blandade 65 25,8 27,7 74,9
äldre 59 23,4 25,1 100,0
Total 235 93,3 100,0
Missing 0 14 5,6

System 3 1,2

Total 17 6,7

Total 252 100,0


B186 6-årsundersökning: Var vistas barnet under dagen


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid daghem 24 9,5 10,1 10,1
familjedaghem 31 12,3 13,0 23,1
lekskola 60 23,8 25,2 48,3
annan skola 9 3,6 3,8 52,1
hemma 114 45,2 47,9 100,0
Total 238 94,4 100,0
Missing 0 12 4,8

System 2 ,8

Total 14 5,6

Total 252 100,0


B187 6-årsundersökning: Hur många timmar per dag är barnet utom hemmet


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 13 5,2 13,1 13,1
2 15 6,0 15,2 28,3
3 21 8,3 21,2 49,5
4 6 2,4 6,1 55,6
5 8 3,2 8,1 63,6
6 6 2,4 6,1 69,7
7 4 1,6 4,0 73,7
8 4 1,6 4,0 77,8
9 13 5,2 13,1 90,9
10 8 3,2 8,1 99,0
11 1 ,4 1,0 100,0
Total 99 39,3 100,0
Missing 0 151 59,9

System 2 ,8

Total 153 60,7

Total 252 100,0


B188 6-årsundersökning: Hur många månader fram till nu har barnet vistats på daghem, lekskola eller liknande?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 1 ,4 3,0 3,0
2 4 1,6 12,1 15,2
3 3 1,2 9,1 24,2
4 5 2,0 15,2 39,4
6 2 ,8 6,1 45,5
8 1 ,4 3,0 48,5
9 3 1,2 9,1 57,6
10 2 ,8 6,1 63,6
15 2 ,8 6,1 69,7
16 1 ,4 3,0 72,7
24 1 ,4 3,0 75,8
36 1 ,4 3,0 78,8
48 1 ,4 3,0 81,8
60 2 ,8 6,1 87,9
66 4 1,6 12,1 100,0
Total 33 13,1 100,0
Missing 0 213 84,5

System 6 2,4

Total 219 86,9

Total 252 100,0


B189 6-årsundersökning: Är vårdaren svensktalande? (gäller familjehem)


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid nej 1 ,4 3,6 3,6
ja 27 10,7 96,4 100,0
Total 28 11,1 100,0
Missing 0 222 88,1

System 2 ,8

Total 224 88,9

Total 252 100,0


B190 6-årsundersökning: Hur många måltidet äter barnet med mamma


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid en 31 12,3 13,1 13,1
två 55 21,8 23,3 36,4
tre 98 38,9 41,5 78,0
fyra 27 10,7 11,4 89,4
fem 25 9,9 10,6 100,0
Total 236 93,7 100,0
Missing 0 6 2,4

System 10 4,0

Total 16 6,3

Total 252 100,0


B191 6-årsundersökning: Hur många måltider äter barnet med pappa


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid inga 17 6,7 7,6 7,6
en 104 41,3 46,6 54,3
två 76 30,2 34,1 88,3
tre 22 8,7 9,9 98,2
fyra 3 1,2 1,3 99,6
fem 1 ,4 ,4 100,0
Total 223 88,5 100,0
Missing 0 19 7,5

System 10 4,0

Total 29 11,5

Total 252 100,0


B192 6-årsundersökning: Hur många måltider äter barnet med syskon


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid inga 16 6,3 8,3 8,3
en 28 11,1 14,6 22,9
två 56 22,2 29,2 52,1
tre 68 27,0 35,4 87,5
fyra 18 7,1 9,4 96,9
fem 6 2,4 3,1 100,0
Total 192 76,2 100,0
Missing 0 5 2,0

System 55 21,8

Total 60 23,8

Total 252 100,0


B193 6-årsundersökning: Hur ofta går Ni på bio eller teater tillsammans med barnen per år?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 35 13,9 14,1 14,1
1 29 11,5 11,6 25,7
2 40 15,9 16,1 41,8
3 23 9,1 9,2 51,0
4 14 5,6 5,6 56,6
5 19 7,5 7,6 64,3
6 20 7,9 8,0 72,3
7 7 2,8 2,8 75,1
8 4 1,6 1,6 76,7
9 2 ,8 ,8 77,5
10 16 6,3 6,4 83,9
12 12 4,8 4,8 88,8
14 1 ,4 ,4 89,2
15 3 1,2 1,2 90,4
17 2 ,8 ,8 91,2
18 1 ,4 ,4 91,6
19 1 ,4 ,4 92,0
20 11 4,4 4,4 96,4
23 1 ,4 ,4 96,8
24 2 ,8 ,8 97,6
25 4 1,6 1,6 99,2
30 1 ,4 ,4 99,6
35 1 ,4 ,4 100,0
Total 249 98,8 100,0
Missing System 3 1,2

Total 252 100,0


B194 6-årsundersökning: Hur stor bostadsyta i m2 har hemmet?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 53 1 ,4 ,5 ,5
54 2 ,8 ,9 1,4
55 1 ,4 ,5 1,8
56 5 2,0 2,3 4,1
57 3 1,2 1,4 5,4
58 2 ,8 ,9 6,3
60 4 1,6 1,8 8,1
61 2 ,8 ,9 9,0
62 1 ,4 ,5 9,5
65 2 ,8 ,9 10,4
68 3 1,2 1,4 11,7
69 1 ,4 ,5 12,2
70 10 4,0 4,5 16,7
71 3 1,2 1,4 18,0
72 2 ,8 ,9 18,9
73 3 1,2 1,4 20,3
74 1 ,4 ,5 20,7
75 5 2,0 2,3 23,0
76 4 1,6 1,8 24,8
77 2 ,8 ,9 25,7
78 3 1,2 1,4 27,0
79 1 ,4 ,5 27,5
80 16 6,3 7,2 34,7
81 3 1,2 1,4 36,0
82 4 1,6 1,8 37,8
83 1 ,4 ,5 38,3
84 3 1,2 1,4 39,6
85 11 4,4 5,0 44,6
86 3 1,2 1,4 45,9
87 3 1,2 1,4 47,3
88 2 ,8 ,9 48,2
89 1 ,4 ,5 48,6
90 13 5,2 5,9 54,5
91 1 ,4 ,5 55,0
92 1 ,4 ,5 55,4
93 3 1,2 1,4 56,8
94 4 1,6 1,8 58,6
95 3 1,2 1,4 59,9
96 2 ,8 ,9 60,8
97 2 ,8 ,9 61,7
98 2 ,8 ,9 62,6
99 2 ,8 ,9 63,5
100 7 2,8 3,2 66,7
101 3 1,2 1,4 68,0
102 1 ,4 ,5 68,5
103 2 ,8 ,9 69,4
104 2 ,8 ,9 70,3
105 1 ,4 ,5 70,7
109 1 ,4 ,5 71,2
110 10 4,0 4,5 75,7
114 2 ,8 ,9 76,6
115 5 2,0 2,3 78,8
117 1 ,4 ,5 79,3
120 3 1,2 1,4 80,6
121 1 ,4 ,5 81,1
122 1 ,4 ,5 81,5
125 5 2,0 2,3 83,8
127 1 ,4 ,5 84,2
130 4 1,6 1,8 86,0
131 1 ,4 ,5 86,5
135 2 ,8 ,9 87,4
136 1 ,4 ,5 87,8
140 6 2,4 2,7 90,5
144 1 ,4 ,5 91,0
145 3 1,2 1,4 92,3
146 1 ,4 ,5 92,8
150 4 1,6 1,8 94,6
160 2 ,8 ,9 95,5
164 1 ,4 ,5 95,9
165 1 ,4 ,5 96,4
180 2 ,8 ,9 97,3
185 1 ,4 ,5 97,7
190 1 ,4 ,5 98,2
200 1 ,4 ,5 98,6
222 1 ,4 ,5 99,1
250 1 ,4 ,5 99,5
350 1 ,4 ,5 100,0
Total 222 88,1 100,0
Missing 0 28 11,1

System 2 ,8

Total 30 11,9

Total 252 100,0


B195 6-årsundersökning: Hur många rum har bostaden?


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 2 30 11,9 12,7 12,7
3 92 36,5 39,0 51,7
4 56 22,2 23,7 75,4
5 32 12,7 13,6 89,0
6 18 7,1 7,6 96,6
7 6 2,4 2,5 99,2
8 2 ,8 ,8 100,0
Total 236 93,7 100,0
Missing 0 12 4,8

System 4 1,6

Total 16 6,3

Total 252 100,0


B196 6-årsundersökning: Hur många boende finns i hemmet


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 2-3 43 17,1 18,2 18,2
4-6 188 74,6 79,7 97,9
7-8 2 ,8 ,8 98,7
Fler än 8 3 1,2 1,3 100,0
Total 236 93,7 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 4 1,6

Total 16 6,3

Total 252 100,0


B197 6-årsundersökning: Barnet delar rum med


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Föräldrar+syskon 13 5,2 5,5 5,5
Föräldrar 24 9,5 10,1 15,6
Två eller fler syskon 7 2,8 3,0 18,6
Ett syskon 84 33,3 35,4 54,0
Ingen 109 43,3 46,0 100,0
Total 237 94,0 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 3 1,2

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F198 6-årsundersökning: Moderns civilstånd


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ensamstående 17 6,7 7,1 7,1
Gift/sambo 221 87,7 92,9 100,0
Total 238 94,4 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 2 ,8

Total 14 5,6

Total 252 100,0


F199 6-årsundersökning: Moderns förvärvsarbete


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Heltid utom hemmet 35 13,9 14,8 14,8
Deltid utom hemmet 58 23,0 24,5 39,2
Heltid hemma 16 6,3 6,8 46,0
Deltid hemma 12 4,8 5,1 51,1
Hemmafru 115 45,6 48,5 99,6
Sjukskriven 1 ,4 ,4 100,0
Total 237 94,0 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 3 1,2

Total 15 6,0

Total 252 100,0


F200 6-årsundersökning: Faderns förvärvsarbete


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Heltid utom hemmet 219 86,9 97,8 97,8
Heltid hemma 2 ,8 ,9 98,7
Deltid hemma 1 ,4 ,4 99,1
Hemmaman 1 ,4 ,4 99,6
Sjukskriven 1 ,4 ,4 100,0
Total 224 88,9 100,0
Missing Uppgift saknas 26 10,3

System 2 ,8

Total 28 11,1

Total 252 100,0


F201 6-årsundersökning: Hur länge har modern förvärvsarbetat under barnets uppväxt


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Alltid 28 11,1 12,0 12,0
3-5 år 71 28,2 30,5 42,5
1-2 år 26 10,3 11,2 53,6
1 år 15 6,0 6,4 60,1
Inte alls 93 36,9 39,9 100,0
Total 233 92,5 100,0
Missing Uppgift saknas 14 5,6

System 5 2,0

Total 19 7,5

Total 252 100,0


F202 6-årsundersökning: Hur länge har fadern förvärvsarbetat under barnets uppväxt


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Alltid 214 84,9 96,4 96,4
3-5 år 5 2,0 2,3 98,6
1-2 år 2 ,8 ,9 99,5
Inte alls 1 ,4 ,5 100,0
Total 222 88,1 100,0
Missing Uppgift saknas 28 11,1

System 2 ,8

Total 30 11,9

Total 252 100,0


F203 6-årsundersökning: Hur länge har barnet haft enbart en förälder


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Alltid 4 1,6 1,7 1,7
3-5 år 13 5,2 5,5 7,1
1-2 år 10 4,0 4,2 11,3
1år 8 3,2 3,4 14,7
Inte alls 203 80,6 85,3 100,0
Total 238 94,4 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 2 ,8

Total 14 5,6

Total 252 100,0


F204 6-årsundersökning: Moderns yrke


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid III 13 5,2 5,5 5,5
IIB 22 8,7 9,3 14,8
IIA 134 53,2 56,8 71,6
I 67 26,6 28,4 100,0
Total 236 93,7 100,0
Missing Uppgift saknas 14 5,6

System 2 ,8

Total 16 6,3

Total 252 100,0


F205 6-årsundersökning: Faderns yrke


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid III 26 10,3 11,4 11,4
IIB 38 15,1 16,7 28,1
IIA 74 29,4 32,5 60,5
I 90 35,7 39,5 100,0
Total 228 90,5 100,0
Missing Uppgift saknas 22 8,7

System 2 ,8

Total 24 9,5

Total 252 100,0


F206 6-årsundersökning: Moderns utbildning


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 6-årig folkskola 118 46,8 49,6 49,6
6-år folkskola+kurs/9-år/flick/realsk 94 37,3 39,5 89,1
Gymnasium 20 7,9 8,4 97,5
Akademisk utbildning 6 2,4 2,5 100,0
Total 238 94,4 100,0
Missing Uppgift saknas 11 4,4

System 3 1,2

Total 14 5,6

Total 252 100,0


F207 6-årsundersökning: Faderns utbildning 6 år


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 6-årig folkskola 111 44,0 48,7 48,7
6-år folkskola+kurs/9-år/realsk 71 28,2 31,1 79,8
Gymnasium 25 9,9 11,0 90,8
Akademisk utbildning 21 8,3 9,2 100,0
Total 228 90,5 100,0
Missing Uppgift saknas 22 8,7

System 2 ,8

Total 24 9,5

Total 252 100,0


B208 6-årsundersökning: Har barnet fått talbehandling


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja 1 ,4 100,0 100,0
Missing Nej 251 99,6

Total 252 100,0


B209 6-årsundersökning: Talas annat språk i familjen


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ja, pappa 5 2,0 2,1 2,1
Ja, mamma 2 ,8 ,8 2,9
Ja, annan 3 1,2 1,3 4,2
Nej 229 90,9 95,8 100,0
Total 239 94,8 100,0
Missing Uppgift saknas 12 4,8

System 1 ,4

Total 13 5,2

Total 252 100,0


B210 6-årsundersökning: Språkliga stimuluspoäng


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 13 5,2 5,2 5,2
8 1 ,4 ,4 5,6
9 1 ,4 ,4 6,0
11 4 1,6 1,6 7,5
12 6 2,4 2,4 9,9
13 17 6,7 6,7 16,7
14 11 4,4 4,4 21,0
15 19 7,5 7,5 28,6
16 30 11,9 11,9 40,5
17 31 12,3 12,3 52,8
18 34 13,5 13,5 66,3
19 24 9,5 9,5 75,8
20 27 10,7 10,7 86,5
21 18 7,1 7,1 93,7
22 12 4,8 4,8 98,4
23 4 1,6 1,6 100,0
Total 252 100,0 100,0

B211 6-årsundersökning: Psykpoäng


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 13 5,2 5,2 5,2
6 1 ,4 ,4 5,6
7 58 23,0 23,2 28,8
8 69 27,4 27,6 56,4
9 42 16,7 16,8 73,2
10 29 11,5 11,6 84,8
11 21 8,3 8,4 93,2
12 8 3,2 3,2 96,4
13 6 2,4 2,4 98,8
14 2 ,8 ,8 99,6
15 1 ,4 ,4 100,0
Total 250 99,2 100,0
Missing System 2 ,8

Total 252 100,0


B212 6-årsundersökning: Ravenpoäng


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 6 1 ,4 ,4 ,4
11 3 1,2 1,3 1,7
12 8 3,2 3,3 5,0
13 18 7,1 7,5 12,5
14 25 9,9 10,4 22,9
15 25 9,9 10,4 33,3
16 27 10,7 11,3 44,6
17 31 12,3 12,9 57,5
18 17 6,7 7,1 64,6
19 19 7,5 7,9 72,5
20 14 5,6 5,8 78,3
21 15 6,0 6,3 84,6
22 10 4,0 4,2 88,8
23 6 2,4 2,5 91,3
24 7 2,8 2,9 94,2
25 6 2,4 2,5 96,7
26 3 1,2 1,3 97,9
27 2 ,8 ,8 98,8
28 2 ,8 ,8 99,6
31 1 ,4 ,4 100,0
Total 240 95,2 100,0
Missing System 12 4,8

Total 252 100,0


B213 Skolanpassning 8 år: Allmänt


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 8 1 ,4 ,4 ,4
9 1 ,4 ,4 ,9
10 3 1,2 1,3 2,2
11 2 ,8 ,9 3,0
12 9 3,6 3,9 6,9
13 5 2,0 2,2 9,1
14 6 2,4 2,6 11,7
15 11 4,4 4,8 16,5
16 19 7,5 8,2 24,7
17 12 4,8 5,2 29,9
18 20 7,9 8,7 38,5
19 20 7,9 8,7 47,2
20 30 11,9 13,0 60,2
21 17 6,7 7,4 67,5
22 29 11,5 12,6 80,1
23 17 6,7 7,4 87,4
24 29 11,5 12,6 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing System 21 8,3

Total 252 100,0


B214 Skolanpassning 8 år: Kamrater


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 9 1 ,4 ,4 ,4
11 1 ,4 ,4 ,9
13 1 ,4 ,4 1,3
14 5 2,0 2,2 3,5
15 3 1,2 1,3 4,8
16 6 2,4 2,6 7,4
17 10 4,0 4,3 11,7
18 16 6,3 6,9 18,6
19 35 13,9 15,2 33,8
20 33 13,1 14,3 48,1
21 52 20,6 22,5 70,6
22 26 10,3 11,3 81,8
23 27 10,7 11,7 93,5
24 15 6,0 6,5 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing System 21 8,3

Total 252 100,0


B215 Skolanpassning 8 år: Lärare


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 11 1 ,4 ,4 ,4
12 1 ,4 ,4 ,9
14 2 ,8 ,9 1,7
15 2 ,8 ,9 2,6
16 2 ,8 ,9 3,5
17 10 4,0 4,3 7,8
18 12 4,8 5,2 13,0
19 21 8,3 9,1 22,1
20 38 15,1 16,5 38,5
21 45 17,9 19,5 58,0
22 62 24,6 26,8 84,8
23 30 11,9 13,0 97,8
24 5 2,0 2,2 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing System 21 8,3

Total 252 100,0


B216 Skolanpassning 8 år: Ämne


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 9 1 ,4 ,4 ,4
13 2 ,8 ,9 1,3
14 2 ,8 ,9 2,2
15 6 2,4 2,6 4,8
16 11 4,4 4,8 9,5
17 12 4,8 5,2 14,7
18 22 8,7 9,5 24,2
19 23 9,1 10,0 34,2
20 36 14,3 15,6 49,8
21 31 12,3 13,4 63,2
22 35 13,9 15,2 78,4
23 20 7,9 8,7 87,0
24 30 11,9 13,0 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing System 21 8,3

Total 252 100,0


B217 Skolanpassning 8 år: Totalt


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 53 1 ,4 ,4 ,4
56 1 ,4 ,4 ,9
59 1 ,4 ,4 1,3
61 2 ,8 ,9 2,2
62 2 ,8 ,9 3,0
64 2 ,8 ,9 3,9
65 4 1,6 1,7 5,6
66 3 1,2 1,3 6,9
67 1 ,4 ,4 7,4
68 3 1,2 1,3 8,7
69 9 3,6 3,9 12,6
70 3 1,2 1,3 13,9
71 5 2,0 2,2 16,0
72 3 1,2 1,3 17,3
73 6 2,4 2,6 19,9
74 3 1,2 1,3 21,2
75 7 2,8 3,0 24,2
76 11 4,4 4,8 29,0
77 5 2,0 2,2 31,2
78 20 7,9 8,7 39,8
79 5 2,0 2,2 42,0
80 9 3,6 3,9 45,9
81 9 3,6 3,9 49,8
82 10 4,0 4,3 54,1
83 13 5,2 5,6 59,7
84 13 5,2 5,6 65,4
85 11 4,4 4,8 70,1
86 5 2,0 2,2 72,3
87 12 4,8 5,2 77,5
88 15 6,0 6,5 84,0
89 10 4,0 4,3 88,3
90 9 3,6 3,9 92,2
91 11 4,4 4,8 97,0
92 4 1,6 1,7 98,7
93 1 ,4 ,4 99,1
94 2 ,8 ,9 100,0
Total 231 91,7 100,0
Missing System 21 8,3

Total 252 100,0


Faderns inkomst


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 7 2,8 3,3 3,3
2 1 ,4 ,5 3,8
4 1 ,4 ,5 4,3
8 1 ,4 ,5 4,8
10 3 1,2 1,4 6,2
15 1 ,4 ,5 6,7
16 1 ,4 ,5 7,1
18 1 ,4 ,5 7,6
19 1 ,4 ,5 8,1
23 1 ,4 ,5 8,6
26 1 ,4 ,5 9,0
27 1 ,4 ,5 9,5
29 1 ,4 ,5 10,0
31 2 ,8 1,0 11,0
36 1 ,4 ,5 11,4
39 1 ,4 ,5 11,9
40 1 ,4 ,5 12,4
43 1 ,4 ,5 12,9
44 1 ,4 ,5 13,3
45 1 ,4 ,5 13,8
46 1 ,4 ,5 14,3
49 3 1,2 1,4 15,7
50 3 1,2 1,4 17,1
51 1 ,4 ,5 17,6
52 2 ,8 1,0 18,6
53 2 ,8 1,0 19,5
55 1 ,4 ,5 20,0
56 4 1,6 1,9 21,9
57 3 1,2 1,4 23,3
58 4 1,6 1,9 25,2
59 1 ,4 ,5 25,7
60 1 ,4 ,5 26,2
61 3 1,2 1,4 27,6
62 3 1,2 1,4 29,0
63 3 1,2 1,4 30,5
64 2 ,8 1,0 31,4
65 3 1,2 1,4 32,9
66 10 4,0 4,8 37,6
67 2 ,8 1,0 38,6
68 5 2,0 2,4 41,0
70 3 1,2 1,4 42,4
71 2 ,8 1,0 43,3
72 4 1,6 1,9 45,2
73 7 2,8 3,3 48,6
74 3 1,2 1,4 50,0
75 2 ,8 1,0 51,0
76 2 ,8 1,0 51,9
77 1 ,4 ,5 52,4
78 5 2,0 2,4 54,8
79 3 1,2 1,4 56,2
80 3 1,2 1,4 57,6
81 1 ,4 ,5 58,1
82 5 2,0 2,4 60,5
83 2 ,8 1,0 61,4
84 3 1,2 1,4 62,9
85 2 ,8 1,0 63,8
86 5 2,0 2,4 66,2
87 1 ,4 ,5 66,7
88 4 1,6 1,9 68,6
89 1 ,4 ,5 69,0
90 4 1,6 1,9 71,0
91 3 1,2 1,4 72,4
92 1 ,4 ,5 72,9
94 1 ,4 ,5 73,3
95 1 ,4 ,5 73,8
96 1 ,4 ,5 74,3
97 3 1,2 1,4 75,7
98 3 1,2 1,4 77,1
99 4 1,6 1,9 79,0
101 1 ,4 ,5 79,5
102 1 ,4 ,5 80,0
103 2 ,8 1,0 81,0
104 1 ,4 ,5 81,4
105 3 1,2 1,4 82,9
106 2 ,8 1,0 83,8
107 1 ,4 ,5 84,3
110 1 ,4 ,5 84,8
112 2 ,8 1,0 85,7
115 1 ,4 ,5 86,2
116 4 1,6 1,9 88,1
117 1