Upplevelser av kropp och åldrande 1998

SND- 0818

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Entire Codebook

Document Description

Title:

xml-kodbok för Upplevelser av kropp och åldrande 1998

Parallel Title:

xml codebook for Aging, body image and identity 1998

Identification Number:

0818-001sve

Authoring Entity:

Svensk nationell datatjänst

Producer:

Svensk nationell datatjänst

Copyright:

Copyright (c) Svensk nationell datatjänst 2010

Date of Production:

2010-08-27

Software used in Production:

Nesstar Publisher

Distributor:

Svensk nationell datatjänst

Version:

Bibliographic Citation:

xml-kodbok för Upplevelser av kropp och åldrande 1998, 1:a xml-editionen, Göteborg 2010

Documentation Source

Title:

Upplevelser av kropp och åldrande 1998

Identification Number:

0818-001sve

Distributor:

Svensk nationell datatjänst

Study Description

Title:

Upplevelser av kropp och åldrande 1998

Parallel Title:

Aging, body image and identity 1998

Identification Number:

0818-001sve

Authoring Entity:

Tornstam, Lars (Uppsala universitet, Sociologiska institutionen)

Öberg, Peter (Uppsala universitet, Sociologiska institutionen)

Producer:

Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Software used in Production:

Nesstar Publisher

Distributor:

Svensk nationell datatjänst

Date of Deposit:

Version:

Release

Bibliographic Citation:

Tornstam, Lars och Öberg, Peter. UPPLEVELSER AV KROPP OCH ÅLDRANDE 1998 [datafil]. Sociologiska institutionen, Uppsala universitet [producent], 2005. Göteborg, Sverige: Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) [distributör], 2005.

Study Scope

Keywords:

hälsa , personlig identitet , personlighet , självkänsla , vikt , åldrande

Topic Classification:

allmänhälsa , fysisk kondition och träning , näring , äldre

Abstract:

I denna studie har man frågat individer i åldrarna 20-85 år om åldrande, kroppsuppfattning och identitet. Respondenterna fick ange sin egen personliga inställning till en rad påståenden om kropp och åldrande. Därutöver fick man besvara frågor om åldersupplevelse: hur gammal man känner sig, hur gammal man skulle vilja vara, hur gammal man tror andra upplever att man är, och i vilken ålder man kände sig mest nöjd med sin kropp. Respondenterna fick även ange sin längd och vikt samt vilka mått man helst skulle vilja ha. Därutöver presenterades nio olika typer av kroppsfigurer och man fick där ta ställning till vilken figur som bäst beskriver nuvarande utseende, vilken figur man helst skulle vilja ha och vilken figur man borde ha enligt de normer som finns i samhället. Respondenterna fick även specificera hur nöjd eller missnöjd man är med olika kroppsdelar. Ett antal frågor handlar om skönhetsoperationer och inställning till sådana. Ett fyrtiotal frågor tar upp olika påståenden om kropp och utseende där respondenten får ange hur bra eller dåligt de stämmer överens med den egna uppfattningen. Avslutningsvis ställdes frågor om hälsa, fysisk aktivitet och inställning i olika frågor om åldrande och kroppsbild. Respondenter 30 år eller äldre fick även frågor om förändringar i sitt eget utseende.

Time Period:

-

Date of Collection:

-

Country:

Sverige

Unit of Analysis:

Individer

Universe:

Sveriges befolkning i åldrarna 20-85 år.

Kind of Data:

Surveydata

Methodology and Processing

Time Method:

Tvärsnittsundersökning

Data Collector:

Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Mode of Data Collection:

Postenkät

Sources Statement

Class of the Study:

SND Klass 1: Fullt genomgången av SND

Data Access

Restrictions:

Tillgång till materialet ges för akademiskt bruk; SNDs regler för tillgängliggörande tillämpas.

Citation Requirement:

Publikationer baserat på material från SNDs samlingar ska ange källa i form av bibliografisk citering. För att säkerställa att sådana källhänvisningar

Deposit Requirement:

Users of SND data are requested to send to SND bibliographic citations for, or copies of, each completed manuscript or thesis abstract.

Disclaimer:

The original collector of the data, SND, and the relevant funding agency bear no responsibility for uses of this collection or for interpretations or inferences based upon such uses. According to an agreement between the principal investigator and SND this study can be disseminated to and analyzed by researchers on condition that the usage is for research purpose. The code of ethics for humanities and social sciences research established in 1990 by the Swedish Council for Research in the Humanities and Social Science, and published in HSFR ethics, must be adhered to wherever applicable.

Other Study Description Materials

Related Materials

Title:

Questionnaire

http://www.snd.gu.se/catalogue/file/243

Title:

SND codebook, Swedish version 1.2 (html)

http://www.snd.gu.se/catalogue/file/1807

Title:

SND codebook, Swedish version 1.2

http://www.snd.gu.se/catalogue/file/1806

Related Publications

Title:

Images versus experiences of the ageing body

Title:

Att åldras på 2000-talet : om åldrandet, kroppen och självbilden

Title:

Den åldrande kroppen : samhälleliga bilder och äldres egna erfarenheter

Title:

Body images among men and women of different ages

Title:

Youthfulness and Fitness - Identity Ideals for All Ages?

Title:

Attitudes toward embodied old age among Swedes

File Description

File: se.gu.snd.ddi.0818-001sve.NSDstat

  • Number of cases: 1250

  • No. of variables per record: 116

  • Type of File: NSDstat 200203

Variable Description

Variable Groups

Bakgrund

Variables within Bakgrund

Kropp och åldrande

Variables within Kropp och åldrande

Åldersupplevelse

Variables within Åldersupplevelse

Skönhetsoperationer

Variables within Skönhetsoperationer

Kropp och utseende

Variables within Kropp och utseende

Hälsa och aktivitet

Variables within Hälsa och aktivitet

Åldrande och kroppsbild

Variables within Åldrande och kroppsbild

Utseende

Variables within Utseende

Variables


ID-nummer

Range of Valid Data Values: 4-2006

Summary Statistics: Valid 1250 ; Min. 4 ; Max. 2006 ; Mean 1055.24

Variable Format: numeric


Viktkategorier alla (olika BMI-gränser män/kvinnor)

Value

Label

Frequency

1.

Underviktig

21

2.

Normalviktig

608

3.

Överviktig

478

4.

Fetma

115

Sysmiss.

28

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1222 ;

Variable Format: numeric


F.1 Födelseår


Födelseår

Value

Label

Frequency

13.

1913

6

14.

1914

3

15.

1915

7

16.

1916

7

17.

1917

7

18.

1918

8

19.

1919

7

20.

1920

14

21.

1921

12

22.

1922

7

23.

1923

15

24.

1924

13

25.

1925

12

26.

1926

11

27.

1927

15

28.

1928

12

29.

1929

13

30.

1930

11

31.

1931

14

32.

1932

13

33.

1933

13

34.

1934

15

35.

1935

15

36.

1936

15

37.

1937

16

38.

1938

17

39.

1939

17

40.

1940

16

41.

1941

21

42.

1942

27

43.

1943

23

44.

1944

23

45.

1945

29

46.

1946

21

47.

1947

29

48.

1948

27

49.

1949

26

50.

1950

23

51.

51

25

52.

52

22

53.

53

24

54.

54

25

55.

55

22

56.

56

26

57.

57

24

58.

58

22

59.

59

23

60.

60

18

61.

61

22

62.

62

25

63.

63

17

64.

64

21

65.

65

26

66.

66

25

67.

67

31

68.

68

26

69.

69

25

70.

70

24

71.

71

28

72.

72

28

73.

73

27

74.

74

26

75.

75

27

76.

76

20

77.

77

20

78.

78

21

Range of Valid Data Values: 13-78

Summary Statistics: Valid 1250 ;

Variable Format: numeric


F.2 Kön


Kön

Value

Label

Frequency

1.

Man

559

2.

Kvinna

691

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 1250 ;

Variable Format: numeric


F.3 Barn


Har Du barn?

Value

Label

Frequency

1.

Nej

344

2.

Ja, ett barn

227

3.

Ja, flera barn

671

Sysmiss.

8

Range of Valid Data Values: 1-3

Summary Statistics: Valid 1242 ;

Variable Format: numeric


F.4 Boendeförhållande


Är Du ...

Value

Label

Frequency

1.

Samboende

823

2.

Ensamboende med fast sällskap

118

3.

Ensamboende utan fast sällskap

255

Sysmiss.

54

Range of Valid Data Values: 1-3

Summary Statistics: Valid 1196 ;

Variable Format: numeric


F.5 Ungefärlig månadsinkomst före skatt


Vilken är Din ungefärliga månadsinkomst före skatt (inkl. pension, studiemedel)?

Value

Label

Frequency

1.

0 - 6 999 kr

182

2.

7 000 - 11 999 kr

269

3.

12 000 - 14 999 kr

256

4.

15 000 - 19 999 kr

304

5.

20 000 - kr

219

Sysmiss.

20

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 1230 ;

Variable Format: numeric


F.6 Yrkeskategori


Vilken yrkeskategori tillhör Du? (Om Du inte arbetar för närvarande, ange den kategori Du tillhörde senast.)

Value

Label

Frequency

1.

Icke fackutbildad arbetare

179

2.

Fackutbildad arbetare

211

3.

Lägre tjänsteman

153

4.

Tjänsteman i mellanställning

306

5.

Tjänsteman i ledande ställning

87

6.

Egenföretagare

123

7.

Studerande

119

8.

Annat

55

Sysmiss.

17

Range of Valid Data Values: 1-8

Summary Statistics: Valid 1233 ;

Variable Format: numeric


F.7 Högsta skolutbildning


Vilken skolutbildning har Du? Ange bara Din högsta utbildning.

Value

Label

Frequency

1.

Mindre än 6 års folkskola eller mindre än 9 års grundskola

137

2.

Genomgången folkskola, grundskola, enhetsskola

285

3.

Realexamen, flickskola, 1-2 års gymnasieskola

227

4.

3-4 års gymnasium/gymnasieskola

329

5.

Akademisk examen

258

Sysmiss.

14

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 1236 ;

Variable Format: numeric


F.8 Född i Sverige


Är Du född i Sverige?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

1093

2.

Nej

148

Sysmiss.

9

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 1241 ;

Variable Format: numeric


F.9_1 Att se gammal ut är något man bör undvika

Nedan följer en rad allmänna påståenden om kropp och åldrande som vi önskar att Du tar ställning till. Det finns inget "rätt" eller "fel" svar. Vi är intresserade av vad just Du personligen anser om detta.


Att se gammal ut är något man bör undvika

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

335

2.

Stämmer ganska dåligt

418

3.

Stämmer ganska bra

374

4.

Stämmer mycket bra

112

Sysmiss.

11

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1239 ;

Variable Format: numeric


F.9_2 Att se gammal ut ger kvinnor en högre status


Att se gammal ut ger kvinnor en högre status

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

485

2.

Stämmer ganska dåligt

510

3.

Stämmer ganska bra

197

4.

Stämmer mycket bra

19

Sysmiss.

39

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1211 ;

Variable Format: numeric


F.9_3 Att se gammal ut är förenligt med skönhet


Att se gammal ut är förenligt med skönhet

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

244

2.

Stämmer ganska dåligt

521

3.

Stämmer ganska bra

378

4.

Stämmer mycket bra

72

Sysmiss.

35

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1215 ;

Variable Format: numeric


F.9_4 När män ser gamla ut förlorar de sin sexuella attraktionskraft


När män ser gamla ut förlorar de sin sexuella attraktionskraft

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

268

2.

Stämmer ganska dåligt

533

3.

Stämmer ganska bra

353

4.

Stämmer mycket bra

65

Sysmiss.

31

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1219 ;

Variable Format: numeric


F.9_5 Att se gammal ut ger män en högre status


Att se gammal ut ger män en högre status

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

247

2.

Stämmer ganska dåligt

494

3.

Stämmer ganska bra

414

4.

Stämmer mycket bra

54

Sysmiss.

41

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1209 ;

Variable Format: numeric


F.9_6 Det passar sig för gamla kvinnor att vara sexuellt aktiva


Det passar sig för gamla kvinnor att vara sexuellt aktiva

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

86

2.

Stämmer ganska dåligt

226

3.

Stämmer ganska bra

487

4.

Stämmer mycket bra

397

Sysmiss.

54

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1196 ;

Variable Format: numeric


F.9_7 Att se gammal ut är något man bör acceptera som en del av åldrandet


Att se gammal ut är något man bör acceptera som en del av åldrandet

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

16

2.

Stämmer ganska dåligt

55

3.

Stämmer ganska bra

465

4.

Stämmer mycket bra

688

Sysmiss.

26

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1224 ;

Variable Format: numeric


F.9_8 Gamla män kan fortfarande vara fysiskt attraktiva


Gamla män kan fortfarande vara fysiskt attraktiva

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

17

2.

Stämmer ganska dåligt

82

3.

Stämmer ganska bra

623

4.

Stämmer mycket bra

496

Sysmiss.

32

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1218 ;

Variable Format: numeric


F.9_9 Gamla kvinnor får gärna klä sig ungdomligt


Gamla kvinnor får gärna klä sig ungdomligt

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

59

2.

Stämmer ganska dåligt

196

3.

Stämmer ganska bra

631

4.

Stämmer mycket bra

334

Sysmiss.

30

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1220 ;

Variable Format: numeric


F.9_10 När kvinnor ser gamla ut förlorar de sin sexuella attraktionskraft


När kvinnor ser gamla ut förlorar de sin sexuella attraktionskraft

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

204

2.

Stämmer ganska dåligt

491

3.

Stämmer ganska bra

401

4.

Stämmer mycket bra

115

Sysmiss.

39

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1211 ;

Variable Format: numeric


F.9_11 Det är viktigt att bibehålla ett ungdomligt utseende


Det är viktigt att bibehålla ett ungdomligt utseende

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

163

2.

Stämmer ganska dåligt

403

3.

Stämmer ganska bra

508

4.

Stämmer mycket bra

151

Sysmiss.

25

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1225 ;

Variable Format: numeric


F.9_12 Gamla kvinnor kan fortfarande vara fysiskt attraktiva


Gamla kvinnor kan fortfarande vara fysiskt attraktiva

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

26

2.

Stämmer ganska dåligt

103

3.

Stämmer ganska bra

644

4.

Stämmer mycket bra

437

Sysmiss.

40

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1210 ;

Variable Format: numeric


F.9_13 Gamla män får gärna klä sig ungdomligt


Gamla män får gärna klä sig ungdomligt

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

66

2.

Stämmer ganska dåligt

228

3.

Stämmer ganska bra

631

4.

Stämmer mycket bra

296

Sysmiss.

29

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1221 ;

Variable Format: numeric


F.9_14 Det passar sig för gamla män att vara sexuellt aktiva


Det passar sig för gamla män att vara sexuellt aktiva

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

42

2.

Stämmer ganska dåligt

154

3.

Stämmer ganska bra

571

4.

Stämmer mycket bra

451

Sysmiss.

32

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1218 ;

Variable Format: numeric


F.10a Åldersupplevelse - Känner mig som i mitt inre

Nu följer några frågor om åldersupplevelse. Skriv för varje fråga den ålder som bäst stämmer med Din uppfattning om Dig själv.


I mitt inre känner jag mig som ... år

Value

Label

Frequency

7.

7

1

10.

10

2

14.

14

2

15.

15

17

16.

16

1

17.

17

10

18.

18

23

19.

19

3

20.

20

124

21.

21

9

22.

22

15

23.

23

21

24.

24

14

25.

25

153

26.

26

16

27.

27

16

28.

28

22

29.

29

12

30.

30

179

31.

31

3

32.

32

5

33.

33

6

34.

34

3

35.

35

45

36.

36

3

37.

37

7

38.

38

6

39.

39

2

40.

40

154

42.

42

3

43.

43

5

44.

44

3

45.

45

38

46.

46

2

47.

47

5

48.

48

3

49.

49

3

50.

50

115

51.

51

1

52.

52

1

53.

53

3

54.

54

1

55.

55

13

56.

56

2

57.

57

3

58.

58

1

59.

59

2

60.

60

68

65.

65

13

66.

66

3

67.

67

1

68.

68

2

69.

69

1

70.

70

24

74.

74

1

75.

75

3

77.

77

1

80.

80

8

99.

99

2

Range of Valid Data Values: 7-99

Summary Statistics: Valid 1205 ;

Variable Format: numeric


F.10b Åldersupplevelse - Skulle helst vilja vara


Helst skulle jag vilja vara ... år

Value

Label

Frequency

10.

10

3

12.

12

1

15.

15

8

16.

16

5

17.

17

2

18.

18

16

19.

19

1

20.

20

94

21.

21

7

22.

22

14

23.

23

27

24.

24

17

25.

25

150

26.

26

12

27.

27

17

28.

28

25

29.

29

8

30.

30

177

31.

31

7

32.

32

11

33.

33

8

34.

34

7

35.

35

72

36.

36

5

37.

37

9

38.

38

8

39.

39

6

40.

40

172

41.

41

3

42.

42

10

43.

43

7

44.

44

8

45.

45

30

46.

46

7

47.

47

8

48.

48

7

49.

49

6

50.

50

90

51.

51

4

52.

52

8

53.

53

7

54.

54

5

55.

55

8

56.

56

4

57.

57

2

58.

58

3

59.

59

3

60.

60

31

62.

62

2

64.

64

2

65.

65

6

66.

66

1

67.

67

2

68.

68

2

70.

70

8

73.

73

1

74.

74

1

75.

75

2

77.

77

2

80.

80

3

82.

82

1

Range of Valid Data Values: 10-82

Summary Statistics: Valid 1173 ;

Variable Format: numeric


F.10c Åldersupplevelse - Andra ser mig som


Jag tror att andra människor ser mig som ... år

Value

Label

Frequency

15.

15

2

16.

16

1

18.

18

8

19.

19

9

20.

20

26

21.

21

6

22.

22

26

23.

23

25

24.

24

13

25.

25

80

26.

26

13

27.

27

25

28.

28

19

29.

29

4

30.

30

121

31.

31

7

32.

32

17

33.

33

7

34.

34

3

35.

35

80

36.

36

5

37.

37

7

38.

38

15

39.

39

4

40.

40

127

41.

41

4

42.

42

5

43.

43

9

44.

44

7

45.

45

72

46.

46

5

47.

47

11

48.

48

5

49.

49

3

50.

50

138

51.

51

1

52.

52

6

53.

53

3

54.

54

4

55.

55

42

56.

56

2

57.

57

3

58.

58

7

59.

59

3

60.

60

90

62.

62

2

63.

63

1

64.

64

2

65.

65

25

66.

66

1

67.

67

5

68.

68

2

70.

70

49

71.

71

1

72.

72

2

73.

73

1

74.

74

1

75.

75

15

77.

77

1

78.

78

3

79.

79

1

80.

80

12

83.

83

1

Range of Valid Data Values: 15-83

Summary Statistics: Valid 1195 ;

Variable Format: numeric


F.10d Åldersupplevelse - Mest nöjd med min kropp


Mest nöjd var/är jag med min kropp i ...års åldern

Value

Label

Frequency

4.

4

3

8.

8

1

10.

10

1

12.

12

4

13.

13

1

14.

14

2

15.

15

8

16.

16

7

17.

17

15

18.

18

32

19.

19

13

20.

20

182

21.

21

19

22.

22

26

23.

23

24

24.

24

26

25.

25

138

26.

26

12

27.

27

16

28.

28

18

29.

29

8

30.

30

223

31.

31

6

32.

32

8

33.

33

4

34.

34

6

35.

35

74

36.

36

3

37.

37

1

38.

38

8

39.

39

2

40.

40

138

41.

41

2

42.

42

5

43.

43

4

44.

44

4

45.

45

22

46.

46

1

47.

47

3

48.

48

2

50.

50

50

52.

52

4

53.

53

1

54.

54

2

55.

55

8

56.

56

3

57.

57

2

60.

60

10

62.

62

1

65.

65

2

66.

66

2

67.

67

2

70.

70

11

75.

75

1

77.

77

1

80.

80

2

Range of Valid Data Values: 4-80

Summary Statistics: Valid 1174 ;

Variable Format: numeric


F.11a Längd

Några frågor om kroppsvikt och längd


Min längd är ... cm

Value

Label

Frequency

150.

150 cm

1

151.

151 cm

3

152.

152 cm

1

153.

153 cm

5

154.

154 cm

5

155.

155 cm

12

156.

156 cm

8

157.

157 cm

11

158.

158 cm

27

159.

159 cm

12

160.

160 cm

54

161.

161 cm

15

162.

162 cm

52

163.

163 cm

40

164.

164 cm

42

165.

165 cm

61

166.

166 cm

27

167.

167 cm

58

168.

168 cm

59

169.

169 cm

40

170.

170 cm

88

171.

171 cm

19

172.

172 cm

59

173.

173 cm

50

174.

174 cm

42

175.

175 cm

47

176.

176 cm

55

177.

177 cm

22

178.

178 cm

31

179.

179 cm

19

180.

180 cm

60

181.

181 cm

16

182.

182 cm

40

183.

183 cm

32

184.

184 cm

26

185.

185 cm

16

186.

186 cm

22

187.

187 cm

16

188.

188 cm

9

189.

189 cm

9

190.

190 cm

10

191.

191 cm

4

192.

192 cm

4

193.

193 cm

2

194.

194 cm

1

195.

195 cm

3

197.

197 cm

2

Range of Valid Data Values: 150-197

Summary Statistics: Valid 1237 ; Mean 171.518

Variable Format: numeric


F.11b Nöjd med längd eller önskar vara längre/kortare


Helst skulle jag vilja vara ...

Value

Label

Frequency

1.

Kortare än jag är

23

2.

Jag är nöjd med min längd

923

3.

Längre än jag är

278

Sysmiss.

26

Range of Valid Data Values: 1-3

Summary Statistics: Valid 1224 ;

Variable Format: numeric


F.11c Vikt


Min vikt är .. kg

Value

Label

Frequency

40.

40 kg

1

45.

45 kg

4

46.

46 kg

2

47.

47 kg

1

48.

48 kg

5

49.

49 kg

4

50.

50 kg

11

51.

51 kg

4

52.

52 kg

12

53.

53 kg

15

54.

54 kg

17

55.

55 kg

24

56.

56 kg

12

57.

57 kg

16

58.

58 kg

31

59.

59 kg

16

60.

60 kg

55

61.

61 kg

17

62.

62 kg

36

63.

63 kg

35

64.

64 kg

25

65.

65 kg

55

66.

66 kg

24

67.

67 kg

24

68.

68 kg

44

69.

69 kg

17

70.

70 kg

87

71.

71 kg

15

72.

72 kg

30

73.

73 kg

29

74.

74 kg

26

75.

75 kg

63

76.

76 kg

26

77.

77 kg

22

78.

78 kg

43

79.

79 kg

14

80.

80 kg

65

81.

81 kg

4

82.

82 kg

26

83.

83 kg

24

84.

84 kg

11

85.

85 kg

39

86.

86 kg

6

87.

87 kg

12

88.

88 kg

16

89.

89 kg

6

90.

90 kg

46

91.

91 kg

3

92.

92 kg

12

93.

93 kg

5

94.

94 kg

8

95.

95 kg

18

96.

96 kg

9

97.

97 kg

5

98.

98 kg

5

99.

99 kg

1

100.

100 kg

8

101.

101 kg

1

102.

102 kg

8

103.

103 kg

3

105.

105 kg

7

106.

106 kg

1

107.

107 kg

2

110.

110 kg

6

112.

112 kg

1

115.

115 kg

1

116.

116 kg

1

117.

117 kg

1

119.

119 kg

1

120.

120 kg

1

125.

125 kg

2

129.

129 kg

1

130.

130 kg

2

Range of Valid Data Values: 40-130

Summary Statistics: Valid 1230 ; Mean 73.089

Variable Format: numeric


F.11d Önskad vikt


Helst skulle jag vilja väga ... kg

Value

Label

Frequency

37.

37

1

45.

45

4

47.

47

1

48.

48

9

49.

49

3

50.

50

26

51.

51

2

52.

52

21

53.

53

14

54.

54

14

55.

55

50

56.

56

16

57.

57

19

58.

58

59

59.

59

9

60.

60

118

61.

61

5

62.

62

40

63.

63

27

64.

64

8

65.

65

100

66.

66

10

67.

67

18

68.

68

45

69.

69

9

70.

70

102

71.

71

5

72.

72

22

73.

73

15

74.

74

9

75.

75

100

76.

76

9

77.

77

9

78.

78

27

79.

79

4

80.

80

75

81.

81

3

82.

82

13

83.

83

6

84.

84

5

85.

85

38

86.

86

4

87.

87

10

88.

88

5

89.

89

3

90.

90

31

92.

92

1

94.

94

1

95.

95

7

98.

98

2

100.

100

6

105.

105

1

110.

110

1

Range of Valid Data Values: 37-110

Summary Statistics: Valid 1142 ; Mean 68.136

Variable Format: numeric


F.11e Egen uppfattning om kroppsvikten


Min kroppsvikt skulle jag vilja beskriva som ...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket under normalvikt

4

2.

Något under normalvikt

83

3.

Normal

556

4.

Något över normalvikt

478

5.

Mycket över normalvikt

100

Sysmiss.

29

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 1221 ;

Variable Format: numeric


F.12a Uppfattning om kroppens nuvarande utseende

Nedan kan Du se nio olika figurer som Du skall ta ställning till


Vilken av de nio figurerna ovan beskriver bäst Ditt nuvarande utseende?

Value

Label

Frequency

1.

3

2.

45

3.

192

4.

353

5.

354

6.

225

7.

56

8.

10

9.

4

Sysmiss.

8

Range of Valid Data Values: 1-9

Summary Statistics: Valid 1242 ;

Variable Format: numeric


F.12b Önskat utseende på kroppen


Om Du kunde ändra på Din kropp, hur skulle Du då helst vilja se ut?

Value

Label

Frequency

1.

3

2.

62

3.

415

4.

480

5.

205

6.

9

7.

1

Sysmiss.

75

Range of Valid Data Values: 1-7

Summary Statistics: Valid 1175 ;

Variable Format: numeric


F.12c Utseende enligt samhällets normer


Enligt de normer som finns i samhället, hur borde Du då helst se ut?

Value

Label

Frequency

1.

58

2.

214

3.

369

4.

332

5.

150

6.

14

7.

3

9.

1

Sysmiss.

109

Range of Valid Data Values: 1-9

Summary Statistics: Valid 1141 ;

Variable Format: numeric


F.13a Nöjd med ansiktet


Ange hur pass nöjd eller missnöjd Du är med Ditt utseende då det gäller nedanstående delar av Din kropp. - Ansiktet

Value

Label

Frequency

1.

Mycket missnöjd

7

2.

Något missnöjd

80

3.

Varken nöjd eller missnöjd

343

4.

Ganska nöjd

621

5.

Mycket nöjd

190

Sysmiss.

9

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 1241 ;

Variable Format: numeric


F.13b Nöjd med håret


Ange hur pass nöjd eller missnöjd Du är med Ditt utseende då det gäller nedanstående delar av Din kropp. - Håret

Value

Label

Frequency

1.

Mycket missnöjd

51

2.

Något missnöjd

182

3.

Varken nöjd eller missnöjd

249

4.

Ganska nöjd

511

5.

Mycket nöjd

248

Sysmiss.

9

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 1241 ;

Variable Format: numeric


F.13c Nöjd med skuldror och armar


Ange hur pass nöjd eller missnöjd Du är med Ditt utseende då det gäller nedanstående delar av Din kropp. - Skuldror och armar

Value

Label

Frequency

1.

Mycket missnöjd

11

2.

Något missnöjd

153

3.

Varken nöjd eller missnöjd

313

4.

Ganska nöjd

579

5.

Mycket nöjd

184

Sysmiss.

10

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 1240 ;

Variable Format: numeric


F.13d Nöjd med bröstkorg och bröst


Ange hur pass nöjd eller missnöjd Du är med Ditt utseende då det gäller nedanstående delar av Din kropp. - Bröstkorg och bröst

Value

Label

Frequency

1.

Mycket missnöjd

47

2.

Något missnöjd

151

3.

Varken nöjd eller missnöjd

331

4.

Ganska nöjd

534

5.

Mycket nöjd

177

Sysmiss.

10

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 1240 ;

Variable Format: numeric


F.13e Nöjd med midja och mage


Ange hur pass nöjd eller missnöjd Du är med Ditt utseende då det gäller nedanstående delar av Din kropp. - Midja och mage

Value

Label

Frequency

1.

Mycket missnöjd

130

2.

Något missnöjd

450

3.

Varken nöjd eller missnöjd

253

4.

Ganska nöjd

313

5.

Mycket nöjd

96

Sysmiss.

8

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 1242 ;

Variable Format: numeric


F.13f Nöjd med höfter och bak


Ange hur pass nöjd eller missnöjd Du är med Ditt utseende då det gäller nedanstående delar av Din kropp. - Höfter och bak

Value

Label

Frequency

1.

Mycket missnöjd

78

2.

Något missnöjd

267

3.

Varken nöjd eller missnöjd

316

4.

Ganska nöjd

436

5.

Mycket nöjd

144

Sysmiss.

9

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 1241 ;

Variable Format: numeric


F.13g Nöjd med ben och lår


Ange hur pass nöjd eller missnöjd Du är med Ditt utseende då det gäller nedanstående delar av Din kropp. - Ben och lår

Value

Label

Frequency

1.

Mycket missnöjd

71

2.

Något missnöjd

195

3.

Varken nöjd eller missnöjd

275

4.

Ganska nöjd

500

5.

Mycket nöjd

198

Sysmiss.

11

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 1239 ;

Variable Format: numeric


F.13h Nöjd med fastheten i hullet


Ange hur pass nöjd eller missnöjd Du är med Ditt utseende då det gäller nedanstående delar av Din kropp. - Fastheten i hullet

Value

Label

Frequency

1.

Mycket missnöjd

89

2.

Något missnöjd

318

3.

Varken nöjd eller missnöjd

295

4.

Ganska nöjd

405

5.

Mycket nöjd

126

Sysmiss.

17

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 1233 ;

Variable Format: numeric


F.13i Nöjd med vikt


Ange hur pass nöjd eller missnöjd Du är med Ditt utseende då det gäller nedanstående delar av Din kropp. - Vikt

Value

Label

Frequency

1.

Mycket missnöjd

112

2.

Något missnöjd

418

3.

Varken nöjd eller missnöjd

206

4.

Ganska nöjd

358

5.

Mycket nöjd

144

Sysmiss.

12

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 1238 ;

Variable Format: numeric


F.13j Nöjd med längd


Ange hur pass nöjd eller missnöjd Du är med Ditt utseende då det gäller nedanstående delar av Din kropp. - Längd

Value

Label

Frequency

1.

Mycket missnöjd

15

2.

Något missnöjd

160

3.

Varken nöjd eller missnöjd

212

4.

Ganska nöjd

454

5.

Mycket nöjd

398

Sysmiss.

11

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 1239 ;

Variable Format: numeric


F.13k Nöjd med utseendet i allmänhet


Ange hur pass nöjd eller missnöjd Du är med Ditt utseende då det gäller nedanstående delar av Din kropp. - Utseendet i allmänhet

Value

Label

Frequency

1.

Mycket missnöjd

13

2.

Något missnöjd

89

3.

Varken nöjd eller missnöjd

328

4.

Ganska nöjd

669

5.

Mycket nöjd

139

Sysmiss.

12

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 1238 ;

Variable Format: numeric


F.14a Skönhetskirurgi för vackrare ansikte

Nu följer några påståenden om skönhetsoperationer.


Jag skulle kunna tänka mig att göra en skönhetsoperation för att få ett vackrare ansikte

Value

Label

Frequency

1.

Nej, absolut inte

706

2.

Nej, knappast

330

3.

Ja, kanske

157

4.

Ja, absolut

46

Sysmiss.

11

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1239 ;

Variable Format: numeric


F.14b Skönhetskirurgi för vackrare kropp


Jag skulle kunna tänka mig att göra en skönhetsoperation för att få en vackrare kropp

Value

Label

Frequency

1.

Nej, absolut inte

675

2.

Nej, knappast

317

3.

Ja, kanske

187

4.

Ja, absolut

58

Sysmiss.

13

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1237 ;

Variable Format: numeric


F.14c Skönhetskirurgi för att föryngra utseendet


Jag skulle kunna tänka mig att göra en skönhetsoperation för att föryngra mitt utseende

Value

Label

Frequency

1.

Nej, absolut inte

745

2.

Nej, knappast

332

3.

Ja, kanske

122

4.

Ja, absolut

35

Sysmiss.

16

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1234 ;

Variable Format: numeric


F.15 Gjort skönhetsoperation


Har du själv gjort någon skönhetsoperation?

Value

Label

Frequency

0.

Nej

1203

1.

Ja

31

Sysmiss.

16

Range of Valid Data Values: 0-1

Summary Statistics: Valid 1234 ;

Variable Format: numeric


F.16_1 Jag är nöjd med min kropp

Här kommer några påståenden om kropp och utseende. Markera för varje påstående hur bra eller dåligt det stämmer med Dig själv och Din egen uppfattning.


Jag är nöjd med min kropp

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

42

2.

Stämmer ganska dåligt

205

3.

Stämmer ganska bra

796

4.

Stämmer mycket bra

192

Sysmiss.

15

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1235 ;

Variable Format: numeric


F.16_2 Jag tycker att jag är fysiskt attraktiv


Jag tycker att jag är fysiskt attraktiv

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

66

2.

Stämmer ganska dåligt

328

3.

Stämmer ganska bra

692

4.

Stämmer mycket bra

145

Sysmiss.

19

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1231 ;

Variable Format: numeric


F.16_3 Jag anser mig vara mer fysiskt attraktiv än andra i min ålder


Jag anser mig vara mer fysiskt attraktiv än andra i min ålder

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

172

2.

Stämmer ganska dåligt

506

3.

Stämmer ganska bra

445

4.

Stämmer mycket bra

101

Sysmiss.

26

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1224 ;

Variable Format: numeric


F.16_4 Jag anser att min kropp ger en riktig bild av den jag verkligen är


Jag anser att min kropp ger en riktig bild av den jag verkligen är

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

44

2.

Stämmer ganska dåligt

177

3.

Stämmer ganska bra

800

4.

Stämmer mycket bra

203

Sysmiss.

26

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1224 ;

Variable Format: numeric


F1.6_5 Jag kontrollerar alltid mitt utseende i en spegel när jag har möjlighet


Jag kontrollerar alltid mitt utseende i en spegel när jag har möjlighet

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

222

2.

Stämmer ganska dåligt

494

3.

Stämmer ganska bra

390

4.

Stämmer mycket bra

127

Sysmiss.

17

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1233 ;

Variable Format: numeric


F.16_6 Det är viktigt för mig att alltid se bra ut


Det är viktigt för mig att alltid se bra ut

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

131

2.

Stämmer ganska dåligt

415

3.

Stämmer ganska bra

555

4.

Stämmer mycket bra

130

Sysmiss.

19

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1231 ;

Variable Format: numeric


F.16_7 Jag bryr mig inte om vad andra tycker om mitt utseende


Jag bryr mig inte om vad andra tycker om mitt utseende

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

119

2.

Stämmer ganska dåligt

489

3.

Stämmer ganska bra

447

4.

Stämmer mycket bra

183

Sysmiss.

12

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1238 ;

Variable Format: numeric


F.16_8 Det är viktigt för mig att se ung ut


Det är viktigt för mig att se ung ut

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

265

2.

Stämmer ganska dåligt

575

3.

Stämmer ganska bra

338

4.

Stämmer mycket bra

51

Sysmiss.

21

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1229 ;

Variable Format: numeric


F.16_9 Jag ser mig själv som en ungdomlig person


Jag ser mig själv som en ungdomlig person

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

79

2.

Stämmer ganska dåligt

254

3.

Stämmer ganska bra

693

4.

Stämmer mycket bra

205

Sysmiss.

19

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1231 ;

Variable Format: numeric


F.16_10 Jag ägnar mycket tid åt mitt utseende


Jag ägnar mycket tid åt mitt utseende

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

380

2.

Stämmer ganska dåligt

646

3.

Stämmer ganska bra

181

4.

Stämmer mycket bra

29

Sysmiss.

14

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1236 ;

Variable Format: numeric


F.16_11 Jag tycker om att andra människor betraktar min kropp


Jag tycker om att andra människor betraktar min kropp

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

406

2.

Stämmer ganska dåligt

565

3.

Stämmer ganska bra

211

4.

Stämmer mycket bra

49

Sysmiss.

19

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1231 ;

Variable Format: numeric


F.16_12 Jag tänker sällan på mitt utseende


Jag tänker sällan på mitt utseende

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

171

2.

Stämmer ganska dåligt

520

3.

Stämmer ganska bra

425

4.

Stämmer mycket bra

120

Sysmiss.

14

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1236 ;

Variable Format: numeric


F.16_13 Mitt utseende säger mycket om vem jag är som person


Mitt utseende säger mycket om vem jag är som person

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

121

2.

Stämmer ganska dåligt

367

3.

Stämmer ganska bra

614

4.

Stämmer mycket bra

126

Sysmiss.

22

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1228 ;

Variable Format: numeric


F.16_14 Jag ser maskulin ut


Jag ser maskulin ut

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

480

2.

Stämmer ganska dåligt

246

3.

Stämmer ganska bra

334

4.

Stämmer mycket bra

135

Sysmiss.

55

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1195 ;

Variable Format: numeric


F.16_15 Jag ser feminin ut


Jag ser feminin ut

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

428

2.

Stämmer ganska dåligt

183

3.

Stämmer ganska bra

384

4.

Stämmer mycket bra

208

Sysmiss.

47

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1203 ;

Variable Format: numeric


F.16_16 Jag är aktiv för att hålla mig vältrimmad och i fysisk form


Jag är aktiv för att hålla mig vältrimmad och i fysisk form

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

166

2.

Stämmer ganska dåligt

417

3.

Stämmer ganska bra

455

4.

Stämmer mycket bra

194

Sysmiss.

18

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1232 ;

Variable Format: numeric


F.16_17 Jag har medvetet utvecklat en hälsosam livsstil


Jag har medvetet utvecklat en hälsosam livsstil

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

201

2.

Stämmer ganska dåligt

478

3.

Stämmer ganska bra

415

4.

Stämmer mycket bra

138

Sysmiss.

18

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1232 ;

Variable Format: numeric


F.16_18 Jag tar min goda hälsa för given


Jag tar min goda hälsa för given

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

253

2.

Stämmer ganska dåligt

401

3.

Stämmer ganska bra

447

4.

Stämmer mycket bra

127

Sysmiss.

22

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1228 ;

Variable Format: numeric


F.16_19 Om jag är sjuk fäster jag stor uppmärksamhet vid mina symptom


Om jag är sjuk fäster jag stor uppmärksamhet vid mina symptom

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

203

2.

Stämmer ganska dåligt

428

3.

Stämmer ganska bra

446

4.

Stämmer mycket bra

153

Sysmiss.

20

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1230 ;

Variable Format: numeric


F.16_20 Det är viktigt för mig att vara fysiskt vältränad


Det är viktigt för mig att vara fysiskt vältränad

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

119

2.

Stämmer ganska dåligt

453

3.

Stämmer ganska bra

484

4.

Stämmer mycket bra

174

Sysmiss.

20

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1230 ;

Variable Format: numeric


F.16_21 Jag är ofta fysiskt sjuk


Jag är ofta fysiskt sjuk

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

793

2.

Stämmer ganska dåligt

330

3.

Stämmer ganska bra

73

4.

Stämmer mycket bra

33

Sysmiss.

21

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1229 ;

Variable Format: numeric


F.16_22 Mitt hälsotillstånd går oberäkneligt upp och ned


Mitt hälsotillstånd går oberäkneligt upp och ned

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

700

2.

Stämmer ganska dåligt

332

3.

Stämmer ganska bra

157

4.

Stämmer mycket bra

46

Sysmiss.

15

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1235 ;

Variable Format: numeric


F.16_23 Jag oroar mig ständigt för att vara eller bli för fet


Jag oroar mig ständigt för att vara eller bli för fet

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

470

2.

Stämmer ganska dåligt

377

3.

Stämmer ganska bra

281

4.

Stämmer mycket bra

106

Sysmiss.

16

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1234 ;

Variable Format: numeric


F.16_24 Jag är uppmärksam även på små förändringar i min vikt


Jag är uppmärksam även på små förändringar i min vikt

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

360

2.

Stämmer ganska dåligt

409

3.

Stämmer ganska bra

357

4.

Stämmer mycket bra

107

Sysmiss.

17

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1233 ;

Variable Format: numeric


F.16_25 Jag försöker ofta gå ned i vikt


Jag försöker ofta gå ned i vikt

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

443

2.

Stämmer ganska dåligt

407

3.

Stämmer ganska bra

269

4.

Stämmer mycket bra

110

Sysmiss.

21

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1229 ;

Variable Format: numeric


F.16_26 Att äta sötsaker ger mig dåligt samvete


Att äta sötsaker ger mig dåligt samvete

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

435

2.

Stämmer ganska dåligt

386

3.

Stämmer ganska bra

300

4.

Stämmer mycket bra

112

Sysmiss.

17

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1233 ;

Variable Format: numeric


F.16_27 Jag tycker om hur jag ser ut utan kläder


Jag tycker om hur jag ser ut utan kläder

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

252

2.

Stämmer ganska dåligt

485

3.

Stämmer ganska bra

432

4.

Stämmer mycket bra

55

Sysmiss.

26

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1224 ;

Variable Format: numeric


F.16_28 Jag tycker att jag bör anstränga mig för att göra min kropp attraktivare


Jag tycker att jag bör anstränga mig för att göra min kropp attraktivare

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

223

2.

Stämmer ganska dåligt

403

3.

Stämmer ganska bra

464

4.

Stämmer mycket bra

139

Sysmiss.

21

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1229 ;

Variable Format: numeric


F.16_29 Min kropp är sexuellt lockande


Min kropp är sexuellt lockande

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

190

2.

Stämmer ganska dåligt

492

3.

Stämmer ganska bra

444

4.

Stämmer mycket bra

66

Sysmiss.

58

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1192 ;

Variable Format: numeric


F.16_30 Att vara sexuellt aktiv är viktigt för mig


Att vara sexuellt aktiv är viktigt för mig

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

166

2.

Stämmer ganska dåligt

300

3.

Stämmer ganska bra

526

4.

Stämmer mycket bra

234

Sysmiss.

24

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1226 ;

Variable Format: numeric


F.16_31 Sexualiteten utgör en viktig del av mitt liv


Sexualiteten utgör en viktig del av mitt liv

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

169

2.

Stämmer ganska dåligt

298

3.

Stämmer ganska bra

500

4.

Stämmer mycket bra

252

Sysmiss.

31

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1219 ;

Variable Format: numeric


F.16_32 Det är vikigt att min partner/eventuella partner uppskattar min kropp


Det är vikigt att min partner/eventuella partner uppskattar min kropp

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

82

2.

Stämmer ganska dåligt

146

3.

Stämmer ganska bra

670

4.

Stämmer mycket bra

316

Sysmiss.

36

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1214 ;

Variable Format: numeric


F.16_33 Det är vikigt att min partner/eventuella partner har en vacker kropp


Det är vikigt att min partner/eventuella partner har en vacker kropp

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

117

2.

Stämmer ganska dåligt

433

3.

Stämmer ganska bra

566

4.

Stämmer mycket bra

98

Sysmiss.

36

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1214 ;

Variable Format: numeric


F.16_34 Det är vikigt att min partner/eventuella partner har en slank kropp


Det är vikigt att min partner/eventuella partner har en slank kropp

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

227

2.

Stämmer ganska dåligt

589

3.

Stämmer ganska bra

345

4.

Stämmer mycket bra

51

Sysmiss.

38

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1212 ;

Variable Format: numeric


F.16_35 Jag upplever det som att mitt värde bestäms av hur slank jag är


Jag upplever det som att mitt värde bestäms av hur slank jag är

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

522

2.

Stämmer ganska dåligt

476

3.

Stämmer ganska bra

171

4.

Stämmer mycket bra

48

Sysmiss.

33

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1217 ;

Variable Format: numeric


F.16_36 Jag räknar kalorierna i min mat


Jag räknar kalorierna i min mat

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

885

2.

Stämmer ganska dåligt

250

3.

Stämmer ganska bra

70

4.

Stämmer mycket bra

22

Sysmiss.

23

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1227 ;

Variable Format: numeric


F.16_37 Jag känner ett instinktivt obehag inför fet mat på tallriken


Jag känner ett instinktivt obehag inför fet mat på tallriken

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

509

2.

Stämmer ganska dåligt

377

3.

Stämmer ganska bra

254

4.

Stämmer mycket bra

88

Sysmiss.

22

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1228 ;

Variable Format: numeric


F.16_38 Jag känner ett sting av skam när jag väger mig


Jag känner ett sting av skam när jag väger mig

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

633

2.

Stämmer ganska dåligt

326

3.

Stämmer ganska bra

197

4.

Stämmer mycket bra

67

Sysmiss.

27

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1223 ;

Variable Format: numeric


F.16_39 Jag känner mig illa berörd när jag ser överviktiga människor äta fet mat eller mycket mat


Jag känner mig illa berörd när jag ser överviktiga människor äta fet mat eller mycket mat

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

359

2.

Stämmer ganska dåligt

346

3.

Stämmer ganska bra

368

4.

Stämmer mycket bra

154

Sysmiss.

23

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1227 ;

Variable Format: numeric


F.16_40 Det är vackert med fylliga kroppar


Det är vackert med fylliga kroppar

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

170

2.

Stämmer ganska dåligt

564

3.

Stämmer ganska bra

433

4.

Stämmer mycket bra

52

Sysmiss.

31

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1219 ;

Variable Format: numeric


F.16_41 Övervikt är ett tecken på dålig karaktär


Övervikt är ett tecken på dålig karaktär

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

335

2.

Stämmer ganska dåligt

486

3.

Stämmer ganska bra

321

4.

Stämmer mycket bra

82

Sysmiss.

26

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1224 ;

Variable Format: numeric


F.16_42 Övervikt är frånstötande


Övervikt är frånstötande

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

311

2.

Stämmer ganska dåligt

501

3.

Stämmer ganska bra

327

4.

Stämmer mycket bra

83

Sysmiss.

28

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1222 ;

Variable Format: numeric


F.17 Nuvarande hälsotillstånd


Min nuvarande hälsa är ...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket dålig

12

2.

Ganska dålig

71

3.

Varken god eller dålig

207

4.

Ganska god

583

5.

Mycket god

366

Sysmiss.

11

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 1239 ;

Variable Format: numeric


F.18 Utövar fysisk aktivitet regelbundet


Utövar Du regelbundet någon fysisk aktivitet (motion, dans etc.)?

Value

Label

Frequency

0.

Nej, aldrig

85

1.

Mera sällan

396

2.

Ja, minst en gång i veckan

308

3.

Ja, flera gånger i veckan

315

4.

Ja, dagligen

128

Sysmiss.

18

Range of Valid Data Values: 0-4

Summary Statistics: Valid 1232 ;

Variable Format: numeric


F.19 Fysiskt handikapp eller funktionsnedsättning


Har Du något fysiskt handikapp eller funktionsnedsättning?

Value

Label

Frequency

0.

Nej

982

1.

Ja

189

2.

Ja

45

3.

Ja

5

4.

Ja

4

5.

Ja

3

Sysmiss.

22

Range of Valid Data Values: 0-5

Summary Statistics: Valid 1228 ;

Variable Format: numeric


F.20_1 Jag ser fram emot att åldras

Här följer några påståenden om åldrande och kroppsbild. Markera för varje påstående hur bra eller dåligt det stämmer med Dig själv och Din egen uppfattning.


Jag ser fram emot att åldras

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

309

2.

Stämmer ganska dåligt

564

3.

Stämmer ganska bra

297

4.

Stämmer mycket bra

54

Sysmiss.

26

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1224 ;

Variable Format: numeric


F.20_2 Jag är rädd för döden


Jag är rädd för döden

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

375

2.

Stämmer ganska dåligt

398

3.

Stämmer ganska bra

298

4.

Stämmer mycket bra

159

Sysmiss.

20

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1230 ;

Variable Format: numeric


F.20_3 Jag oroar mig för hur mitt utseende kommer att förändras när jag blir äldre


Jag oroar mig för hur mitt utseende kommer att förändras när jag blir äldre

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

438

2.

Stämmer ganska dåligt

560

3.

Stämmer ganska bra

192

4.

Stämmer mycket bra

43

Sysmiss.

17

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1233 ;

Variable Format: numeric


F.20_4 Jag tror att jag kommer att bli missnöjd med min kropp när jag blir äldre


Jag tror att jag kommer att bli missnöjd med min kropp när jag blir äldre

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

363

2.

Stämmer ganska dåligt

545

3.

Stämmer ganska bra

281

4.

Stämmer mycket bra

38

Sysmiss.

23

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1227 ;

Variable Format: numeric


F.20_5 Jag oroar mig för att min kropp skall förfalla när jag blir gammal


Jag oroar mig för att min kropp skall förfalla när jag blir gammal

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

339

2.

Stämmer ganska dåligt

509

3.

Stämmer ganska bra

303

4.

Stämmer mycket bra

79

Sysmiss.

20

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1230 ;

Variable Format: numeric


F.20_6 Jag oroar mig för att min kropp inte kommer att ge en riktig bild av den jag verkligen är när jag blir gammal


Jag oroar mig för att min kropp inte kommer att ge en riktig bild av den jag verkligen är när jag blir gammal

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

435

2.

Stämmer ganska dåligt

552

3.

Stämmer ganska bra

199

4.

Stämmer mycket bra

40

Sysmiss.

24

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1226 ;

Variable Format: numeric


F.20_7 Det är en tillgång att vara fysiskt attraktiv i mitt yrke (tidigare yrke)


Det är en tillgång att vara fysiskt attraktiv i mitt yrke (tidigare yrke)

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

274

2.

Stämmer ganska dåligt

382

3.

Stämmer ganska bra

421

4.

Stämmer mycket bra

135

Sysmiss.

38

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1212 ;

Variable Format: numeric


F.20_8 Jag brukar önska att få göra sådant som kräver mer personligt ansvar än jag har nu


Jag brukar önska att få göra sådant som kräver mer personligt ansvar än jag har nu

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

326

2.

Stämmer ganska dåligt

400

3.

Stämmer ganska bra

362

4.

Stämmer mycket bra

128

Sysmiss.

34

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1216 ;

Variable Format: numeric


F.20_9 Jag blir missmodig när jag tänker på min framtid


Jag blir missmodig när jag tänker på min framtid

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

411

2.

Stämmer ganska dåligt

522

3.

Stämmer ganska bra

231

4.

Stämmer mycket bra

67

Sysmiss.

19

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1231 ;

Variable Format: numeric


F.20_10 Jag brukar oroa mig för hur jag skall klara upp saker och ting


Jag brukar oroa mig för hur jag skall klara upp saker och ting

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

298

2.

Stämmer ganska dåligt

458

3.

Stämmer ganska bra

397

4.

Stämmer mycket bra

81

Sysmiss.

16

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1234 ;

Variable Format: numeric


F.20_11 Jag har en känsla av att människor förstår och respekterar mig


Jag har en känsla av att människor förstår och respekterar mig

Value

Label

Frequency

1.

Stämmer inte alls

25

2.

Stämmer ganska dåligt

102

3.

Stämmer ganska bra

843

4.

Stämmer mycket bra

261

Sysmiss.

19

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1231 ;

Variable Format: numeric


F.21 Utseendet har alltid varit lika viktigt


Har Ditt utseende alltid varit lika viktigt för Dig?


OBS!!! Frågor om Ditt utseende, att besvaras endast för Dig som är 30 ÅR ELLER ÄLDRE

 

Value

Label

Frequency

1.

Ja

321

2.

Nej, det har blivit viktigare med åren

117

3.

Nej, det har blivit mindre vikigt med åren

373

4.

Utseendet har aldrig varit viktigt

183

Sysmiss.

256

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 994 ;

Variable Format: numeric


F.22 Utseende nu jämfört med hur det var i 20-årsåldern


Jämfört med när Du var i 20-års åldern, tycker Du att Du nu ...


OBS!!! Frågor om Ditt utseende, att besvaras endast för Dig som är 30 ÅR ELLER ÄLDRE

 

Value

Label

Frequency

1.

Ser sämre ut

313

2.

Ser varken bättre eller sämre ut

544

3.

Ser bättre ut

134

Sysmiss.

259

Range of Valid Data Values: 1-3

Summary Statistics: Valid 991 ;

Variable Format: numeric


F.23 Trivsel med utseendet jämfört med hur det var i 20-årsåldern


Hur trivs Du med Ditt utseende, jämfört med när Du var i 20-års åldern?


OBS!!! Frågor om Ditt utseende, att besvaras endast för Dig som är 30 ÅR ELLER ÄLDRE

 

Value

Label

Frequency

1.

Mycket sämre

50

2.

Något sämre

190

3.

Varken bättre eller sämre

522

4.

Något bättre

137

5.

Mycket bättre

96

Sysmiss.

255

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 995 ;

Variable Format: numeric


F.24 Ålder mest fysiskt attraktiv


Vid vilken ålder anser Du att Du var/är/kommer att bli mest fysiskt attraktiv?


OBS!!! Frågor om Ditt utseende, att besvaras endast för Dig som är 30 ÅR ELLER ÄLDRE

 

Value

Label

Frequency

4.

4

1

14.

14

1

15.

15

1

16.

16

1

17.

17

3

18.

18

17

19.

19

1

20.

20

102

21.

21

3

22.

22

7

23.

23

3

24.

24

3

25.

25

141

26.

26

1

27.

27

2

28.

28

6

29.

29

1

30.

30

232

31.

31

2

32.

32

2

33.

33

5

34.

34

2

35.

35

94

37.

37

4

38.

38

5

39.

39

1

40.

40

143

41.

41

1

42.

42

4

43.

43

1

44.

44

3

45.

45

24

46.

46

1

47.

47

2

48.

48

1

50.

50

35

51.

51

2

52.

52

1

53.

53

2

54.

54

2

55.

55

4

56.

56

1

57.

57

1

60.

60

5

67.

67

1

70.

70

2

75.

75

1

82.

82

1

90.

90

2

Range of Valid Data Values: 4-90

Summary Statistics: Valid 881 ; Mean 32.098

Variable Format: numeric


F.25 Nöjd är du med kroppen jämfört med hur det var i 20-årsåldern


Hur nöjd är Du med Din kropp, jämfört med när Du var i 20-års åldern?


OBS!!! Frågor om Ditt utseende, att besvaras endast för Dig som är 30 ÅR ELLER ÄLDRE

 

Value

Label

Frequency

1.

Mycket mindre nöjd

103

2.

Något mindre nöjd

354

3.

Varken mer eller mindre nöjd

371

4.

Något mera nöjd

104

5.

Mycket mera nöjd

61

Sysmiss.

257

Range of Valid Data Values: 1-5

Summary Statistics: Valid 993 ;

Variable Format: numeric


F.26 Störs av de förändringar i utseendet som åldrandet fört med sig


Störs Du av de förändringar i Ditt utseende som åldrandet fört med sig?


OBS!!! Frågor om Ditt utseende, att besvaras endast för Dig som är 30 ÅR ELLER ÄLDRE

 

Value

Label

Frequency

1.

Nej, inte alls

180

2.

Nej, knappast

470

3.

Ja, i viss mån

308

4.

Ja, i hög grad

37

Sysmiss.

255

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 995 ;

Variable Format: numeric


F.27 Störs av de förändringar i fysiska funktionsförmågan som åldrandet fört med sig


Störs Du av de förändringar i Din fysiska funktionsförmåga som åldrandet fört med sig?


OBS!!! Frågor om Ditt utseende, att besvaras endast för Dig som är 30 ÅR ELLER ÄLDRE

 

Value

Label

Frequency

1.

Nej, inte alls

126

2.

Nej, knappast

304

3.

Ja, i viss mån

459

4.

Ja, i hög grad

104

Sysmiss.

257

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 993 ;

Variable Format: numeric


Svarat efter utskick nr

Respondenten har besvarat enkäten efter utskick nummer ...

Value

Label

Frequency

1.

1

596

2.

2

133

3.

3

280

4.

4

235

Sysmiss.

6

Range of Valid Data Values: 1-4

Summary Statistics: Valid 1244 ;

Variable Format: numeric


Ålder - sju grupper

Åldersindelning i sju grupper

Value

Label

Frequency

1.

20-24 år

114

2.

25-34 år

261

3.

35-44 år

224

4.

45-54 år

249

5.

55-64 år

182

6.

65-74 år

127

7.

75-85 år

93

Range of Valid Data Values: 1-7

Summary Statistics: Valid 1250 ;

Variable Format: numeric