ISSP 2009 - Åsikter om ojämlikhet i Sverige

SND- 0875

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Entire Codebook

Document Description

Title:

xml-kodbok för ISSP 2009 - Åsikter om ojämlikhet i Sverige

Parallel Title:

xml codebook for ISSP 2009 - Social inequality IV: Sweden

Identification Number:

0875-001

Authoring Entity:

Svensk nationell datatjänst

Producer:

Svensk nationell datatjänst

Copyright:

Copyright (c) Svensk nationell datatjänst 2010

Date of Production:

2010-01-20

Software used in Production:

Nesstar Publisher

Distributor:

Svensk nationell datatjänst

Version:

Bibliographic Citation:

xml-kodbok för ISSP 2009 - Åsikter om ojämlikhet i Sverige, 1:a xml-editionen, Göteborg 2010

Documentation Source

Title:

ISSP 2009 - Åsikter om ojämlikhet i Sverige

Identification Number:

0875-001

Distributor:

Svensk nationell datatjänst

Study Description

Title:

ISSP 2009 - Åsikter om ojämlikhet i Sverige

Parallel Title:

ISSP 2009 - Social inequality IV: Sweden

Identification Number:

0875-001

Authoring Entity:

Edlund, Jonas (Umeå universitet, Sociologiska institutionen)

Svallfors, Stefan (Umeå universitet, Sociologiska institutionen)

Producer:

Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Software used in Production:

Nesstar Publisher

Distributor:

Svensk nationell datatjänst

Date of Deposit:

Series Name:

International Social Survey Programme

Series Information:

The International Social Survey Programme (ISSP) is a continuing annual programme of cross-national collaboration on surveys covering topics important for social science research. It brings together pre-existing national social science projects and coordinates research goals, thereby adding a cross-national, cross-cultural perspective to the individual, national studies. Formed in 1983, the group develops topical modules dealing with important areas of social science as supplements to regular national surveys. Every survey includes questions about general attitudes toward various social issues such as the legal system, sex, and the economy. Special topics have included the environment, the role of government, social inequality, social support, family and gender issues, work orientation, the impact of religious background, behaviour, and beliefs on social and political preferences, and national identity. Participating countries vary for each topical module. The merging of the data into a cross-national dataset is performed by the Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, University of Cologne.

Version:

Release

Study Scope

Keywords:

ekonomi , välfärd , jobb

Topic Classification:

jämlikhet och ojämlikhet , socialt beteende och attityder , sociala välfärdssystem/strukturer

Abstract:

Denna undersökning ingår som den svenska delen i 2009 års undersökning i 'International Social Survey Program' (ISSP) och det är den andra gången Sverige ingår i en ISSP-undersökning fokuserad på temat ojämlikhet.

Time Period:

-

Date of Collection:

-

Country:

Sverige

Unit of Analysis:

Individ

Universe:

Sveriges befolkning i åldrarna 17-79 år.

Kind of Data:

Surveydata

Methodology and Processing

Time Method:

Regelbunden tvärsnittsundersökning

Data Collector:

SIFO Research International

Sampling Procedure:

Slumpmässigt urval

Mode of Data Collection:

Postenkät

Type of Research Instrument:

Semi-strukturerad

Sources Statement

Actions to Minimize Losses:

Postenkät med flera påminnelser. Respondenten fick ett introduktionsbrev och en vecka senare en gåva (värd ca 20 kr) tillsammans med frågeformuläret. Gåvan var inte förenad med några åtaganden. 16 februari 2009 - utskick av introduktionsbrev, 23 februari - utskick av postenkät + gåva (lott), 4 mars- utskick av påminnelse + enkät, 16 mars - utskick av påminnelse + enkät, 7 april - utskick av påminnelse och enkät (endast till personer med okänt telefonnummer), 7-20 april - påminnelse genom telefonsamtal + utskick av ny enkät till de som så önskar.

Response Rate:

58,7

Class of the Study:

SND Klass 2: Endast kontrollerad. Ej genomgången av SND

Data Access

Extent of Collection:

1 data file + machine-readable documentation (text) + SPSS data definition statements + SAS data definition statements. Other formats on demand.

Restrictions:

Tillgång till materialet ges för akademiskt bruk; SNDs regler för tillgängliggörande tillämpas.

Citation Requirement:

Publikationer baserat på material från SNDs samlingar ska ange källa i form av bibliografisk citering. För att säkerställa att sådana källhänvisningar

Deposit Requirement:

Users of SND data are requested to send to SND bibliographic citations for, or copies of, each completed manuscript or thesis abstract.

Disclaimer:

The original collector of the data, SND, and the relevant funding agency bear no responsibility for uses of this collection or for interpretations or inferences based upon such uses. According to an agreement between the principal investigator and SND this study can be disseminated to and analyzed by researchers on condition that the usage is for research purpose. The code of ethics for humanities and social sciences research established in 1990 by the Swedish Council for Research in the Humanities and Social Science, and published in HSFR ethics, must be adhered to wherever applicable.

Other Study Description Materials

Related Materials

Title:

Questionnaire

http://www.snd.gu.se/catalogue/file/1756

Related Studies

Title:

ISSP 1996 - Role of government III: Sweden (SND 0587)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/323

Title:

ISSP 1994 - Family and changing gender roles II: Sweden (SND 0481)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/266

Title:

ISSP 1995 - National identity I: Sweden (SND 0502)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/282

Title:

ISSP 1997 - Work orientations II: Sweden (SND 0722)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/390

Title:

ISSP 1998 - Religion II: Sweden (SND 0716)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/388

Title:

ISSP 2000 - Environment II: Sweden (SND 0753)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/407

Title:

ISSP 2002 - Family and changing gender roles III: Sweden (SND 0793)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/427

Title:

ISSP 2003 - National identity II: Sweden (SND 0805)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/439

Title:

ISSP 2004 - Citizenship I: Sweden (SND 0815)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/449

Title:

ISSP 2005 - Work orientations III: Sweden (SND 0816)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/450

Title:

Attitudes to inequality 1991 - A Swedish survey (SND 0297)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/177

Title:

ISSP 2006 - Role of government IV: Sweden (SND 0849)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/483

Title:

ISSP 2007 - Leisure time and Sports I: Sweden (SND 0862)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/511

Title:

ISSP 2008 - Religion III: Sweden (SND 0867)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/523

Title:

ISSP 1999 - Social inequality III: Sweden (SND 0727)

http://www.snd.gu.se/catalogue/study/394

File Description

File: se.gu.snd.ddi.0875-001sve.NSDstat

 • Number of cases: 1137

 • No. of variables per record: 137

 • Type of File: NSDstat 200501

Variable Description

List of Variables:

 • V1 -  SND Study NR 0875
 • V2 -  SND Edition NR 1
 • V3 -  SND Part NR 001
 • idnr -  ID-nummer
 • V5 -  F1a. Viktigt för framgång: Förmögen familj
 • V6 -  F1b. Viktigt för framgång: Välutbildade föräldrar
 • V7 -  F1c. Viktigt för framgång: God utbildning
 • V8 -  F1d. Viktigt för framgång: Vara ambitiös
 • V9 -  F1e. Viktigt för framgång: Arbeta hårt
 • V10 -  F1f. Viktigt för framgång: Känna de rätta personerna
 • V11 -  F1g. Viktigt för framgång: Politiska kontakter
 • V12 -  F1h. Viktigt för framgång: Använda mutor
 • V13 -  F1i. Viktigt för framgång: Ha en viss hudfärg
 • V14 -  F1j. Viktigt för framgång: Ha en viss religion
 • V15 -  F1k. Viktigt för framgång: Vara man eller kvinna
 • V16 -  F2a. För att nå toppen måste man vara korrumperad
 • V17 -  F2b. Endast elever från bra gymasieskolor har goda chanser till universitetssutbildning
 • V18 -  F2c. Endast rika har råd med universitetsstudier
 • V19 -  F2d. I Sverige har alla samma möjligheter till universitetsstudier
 • V20 -  F3. Åsikt om den egna lönen
 • V21 -  F4a. Månadslön för läkare i allmän praktik
 • V22 -  F4b. Månadslön för styrelseordförande i ett stort företag
 • V23 -  F4c. Månadslön för affärsbiträde
 • V24 -  F4d. Månadslön för fabriksarbetare utan yrkesutbildning
 • V25 -  F4e. Månadslön för minister i regeringen
 • V26 -  F5a. Rimlig månadslön för läkare i allmän praktik
 • V27 -  F5b. Rimlig månadslön för styrelseordförande i stort företag
 • V28 -  F5c. Rimlig månadslön för affärsbiträde
 • V29 -  F5d. Rimlig månadslön för fabriksarbetare utan yrkesutbildning
 • V30 -  F5e. Rimlig månadslön för minister i regeringen
 • V31 -  F6a. För stora inkomstskillnader i Sverige
 • V32 -  F6b. Regeringens/riksdagens ansvar att minska inkomstskillnader
 • V33 -  F6c. Regeringens/riksdagens ansvar hålla uppe levnadsstandarden för arbetslösa
 • V34 -  F6d. Regering/riksdag bör ge mindre medel till förmåner för sämst ställda
 • V35 -  F7. Höginkomsttagarnas skatteandel
 • V36 -  F8. Åsikt om skatt för höginkomsttagare
 • V37 -  F9a. Inställning till att man kan köpa bättre sjukvård
 • V38 -  F9b. Inställning till att man kan köpa bättre utbildning
 • V39 -  F10a. Motsättningar mellan rika och fattiga
 • V40 -  F10b. Motsättningar mellan arbetarklassen och medelklassen
 • V41 -  F10c. Motsättningar mellan arbetsgivare och arbetstagare
 • V42 -  F10d. Motsättningar mellan människor i samhällets topp och människor på samhällets botten
 • V43 -  F11a. Placering på samhällsskala
 • V44 -  F11b. Placering på samhällsskala för uppväxtfamilj
 • V45 -  F12. Social position jämförd med faderns
 • V46 -  F13a. Påverka lönen: Ansvar i arbetet
 • V47 -  F13b. Påverka lönen: Utbildningens längd
 • V48 -  F13c. Påverka lönen: Vad som behövs för att försörja en familj
 • V49 -  F13d. Påverka lönen: Försörjer barn
 • V50 -  F13e. Påverka lönen: Arbetets utförande
 • V51 -  F13f. Påverka lönen: Hur hårt man arbetar
 • V52 -  F14. Den egna lönen rättvis
 • V53 -  F15a. Dagens svenska samhälle
 • V54 -  F15b. Önskat svenskt samhälle
 • V55 -  F16. Lita på människor
 • V56 -  F17. Dagstidningsläsning
 • V57 -  F18. TV-tittande i timmar per dag
 • V58 -  F19. Område nära bostad man är rädd att gå på natten
 • V59 -  F20. Pengar för att förbättra levnadsvillkoren för invandrare från icke-västländer
 • V60 -  F21. Andel invandrare från icke-västländer i eget bostadsområde
 • V61 -  F22. Inställning till att bo i område där hälften av invånarna är invandrare från icke-västlander
 • V62 -  F23. Grad av samhörighet med invandrare från icke-västländer
 • V63 -  F24. Invandrare från icke-västländer: Strävsamma eller lata
 • V64 -  F25. Invandrare från icke-västländer: Självförsörjande eller lever på bidrag
 • V65 -  F26a. Konflikter mellan arbetslösa och de med arbete
 • V66 -  F26b. Konflikter mellan svenskar och invandrare från icke-västländer
 • V67 -  F27. Fadern: Socio-ekonomisk indelning
 • V68 -  F28_1. Faderns yrke: SSYK-kod pos 1
 • V69 -  F28_2. Faderns yrke: SSYK-kod pos 1-2
 • V70 -  F28_3. Faderns yrke: SSYK-kod pos 1-3
 • V71 -  F28_4. Faderns yrke: SSYK kod pos 1-4
 • V72 -  F29. Fadern: Företagare eller anställd
 • V73 -  F30. Fadern: Offentlig eller privat tjänst
 • V74 -  F31. Modern: Förvärvsarbetande
 • V75 -  F32. Modern: Socio-ekonomisk indelning
 • V76 -  F33_1. Moderns yrke: SSYK-kod pos 1
 • V77 -  F33_2. Moderns yrke: SSYK-kod pos 1-2
 • V78 -  F33_3. Moderns yrke: SSYK-kod pos 1-3
 • V79 -  F33_4. Moderns yrke: SSYK-kod pos 1-4
 • V80 -  F34. Modern: Företagare eller anställd
 • V81 -  F35. Modern: Offentlig eller privat tjänst
 • V82 -  F36. Antal böcker i uppväxthemmet
 • V83 -  F37. Första jobb: Offentlig eller privat tjänst
 • V84 -  F38. Första jobb: Företagare eller anställd
 • V85 -  F39. Första jobb: Socio-ekonomisk indelning
 • V86 -  F40_1. Första jobb: SSYK-kod pos 1
 • V87 -  F40_2. Första jobb: SSYK-kod pos 1-2
 • V88 -  F40_3. Första jobb: SSYK-kod pos 1-3
 • V89 -  F40_4. Första jobb: SSYK-kod pos 1-4
 • V90 -  F41. Arbetsmarknadsgrupp
 • V91 -  F42. Normal veckoarbetstid
 • V92 -  F43. Socio-ekonomisk indelning
 • V93 -  F44_1. Nuvarande yrke: SSYK-kod pos 1
 • V94 -  F44_2. Nuvarande yrke: SSYK-kod pos 1-2
 • V95 -  F44_3. Nuvarande yrke: SSYK-kod pos 1-3
 • V96 -  F44_4. Nuvarande yrke: SSYK-kod pos 1-4
 • V97 -  F45_1. Företagare eller anställd
 • V98 -  F45_2. Antal anställda
 • V99 -  F46. Arbetsledande funktion
 • V100 -  F47. Privat eller offentlig tjänst
 • V101 -  F48. Facklig organisation
 • V102 -  F49. Medlem i facklig organisation just nu
 • V103 -  F50. Utbildning
 • V104 -  F51. Utbildningens längd
 • V105 -  F52. Månadsinkomst
 • V106 -  F53. Civilstånd
 • V107 -  F54. Partner: Arbetsmarknadsgrupp
 • V108 -  F55. Partner: Normal veckoarbetstid
 • V109 -  F56. Partner: Socio-ekonomisk indelning
 • V110 -  F57_1. Partners yrke: SSYK-kod pos 1
 • V111 -  F57_2. Partners yrke: SSYK-kod pos 1-2
 • V112 -  F57_3. Partners yrke: SSYK-kod pos 1-3
 • V113 -  F57_4. Partners yrke: SSYK-kod pos 1-4
 • V114 -  F58_1. Partner: Företagare eller anställd
 • V115 -  F58_2. Partner: Antal anställda
 • V116 -  F59. Partner: Arbetsledande funktion
 • V117 -  F60. Partner: Privat eller offentlig tjänst
 • V118 -  F61. Partner: Högsta utbildning
 • V119 -  F62. Hushållets inkomst
 • V120 -  F63. Hushållets storlek
 • V121 -  F64. Antal personer mellan 7 och 17 år i hushållet
 • V122 -  F65. Antal personer under 7 år i hushållet
 • V123 -  F66. Partisympati
 • V124 -  F67. Röstade i senaste valet
 • V125 -  F68. Subjektiv samhällsklass
 • V126 -  F69. Närmaste familjens ägodelar
 • V127 -  F70. Samlat pengavärde av egna tillgångar
 • V128 -  F71. Föräldrars medborgarskap
 • V129 -  F72. Tillhör kyrka eller religiös församling
 • V130 -  F73. Kyrka eller församling
 • V131 -  F74. Kyrkobesök
 • V132 -  F75. Bostadsställe
 • V133 -  F76. Ålder
 • V134 -  Län
 • V135 -  Kön
 • V136 -  A-region
 • V137 -  Huvudregion

Variables


SND Study NR 0875


Swedish Social Science Data Service study 0875

Value

Label

Frequency

875.

1137

Range of Valid Data Values: 875-875

Summary Statistics: Valid 1137 ;

Variable Format: numeric


SND Edition NR 1


SSD Edition Identification NR

Value

Label

Frequency

1.

1137

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 1137 ;

Variable Format: numeric


SND Part NR 001


SSD Part Identification NR

Value

Label

Frequency

1.

1137

Range of Valid Data Values: 1-1

Summary Statistics: Valid 1137 ;

Variable Format: numeric


ID-nummer


ID-nummer

Range of Valid Data Values: 100101-102099

Summary Statistics: Valid 1137 ; Min. 100101 ; Max. 102099 ; Mean 101119.781 ; StDev 569.583

Variable Format: numeric


F1a. Viktigt för framgång: Förmögen familj

Vi börjar med några frågor om vad som är viktigt för ens möjligheter att komma fram i livet.


Hur viktigt för ens möjlighet att komma fram i livet är det att komma från en förmögen familj?

Value

Label

Frequency

1.

Helt avgörande

29

2.

Mycket viktigt

118

3.

Ganska viktigt

369

4.

Inte särskilt viktigt

404

5.

Inte alls viktigt

171

8.

Vet ej

21

9.

Uppgift saknas

25

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1112 ;

Variable Format: numeric


F1b. Viktigt för framgång: Välutbildade föräldrar


Hur viktigt för ens möjlighet att komma fram i livet är det att ha välutbildade föräldrar?

Value

Label

Frequency

1.

Helt avgörande

16

2.

Mycket viktigt

216

3.

Ganska viktigt

480

4.

Inte särskilt viktigt

285

5.

Inte alls viktigt

105

8.

Vet ej

8

9.

Uppgift saknas

27

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1110 ;

Variable Format: numeric


F1c. Viktigt för framgång: God utbildning


Hur viktigt för ens möjlighet att komma fram i livet är det att ha en god utbildning själv?

Value

Label

Frequency

1.

Helt avgörande

116

2.

Mycket viktigt

602

3.

Ganska viktigt

355

4.

Inte särskilt viktigt

35

5.

Inte alls viktigt

11

8.

Vet ej

3

9.

Uppgift saknas

15

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1122 ;

Variable Format: numeric


F1d. Viktigt för framgång: Vara ambitiös


Hur viktigt för ens möjlighet att komma fram i livet är det att vara ambitiös?

Value

Label

Frequency

1.

Helt avgörande

275

2.

Mycket viktigt

657

3.

Ganska viktigt

163

4.

Inte särskilt viktigt

11

5.

Inte alls viktigt

3

8.

Vet ej

7

9.

Uppgift saknas

21

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1116 ;

Variable Format: numeric


F1e. Viktigt för framgång: Arbeta hårt


Hur viktigt för ens möjlighet att komma fram i livet är det att arbeta hårt?

Value

Label

Frequency

1.

Helt avgörande

227

2.

Mycket viktigt

609

3.

Ganska viktigt

227

4.

Inte särskilt viktigt

37

5.

Inte alls viktigt

5

8.

Vet ej

5

9.

Uppgift saknas

27

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1110 ;

Variable Format: numeric


F1f. Viktigt för framgång: Känna de rätta personerna


Hur viktigt för ens möjlighet att komma fram i livet är det att känna de rätta personerna?

Value

Label

Frequency

1.

Helt avgörande

105

2.

Mycket viktigt

336

3.

Ganska viktigt

470

4.

Inte särskilt viktigt

167

5.

Inte alls viktigt

23

8.

Vet ej

15

9.

Uppgift saknas

21

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1116 ;

Variable Format: numeric


F1g. Viktigt för framgång: Politiska kontakter


Hur viktigt för ens möjlighet att komma fram i livet är det att ha politiska kontakter?

Value

Label

Frequency

1.

Helt avgörande

19

2.

Mycket viktigt

51

3.

Ganska viktigt

179

4.

Inte särskilt viktigt

504

5.

Inte alls viktigt

279

8.

Vet ej

79

9.

Uppgift saknas

26

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1111 ;

Variable Format: numeric


F1h. Viktigt för framgång: Använda mutor


Hur viktigt för ens möjlighet att komma fram i livet är att använda sig av mutor?

Value

Label

Frequency

1.

Helt avgörande

8

2.

Mycket viktigt

6

3.

Ganska viktigt

24

4.

Inte särskilt viktigt

133

5.

Inte alls viktigt

733

8.

Vet ej

205

9.

Uppgift saknas

28

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1109 ;

Variable Format: numeric


F1i. Viktigt för framgång: Ha en viss hudfärg


Hur viktigt för ens möjlighet att komma fram i livet är att ha en viss hudfärg?

Value

Label

Frequency

1.

Helt avgörande

12

2.

Mycket viktigt

64

3.

Ganska viktigt

249

4.

Inte särskilt viktigt

298

5.

Inte alls viktigt

402

8.

Vet ej

90

9.

Uppgift saknas

22

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1115 ;

Variable Format: numeric


F1j. Viktigt för framgång: Ha en viss religion


Hur viktigt för ens möjlighet att komma fram i livet är att ha en viss religion?

Value

Label

Frequency

1.

Helt avgörande

8

2.

Mycket viktigt

39

3.

Ganska viktigt

157

4.

Inte särskilt viktigt

317

5.

Inte alls viktigt

479

8.

Vet ej

112

9.

Uppgift saknas

25

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1112 ;

Variable Format: numeric


F1k. Viktigt för framgång: Vara man eller kvinna


Hur viktigt för ens möjlighet att komma fram i livet är att vara man eller kvinna?

Value

Label

Frequency

1.

Helt avgörande

19

2.

Mycket viktigt

87

3.

Ganska viktigt

248

4.

Inte särskilt viktigt

355

5.

Inte alls viktigt

345

8.

Vet ej

60

9.

Uppgift saknas

23

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1114 ;

Variable Format: numeric


F2a. För att nå toppen måste man vara korrumperad

Håller du med om eller tar du avstånd från följande påståenden?


För att nå toppen i det svenska samhället måste man vara korrumperad.

Value

Label

Frequency

1.

Instämmer starkt

17

2.

Instämmer

67

3.

Varken instämmer eller tar avstånd

172

4.

Tar avstånd

247

5.

Tar starkt avstånd

486

8.

Vet ej

127

9.

Uppgift saknas

21

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1116 ;

Variable Format: numeric


F2b. Endast elever från bra gymasieskolor har goda chanser till universitetssutbildning


Här i Sverige är det bara elever från de bästa gymnasieskolorna som har goda möjligheter att skaffa sig en universitetsutbildning.

Value

Label

Frequency

1.

Instämmer starkt

22

2.

Instämmer

99

3.

Varken instämmer eller tar avstånd

246

4.

Tar avstånd

357

5.

Tar starkt avstånd

312

8.

Vet ej

86

9.

Uppgift saknas

15

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1122 ;

Variable Format: numeric


F2c. Endast rika har råd med universitetsstudier


Här i Sverige är det bara de rika som har råd med kostnaderna som är förenade med universitetsstudier.

Value

Label

Frequency

1.

Instämmer starkt

24

2.

Instämmer

99

3.

Varken instämmer eller tar avstånd

255

4.

Tar avstånd

364

5.

Tar starkt avstånd

329

8.

Vet ej

53

9.

Uppgift saknas

13

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1124 ;

Variable Format: numeric


F2d. I Sverige har alla samma möjligheter till universitetsstudier


I Sverige har alla samma möjlighet att komma in på universitet, oavsett kön, etnisk bakgrund eller social bakgrund.

Value

Label

Frequency

1.

Instämmer starkt

183

2.

Instämmer

488

3.

Varken instämmer eller tar avstånd

218

4.

Tar avstånd

122

5.

Tar starkt avstånd

32

8.

Vet ej

88

9.

Uppgift saknas

6

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1131 ;

Variable Format: numeric


F3. Åsikt om den egna lönen


Vad anser du om din lön? Är den.....


Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, tänk på ditt senaste arbete!

 

Value

Label

Frequency

1.

Mycket lägre än du förtjänar

150

2.

Lägre än du förtjänar

558

3.

Lika hög som du förtjänar

333

4.

Högre än du förtjänar

23

5.

Mycket högre än du förtjänar

0

6.

Har aldrig förvärvsarbetat

42

8.

Vet inte

22

9.

Uppgift saknas

9

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1128 ;

Variable Format: numeric


F4a. Månadslön för läkare i allmän praktik


Hur mycket tror du folk i dessa yrken faktiskt tjänar? - En läkare i allmänpraktik?


Skriv hur mycket du tror att de i vanliga fall tjänar per månad, före skatt.

 

Value

Label

Frequency

99999999.

Uppgift saknas

84

Range of Valid Data Values: 8000-450000

Range of Invalid Data Values: 99999999

Summary Statistics: Valid 1053 ; Min. 8000 ; Max. 450000 ; Mean 46969.468 ; StDev 21443.46

Variable Format: numeric


F4b. Månadslön för styrelseordförande i ett stort företag


Hur mycket tror du folk i dessa yrken faktiskt tjänar? - En styrelseordförande i ett stort företag?


Skriv hur mycket du tror att de i vanliga fall tjänar per månad, före skatt.

 

Value

Label

Frequency

99999999.

Uppgift saknas

94

Range of Valid Data Values: 5000-30000000

Range of Invalid Data Values: 99999999

Summary Statistics: Valid 1043 ; Min. 5000 ; Max. 30000000 ; Mean 198163.471 ; StDev 959924.504

Variable Format: numeric


F4c. Månadslön för affärsbiträde


Hur mycket tror du folk i dessa yrken faktiskt tjänar? - Ett affärsbiträde?


Skriv hur mycket du tror att de i vanliga fall tjänar per månad, före skatt.

 

Value

Label

Frequency

99999999.

Uppgift saknas

77

Range of Valid Data Values: 1500-150000

Range of Invalid Data Values: 99999999

Summary Statistics: Valid 1060 ; Min. 1500 ; Max. 150000 ; Mean 18678.349 ; StDev 5890.559

Variable Format: numeric


F4d. Månadslön för fabriksarbetare utan yrkesutbildning


Hur mycket tror du folk i dessa yrken faktiskt tjänar? - En farbriksarbetare utan yrkesutbildning?


Skriv hur mycket du tror att de i vanliga fall tjänar per månad, före skatt.

 

Value

Label

Frequency

99999999.

Uppgift saknas

77

Range of Valid Data Values: 1500-90000

Range of Invalid Data Values: 99999999

Summary Statistics: Valid 1060 ; Min. 1500 ; Max. 90000 ; Mean 20782.783 ; StDev 4591.587

Variable Format: numeric


F4e. Månadslön för minister i regeringen


Hur mycket tror du folk i dessa yrken faktiskt tjänar? - En minister i regeringen?


Skriv hur mycket du tror att de i vanliga fall tjänar per månad, före skatt.

 

Value

Label

Frequency

99999999.

Uppgift saknas

90

Range of Valid Data Values: 45-700000000

Range of Invalid Data Values: 999999999

Summary Statistics: Valid 1137 ; Min. 45 ; Max. 700000000

Variable Format: numeric


F5a. Rimlig månadslön för läkare i allmän praktik


Hur mycket tycker Du att folk i dessa yrken borde tjäna? - En läkare i allmän praktik?


Skriv hur mycket du tycker de borde tjäna per månad, före skatt.

 

Value

Label

Frequency

99999999.

Uppgift saknas

114

Range of Valid Data Values: 10000-600000

Range of Invalid Data Values: 99999999

Summary Statistics: Valid 1023 ; Min. 10000 ; Max. 600000 ; Mean 49981.525 ; StDev 30123.818

Variable Format: numeric


F5b. Rimlig månadslön för styrelseordförande i stort företag


Hur mycket tycker Du att folk i dessa yrken borde tjäna? - En styrelseordförande i ett stort företag?


Skriv hur mycket du tycker de borde tjäna per månad, före skatt.

 

Value

Label

Frequency

99999999.

Uppgift saknas

131

Range of Valid Data Values: 1000-2000000

Range of Invalid Data Values: 99999999

Summary Statistics: Valid 1006 ; Min. 1000 ; Max. 2000000 ; Mean 78661.282 ; StDev 125398.635

Variable Format: numeric


F5c. Rimlig månadslön för affärsbiträde


Hur mycket tycker Du att folk i dessa yrken borde tjäna? - Ett affärsbiträde?


Skriv hur mycket du tycker de borde tjäna per månad, före skatt.

 

Value

Label

Frequency

99999999.

Uppgift saknas

105

Range of Valid Data Values: 2500-150000

Range of Invalid Data Values: 99999999

Summary Statistics: Valid 1032 ; Min. 2500 ; Max. 150000 ; Mean 22559.254 ; StDev 7330.07

Variable Format: numeric


F5d. Rimlig månadslön för fabriksarbetare utan yrkesutbildning


Hur mycket tycker Du att folk i dessa yrken borde tjäna? - En fabriksarbetare utan yrkesutbildning?


Skriv hur mycket du tycker de borde tjäna per månad, före skatt.

 

Value

Label

Frequency

99999999.

Uppgift saknas

107

Range of Valid Data Values: 1000-250000

Range of Invalid Data Values: 99999999

Summary Statistics: Valid 1030 ; Min. 1000 ; Max. 250000 ; Mean 22968.845 ; StDev 8647.494

Variable Format: numeric


F5e. Rimlig månadslön för minister i regeringen


Hur mycket tycker Du att folk i dessa yrken borde tjäna? - En minister i regeringen?


Skriv hur mycket du tycker de borde tjäna per månad, före skatt.

 

Value

Label

Frequency

99999999.

Uppgift saknas

119

Range of Valid Data Values: 0-500000

Range of Invalid Data Values: 99999999

Summary Statistics: Valid 1018 ; Min. 0 ; Max. 500000 ; Mean 60471.807 ; StDev 38579.01

Variable Format: numeric


F6a. För stora inkomstskillnader i Sverige

Håller du med om eller tar du avstånd från följande påståenden?


Inkomstskillnaderna är för stora i Sverige.

Value

Label

Frequency

1.

Instämmer starkt

356

2.

Instämmer

452

3.

Varken instämmer eller tar avstånd

190

4.

Tar avstånd

83

5.

Tar starkt avstånd

25

8.

Vet ej

23

9.

Uppgift saknas

8

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1129 ;

Variable Format: numeric


F6b. Regeringens/riksdagens ansvar att minska inkomstskillnader


Det är regeringens/riksdagens ansvar att minska inkomstskillnaderna mellan de med hög och de med låg inkomst.

Value

Label

Frequency

1.

Instämmer starkt

226

2.

Instämmer

399

3.

Varken instämmer eller tar avstånd

254

4.

Tar avstånd

134

5.

Tar starkt avstånd

65

8.

Vet ej

43

9.

Uppgift saknas

16

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1121 ;

Variable Format: numeric


F6c. Regeringens/riksdagens ansvar hålla uppe levnadsstandarden för arbetslösa


Regering/riksdag bör upprätthålla en hygglig levnadsstandard för de arbetslösa.

Value

Label

Frequency

1.

Instämmer starkt

309

2.

Instämmer

544

3.

Varken instämmer eller tar avstånd

189

4.

Tar avstånd

41

5.

Tar starkt avstånd

14

8.

Vet ej

27

9.

Uppgift saknas

13

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1124 ;

Variable Format: numeric


F6d. Regering/riksdag bör ge mindre medel till förmåner för sämst ställda


Regering/riksdag bör använda mindre pengar till förmåner för de sämst ställda.

Value

Label

Frequency

1.

Instämmer starkt

45

2.

Instämmer

62

3.

Varken instämmer eller tar avstånd

209

4.

Tar avstånd

424

5.

Tar starkt avstånd

328

8.

Vet ej

56

9.

Uppgift saknas

13

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1124 ;

Variable Format: numeric


F7. Höginkomsttagarnas skatteandel


Tycker du att folk med höga inkomster bör betala en större andel, samma andel eller en lägre andel av sina inkomster i skatt än de med låga inkomster?

Value

Label

Frequency

1.

En mycket större andel

215

2.

En större andel

582

3.

Samma andel

288

4.

En mindre andel

13

5.

En mycket mindre andel

4

8.

Vet ej

32

9.

Uppgift saknas

3

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1134 ;

Variable Format: numeric


F8. Åsikt om skatt för höginkomsttagare


Hur skulle du vilja beskriva skatterna i det svenska skattesystemet för de med höga inkomster? För folk med höga inskomster är skatterna ...

Value

Label

Frequency

1.

Alldeles för höga

50

2.

För höga

182

3.

Ungefär lagom

320

4.

För låga

379

5.

Alldeles för låga

95

8.

Vet ej

108

9.

Uppgift saknas

3

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1134 ;

Variable Format: numeric


F9a. Inställning till att man kan köpa bättre sjukvård


Är det rättvist eller orättvist att människor med höga inkomster kan köpa bättre sjukvård än vad människor med låga inkomster kan?

Value

Label

Frequency

1.

Helt och hållet rättvist

52

2.

Ganska rättvist

105

3.

Varken rättvist eller orättvist

190

4.

Ganska orättvist

309

5.

Helt och hållet orättvist

467

8.

Vet ej

10

9.

Uppgift saknas

4

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1133 ;

Variable Format: numeric


F9b. Inställning till att man kan köpa bättre utbildning


Är det rättvist eller orättvist att människor med höga inkomster kan köpa bättre utildning för sina barn än vad människor med låga inkomster kan?

Value

Label

Frequency

1.

Helt och hållet rättvist

45

2.

Ganska rättvist

98

3.

Varken rättvist eller orättvist

196

4.

Ganska orättvist

298

5.

Helt och hållet orättvist

467

8.

Vet ej

19

9.

Uppgift saknas

14

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1123 ;

Variable Format: numeric


F10a. Motsättningar mellan rika och fattiga


I alla länder finns det skillnader eller till och med konflikter mellan olika sociala grupper. Enligt din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan rika och fattiga.

Value

Label

Frequency

1.

Mycket starka motsättningar

65

2.

Starka motsättningar

301

3.

Inte särskilt starka motsättningar

627

4.

Det finns inga motsättningar

38

8.

Vet ej

88

9.

Uppgift saknas

18

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1119 ;

Variable Format: numeric


F10b. Motsättningar mellan arbetarklassen och medelklassen


I alla länder finns det skillnader eller till och med konflikter mellan olika sociala grupper. Enligt din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan arbetarklassen och medelklassen.

Value

Label

Frequency

1.

Mycket starka motsättningar

15

2.

Starka motsättningar

121

3.

Inte särskilt starka motsättningar

768

4.

Det finns inga motsättningar

137

8.

Vet ej

77

9.

Uppgift saknas

19

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1118 ;

Variable Format: numeric


F10c. Motsättningar mellan arbetsgivare och arbetstagare


I alla länder finns det skillnader eller till och med konflikter mellan olika sociala grupper. Enligt din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Value

Label

Frequency

1.

Mycket starka motsättningar

37

2.

Starka motsättningar

239

3.

Inte särskilt starka motsättningar

701

4.

Det finns inga motsättningar

48

8.

Vet ej

86

9.

Uppgift saknas

26

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1111 ;

Variable Format: numeric


F10d. Motsättningar mellan människor i samhällets topp och människor på samhällets botten


I alla länder finns det skillnader eller till och med konflikter mellan olika sociala grupper. Enligt din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan människor i samhällets topp och människor på samhällets botten.

Value

Label

Frequency

1.

Mycket starka motsättningar

184

2.

Starka motsättningar

439

3.

Inte särskilt starka motsättningar

364

4.

Det finns inga motsättningar

22

8.

Vet ej

112

9.

Uppgift saknas

16

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1121 ;

Variable Format: numeric


F11a. Placering på samhällsskala


I vårt samhälle finns det vissa grupper som uppfattas som högre och andra grupper som lägre. Här finner du en skala från topp till botten där toppen är 10 och botten 1. - Var skulle du placera dig själv på skalan?

Value

Label

Frequency

1.

1 Toppen

12

2.

2

13

3.

3

57

4.

4

87

5.

5

238

6.

6

322

7.

7

258

8.

8

112

9.

9

11

10.

10 Botten

15

99.

Uppgift saknas

12

Range of Valid Data Values: 1-10

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1125 ;

Variable Format: numeric


F11b. Placering på samhällsskala för uppväxtfamilj


I vårt samhälle finns det vissa grupper som uppfattas som högre och andra grupper som lägre. Här finner du en skala från topp till botten där toppen är 10 och botten 1. - Och om du tänker på familjen som du växte upp i, var skulle den ha passat in?

Value

Label

Frequency

1.

Botten

13

2.

29

3.

90

4.

187

5.

266

6.

238

7.

183

8.

85

9.

19

10.

Toppen

16

99.

Uppgift saknas

11

Range of Valid Data Values: 1-10

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1126 ;

Variable Format: numeric


F12. Social position jämförd med faderns


Tänk på ditt nuvarande arbete (eller ditt senaste arbete om du inte har något just nu)! Om du skulle jämföra det arbetet med det arbete din far hade när du var 16 år, skulle du då säga att positionen eller anseendet för ditt arbete är...

Value

Label

Frequency

1.

Mycket högre än din fars

112

2.

Högre än din fars

362

3.

Ungefär lika

357

4.

Lägre än din fars

182

5.

Mycket lägre än din fars

57

6.

Jag har aldrig förvärvsarbetat

20

8.

Vet/minns inte min fars yrke/min far har aldrig förvärvsarbe

35

9.

Uppgift saknas

12

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1125 ;

Variable Format: numeric


F13a. Påverka lönen: Ansvar i arbetet


När det gäller att bestämma människors lön, hur viktiga tycker du var och en av följande sakerna borde vara? - Hur mycket ansvar man har i arbetet

Value

Label

Frequency

1.

Borde vara helt avgörande

156

2.

Borde vara mycket viktigt

746

3.

Borde vara ganska viktigt

209

4.

Borde inte vara särskilt viktigt

5

5.

Borde inte alls spela någon roll

3

8.

Vet ej

8

9.

Uppgift saknas

10

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1127 ;

Variable Format: numeric


F13b. Påverka lönen: Utbildningens längd


När det gäller att bestämma människors lön, hur viktiga tycker du var och en av följande sakerna borde vara? - Hur många år man utbildat sig

Value

Label

Frequency

1.

Borde vara helt avgörande

54

2.

Borde vara mycket viktigt

396

3.

Borde vara ganska viktigt

507

4.

Borde inte vara särskilt viktigt

138

5.

Borde inte alls spela någon roll

22

8.

Vet ej

10

9.

Uppgift saknas

10

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1127 ;

Variable Format: numeric


F13c. Påverka lönen: Vad som behövs för att försörja en familj


När det gäller att bestämma människors lön, hur viktiga tycker du var och en av följande sakerna borde vara? - Vad som behövs för att försörja en familj

Value

Label

Frequency

1.

Borde vara helt avgörande

44

2.

Borde vara mycket viktigt

220

3.

Borde vara ganska viktigt

396

4.

Borde inte vara särskilt viktigt

254

5.

Borde inte alls spela någon roll

177

8.

Vet ej

31

9.

Uppgift saknas

15

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1122 ;

Variable Format: numeric


F13d. Påverka lönen: Försörjer barn


När det gäller att bestämma människors lön, hur viktiga tycker du var och en av följande sakerna borde vara? - Om man har barn att försörja

Value

Label

Frequency

1.

Borde vara helt avgörande

37

2.

Borde vara mycket viktigt

192

3.

Borde vara ganska viktigt

342

4.

Borde inte vara särskilt viktigt

269

5.

Borde inte alls spela någon roll

247

8.

Vet ej

34

9.

Uppgift saknas

16

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1121 ;

Variable Format: numeric


F13e. Påverka lönen: Arbetets utförande


När det gäller att bestämma människors lön, hur viktiga tycker du var och en av följande sakerna borde vara? - Hur väl man utför arbetet

Value

Label

Frequency

1.

Borde vara helt avgörande

305

2.

Borde vara mycket viktigt

649

3.

Borde vara ganska viktigt

154

4.

Borde inte vara särskilt viktigt

9

5.

Borde inte alls spela någon roll

1

8.

Vet ej

6

9.

Uppgift saknas

13

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1124 ;

Variable Format: numeric


F13f. Påverka lönen: Hur hårt man arbetar


När det gäller att bestämma människors lön, hur viktiga tycker du var och en av följande sakerna borde vara? - Hur hårt man arbetar

Value

Label

Frequency

1.

Borde vara helt avgörande

174

2.

Borde vara mycket viktigt

585

3.

Borde vara ganska viktigt

312

4.

Borde inte vara särskilt viktigt

34

5.

Borde inte alls spela någon roll

3

8.

Vet ej

16

9.

Uppgift saknas

13

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1124 ;

Variable Format: numeric


F14. Den egna lönen rättvis


Är din egen lön rättvis? Vi avser inte vad du vill tjäna - utan vad du anser är rättvist i förhållande till din yrkesskicklighet och arbetsinsats! Är din lön...


Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, tänk på Ditt senaste arbete!

 

Value

Label

Frequency

1.

Mycket lägre än vad som är rättvist

188

2.

Lite lägre än vad som är rättvist

470

3.

Ungefär rättvis

386

4.

Lite högre än vad som är rättvist

34

5.

Mycket högre än vad som är rättvist

3

6.

Har aldrig förvärvsarbetat

24

8.

Vet ej

26

9.

Uppgift saknas

6

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1131 ;

Variable Format: numeric


F15a. Dagens svenska samhälle

De fem diagrammen ovanför visar olika sorters samhällen. Var vänlig läs beskrivningarna och titta på diagrammen och avgör vilket du tycker bäst beskriver dagens Sverige.


Vilken typ av samhälle är dagens Sverige? Vilket diagram beskriver detta bäst?

Value

Label

Frequency

1.

Typ A - En liten elit i toppen, några få i mitten och den stora massan på botten

77

2.

Typ B - Ett samhälle som ser ut som en pyramid, med en liten elit i toppen, fler i mitten och de flesta i botten

251

3.

Typ C - Ett samhälle som ser ut som en pyramid förutom att det finns ganska få på botten

321

4.

Typ D - Ett samhälle där de flesta befinner sig i mitten

409

5.

Typ E - Ett samhälle där många är nära toppen, och bara några få på botten

20

8.

Vet inte

36

9.

Uppgift saknas

23

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1114 ;

Variable Format: numeric


F15b. Önskat svenskt samhälle


Hur tycker du att Sverige borde vara, vilket av diagrammen skulle du föredra att Sverige såg ut som?

Value

Label

Frequency

1.

Typ A - En liten elit i toppen, några få i mitten och den stora massan på botten

5

2.

Typ B - Ett samhälle som ser ut som en pyramid, med en liten elit i toppen, fler i mitten och de flesta på botten

33

3.

Typ C - Ett samhälle som ser ut som en pyramid förutom att det finns ganska få på botten

130

4.

Typ D - Ett samhälle där de flesta befinner sig i mitten

545

5.

Typ E - Ett samhälle där många är nära toppen, och bara några få på botten

340

8.

Vet inte

51

9.

Uppgift saknas

33

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1104 ;

Variable Format: numeric


F16. Lita på människor


Anser du i allmänhet att man kan lita på de flesta människor eller bör man alltid vara på sin vakt?

Value

Label

Frequency

1.

Man kan lita på de flesta människor

575

2.

Man bör alltid vara på sin vakt

501

8.

Vet ej

45

9.

Uppgift saknas

16

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1121 ;

Variable Format: numeric


F17. Dagstidningsläsning


Hur ofta läser du en dagstidning?

Value

Label

Frequency

1.

Varje dag

795

2.

Några gånger i veckan

211

3.

En gång i veckan

50

4.

Mindre än en gång i veckan

54

5.

Aldrig

12

9.

Uppgift saknas

15

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1122 ;

Variable Format: numeric


F18. TV-tittande i timmar per dag


Hur många timmar per dag tittar du i genomsnitt på TV?


Ange antal timmar.

 

Value

Label

Frequency

0.

0 timmar . .

34

1.

212

2.

365

3.

279

4.

136

5.

45

6.

16

7.

6

8.

7

10.

8

12.

1

14.

1

18.

2

20.

20 timmar

4

99.

Uppgift saknas

21

Range of Valid Data Values: 0-20

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1116 ;

Variable Format: numeric


F19. Område nära bostad man är rädd att gå på natten


Finns det något område i närheten av din bostad - dvs. inom 1,5 km - där du skulle vara rädd att gå ensam på natten

Value

Label

Frequency

1.

Ja

415

2.

Nej

642

8.

Vet ej

71

9.

Uppgift saknas

9

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1128 ;

Variable Format: numeric


F20. Pengar för att förbättra levnadsvillkoren för invandrare från icke-västländer

NU KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM INVANDRARE (BÅDE FÖRSTA OCH ANDRA GENERATIONENS) FRÅN ICKE VÄSTLÄNDER (DVS. LÄNDER UTANFÖR EUROPA, NORDAMERIKA, AUSTRALIEN/ NYA ZEELAND)


Anser du att vi använder för mycket pengar, för lite pengar, eller ungefär lagom med pengar på att förbättra levnadsvillkoren för invandrare från icke-västländer?

Value

Label

Frequency

1.

För lite

138

2.

Ungefär lagom

374

3.

För mycket

352

8.

Vet ej

255

9.

Uppgift saknas

18

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1119 ;

Variable Format: numeric


F21. Andel invandrare från icke-västländer i eget bostadsområde


Om du skulle göra en grov uppskattning, ungefär hur stor andel av dem som bor i ditt bostadsområde är invandrare från icke-västländer? Ange i procent (0-100%)

Value

Label

Frequency

0.

0 %

274

1.

1

99

2.

2

109

3.

3

31

4.

4

13

5.

5

153

7.

7

6

8.

8

3

10.

10

152

11.

11

1

12.

12

4

13.

13

1

15.

15

25

17.

17

2

18.

18

1

20.

20

64

22.

22

1

25.

25

17

30.

30

24

35.

35

8

37.

37

1

40.

40

15

45.

45

3

47.

47

1

50.

50

24

55.

55

1

60.

60

12

65.

65

2

70.

70

10

75.

75

8

80.

80

3

85.

85

2

90.

90

2

95.

95

1

96.

96

1

97.

97

1

99.

99

2

100.

100 %

1

999.

Uppgift saknas

59

Range of Valid Data Values: 0-100

Range of Invalid Data Values: 999

Summary Statistics: Valid 1078 ;

Variable Format: numeric


F22. Inställning till att bo i område där hälften av invånarna är invandrare från icke-västlander


I vilken utsträckning skulle du vara för eller emot att bo i ett område där hälften av invånarna var invandrare från icke-västländer?

Value

Label

Frequency

1.

Helt och hållet för

43

2.

För

74

3.

Varken för eller emot

460

4.

Emot

322

5.

Helt och hållet emot

150

8.

Vet ej

76

9.

Uppgift saknas

12

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1125 ;

Variable Format: numeric


F23. Grad av samhörighet med invandrare från icke-västländer


Vilken grad av samhörighet känner du överlag med invandrare från icke-västländer?

Value

Label

Frequency

1.

Ingen samhörighet alls

182

2.

132

3.

236

4.

142

5.

236

6.

65

7.

80

8.

12

9.

Mycket stor samhörighet

26

99.

Uppgift saknas

26

Range of Valid Data Values: 1-9

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1111 ;

Variable Format: numeric


F24. Invandrare från icke-västländer: Strävsamma eller lata

Nu kommer två frågor som kännetecknar invandrare från icke-västländer.


Välj den siffra mellan ett och sju som du tycker passar bäst in på följande beskrivning. En etta betyder att du anser att nästan alla invandrare är "strävsamma/hårt arbetande". En sjua betyder att du anser att nästan alla invandrare är "lata" invandrare. En fyra betyder att du anser att invandrare varken är särskilt strävsamma/hårt arbetande eller särskilt lata. Ange den siffra som bäst stämmer överens med din uppfattning.

Value

Label

Frequency

1.

1 Strävsamma/hårt arbetande

38

2.

2

120

3.

3

288

4.

4

454

5.

5

145

6.

6

61

7.

7 Lata

17

9.

Uppgift saknas

14

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1123 ;

Variable Format: numeric


F25. Invandrare från icke-västländer: Självförsörjande eller lever på bidrag


Anser du invandrare från icke-västländer föredrar att vara självförjande eller att leva på bidrag. Ange återigen den siffra som bäst stämmer överens med din uppfattning.

Value

Label

Frequency

1.

Självförsörjande

167

2.

172

3.

175

4.

272

5.

162

6.

103

7.

Leva på bidrag

68

9.

Uppgift saknas

18

Range of Valid Data Values: 1-7

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1119 ;

Variable Format: numeric


F26a. Konflikter mellan arbetslösa och de med arbete


I alla länder finns det skillnader eller till och med konflikter mellan olika sociala grupper. Enligt din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan arbetslösa och de som har arbete?

Value

Label

Frequency

1.

Mycket starka motsättningar

19

2.

Starka motsättningar

160

3.

Inte särskilt starka motsättningar

683

4.

Det finns inga motsättningar

146

8.

Vet ej

118

9.

Uppgift saknas

11

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1126 ;

Variable Format: numeric


F26b. Konflikter mellan svenskar och invandrare från icke-västländer


I alla länder finns det skillnader eller till och med konflikter mellan olika sociala grupper. Enligt din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan svenskar och invandrare från icke-västländer?

Value

Label

Frequency

1.

Mycket starka motsättningar

63

2.

Starka motsättningar

482

3.

Inte särskilt starka motsättningar

436

4.

Det finns inga motsättningar

18

8.

Vet ej

116

9.

Uppgift saknas

22

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1115 ;

Variable Format: numeric


F27. Fadern: Socio-ekonomisk indelning

NU KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM DINA FÖRÄLDRARS ARBETSSITUATION UNDER DIN UPPVÄXTTID (NÄR DU VAR CA 16 ÅR GAMMAL).


Vilket yrke hade din far när du var 16 år gammal?

Value

Label

Frequency

11.

Ej facklärda arbetare, varuproducerande

134

12.

Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande

92

21.

Facklärda arbetare, varuproducerande

174

22.

Facklärda arbetare, tjänsteproducerande

19

36.

Lägre tjänstemän II

76

46.

Tjänstemän på mellannivå

147

56.

Högre tjänstemän

76

57.

Ledande befattning

35

79.

Företagare, ospecificerat antal anställda

204

89.

Lantbrukare, ospecificerad areal

84

99.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

96

Range of Valid Data Values: 11-89

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1041 ;

Variable Format: numeric


F28_1. Faderns yrke: SSYK-kod pos 1


Vad slags produktion/verksamhet fanns på det ställe han arbetade? - Faderns yrke: SSYK-kod pos 1

Value

Label

Frequency

1.

Ledningsarbete

124

2.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

116

3.

Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper

116

4.

Kontors- och kundservicearbete

37

5.

Service-, omsorgs- och försälningsarbete

66

6.

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

121

7.

Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning

219

8.

Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m.

196

9.

Arbete utan krav på särskild utbildning

15

11.

Militärt arbete

13

99.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

114

Range of Valid Data Values: 1-11

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1023 ;

Variable Format: numeric


F28_2. Faderns yrke: SSYK-kod pos 1-2


Vad slags produktion/verksamhet fanns på det ställe han arbetade? - Faderns yrke: SSYK-kod pos 1-2

Value

Label

Frequency

1.

Militärt arbete

13

11.

Politiskt arbete m.m.

3

12.

Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m.

23

13.

Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m.

98

21.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m.

30

22.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård

12

23.

Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola

29

24.

Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

45

31.

Tekniker- och ingenjörsarbete m.m.

59

32.

Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning

8

33.

Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning

1

34.

Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning

48

41.

Kontorsarbete m.m.

31

42.

Kundservicearbete

6

51.

Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete

22

52.

Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m.

44

61.

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

121

71.

Gruv-, bygg- och anläggningsarbete

123

72.

Metallhantverk, reparatörsarbete m.m.

67

73.

Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m.

9

74.

Annat hantverksarbete

20

81.

Processoperatörsarbete

37

82.

Maskinoperatörs- och monteringsarbete

87

83.

Transport- och maskinförararbete

72

91.

Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning

12

93.

Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning

3

99.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

114

Range of Valid Data Values: 1-93

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1023 ; Min. 1 ; Max. 93

Variable Format: numeric


F28_3. Faderns yrke: SSYK-kod pos 1-3


Vad slags produktion/verksamhet fanns på det ställe han arbetade? - Faderns yrke: SSYK-kod pos 1-3

Value

Label

Frequency

11.

Militärer

13

111.

Högre ämbetsmän och politiker

3

121.

Verkställande direktörer, verkschefer m.fl.

5

122.

Drift- och verksamhetschefer

11

123.

Chefer för särskilda funktioner

7

131.

Chefer för mindre företag och enheter

98

211.

Fysiker, kemister m.fl.

1

213.

Dataspecialister

8

214.

Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

21

221.

Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m.

2

222.

Hälso- och sjukvårdsspecialister

9

223.

Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens

1

231.

Universitets- och högskolelärare

6

232.

Gymnasielärare m.fl.

6

233.

Grundskollärare

17

241.

Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän

20

242.

Jurister

4

243.

Arkivarier, bibliotekarier m.fl.

1

244.

Samhälls- och språkvetare

1

245.

Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl.

14

246.

Präster

1

248.

Admininstratörer i intresseorganisationer

1

249.

Psykologer, socialsekreterare m.fl.

3

311.

Ingenjörer och tekniker

44

312.

Datatekniker och dataoperatörer

2

313.

Fotografer, ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl.

3

314.

Piloter, fartygsbefäl m.fl.

9

315.

Säkerhets- och kvalitetsinspektörer

1

321.

Lantmästare, skogsmästare m.fl.

5

322.

Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl.

3

332.

Andra lärare och instruktörer

1

341.

Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

22

342.

Agenter, förmedlare m.fl.

4

343.

Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl.

6

344.

Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän

4

345.

Poliser

8

347.

Tecknare, underhållare, profesionella idrottsutövare m.fl.

3

348.

Pastorer

1

411.

Kontorssekreterare och dataregistrerare

1

413.

Lager- och transportassistenter

14

414.

Biblioteksassistenter m.fl.

1

415.

Brevbärare m.fl.

5

419.

Övrig kontorspersonal

10

421.

Kassapersonal m.fl.

4

422.

Kundinformatörer

2

511.

Resevärdar m.fl.

4

513.

Vård- och omsorgspersonal

6

514.

Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster

9

515.

Säkerhetspersonal

3

522.

Försäljare, detaljhandel, demonstratörer m.fl.

44

611.

Växtodlare inom jordbruk och trädgård

8

612.

Djuruppfödare och djurskötare

19

613.

Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift

70

614.

Skogsbrukare

23

615.

Fiskare och jägare

1

711.

Gruv- och bergarbetare, stenhuggare

12

712.

Byggnads- och anläggningsarbetare

70

713.

Byggnadshantverkare

30

714.

Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl.

11

721.

Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl.

23

722.

Smeder, verktygsmakare m.fl.

6

723.

Maskin- och motorreparatörer

26

724.

Elmontärer, tele- och elektronikreparatörer m.fl.

12

731.

Finmekaniker

7

732.

Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl.

2

741.

Slaktare, bagare, konditorer m.fl.

9

742.

Möbelsnickare, modellsnickare m.fl.

4

743.

Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl.

6

744.

Garvare, skinnberedare och skomakare

1

811.

Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl.

1

812.

Processoperatörer vid stål- och metallverk

3

813.

Processoperatörer, glas och kemiska produkter

4

814.

Processoperatörer, trä- och pappersindustri

24

815.

Processoperatörer, kemisk basindustri

1

816.

Driftsmaskinister m.fl.

4

821.

Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling

42

822.

Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri

5

823.

Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri

1

824.

Maskinoperatörer, trävaruindustri

2

825.

Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri

5

826.

Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri

4

827.

Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m.

6

828.

Montörer

19

829.

Övriga maskinoperatörer och montörer

3

831.

Lokförare m.fl.

9

832.

Fordonsförare

49

833.

Maskinförare

12

834.

Däckspersonal

2

911.

Torg- och marknadssäljare

1

912.

Städare m.fl.

1

913.

Köks- och restaurangbiträden

2

914.

Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl.

4

915.

Renhållnings- och återvinningsarbetare

3

919.

Övriga servicearbetare

1

933.

Godshanterare och expressbud

3

999.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

114

Range of Valid Data Values: 11-933

Range of Invalid Data Values: 999

Summary Statistics: Valid 1023 ; Min. 11 ; Max. 933

Variable Format: numeric


F28_4. Faderns yrke: SSYK kod pos 1-4


Vad slags produktion/verksamhet fanns på det ställe han arbetade? - Faderns yrke: SSYK-kod pos 1-4

Value

Label

Frequency

110.

Militär

13

1110.

Högre ämbetsmän och politiker

3

1210.

Verkställande direktörer, verkschefer m.fl.

5

1222.

Driftchefer inom tillverkning, el-,värme- och vattenförsörjning

5

1224.

Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation

3

1226.

Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.

2

1227.

Verksamhetschefer inom utbildning

1

1231.

Ekonomichefer och administrativa chefer

2

1232.

Personalchefer

1

1233.

Försäljnings- och marknadschefer

3

1239.

Övriga chefer inom specialområden

1

1310.

Chefer för mndre företag och enheter

1

1311.

Chefer för mindre företag inom jordbruk,trädgård, skogsbruk och fiske

2

1312.

Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m.

12

1313.

Chefer för mindre byggföretag

14

1314.

Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation

33

1315.

Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m.

5

1317.

Chefer för mindre enheter inom utbildning

2

1318.

Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg

1

1319.

Chefer för övriga mindre företag och enheter

28

2111.

Fysiker och astronomer

1

2131.

Systemerare och programmerare

8

2141.

Arkitekter och stadsplanerare

4

2142.

Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning

3

2143.

Civilingenjörer m.fl., elkraft

2

2144.

Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik

1

2145.

Civilingenjörer m.fl., maskin

6

2147.

Civilingenjörer m.fl. gruvteknik och metallurgi

3

2148.

Lantmätare

1

2149.

Övriga civilingenjörer m.fl.

1

2212.

Farmakologer m.fl.

1

2213.

Agronomer och hortonomer

1

2221.

Läkare

6

2222.

Tandläkare

3

2233.

Akutsköterskor m.fl.

1

2310.

Universitets- och högskolelärare

6

2321.

Gymnasielärare i allmänna ämnen

4

2323.

Lärare i estetiska och praktiska ämnen

2

2330.

Grundskollärare

17

2411.

Revisorer m.fl.

11

2412.

Personaltjänstemän och yrkesvägledare

2

2414.

Organisationsutvecklare

3

2419.

Övriga företagsekonomer

4

2421.

Advokater och åklagare

3

2422.

Domare

1

2431.

Arkivarier, museitjänstemän m.fl.

1

2442.

Sociologer,arkeologer m.fl.

1

2451.

Journalister, författare, informatörer m.fl.

12

2452.

Skulptörer, målare m.fl.

1

2453.

Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik

1

2460.

Präster

1

2480.

Administratörer i intresseorganisationer

1

2491.

Psykologer m.fl.

1

2492.

Socialsekreterare och kuratorer

2

3110.

Ingenjörer och tekniker

1

3112.

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

16

3113.

Elingenjörer och eltekniker

4

3114.

Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik

5

3115.

Maskiningenjörer och maskintekniker

10

3117.

Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi

1

3118.

Kartingenjörer m.fl.

1

3119.

Övriga ingenjörer och tekniker

6

3121.

Datatekniker

2

3134.

Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker

3

3141.

Maskinbefäl

2

3142.

Fartygsbefäl m.fl.

2

3143.

Piloter m.fl.

3

3144.

Flygledare

1

3145.

Flygtekniker

1

3152.

Säkerhetsinspektörer m.fl.

1

3211.

Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl.

2

3212.

Skogsmästare m.fl.

3

3222.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl.

2

3226.

Sjukgymnaster m.fl.

1

3320.

Andra lärare och instruktörer

1

3411.

Värdepappersmäklare

1

3412.

Försäkringsrepresentanter

3

3413.

Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl.

2

3414.

Reseproducenter

1

3415.

Företagssäljare

4

3416.

Inköpare

1

3417.

Värderare och auktionister

1

3418.

Banktjänstemän och kreditrådgivare

8

3419.

Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl.

1

3421.

Agenter

1

3422.

Speditörer

1

3423.

Platsförmedlare och arbetsvägledare

2

3431.

Administrativa assistenter

1

3433.

Redovisningsekonomer m.fl.

5

3441.

Tulltjänstemän

2

3443.

Socialförsäkringsmän

2

3450.

Poliser

8

3471.

Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl.

2

3475.

Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl

1

3480.

Pastorer

1

4112.

Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl.

1

4131.

Lagerassistenter m.fl.

10

4132.

Transportassistenter

4

4140.

Biblioteksassistenter m.fl.

1

4150.

Brevbärare m.fl.

5

4190.

Övrig kontorspersonal

10

4212.

Bank- och postkassörer

3

4213.

Croupierer m.fl.

1

4223.

Telefonister

1

4224.

Trafikinformatörer m.fl.

1

5111.

Flygvärdinnor m.fl.

1

5112.

Tågmästare m.fl.

3

5132.

Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.

2

5133.

Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.

2

5134.

Skötare och vårdare

2

5141.

Frisörer, hudterapeuter m.fl.

9

5151.

Brandmän

2

5153.

Kriminalvårdare

1

5221.

Försäljare, dagligvaror

11

5222.

Försäljare, fackhandel

27

5225.

Bensinstationsföreståndare m.fl.

2

5226.

Bil- båt- och husvagnsförsäljare

4

6111.

Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare

5

6112.

Trädgårdsodlare

3

6121.

Husdjursuppfödare och husdjursskötare

17

6129.

Övriga djuruppfödare och djurskötare

2

6130.

Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift

70

6140.

Skogsbrukare

23

6152.

Fiskare

1

7111.

Gruv- och bergarbete

12

7121.

Murare m.fl.

7

7123.

Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.

31

7124.

Anläggningsarbetare

14

7129.

Övriga byggnads- och anläggningsarbetare

18

7131.

Takmontörer

1

7132.

Golvläggare

2

7134.

Glasmästare

1

7135.

VVS-montörer m.fl.

10

7136.

Installationselektriker

12

7137.

Fastighetsskötare

4

7141.

Målare

8

7143.

Skorstensfejare och saneringsarbetare

3

7211.

Gjutare

1

7212.

Svetsare och gasskärare

7

7213.

Tunnplåtslagare

8

7214.

Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare

7

7221.

Smeder

4

7222.

Verktygsmakare m.fl.

1

7224.

Slipare m.fl.

1

7231.

Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer

16

7233.

Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer

10

7241.

Elmontörer och elreparatörer

2

7242.

Tele- och elektronikreparatörer m.fl.

6

7243.

Distributionselektriker

4

7311.

Finmekaniker

5

7313.

Guld- och silversmeder

2

7321.

Drejare m.fl.

2

7411.

Slaktare, styckare m.fl.

1

7412.

Bagare och konditorer

8

7421.

Möbelsnickare m.fl.

4

7430.

Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl.

1

7431.

Skräddare, modister och ateljesömmerskor

4

7435.

Tapetserare

1

7442.

Skomakare m.fl.

1

8112.

Brunsborrare m.fl.

1

8121.

Ugnsoperatörer m.fl.

1

8125.

Gjuterioperatörer

2

8130.

Processoperatörer, glas och keramiska produkter

4

8141.

Sågverksoperatörer

12

8142.

Processoperatörer, träfiberindustri

1

8144.

Processoperatörer, papper

11

8150.

Processoperatörer, kemisk basindustri

1

8160.

Driftmaskinister, m.fl.

4

8211.

Verktygsmaskinoperatörer

39

8212.

Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror

3

8221.

Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri

1

8222.

Maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri

1

8223.

Maskinoperatörer, ytbehandling

2

8224.

Masikinoperatörer, fotografiska produkter

1

8232.

Maskinoperatörer, plastindustri

1

8240.

Maskinoperatörer, trävaruindustri

2

8251.

Maskinoperatörer, tryckeri

4

8253.

Maskinoperatörer, pappersvaruindustri

1

8263.

Symaskinoperatörer

2

8269.

Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri

2

8271.

Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning

3

8273.

Maskinoperatörer, kvarnindustri

1

8276.

Masikinoperatörer, sockerindustri

1

8279.

Maskinoperatörer, tobaksindustri

1

8281.

Fordonsmontörer m.fl.

8

8282.

Montörer, el- och teleutrustning

5

8283.

Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter

4

8284.

Montörer, träprodukter m.m.

2

8290.

Övriga maskinoperatörer och montörer

3

8311.

Lokförare

7

8312.

Bangårdspersonal

2

8321.

Bil- och taxiförare

5

8322.

Buss- och spårvagnsförare

10

8323.

Lastbils- och långtradarförare

34

8330.

Maskinförare

1

8331.

Förare av jordbruks- och skogsmaskiner

3

8332.

Anläggningsmaskinförare m.fl.

3

8333.

Kranförare m.fl.

1

8334.

Truckförare

4

8340.

Däckspersonal

2

9110.

Torg- och marknadsförsäljare

1

9122.

Hotell- och kontorsstädare m.fl.

1

9130.

Köks- och restaurangbiträden

2

9142.

Vaktmästare m.fl.

4

9150.

Renhållnings- och återvinningsarbete

3

9190.

Övriga servicearbetare

1

9330.

Godshanterare och expressbud

3

9999.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

114

Range of Valid Data Values: 110-9330

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 1023 ;

Variable Format: numeric


F29. Fadern: Företagare eller anställd


Var han företagare eller anställd?

Value

Label

Frequency

1.

Egen företagare

273

2.

Anställd

782

3.

Vet/minns ej

33

9.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

49

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1088 ;

Variable Format: numeric


F30. Fadern: Offentlig eller privat tjänst


Arbetade han huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst?

Value

Label

Frequency

1.

Arbetade i offentlig tjänst

204

2.

Arbetade i statligt företag

147

3.

Arbetade privat (inkl facklig organisation eller kooperativ)

640

8.

Vet/minns ej

87

9.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

59

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1078 ;

Variable Format: numeric


F31. Modern: Förvärvsarbetande


Förvärvsarbetade din mor när du var 16 år (eller tidigare om hon slutade förvärvsarbeta innan dess)?

Value

Label

Frequency

1.

Ja, min mor förvärvsarbetade när jag var 16 år

741

2.

Nej, min mor har aldrig förvärvsarbetat

159

3.

Nej, min mor slutade förvärvsarbeta innan hon gifte sig

27

4.

Nej, min mor slutade att förvärvsarbeta efter hon gifte sig men innan hon fick sitt första barn

45

5.

Nej, min mor slutade att förvärvsarbeta när hon fått sitt fött sitt första barn

75

8.

Vet ej

66

9.

Uppgift saknas

24

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1113 ;

Variable Format: numeric


F32. Modern: Socio-ekonomisk indelning


Vilket yrke hade din mor när du var 16 år gammal? (eller tidigare om hon slutade förvärvsarbeta innan dess).

Value

Label

Frequency

11.

Ej facklärda arbetare, varuproducerande

73

12.

Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande

278

21.

Facklärda arbetare, varuproducerande

16

22.

Facklärda arbetare, tjänsteproducerande

75

36.

Lägre tjänstemän II

120

46.

Tjänstemän på mellannivå

151

56.

Högre tjänstemän

40

57.

Ledande befattning

4

79.

Företagare, ospecificerat antal anställda

67

89.

Lantbrukare, ospecificerad areal

27

99.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

286

Range of Valid Data Values: 11-89

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 851 ;

Variable Format: numeric


F33_1. Moderns yrke: SSYK-kod pos 1


Vad slags produktion/verksamhet fanns på det ställe hon arbetade? - Moderns yrke: SSYK-kod pos 1

Value

Label

Frequency

1.

Ledningsarbete

25

2.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

96

3.

Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper

106

4.

Kontors- och kundservicearbete

127

5.

Service-, omsorgs- och försälningsarbete

264

6.

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

43

7.

Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning

12

8.

Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m.

73

9.

Arbete utan krav på särskild utbildning

96

99.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

295

Range of Valid Data Values: 1-9

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 842 ;

Variable Format: numeric


F33_2. Moderns yrke: SSYK-kod pos 1-2


Vad slags produktion/verksamhet fanns på det ställe hon arbetade? - Moderns yrke: SSYK-kod pos 1-2

Value

Label

Frequency

12.

Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m.

6

13.

Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m.

19

21.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m.

5

22.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård

19

23.

Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola

41

24.

Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

31

31.

Tekniker- och ingenjörsarbete m.m.

7

32.

Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning

45

33.

Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning

25

34.

Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning

29

41.

Kontorsarbete m.m.

99

42.

Kundservicearbete

28

51.

Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete

192

52.

Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m.

72

61.

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

43

71.

Gruv-, bygg- och anläggningsarbete

1

72.

Metallhantverk, reparatörsarbete m.m.

2

74.

Annat hantverksarbete

9

81.

Processoperatörsarbete

8

82.

Maskinoperatörs- och monteringsarbete

62

83.

Transport- och maskinförararbete

3

91.

Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning

88

92.

Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på särskild yrkesutbildning

4

93.

Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning

4

99.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

295

Range of Valid Data Values: 12-93

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 842 ;

Variable Format: numeric


F33_3. Moderns yrke: SSYK-kod pos 1-3


Vad slags produktion/verksamhet fanns på det ställe hon arbetade? - Moderns yrke: SSYK-kod pos 1-3

Value

Label

Frequency

121.

Verkställande direktörer, verkschefer m.fl.

1

122.

Drift- och verksamhetschefer

4

123.

Chefer för särskilda funktioner

1

131.

Chefer för mindre företag och enheter

19

211.

Fysiker, kemister m.fl.

1

212.

Matematiker och statistiker

1

213.

Dataspecialister

2

214.

Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

1

222.

Hälso- och sjukvårdsspecialister

9

223.

Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens

10

231.

Universitets- och högskolelärare

1

232.

Gymnasielärare m.fl.

6

233.

Grundskollärare

31

234.

Speciallärare

3

241.

Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän

6

242.

Jurister

2

243.

Arkivarier, bibliotekarier m.fl.

2

245.

Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl.

5

247.

Adminstratörer i offentlig förvaltning

5

248.

Admininstratörer i intresseorganisationer

1

249.

Psykologer, socialsekreterare m.fl.

10

311.

Ingenjörer och tekniker

4

313.

Fotografer, ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl.

3

321.

Lantmästare, skogsmästare m.fl.

1

322.

Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl.

11

323.

Sjuksköterskor

30

324.

Biomedicinska analytiker

3

331.

Förskollärare och fritidspedagoger

24

332.

Andra lärare och instruktörer

1

341.

Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

9

343.

Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl.

12

344.

Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän

3

346.

Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl.

2

347.

Tecknare, underhållare, profesionella idrottsutövare m.fl.

3

411.

Kontorssekreterare och dataregistrerare

31

412.

Bokförings- och redovisningsassistenter

10

413.

Lager- och transportassistenter

5

415.

Brevbärare m.fl.

6

419.

Övrig kontorspersonal

47

421.

Kassapersonal m.fl.

20

422.

Kundinformatörer

8

511.

Resevärdar m.fl.

1

512.

Storhushålls- och restuarangpersonal

23

513.

Vård- och omsorgspersonal

154

514.

Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster

12

515.

Säkerhetspersonal

2

522.

Försäljare, detaljhandel, demonstratörer m.fl.

72

611.

Växtodlare inom jordbruk och trädgård

7

612.

Djuruppfödare och djurskötare

10

613.

Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift

26

711.

Gruv- och bergarbetare, stenhuggare

1

721.

Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl.

1

723.

Maskin- och motorreparatörer

1

742.

Möbelsnickare, modellsnickare m.fl.

1

743.

Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl.

8

813.

Processoperatörer, glas och kemiska produkter

2

814.

Processoperatörer, trä- och pappersindustri

6

821.

Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandlinfg

7

822.

Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri

1

823.

Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri

1

825.

Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri

2

826.

Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri

33

827.

Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m.

8

828.

Montörer

7

829.

Övriga maskinoperatörer och montörer

3

832.

Fordonsförare

3

912.

Städare m.fl.

61

913.

Köks- och restaurangbiträden

23

914.

Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl.

4

921.

Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

4

932.

Handpaketerare och andra fabriksarbetare

3

933.

Godshanterare och expressbud

1

999.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

295

Range of Valid Data Values: 121-933

Range of Invalid Data Values: 999

Summary Statistics: Valid 842 ; Min. 121 ; Max. 933

Variable Format: numeric


F33_4. Moderns yrke: SSYK-kod pos 1-4


Vad slags produktion/verksamhet fanns på det ställe hon arbetade? - Moderns yrke: SSYK-kod pos 1-4

Value

Label

Frequency

1210.

Verkställande direktörer, verkschefer m.fl.

1

1222.

Driftchefer inom tillverkning, el-,värme- och vattenförsörjning m.m.

1

1224.

Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation

1

1226.

Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.

1

1227.

Verksamhetschefer inom utbildning

1

1231.

Ekonomichefer och administrativa chefer

1

1311.

Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

1

1314.

Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation

10

1315.

Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m.

1

1317.

Chefter för mindre enheter inom utbildning

1

1318.

Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg

1

1319.

Chefer för övriga mindre företag och enheter

5

2113.

Kemister

1

2122.

Statistiker

1

2131.

Systemerare och programmerare

2

2146.

Civilingenjörer m.fl., kemi

1

2220.

Hälso- och sjukvårdsspecialister

1

2221.

Läkare

3

2222.

Tandläkare

1

2223.

Veterinärer

1

2224.

Apotekare

3

2231.

Barnmorskor

3

2233.

Akutsjuksköterskor m.fl,

1

2234.

Barnsjuksköterskor

1

2235.

Distriktssköterskor

5

2310.

Universitets- och högskolelärare

1

2321.

Gymnasielärare i allmänna ämnen

2

2322.

Gymnasielärare i yrkesämnen

1

2323.

Lärare i estetiska och praktiska ämnen

3

2330.

Grundskollärare

31

2340.

Speciallärare

3

2411.

Revisorer m.fl.

4

2412.

Personaltjänstemän och yrkesvägledare

2

2423.

Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister

2

2431.

Arkivarier, museitjänstemän m.fl.

1

2432.

Bibliotekarier m.fl.

1

2451.

Journalister, författare, informatörer m.fl.

2

2453.

Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik

1

2456.

Formgivare

2

2470.

Administratörer i offentlig förvaltning

5

2480.

Administratörer i intresseorganisationer

1

2491.

Psykologer m.fl.

2

2492.

Socialsekreterare och kuratorer

8

3118.

Kartingenjörer m.fl.

3

3119.

Övriga ingenjörer och tekniker

1

3134.

Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker

3

3211.

Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl.

1

3221.

Arbetsterapeuter

4

3222.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl.

1

3225.

Tandhygienister

3

3226.

Sjukgymnaster m.fl.

3

3231.

Sjuksköterskor, medicin/kirurgi

2

3233.

Geriatriksjuksköterskor

1

3235.

Röntgensjuksköterskor

2

3239.

Övriga sjuksköterskor

25

3240.

Biomedicinska analytiker

3

3310.

Förskollärare och fritidspedagoger

24

3320.

Andra lärare och instruktörer

1

3412.

Försäkringsrepresentanter

1

3415.

Företagssäljare

1

3418.

Banktjänstemän och kreditrådgivare

7

3431.

Administrativa assistenter

7

3433.

Redovisningsekonomer m.fl.

5

3443.

Socialförsäkringstjänstemän

3

3462.

Fritidsledare m.fl.

2

3470.

Tecknare, underhållare, profesionella idrottsutövare m.fl.

1

3471.

Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl.

1

3475.

Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl

1

4111.

Dataregistrerare

1

4112.

Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl.

30

4120.

Bokförings- och redovisningsassistenter

10

4131.

Lagerassistenter m.fl.

3

4132.

Transportassistenter

2

4150.

Brevbärare m.fl.

6

4190.

Övrig kontorspersonal

47

4211.

Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl.

7

4212.

Bank- och postkassörer

13

4222.

Receptionister m.fl.

3

4223.

Telefonister

5

5112.

Tågmästare m.fl.

1

5121.

Storhushållsföreståndare m.fl.

3

5122.

Kockar och kokerskor

17

5123.

Hovmästare, servitörer och bartendrar

3

5131.

Barnskötare m.fl.

32

5132.

Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.

34

5133.

Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.

78

5134.

Skötare och vårdare

6

5135.

Tandsköterskor

3

5139.

Övrig vård- och omsorgspersonal

1

5141.

Frisörer, hudterapeuter m.fl.

12

5152.

Väktare och ordningsvakter

1

5159.

Övrig säkerhetspersonal

1

5221.

Försäljare, dagligvaror

47

5222.

Försäljare, fackhandel

19

5223.

Kafeföreståndare

3

5224.

Kioskföreståndare

2

5227.

Demonstratörer, uthyrare m.fl.

1

6111.

Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare

1

6112.

Trädgårdsodlare

5

6113.

Trädgårdsanläggare m.fl.

1

6121.

Husdjursuppfödare och husdjursskötare

10

6130.

Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift

26

7111.

Gruv- och bergarbete

1

7214.

Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare

1

7231.

Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer

1

7420.

Möbelsnickare, modellsnickare m.fl.

1

7431.

Skräddare, modister och ateljesömmerskor

6

7432.

Körsnärer

1

7434.

Sömmare

1

8130.

Processoperatörer, glas och kemiska produkter

2

8141.

Sågverksoperatörer

2

8144.

Processoperatörer, papper

4

8211.

Verktygsmaskinoperatörer

7

8221.

Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk indus

1

8231.

Maskinoperatörer, gummiindustri

1

8251.

Maskinoperatörer, tryckeri

1

8253.

Maskinoperatörer, papparsvaruindustri

1

8261.

Maskinoperatörer, garnberedning

1

8262.

Maskinoperatörer, vävning och stickning

3

8263.

Symaskinoperatörer

15

8264.

Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning

9

8265.

Maskinoperatörer, skoindustri m.m.

3

8269.

Övriga maskonoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri

2

8271.

Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning

3

8274.

Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri

3

8278.

Maskinoperatörer, bryggeri m.m.

1

8279.

Maskinoperatörer, tobaksindustri

1

8281.

Fordonsmontörer m.fl.

2

8282.

Montörer, el- och teleutrustning

5

8290.

Övriga maskinoperatörer och montörer

3

8322.

Buss- och spårvagnsförare

1

8323.

Lastbils- och långtradarförare

2

9121.

Hembiträden m.fl.

12

9122.

Hotell- och kontorsstädare m.fl.

49

9130.

Köks- och restaurangbiträden

23

9141.

Tidningsdistributörer m.fl.

3

9142.

Vaktmästare m.fl.

1

9210.

Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

4

9320.

Handpaketerare och andra fabriksarbetare

3

9330.

Godshanterare och expressbud

1

9999.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

295

Range of Valid Data Values: 1210-9330

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 842 ;

Variable Format: numeric


F34. Modern: Företagare eller anställd


Var hon företagare eller anställd?

Value

Label

Frequency

1.

Egen företagare

88

2.

Anställd

788

8.

Vet/minns ej

80

9.

Frågan ej tiilämplig/Uppgift saknas

181

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 956 ;

Variable Format: numeric


F35. Modern: Offentlig eller privat tjänst


Arbetade hon huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst?

Value

Label

Frequency

1.

Arbetade i offentlig tjänst

351

2.

Arbetade i statligt företag

115

3.

Arbetade privat (inkl facklig organisation eller kooperativ)

376

8.

Vet/minns ej

106

9.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

189

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 948 ;

Variable Format: numeric


F36. Antal böcker i uppväxthemmet


Hur många böcker tror du uppskattningsvis att det fanns i ditt hem när du var 16 år gammal?


Var vänlig kryssa bara i en ruta.

 

Value

Label

Frequency

1.

Inga

12

2.

Någon enstaka

72

3.

Ungefär 10

49

4.

Ungefär 20

132

5.

Ungefär 50

242

6.

Ungefär 100

230

7.

Ungefär 200

186

8.

Ungefär 500

136

9.

Ungefär 1000 eller ännu fler

69

99.

Uppgift saknas

9

Range of Valid Data Values: 1-9

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1128 ;

Variable Format: numeric


F37. Första jobb: Offentlig eller privat tjänst

NU KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM DITT - EFTER AVSLUTADE STUDIER - FÖRSTA JOBB.


Om du tänker på ditt första jobb, arbetade du i privat eller offentlig tjänst?

Value

Label

Frequency

1.

Arbetade i offentlig tjänst

336

2.

Arbetade i statligt företag

108

3.

Arbetade privat (inkl facklig organisation eller kooperativ)

644

8.

Har aldrig förvärvsarbetat

32

9.

Uppgift saknas

17

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1120 ;

Variable Format: numeric


F38. Första jobb: Företagare eller anställd


Var du företagare eller anställd?

Value

Label

Frequency

1.

Anställd

1072

2.

Egen företagare

18

9.

Uppgift saknas

47

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1090 ;

Variable Format: numeric


F39. Första jobb: Socio-ekonomisk indelning


Vilket yrke var ditt första jobb?

Value

Label

Frequency

11.

Ej facklärda arbetare, varuproducerande

134

12.

Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande

361

21.

Facklärda arbetare, varuproducerande

126

22.

Facklärda arbetare, tjänsteproducerande

73

36.

Lägre tjänstemän II

141

46.

Tjänstemän på mellannivå

156

56.

Högre tjänstemän

63

57.

Ledande befattning

1

79.

Företagare

17

89.

Lantbrukare, ospecificerad areal

7

99.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

58

Range of Valid Data Values: 11-89

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1079 ;

Variable Format: numeric


F40_1. Första jobb: SSYK-kod pos 1


Vad slags produktion/verksamhet fanns på det ställe du först arbetade? - Första jobb: SSYK-kod pos 1

Value

Label

Frequency

1.

Ledningsarbete

2

2.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

116

3.

Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper

117

4.

Kontors- och kundservicearbete

147

5.

Service-, omsorgs- och försälningsarbete

281

6.

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

39

7.

Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning

126

8.

Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m.

126

9.

Arbete utan krav på särskild utbildning

113

11.

Militärt arbete

6

99.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

64

Range of Valid Data Values: 1-11

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1073 ;

Variable Format: numeric


F40_2. Första jobb: SSYK-kod pos 1-2


Vad slags produktion/verksamhet fanns på det ställe du först arbetade? - Första jobb: SSYK-kod pos 1-2

Value

Label

Frequency

1.

Militärt arbete

6

11.

Politiskt arbete m.m.

1

13.

Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m.

1

21.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m.

26

22.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård

10

23.

Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola

49

24.

Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

31

31.

Tekniker- och ingenjörsarbete m.m.

42

32.

Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning

21

33.

Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning

13

34.

Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning

41

41.

Kontorsarbete m.m.

108

42.

Kundservicearbete

39

51.

Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete

150

52.

Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m.

131

61.

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

39

71.

Gruv-, bygg- och anläggningsarbete

56

72.

Metallhantverk, reparatörsarbete m.m.

48

73.

Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m.

5

74.

Annat hantverksarbete

17

81.

Processoperatörsarbete

20

82.

Maskinoperatörs- och monteringsarbete

81

83.

Transport- och maskinförararbete

25

91.

Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning

94

92.

Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på särskild yrkesutbildning

4

93.

Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning

15

99.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

64

Range of Valid Data Values: 1-93

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1073 ;

Variable Format: numeric


F40_3. Första jobb: SSYK-kod pos 1-3


Vad slags produktion/verksamhet fanns på det ställe du först arbetade? - Första jobb: SSYK-kod pos 1-3

Value

Label

Frequency

11.

Militärer

6

111.

Högre ämbetsmän och politiker

1

131.

Chefer för mindre företag och enheter

1

211.

Fysiker, kemister m.fl.

2

213.

Dataspecialister

14

214.

Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

10

221.

Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m.

1

222.

Hälso- och sjukvårdsspecialister

8

223.

Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens

1

231.

Universitets- och högskolelärare

6

232.

Gymnasielärare m.fl.

13

233.

Grundskollärare

30

241.

Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän

6

242.

Jurister

5

243.

Arkivarier, bibliotekarier m.fl.

2

245.

Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl.

13

247.

Administratörer i offentlig förvaltning

1

249.

Psykologer, socialsekreterare m.fl.

4

311.

Ingenjörer och tekniker

31

312.

Datatekniker och dataoperatörer

7

313.

Fotografer, ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl.

2

314.

Piloter, fartygsbefäl m.fl.

2

321.

Lantmästare, skogsmästare m.fl.

1

322.

Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl.

5

323.

Sjuksköterskor

10

324.

Bionedicinska analytiker

5

331.

Förskolelärare och fritidspedagoger

12

332.

Andra lärare och instruktörer

1

341.

Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

19

342.

Agenter, förmedlare m.fl.

2

343.

Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl.

5

344.

Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän

1

346.

Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl.

7

347.

Tecknare, underhållare, profesionella idrottsutövare m.fl.

7

411.

Kontorssekreterare och dataregistrerare

10

412.

Bokförings-, och redovisningsassistenter

11

413.

Lager- och transportassistenter

18

414.

Biblioteksassistenter m.fl.

2

415.

Brevbärare m.fl.

13

419.

Övrig kontorspersonal

54

421.

Kassapersonal m.fl.

16

422.

Kundinformatörer

23

511.

Resevärdar m.fl.

2

512.

Storhushålls- och restaurangpersonal

17

513.

Vård- och omsorgspersonal

120

514.

Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster

9

515.

Säkerhetspersonal

2

522.

Försäljare, detaljhandel, demonstratörer m.fl.

131

611.

Växtodlare inom jordbruk och trädgård

7

612.

Djuruppfödare och djurskötare

8

613.

Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift

12

614.

Skogsbrukare

12

711.

Gruv- och bergarbetare, stenhuggare

3

712.

Byggnads- och anläggningsarbetare

27

713.

Byggnadshantverkare

22

714.

Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl.

4

721.

Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl.

13

722.

Smeder, verktygsmakare m.fl.

8

723.

Maskin- och motorreparatörer

11

724.

Elmontärer, tele- och elektronikreparatörer m.fl.

16

731.

Finmekaniker

2

732.

Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl.

2

734.

Grafiker m.fl.

1

741.

Slaktare, bagare, konditorer m.fl.

4

742.

Möbelsnickare, modellsnickare m.fl.

3

743.

Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl.

10

812.

Processoperatörer vid stål- och metallverk

2

813.

Processoperatörer, glas och kemiska produkter

4

814.

Processoperatörer, trä- och pappersindustri

13

815.

Processoperatörer, kemisk basindustri

1

821.

Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandlinfg

18

822.

Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri

7

823.

Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri

5

824.

Maskinoperatörer, trävaruindustri

5

825.

Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri

3

826.

Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri

8

827.

Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m.

15

828.

Montörer

17

829.

Övriga maskinoperatörer och montörer

3

832.

Fordonsförare

14

833.

Maskinförare

8

834.

Däckspersonal

3

912.

Städare m.fl.

51

913.

Köks- och restaurangbiträden

31

914.

Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl.

10

915.

Renhållnings- och återvinningsarbetare

2

921.

Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

4

932.

Handpaketerare och andra fabriksarbetare

3

933.

Godshanterare och expressbud

12

999.

Uppgift saknas

64

Range of Valid Data Values: 11-933

Range of Invalid Data Values: 999

Summary Statistics: Valid 1073 ;

Variable Format: numeric


F40_4. Första jobb: SSYK-kod pos 1-4


Vad slags produktion/verksamhet fanns på det ställe du först arbetade? - Första jobb: SSYK-kod pos 1-4

Value

Label

Frequency

110.

Militär

6

1110.

Högre ämbetsmän och politiker

1

1319.

Cheter för övriga mindre företag och enheter

1

2113.

Kemister

2

2131.

Systemerare och programmerare

14

2141.

Arkitekter och stadsplanerare

2

2142.

Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning

2

2144.

Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik

1

2145.

Civilingenjörer m.fl., maskin

4

2149.

Övriga civilingenjörer m.fl.

1

2212.

Farmakologer m.fl.

1

2221.

Läkare

3

2222.

Tandläkare

2

2223.

Veterinärer

2

2224.

Apotekare

1

2231.

Barnmorskor

1

2310.

Universitets- och högskolelärare

6

2321.

Gymnasielärare i allmänna ämnen

5

2323.

Lärare i estetiska och praktiska ämnen

8

2330.

Grundskollärare

30

2411.

Revisorer m.fl.

2

2412.

Personaltjänstemän och yrkesvägledare

1

2413.

Marknadsanalytiker och marknadsförare

1

2414.

Organisationsutvecklare

2

2422.

Domare

3

2423.

Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister

1

2429.

Övriga jurister

1

2432.

Bibliotekarier m.fl.

2

2451.

Journalister, författare, informatörer m.fl.

8

2453.

Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik

3

2455.

Regissörer och skådespelare

1

2456.

Formgivare

1

2470.

Administratörer i offentlig förvaltning

1

2491.

Psykologer m.fl.

2

2492.

Socialsekreterare och kuratorer

2

3111.

Laboratorieingenjörer

4

3112.

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

10

3113.

Elingenjörer och eltekniker

2

3114.

Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik

5

3115.

Maskiningenjörer och maskintekniker

7

3117.

Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metellurgi

1

3118.

Kartingenjörer m.fl.

1

3119.

Övriga ingenjörer och tekniker

1

3121.

Datatekniker

7

3132.

Ljud- och bildtekniker

2

3141.

Maskinbefäl

1

3144.

Flygledare

1

3212.

Skogsmästare m.fl.

1

3222.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

3

3223.

Dietist

1

3224.

Optiker

1

3239.

Övriga sjuksköterskor

10

3240.

Biomedicinska analytiker

5

3310.

Förskollärare och fritidspedagoger

12

3320.

Andra lärare och instruktörer

1

3411.

Värdepappersmäklare

2

3412.

Försäkringsrepresentanter

2

3413.

Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl.

1

3415.

Företagssäljare

4

3418.

Banktjänstemän och kreditrådgivare

8

3419.

Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl.

2

3422.

Speditörer

1

3423.

Platsförmedlare och arbetsvägledare

1

3431.

Administrativa assistenter

3

3433.

Redovisningsekonomer m.fl.

2

3443.

Socialförsäkringstjänstemän

1

3462.

Fritidsledare m.fl.

7

3471.

Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl.

4

3473.

Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning

1

3475.

Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl

2

4111.

Dataregistrerare

1

4112.

Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl.

9

4120.

Bokförings- och redovisningsassistenter

11

4131.

Lagerassistenter m.fl.

17

4132.

Transportassistenter

1

4140.

Biblioteksassistenter m.fl.

2

4150.

Brevbärare m.fl.

13

4190.

Övrig kontorspersonal

54

4211.

Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl.

9

4212.

Bank- och postkassörer

7

4222.

Receptionister m.fl.

12

4223.

Telefonister

9

4224.

Trafikinformatörer m.fl.

2

5111.

Flygvärdinnor m.fl.

1

5113.

Guider och reseledare

1

5121.

Storhushållsföreståndare m.fl.

1

5122.

Kockar och kokerskor

4

5123.

Hovmästare, servitörer och bartendrar

12

5131.

Barnskötare m.fl.

23

5132.

Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.

37

5133.

Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.

50

5134.

Skötare och vårdare

6

5135.

Tandsköterskor

3

5139.

Övrig vård- och omsorgspersonal

1

5141.

Frisörer, hudterapeuter m.fl.

9

5151.

Brandmän

1

5152.

Väktare och ordningsvakter

1

5221.

Försäljare, dagligvaror

64

5222.

Försäljare, fackhandel

55

5223.

Kafeföreståndare

3

5224.

Kioskföreståndare

4

5225.

Bensinstationsföreståndare m.fl.

1

5227.

Demonstratörer, uthyrare m.fl.

4

6112.

Trädgårdsodlare

4

6113.

Trädgårdsanläggare m.fl.

3

6121.

Husdjursuppfödare och husdjursskötare

7

6129.

Övriga djuruppfödare och djurskötare

1

6130.

Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift

12

6140.

Skogsbrukare

12

7111.

Gruv- och bergarbete

3

7121.

Murare m.fl.

1

7123.

Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.

9

7124.

Anläggningsarbetare

6

7129.

Övriga byggnads- och anläggningsarbetare

11

7135.

VVS-montörer m.fl.

8

7136.

Installationselektriker

10

7137.

Fastighetsskötare

4

7141.

Målare

4

7212.

Svetsare och gasskärare

4

7213.

Tunnplåtslagare

8

7214.

Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare

1

7221.

Smeder

3

7222.

Verktygsmakare m.fl.

2

7224.

Slipare m.fl.

3

7231.

Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer

10

7233.

Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer

1

7241.

Elmontörer och elreparatörer

5

7242.

Tele- och elektronikreparatörer m.fl.

9

7243.

Distributionselektriker

2

7311.

Finmekaniker

1

7313.

Guld- och silversmeder

1

7321.

Drejare m.fl.

1

7324.

Dekorationsmålare

1

7341.

Text- och bildoperatörer m.fl.

1

7412.

Bagare och konditorer

4

7421.

Möbelsnickare m.fl.

3

7431.

Skräddare, modister och ateljesömmerskor

4

7433.

Tillskärare

4

7435.

Tapetserare

2

8121.

Ugnsoperatörer m.fl.

1

8125.

Gjuterioperatörer

1

8130.

Processoperatörer, glas och kemiska produkter

4

8141.

Sågverksoperatörer

10

8144.

Processoperatörer, papper

3

8150.

Processoperatörer, kemisk basindustri

1

8211.

Verktygsmaskinoperatörer

18

8221.

Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk indus

1

8223.

Maskinoperatörer, ytbehandling

4

8224.

Maskinoperatörer, fotografiska produkter

2

8232.

Maskinoperatörer, plastindustri

5

8240.

Maskinoperatörer, trävaruindustri

5

8251.

Maskinoperatörer, tryckeri

1

8252.

Maskinoperatörer, bokbinderi

1

8253.

Maskinoperatörer, pappersvaruindustri

1

8263.

Symaskinoperatörer

4

8264.

Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning

2

8265.

Maskinoperatörer, skoindustri m.m.

2

8271.

Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning

5

8272.

Maskinoperatörer, mejeri

2

8274.

Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri

5

8275.

Maskinoperatörer, frukt- och grönsaksbehandling

1

8278.

Maskinoperatörer, bryggeri m.m.

2

8281.

Fordonsmontörer m.fl.

10

8282.

Montörer, el- och teleutrustning

5

8283.

Montörer, metall- gummi- och plastprodukter

1

8284.

Montörer, träprodukter m.m.

1

8290.

Övriga maskinoperatörer och montörer

3

8321.

Bil- och taxiförare

5

8323.

Lastbils- och långtradarförare

9

8330.

Maskinförare

1

8331.

Förare av jordbruks- och skogsmaskiner

1

8332.

Anläggningsmaskinförare m.fl.

3

8334.

Truckförare

3

8340.

Däckspersonal

3

9121.

Hembiträden, m.fl.

31

9122.

Hotell- och kontorsstädare m.fl.

20

9130.

Köks- och restaurangbiträden

31

9141.

Tidningsdistributörer m.fl.

2

9142.

Vaktmästare m.fl.

8

9150.

Renhållnings- och återvinningsarbete

2

9210.

Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

4

9320.

Handpaketerare och andra fabriksarbetare

3

9330.

Godshanterare och expressbud

12

9999.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

64

Range of Valid Data Values: 110-9330

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 1073 ;

Variable Format: numeric


F41. Arbetsmarknadsgrupp

NU KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV OCH HUR DET ÄR NUFÖRTIDEN.


Vilken av följande grupper tillhör du?


Om du just nu är föräldraledig eller sjukskriven, ange om arbetade heltid eller deltid innan föräldraledigheten.

 

Value

Label

Frequency

1.

Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka)

620

2.

Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka

135

3.

Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka

14

4.

Medhjälpande familjemedlem

2

5.

Arbetslös

43

6.

Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning

2

7.

Studerande

79

8.

Ålderspensionär

193

9.

Hemarbetande

3

10.

Förtidspensionär

29

99.

Uppgift saknas

17

Range of Valid Data Values: 1-11

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1120 ;

Variable Format: numeric


F42. Normal veckoarbetstid


Vilken är din normala veckoarbetstid?

Value

Label

Frequency

97.

Förvärvsarbetar inte

307

99.

Uppgift saknas

25

Range of Valid Data Values: 1-97

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1112 ; Min. 1 ; Max. 97

Variable Format: numeric


F43. Socio-ekonomisk indelning


Vilket yrke har du? Om du är är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke du hade senast.

Value

Label

Frequency

11.

Ej facklärda arbetare, varuproducerande

57

12.

Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande

189

21.

Facklärda arbetare, varuproducerande

86

22.

Facklärda arbetare, tjänsteproducerande

74

36.

Lägre tjänstemän II

134

46.

Tjänstemän på mellannivå

241

56.

Högre tjänstemän

144

57.

Ledande befattning

18

79.

Företagare

116

89.

Lantbrukare, ospecificerad areal

5

99.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

73

Range of Valid Data Values: 11-89

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1064 ;

Variable Format: numeric


F44_1. Nuvarande yrke: SSYK-kod pos 1


Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe du arbetar,eller arbetadesenast? - Nuvarande yrke: SSYK-kod pos 1

Value

Label

Frequency

1.

Ledningsarbete

84

2.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

211

3.

Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper

204

4.

Kontors- och kundservicearbete

112

5.

Service-, omsorgs- och försälningsarbete

205

6.

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

13

7.

Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning

91

8.

Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m.

96

9.

Arbete utan krav på särskild utbildning

42

11.

Militärt arbete

2

99.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

77

Range of Valid Data Values: 1-11

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1060 ;

Variable Format: numeric


F44_2. Nuvarande yrke: SSYK-kod pos 1-2


Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe du arbetar,eller arbetadesenast? - Nuvarande yrke: SSYK-kod pos 1-2

Value

Label

Frequency

1.

Militärt arbete

2

11.

Politiskt arbete m.m.

4

12.

Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m.

30

13.

Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m.

50

21.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m.

39

22.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård

31

23.

Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola

64

24.

Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

77

31.

Tekniker- och ingenjörsarbete m.m.

69

32.

Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning

34

33.

Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning

16

34.

Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning

85

41.

Kontorsarbete m.m.

86

42.

Kundservicearbete

26

51.

Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete

138

52.

Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m.

67

61.

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

13

71.

Gruv-, bygg- och anläggningsarbete

45

72.

Metallhantverk, reparatörsarbete m.m.

35

73.

Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m.

4

74.

Annat hantverksarbete

7

81.

Processoperatörsarbete

15

82.

Maskinoperatörs- och monteringsarbete

47

83.

Transport- och maskinförararbete

34

91.

Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning

39

93.

Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning

3

99.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

77

Range of Valid Data Values: 1-93

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1060 ;

Variable Format: numeric


F44_3. Nuvarande yrke: SSYK-kod pos 1-3


Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe du arbetar,eller arbetadesenast? - Nuvarande yrke: SSYK-kod pos 1-3

Value

Label

Frequency

11.

Militärer

2

111.

Högre ämbetsmän och politiker

3

112.

Chefstjänstemän i intresseorganisationer

1

121.

Verkställande direktörer, verkschefer m.fl.

5

122.

Drift- och verksamhetschefer

17

123.

Chefer för särskilda funktioner

8

131.

Chefer för mindre företag och enheter

50

213.

Dataspecialister

28

214.

Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

11

221.

Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m.

2

222.

Hälso- och sjukvårdsspecialister

16

223.

Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens

13

231.

Universitets- och högskolelärare

13

232.

Gymnasielärare m.fl.

14

233.

Grundskollärare

33

234.

Speciallärare

2

235.

Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens

2

241.

Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän

30

242.

Jurister

4

243.

Arkivarier, bibliotekarier m.fl.

6

244.

Samhälls- och språkvetare

2

245.

Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl.

15

246.

Präster

2

247.

Administratörer i offentlig förvaltning

5

248.

Admininstratörer i intresseorganisationer

1

249.

Psykologer, socialsekreterare m.fl.

12

311.

Ingenjörer och tekniker

43

312.

Datatekniker och dataoperatörer

12

313.

Fotografer, ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl.

9

314.

Piloter, fartygsbefäl m.fl.

4

315.

Säkerhets- och kvalitetsinspektörer

1

321.

Lantmästare, skogsmästare m.fl.

2

322.

Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl.

8

323.

Sjuksköterskor

21

324.

Biomedicinska analytiker

3

331.

Förskollärare och fritidspedagoger

14

332.

Andra lärare och instruktörer

2

341.

Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

35

342.

Agenter, förmedlare m.fl.

4

343.

Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl.

18

344.

Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän

8

345.

Poliser

6

346.

Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl.

8

347.

Tecknare, underhållare, profesionella idrottsutövare m.fl.

6

411.

Kontorssekreterare och dataregistrerare

8

412.

Bokförings- och redovisningsassistenter

24

413.

Lager- och transportassistenter

18

414.

Biblioteksassistenter m.fl.

1

415.

Brevbärare m.fl.

7

419.

Övrig kontorspersonal

28

421.

Kassapersonal m.fl.

12

422.

Kundinformatörer

14

511.

Resevärdar m.fl.

3

512.

Storhushålls- och restuarangpersonal

11

513.

Vård- och omsorgspersonal

114

514.

Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster

7

515.

Säkerhetspersonal

3

522.

Försäljare, detaljhandel, demonstratörer m.fl.

67

611.

Växtodlare inom jordbruk och trädgård

3

612.

Djuruppfödare och djurskötare

6

613.

Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift

1

614.

Skogsbrukare

3

711.

Gruv- och bergarbetare, stenhuggare

3

712.

Byggnads- och anläggningsarbetare

22

713.

Byggnadshantverkare

15

714.

Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl.

5

721.

Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl.

13

722.

Smeder, verktygsmakare m.fl.

6

723.

Maskin- och motorreparatörer

8

724.

Elmontärer, tele- och elektronikreparatörer m.fl.

8

731.

Finmekaniker

2

732.

Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl.

2

741.

Slaktare, bagare, konditorer m.fl.

4

742.

Möbelsnickare, modellsnickare m.fl.

3

812.

Processoperatörer vid stål- och metallverk

4

813.

Processoperatörer, glas och kemiska produkter

1

814.

Processoperatörer, trä- och pappersindustri

5

816.

Driftsmaskinister m.fl.

3

817.

Industrirobotreparatörer

2

821.

Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandlinfg

12

822.

Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri

5

823.

Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri

3

824.

Maskinoperatörer, trävaruindustri

6

825.

Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri

2

826.

Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri

3

827.

Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m.

4

828.

Montörer

12

831.

Lokförare m.fl.

3

832.

Fordonsförare

22

833.

Maskinförare

9

912.

Städare m.fl.

22

913.

Köks- och restaurangbiträden

8

914.

Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl.

6

915.

Renhållnings- och återvinningsarbetare

2

919.

Övriga servicearbetare

1

932.

Handpaketerare och andra fabriksarbetare

1

933.

Godshanterare och expressbud

2

999.

Uppgift saknas

77

Range of Valid Data Values: 11-933

Range of Invalid Data Values: 999

Summary Statistics: Valid 1060 ;

Variable Format: numeric


F44_4. Nuvarande yrke: SSYK-kod pos 1-4


Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe du arbetar,eller arbetadesenast? - Nuvarande yrke: SSYK-kod pos 1-4

Value

Label

Frequency

110.

Militär

2

1110.

Högre ämbetsmän och politiker

3

1120.

Chefstjänstemän i intresseorganisationer

1

1210.

Verkställande direktörer, verkschefer m.fl.

5

1222.

Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörj

6

1226.

Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.

2

1227.

Verksamhetschefer inom utbildning

3

1228.

Verksamhetschefer inom vård och omsorg

4

1229.

Övriga drift- och verksamhetschefer

2

1231.

Verksamhetschefer inom vård och omsorg

1

1232.

Personalchefer

1

1234.

Reklam- och PR-chefer

1

1235.

Inköps- och distrubitionschefer

1

1236.

IT-chefer

1

1239.

övriga chefer inom specialområden

3

1311.

Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk

2

1312.

Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och

4

1313.

Chefer för mindre byggföretag

3

1314.

Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang

19

1315.

Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m.

2

1317.

Chefer för mindre enheter inom utbildning

4

1318.

Chefer för mindre enheter inom vård och utbildning

1

1319.

Chefer för mindre företag och enheter

15

2131.

Systemerare och programmerare

27

2139.

Övriga dataspecialister

1

2141.

Arkitekter och stadsplanerare

1

2142.

Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning

1

2143.

Civilingenjörer m.fl., elkraft

1

2144.

Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik

1

2145.

Civilingenjörer m.fl., maskin

4

2146.

Civilingenjörer m.fl., kemi

0

2148.

Lantmätare

2

2149.

Övriga civilingenjörer m.fl.

1

2211.

Biologer

1

2213.

Agronomer och hortonomer

1

2221.

Läkare

12

2222.

Tandläkare

3

2223.

Veterinärer

1

2231.

Barnmorskor

3

2232.

Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning

1

2233.

Akutsjuksköterskor

4

2234.

Barnsjuksköterskor

1

2235.

Distriktssköterskor

3

2236.

Andra sjuksköterskor med särskild kompetens

1

2310.

Universitets- och högskolelärare

13

2321.

Gymnasielärare i allmänna ämnen

10

2323.

Lärare i estetiska och praktiska ämnen

4

2330.

Grundskollärare

33

2340.

Speciallärare

2

2359.

Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens

2

2411.

Revisorer m.fl.

6

2412.

Personaltjänstemän och yrkesvägledare

3

2413.

Marknadsanalytiker och marknadsförare

7

2414.

Organisationsutvecklare

9

2419.

Övriga företagsekonomer

5

2421.

Advokater och åklagare

2

2423.

Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister

1

2429.

Övriga jurister

1

2431.

Arkivarier, museitjänstemän m.fl.

1

2432.

Bibliotekarier m.fl.

5

2442.

Sociologer, arkeloger m.fl.

1

2444.

Språkvetare, översättare och tolkar

1

2451.

Journalister, författare, informatörer m.fl.

8

2452.

Skulptörer, målare m.fl.

2

2453.

Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik

3

2456.

Formgivare

2

2460.

Präster

2

2470.

Administratörer i offentlig förvaltning

5

2480.

Administratörer i intresseorganisationer

1

2491.

Psykologer m.fl.

4

2492.

Socialsekreterare och kuratorer

8

3111.

Laboratorieingenjörer

3

3112.

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

15

3113.

Elingenjörer och eltekniker

2

3114.

Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik

3

3115.

Maskiningenjörer och maskintekniker

11

3116.

Kemiingenjörer och kemitekniker

3

3117.

Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi

1

3118.

Kartingenjörer m.fl.

3

3119.

Övriga ingenjörer och tekniker

2

3121.

Datatekniker

11

3122.

Dataoperatörer

1

3131.

Fotografer

1

3132.

Ljud- och bildtekniker

4

3133.

Kopplingstekniker, radioassistenter m.fl.

2

3134.

Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker

2

3142.

Fartygsbefäl m.fl.

3

3144.

Flygledare

1

3152.

Säkerhetsinspektörer m.fl.

1

3212.

Skogsmästare m.fl.

2

3221.

Arbetsterapeuter

2

3222.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl.

3

3224.

Optiker

1

3226.

Sjukgymnaster m.fl.

2

3232.

Operationssköterskor

1

3233.

Geriatriksjuksköterskor

2

3234.

Sjuksköterskor, psykiatrisk vård

1

3239.

Övriga sjuksköterskor

17

3240.

Biomedicinska analytiker

3

3310.

Förskollärare och fritidspedagoger

14

3320.

Andra lärare och instruktörer

2

3411.

Värdepappersmäklare

1

3412.

Försäkringsrepresentanter

2

3413.

Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl.

3

3415.

Företagssäljare

16

3416.

Inköpare

3

3417.

Värderare och auktionister

1

3418.

Banktjänstemän och kreditrådgivare

7

3419.

Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl.

2

3423.

Platsförmedlare och arbetsvägledare

1

3429.

Övriga agenter m.fl.

3

3431.

Administrativa assistenter

7

3433.

Redovisningsekonomer m.fl.

11

3441.

Tulltjänstemän

3

3442.

Taxeringstjänstemän

1

3443.

Socialförsäkringstjänstemän

4

3450.

Poliser

6

3461.

Behandlingsassistenter m.fl.

4

3462.

Fritidsledare m.fl.

4

3471.

Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl.

5

3473.

Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning

1

4112.

Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl.

8

4120.

Bokförings- och redovisningsassistenter

24

4131.

Lagerassistenter m.fl.

15

4132.

Transportassistenter

3

4140.

Biblioteksassistenter m.fl.

1

4150.

Brevbärare m.fl.

7

4190.

Övrig kontorspersonal

28

4210.

Kassapersonal m.fl.

1

4211.

Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl.

8

4212.

Bank- och postkassörer

2

4215.

Inkasserare m.fl.

1

4222.

Receptionister m.fl.

9

4223.

Telefonister

3

4224.

Trafikinformatörer m.fl.

2

5111.

Flygvärdinnor m.fl.

1

5112.

Tågmästare m.fl.

2

5121.

Storhushållsföreståndare m.fl.

2

5122.

Kockar och kokerskor

6

5123.

Hovmästare, servitörer och bartendrar

3

5131.

Barnskötare m.fl.

24

5132.

Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.

18

5133.

Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.

58

5134.

Skötare och vårdare

11

5135.

Tandsköterdskor

2

5139.

Övrig vård- och omsorgspersonal

1

5141.

Frisörer, hudterapeuter m.fl.

7

5152.

Väktare och ordningsvakter

1

5153.

Kriminalvårdare

1

5159.

övrig säkerhetspersonal

1

5221.

Försäljare, dagligvaror

29

5222.

Försäljare, fackhandel

25

5223.

Kafeföreståndare

3

5225.

Bensinstationsföreståndare m.fl.

2

5226.

Bil-, båt- och husvagnsförsäljare

1

5227.

Demonstratörer, uthyrare m.fl.

7

6111.

Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare

1

6112.

Trädgårdsodlare

1

6113.

Trädgårdsanläggare m.fl.

1

6121.

Husdjursuppfödare och husdjursskötare

3

6129.

Övriga djuruppfödare och djurskötare

3

6130.

Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift

1

6140.

Skogsbrukare

3

7111.

Gruv- och bergarbete

3

7121.

Murare m.fl.

1

7123.

Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.

3

7124.

Anläggningsarbetare

4

7129.

Övriga byggnads- och anläggningsarbetar

14

7135.

VVS-montörer m.fl.

4

7136.

Installationselektriker

6

7137.

Fastighetsskötare

5

7141.

Målare

4

7143.

Skorstensfejare och saneringsarbetare

1

7211.

Gjutare

1

7212.

Svetsare och gasskärare

1

7213.

Tunnplåtslagare

9

7214.

Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare

1

7216.

Dykare

1

7221.

Smeder

1

7222.

Verktygsmakare m.fl.

3

7224.

Slipare m.fl.

2

7231.

Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer

6

7233.

Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer

2

7241.

Elmontörer och elreparatörer

2

7242.

Tele- och elektronikreparatörer m.fl.

4

7243.

Distributionselektriker

2

7311.

Finmekaniker

2

7321.

Drejare m.fl.

1

7324.

Dekorationsmålare

1

7411.

Slaktare, styckare m.fl.

1

7412.

Bagare och konditorer

3

7421.

Möbelsnickare m.fl.

3

8121.

Ugnsoperatörer m.fl.

2

8122.

Valsverksoperatörer

1

8125.

Gjuterioperatörer

1

8130.

Processoperatörer, gals och keramiska produkter

1

8141.

Sågverksoperatörer

2

8144.

Processoperatörer, papper

3

8160.

Driftmaskinister, m.fl.

3

8170.

Industrirobotoperatörer

2

8211.

Verktygsmaskinoperatörer

12

8221.

Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk indus

3

8222.

Maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri

1

8224.

Maskinoperatörer, fotografiska produkter

1

8231.

Maskinoperatörer, gummiindustri

1

8232.

Maskinoperatörer, plastindustri

2

8240.

Maskinoperatörer, trävaruindustri

6

8251.

Maskinoperatörer, tryckeri

1

8253.

Maskinoperatörer, pappersvaruindustri

1

8263.

Symaskinoperatörer

2

8264.

Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning

1

8271.

Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning

2

8272.

Maskinoperatörer, mejeri

1

8277.

Maskinoperatörer, te-, kaffe- och kakaoberedning

1

8281.

Fordonsmontörer m.fl.

5

8282.

Montörer, el- och teleutrustning

3

8283.

Montörer,metall-, gummi- och plastprodukter

3

8284.

Montörer, träprodukter m.m.

1

8311.

Lokförare

1

8312.

Bangårdspersonal

2

8321.

Bil- och taxiförare

7

8322.

Buss- och spårvagnsförare

4

8323.

Lastbils- och långtradarförare

11

8331.

Förare av jordbruks- och skogsmaskiner

2

8332.

Anläggningsmaskinförare m.fl.

3

8334.

Truckförare

4

9121.

Hembiträden m.fl.

1

9122.

Hotell- och kontorsstädare m.fl.

21

9130.

Köks- och restaurangbiträden

8

9141.

Tidningsdistributörer m.fl.

2

9142.

Vaktmästare m.fl.

4

9150.

Renhållnings- och återvinningsarbete

2

9190.

Övriga servicearbetare

1

9320.

Handpaketerare och andra fabriksarbetare

1

9330.

Godshanterare och expressbud

2

9999.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

77

Range of Valid Data Values: 110-9330

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 1060 ;

Variable Format: numeric


F45_1. Företagare eller anställd


Är du företagare eller anställd?


Om du är är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke du hade senast.

 

Value

Label

Frequency

1.

Egen företagare utan anställda

68

2.

Egen företagare med anställda

52

3.

Anställd

945

4.

Har aldrig förvärvsarbetat

33

9.

Uppgift saknas

39

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1098 ;

Variable Format: numeric


F45_2. Antal anställda


Hur många anställda?

Value

Label

Frequency

1.

1 anställd . .

5

2.

6

3.

6

4.

7

5.

2

6.

3

7.

3

10.

4

13.

1

15.

3

16.

1

20.

3

25.

1

32.

1

50.

1

55.

1

70.

1

160.

1

200.

200 anställda

1

999.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

1086

Range of Valid Data Values: 1-200

Range of Invalid Data Values: 999

Summary Statistics: Valid 51 ;

Variable Format: numeric


F46. Arbetsledande funktion


Har du någon arbetsledande funktion?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

386

2.

Nej

704

3.

Har aldrig förvärvsarbetat

28

9.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

19

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1118 ;

Variable Format: numeric


F47. Privat eller offentlig tjänst


Arbetar du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst?


Om du är är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om ditt förra arbete var i privat eller offentlig tjänst.

 

Value

Label

Frequency

1.

Arbetar i offentlig tjänst

395

2.

Arbetar i statligt företag

107

3.

Arbetar privat (inkl facklig organisation, kooperativ eller dyl.)

573

4.

Har aldrig förvärvsarbetat

28

9.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

34

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1103 ;

Variable Format: numeric


F48. Facklig organisation


Har du någon gång varit medlem i en facklig organisation?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

911

2.

Nej

221

9.

Uppgift saknas

5

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1132 ;

Variable Format: numeric


F49. Medlem i facklig organisation just nu


Är du medlem i någon facklig organisation just nu?

Value

Label

Frequency

1.

Ja, ett LO-förbund

250

2.

Ja, ett TCO-förbund

123

3.

Ja, ett SACO-förbund

87

4.

Ja, annan facklig organisation

186

5.

Nej

300

9.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

191

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 946 ;

Variable Format: numeric


F50. Utbildning


Vilken är din nuvarande högsta utbildning?

Value

Label

Frequency

1.

Folkskola eller grundskola

199

2.

2-årig gymnasielinje

128

3.

Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992)

52

4.

Yrkesskola

59

5.

Folkhögskola

28

6.

Realskola

47

7.

3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995)

128

8.

Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992)

23

9.

Studentexamen

38

10.

Universitets- eller högskoleutbildning utan examen

108

11.

Examen från universitet eller högskola

308

99.

Uppgift saknas

19

Range of Valid Data Values: 1-11

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1118 ;

Variable Format: numeric


F51. Utbildningens längd


Hur många år har du sammanlagt gått i heltidsutbildning?


Räkna från och med skolans lågstadium!

 

Value

Label

Frequency

1.

år

2

2.

2

2

3.

3

5

4.

4

10

5.

5

4

6.

6

12

7.

7

49

8.

8

44

9.

9

78

10.

10

61

11.

11

132

12.

12

171

13.

13

102

14.

14

80

15.

15

85

16.

16

84

17.

17

59

18.

18

40

19.

19

13

20.

20

23

21.

21

5

22.

22

6

23.

23

1

25.

25 år

4

97.

Ingen utbildning

3

99.

Uppgift saknas

62

Range of Valid Data Values: 1-97

Range of Invalid Data Values: 97-0

Summary Statistics: Valid 1072 ;

Variable Format: numeric


F52. Månadsinkomst


Vilken är din ungefärliga månadsinkomst före skatt?

Range of Valid Data Values: 7-2000

Summary Statistics: Valid 1013 ; Min. 0 ; Max. 200000 ; Mean 23441.964 ; StDev 14359.064

Variable Format: numeric


F53. Civilstånd


Är du gift, sammanboende eller ensamstående?

Value

Label

Frequency

1.

Gift

570

2.

Sammanboende

256

3.

Frånskild

56

4.

Änka/änkling

40

5.

Ensamstående

202

9.

Uppgift saknas

13

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1124 ;

Variable Format: numeric


F54. Partner: Arbetsmarknadsgrupp


Vilken av följande grupper tillhör din/make/maka/sambo?


Om han/hon just nu är föräldraledig eller sjukskriven, ange om han/hon arbetade heltid eller deltid innan föräldraledigheten eller sjukskrivningen

 

Value

Label

Frequency

1.

Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka)

486

2.

Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka

99

3.

Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka

7

4.

Medhjälpande familjemedlem

2

5.

Arbetslös

20

6.

Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning elle

3

7.

Studerande

26

8.

Ålderspensionär

148

9.

Hemarbetande

5

10.

Förtidspensionär

34

0.

Frågan ej tillämplig

307

Range of Valid Data Values: 1-11

Range of Invalid Data Values: 0

Summary Statistics: Valid 830 ;

Variable Format: numeric


F55. Partner: Normal veckoarbetstid


Vilken är hans/hennes normala veckoarbetstid?

Value

Label

Frequency

5.

1

6.

2

8.

1

10.

2

12.

1

13.

1

17.

1

20.

17

22.

2

24.

1

25.

10

27.

2

28.

1

29.

1

30.

30

32.

11

33.

3

34.

3

35.

26

36.

10

37.

8

38.

22

39.

2

40.

332

41.

2

42.

4

43.

3

44.

1

45.

41

46.

2

47.

2

48.

1

50.

28

55.

4

60.

10

65.

2

70.

3

80.

1

97.

Förvärsarbetar inte

219

99.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

324

Range of Valid Data Values: 5-97

Range of Invalid Data Values: 99-

Summary Statistics: Valid 813 ;

Variable Format: numeric


F56. Partner: Socio-ekonomisk indelning


Vilket yrke har din make/maka/sambo?


Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke han/hon hade senast. Ange så nogrant som möjligt

 

Value

Label

Frequency

11.

Ej facklärda arbetare, varuproducerande

46

12.

Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande

131

21.

Facklärda arbetare, varuproducerande

62

22.

Facklärda arbetare, tjänsteproducerande

48

36.

Lägre tjänstemän II

91

46.

Tjänstemän på mellannivå

185

56.

Högre tjänstemän

104

57.

Ledande befattning

21

79.

Företagare, ospecificerat antal anställda

99

89.

Lantbrukare, ospecificerad areal

8

99.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

342

Range of Valid Data Values: 11-89

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 795 ;

Variable Format: numeric


F57_1. Partners yrke: SSYK-kod pos 1


Vad slags produktion/verksamhet fanns på det ställe han/hon arbetar, eller arbetade senast? - Partners yrke: SSYK-kod pos 1

Value

Label

Frequency

1.

Ledningsarbete

78

2.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

164

3.

Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvaran

148

4.

Kontors- och kundservicearbete

59

5.

Service-, omsorgs- och försälningsarbete

128

6.

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

13

7.

Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning

76

8.

Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m.

86

9.

Arbete utan krav på särskild utbildning

29

11.

Militärt arbete

4

99.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

352

Range of Valid Data Values: 1-11

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 785 ;

Variable Format: numeric


F57_2. Partners yrke: SSYK-kod pos 1-2


Vad slags produktion/verksamhet fanns på det ställe han/hon arbetar, eller arbetade senast? - Partners yrke: SSYK-kod pos 1-2

Value

Label

Frequency

1.

Militärt arbete

4

11.

Politiskt arbete m.m.

2

12.

Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m

32

13.

Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m.

44

21.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik

32

22.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi

27

23.

Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola

50

24.

Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

55

31.

Tekniker- och ingenjörsarbete m.m.

45

32.

Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare

17

33.

Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning

20

34.

Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning

66

41.

Kontorsarbete m.m.

46

42.

Kundservicearbete

13

51.

Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete

92

52.

Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m.

36

61.

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

13

71.

Gruv-, bygg- och anläggningsarbete

32

72.

Metallhantverk, reparatörsarbete m.m.

32

73.

Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m.

4

74.

Annat hantverksarbete

8

81.

Processoperatörsarbete

9

82.

Maskinoperatörs- och monteringsarbete

37

83.

Transport- och maskinförararbete

40

91.

Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning

27

92.

Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på särskild yrkesutbildn

1

93.

Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning

1

99.

Uppgift saknas

352

Range of Valid Data Values: 1-93

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 785 ; Min. 1 ; Max. 93

Variable Format: numeric


F57_3. Partners yrke: SSYK-kod pos 1-3


Vad slags produktion/verksamhet fanns på det ställe han/hon arbetar, eller arbetade senast? - Partners yrke: SSYK-kod pos 1-3

Value

Label

Frequency

11.

Militärer

4

111.

Högre ämbetsmän och politiker

2

121.

Verkställande direktörer, verkschefer m.fl.

3

122.

Drift- och verksamhetschefer

17

123.

Chefer för särskilda funktioner

12

131.

Chefer för mindre företag och enheter

44

211.

Fysiker, kemister m.fl.

2

212.

Matematiker och statistiker

1

213.

Dataspecialister

18

214.

Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

11

221.

Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m.

4

222.

Hälso- och sjukvårdsspecialister

9

223.

Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens

14

231.

Universitets- och högskolelärare

9

232.

Gymnasielärare m.fl.

14

233.

Grundskollärare

19

234.

Speciallärare

3

235.

Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens

5

241.

Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän

29

242.

Jurister

1

243.

Arkivarier, bibliotekarier m.fl.

1

245.

Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl.

5

246.

Präster

3

247.

Administratörer i offentlig tjänst

4

248.

Admininstratörer i intresseorganisationer

3

249.

Psykologer, socialsekreterare m.fl.

9

311.

Ingenjörer och tekniker

33

312.

Datatekniker och dataoperatörer

5

313.

Fotografer, ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl.

2

314.

Piloter, fartygsbefäl m.fl.

4

315.

Säkerhets- och kvalitetsinspektörer

1

321.

Lantmästare, skogsmästare m.fl.

2

322.

Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl.

4

323.

Sjuksköterskor

9

324.

Biomedicinska analytiker

2

331.

Förskolelärare och fritidspedagoger

18

332.

Andra lärare och instruktörer

2

341.

Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

28

342.

Agenter, förmedlare m.fl.

4

343.

Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl.

20

344.

Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän

5

345.

Poliser

1

346.

Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl.

5

347.

Tecknare, underhållare, profesionella idrottsutövare m.fl.

3

411.

Kontorssekreterare och dataregistrerare

4

412.

Bokförings- och redovisningsassistenter

8

413.

Lager- och transportassistenter

11

414.

Biblioteksassistenter m.fl.

3

415.

Brevbärare m.fl.

5

419.

Övrig kontorspersonal

15

421.

Kassapersonal m.fl.

5

422.

Kundinformatörer

8

511.

Resevärdar m.fl.

2

512.

Storhushålls- och restaurangpersonal

5

513.

Vård- och omsorgspersonal

75

514.

Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster

7

515.

Säkerhetspersonal

3

522.

Försäljare, detaljhandel, demonstratörer m.fl.

36

611.

Växtodlare inom jordbruk och trädgård

2

612.

Djuruppfödare och djurskötare

3

613.

Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift

3

614.

Skogsbrukare

5

712.

Byggnads- och anläggningsarbetare

13

713.

Byggnadshantverkare

13

714.

Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl.

6

721.

Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl.

11

722.

Smeder, verktygsmakare m.fl.

2

723.

Maskin- och motorreparatörer

12

724.

Elmontärer, tele- och elektronikreparatörer m.fl.

7

731.

Finmekaniker

1

733.

Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m.

2

734.

Grafiker m.fl.

1

741.

Slaktare, bagare, konditorer m.fl.

4

742.

Möbelsnickare, modellsnickare m.fl.

1

743.

Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl.

1

744.

Garvare, skinnberedare och skomakare

2

812.

Processoperatörer vid stål- och metallverk

2

814.

Processoperatörer, trä- och pappersindustri

5

816.

Driftsmaskinister m.fl.

2

821.

Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandlinfg

12

822.

Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri

1

823.

Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri

4

824.

Maskinoperatörer, trävaruindustri

1

825.

Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri

2

826.

Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri

3

827.

Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m.

2

828.

Montörer

11

829.

Övriga maskinoperatörer och montörer

1

831.

Lokförare m.fl.

1

832.

Fordonsförare

26

833.

Maskinförare

11

834.

Däckspersonal

2

912.

Städare m.fl.

14

913.

Köks- och restaurangbiträden

10

914.

Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl.

2

919.

Övriga servicearbetare

1

921.

Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

1

933.

Godshanterare och expressbud

1

999.

Uppgift saknas

352

Range of Valid Data Values: 11-933

Range of Invalid Data Values: 999

Summary Statistics: Valid 785 ;

Variable Format: numeric


F57_4. Partners yrke: SSYK-kod pos 1-4


Vad slags produktion/verksamhet fanns på det ställe han/hon arbetar, eller arbetade senast? - Partners yrke: SSYK-kod pos 1-4

Value

Label

Frequency

110.

Militär

4

1110.

Högre ämbetsmän och politiker

2

1210.

Verkställande direktörer, verkschefer m.fl.

3

1222.

Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörj

2

1223.

Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörj

2

1224.

Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport oc

3

1225.

Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, för

2

1226.

Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.

3

1227.

Verksamhetschefer inom utbildning

1

1228.

Verksamhetschefer inom vård och omsorg

4

1231.

Ekonomichefer och administrativa chefer

3

1232.

Personalchefer

2

1233.

Försäljnings- och marknadschefer

3

1235.

Inköps- och distributionschefer

1

1236.

IT-chefer

1

1237.

Forsknings- och utvecklingschefer

2

1312.

Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och

6

1313.

Chefer för mindre byggföretag

5

1314.

Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang

19

1315.

Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastig

1

1317.

Chefer för mindre enheter inom utbildning

1

1318.

Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg

1

1319.

Chefer för mindre företag och enheter

11

2112.

Metereologer

1

2113.

Kemister

1

2121.

Matematiker

1

2131.

Systemerare och programmerare

15

2139.

Övriga dataspecialister

3

2141.

Arkitekter och stadsplanerare

2

2142.

Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning

1

2145.

Civilingenjörer m.fl., maskin

4

2149.

Övriga civilingenjörer m.fl.

4

2212.

Farmakologer

2

2213.

Marknadsanalytiker och marknadsförare

2

2221.

Läkare

9

2231.

Arkivarier, museitjänstemän m.fl.

2

2232.

Bibliotekarier m.fl.

1

2233.

Akutsjuksköterskor m.fl.

5

2234.

Barnssjuksköterskor

1

2235.

Distriktssköterskor

5

2310.

Universitets- och högskolelärare

9

2321.

Gymnasielärare i allmänna ämnen

6

2322.

Gymnasielärare i yrkesämnen

2

2323.

Lärare i estetiska och praktiska ämnen

6

2330.

Grundskollärare

19

2340.

Speciallärare

3

2351.

Skol- och utbildningskonsulenter m.fl.

2

2359.

Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens

3

2411.

Revisorer m.fl.

5

2412.

Personaltjänstemän och yrkesvägledare

8

2413.

Marknadsanalytiker och marknadsförare

5

2414.

Organisationsutvecklare

6

2419.

Övriga företagsekonomer

5

2423.

Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister

1

2432.

Bibliotekarier m.fl.

1

2451.

Journalister, författare, informatörer m.fl.

1

2453.

Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik

1

2456.

Formgivare

3

2460.

Präster

3

2470.

Administratörer i offentlig förvaltning

4

2480.

Administratörer i intresseorganisationer

3

2491.

Psykologer m.fl.

4

2492.

Socialsekreterare och kuratorer

5

3111.

Laboratorieingenjörer

2

3112.

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

9

3113.

Elingenjörer och eltekniker

2

3114.

Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik

2

3115.

Maskiningenjörer och maskintekniker

11

3116.

Kemiingenjörer och kemitekniker

1

3118.

Kartingenjörer m.fl.

2

3119.

Övriga ingenjörer och tekniker

4

3121.

Datatekniker

5

3131.

Fotografer

1

3133.

Kopplingstekniker, radioassistenter

1

3141.

Maskinbefäl

1

3142.

Fartygsbefäl m.fl.

2

3143.

Piloter m.fl.

1

3152.

Säkerhetsinspektörer m.fl.

1

3212.

Skogsmästare m.fl.

2

3222.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl.

3

3223.

Dietist

1

3232.

Operationssjuksköterskor

1

3239.

Övriga sjuksköterskor

8

3240.

Biomedicinska analytiker

2

3310.

Förskollärare och fritidspedagoger

18

3320.

Andra lärare och instruktörer

2

3412.

Försäkringsrepresentanter

2

3413.

Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl.

1

3415.

Företagssäljare

12

3416.

Inköpare

5

3418.

Banktjänstemän och kreditrådgivare

5

3419.

Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl.

3

3422.

Speditörer

2

3423.

Platsförmedlare och arbetsvägledare

1

3429.

Övriga agenter m.fl.

1

3431.

Administrativa assistenter

15

3432.

Boutredare

1

3433.

Redovisningsekonomer m.fl.

4

3443.

Socialförsäkringstjänstemän

5

3450.

Poliser

1

3461.

Behandlingsassistenter m.fl.

2

3462.

Fritidsledare m.fl.

3

3471.

Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl.

2

3475.

Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl

1

4112.

Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl.

4

4120.

Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl.

8

4131.

Lagerassistenter m.fl.

9

4132.

Transportassistenter

2

4140.

Biblioteksassistenter m.fl.

3

4150.

Brevbärare m.fl.

5

4190.

Övrig kontorspersonal

15

4211.

Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl.

3

4212.

Bank- och postkassörer

2

4222.

Receptionister m.fl.

4

4223.

Telefonister

3

4224.

Trafikinformatörer m.fl.

1

5112.

Tågmästare m.fl.

2

5122.

Kockar och kokerskor

3

5123.

Hovmästare, servitörer och bartendrar

2

5131.

Barnskötare m.fl.

12

5132.

Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.

22

5133.

Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.

28

5134.

Skötare och vårdare

3

5135.

Tandsköterskor

7

5139.

Övrig vård- och omsorgspersonal

3

5141.

Frisörer, hudterapeuter m.fl.

7

5152.

Väktare och ordningsvakter

2

5153.

Kriminalvårdare

1

5221.

Försäljare, dagligvaror

15

5222.

Försäljare, fackhandel

20

5225.

Bensinstationsföreståndare m.fl.

1

6111.

Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare

1

6113.

Trädgårdsanläggare m.fl.

1

6121.

Husdjursuppfödare och husdjursskötare

3

6130.

Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift

3

6140.

Skogsbrukare

5

7123.

Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.

6

7124.

Anläggningsarbetare

3

7129.

Övriga byggnads- och anläggningsarbetare

4

7132.

Golvläggare

1

7135.

VVS-montörer m.fl.

2

7136.

Installationselektriker

4

7137.

Fastighetsskötare

6

7141.

Målare

3

7143.

Skorstensfejare och saneringsarbetare

3

7210.

Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl.

1

7212.

Svetsare och gasskärare

4

7213.

Tunnplåtslagare

5

7214.

Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare

1

7222.

Verktygsmakare m.fl.

2

7231.

Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer

6

7232.

Flygmekaniker och flygreperatörer

1

7233.

Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreperatörer

5

7241.

Elmontörer och elreparatörer

1

7242.

Tele- och elektronikreparatörer m.fl.

6

7313.

Guld- och silversmeder

1

7330.

Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m.

2

7341.

Text- och bildoperatörer m.fl.

1

7411.

Slaktare, styckare m.fl.

2

7412.

Bagare och konditorer

2

7421.

Möbelsnickare m.fl.

1

7435.

Tapetserare

1

7441.

Garvare och skinnberedare

1

7442.

Skomakare m.fl.

1

8121.

Ugnsoperatörer m.fl.

1

8122.

Valsveksoperatörer

1

8141.

Sågverksoperatörer

1

8144.

Processoperatörer, papper

4

8160.

Driftmaskinister, m.fl.

2

8211.

Verktygsmaskinoperatörer

12

8221.

Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk indus

1

8231.

Maskinoperatörer, gummiindustri

1

8232.

Maskinoperatörer, plastindustri

3

8240.

Maskinoperatörer, trävaruindustri

1

8251.

Maskinoperatörer, tryckeri

1

8252.

Maskinoperatörer, bokbinderi

1

8263.

Symaskinoperatörer

1

8264.

Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning

1

8269.

Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri

1

8277.

Maskinoperatörer, te-, kaffe- och kakaoberedning

2

8281.

Fordonsmontörer m.fl.

6

8282.

Montörer, el- och teleutrustning

2

8283.

Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter

3

8290.

Övriga maskinoperatörer och montörer

1

8311.

Lokförare

1

8321.

Bil- och taxiförare

8

8322.

Buss- och spårvagnsförare

6

8323.

Lastbils- och långtradarförare

12

8331.

Förare av jordbruks- och skogsmaskiner

1

8332.

Anläggningsmaskinförare m.fl.

2

8333.

Kranförare m.fl.

1

8334.

Truckförare

7

8340.

Däckspersonal

2

9122.

Hotell- och kontorsstädare m.fl.

14

9130.

Köks- och restaurangbiträden

10

9142.

Vaktmästare m.fl.

2

9190.

Övriga servicearbetare

1

9210.

Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

1

9330.

Godshanterare och expressbud

1

9999.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

352

Range of Valid Data Values: 110-9330

Range of Invalid Data Values: 9999

Summary Statistics: Valid 785 ;

Variable Format: numeric


F58_1. Partner: Företagare eller anställd


Är din make/maka/sambo företagare eller anställd?


Om han/hon är är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke han/hon hade senast.

 

Value

Label

Frequency

1.

Egen företagare utan anställda

61

2.

Egen företagare med anställda.

46

3.

Anställd

703

4.

Har aldrig förvärvsarbetat

15

9.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

312

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 825 ;

Variable Format: numeric


F58_2. Partner: Antal anställda


Hur många anställda?

Value

Label

Frequency

1.

1 anställd

5

2.

2 anställda

8

3.

3 anställda

2

4.

4 anställda

6

6.

6 anställda

1

8.

8 anställda

4

9.

9 anställda

1

10.

10 anställda

4

15.

15 anställda

3

16.

16 anställda

1

17.

17 anställda

1

24.

24 anställda

1

25.

25 anställda

1

60.

60 anställda

1

200.

200 anställda

1

999.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

1097

Range of Valid Data Values: 1-200

Range of Invalid Data Values: 999

Summary Statistics: Valid 40 ;

Variable Format: numeric


F59. Partner: Arbetsledande funktion


Har din make/maka/sambo någon arbetsledande funktion?


Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var arbetsledande på sitt förra arbete?

 

Value

Label

Frequency

1.

Ja

275

2.

Nej

540

3.

Har aldrig förvärvsarbetat

11

9.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

311

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 826 ;

Variable Format: numeric


F60. Partner: Privat eller offentlig tjänst


Arbetar din make/maka/sambo huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst?


Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om hans/hennes förra arbete var i privat eller offentlig tjänst.

 

Value

Label

Frequency

1.

Arbetar i offentlig tjänst

266

2.

Arbetar i statligt företag

77

3.

arbetar privat (inkl facklig organisation, kooperativ eller

458

4.

Har aldrig förvärvsarbetat

15

9.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

321

Range of Valid Data Values: 1-4

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 816 ;

Variable Format: numeric


F61. Partner: Högsta utbildning


Vilken är hans/hennes nuvarande högsta utbildning?

Value

Label

Frequency

1.

Folkskola eller grundskola

153

2.

2-årig gymnasielinje

104

3.

Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992)

25

4.

Yrkesskola

65

5.

Folkhögskola

23

6.

Realskola

30

7.

3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995)

101

8.

Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992)

11

9.

Studentexamen

39

10.

Universitets- eller högskoleutbildning utan examen

53

11.

Examen från universitet eller högskola

219

99.

Frågan ej tillämplig/uppgift saknas

314

Range of Valid Data Values: 1-11

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 823 ;

Variable Format: numeric


F62. Hushållets inkomst


Vilken är ditt hushålls ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt?

Value

Label

Frequency

1.

2

2.

3

3.

2

4.

2

6.

4

7.

13

8.

8

9.

4

10.

21

11.

6

12.

15

13.

9

14.

15

15.

12

16.

16

17.

8

18.

16

19.

12

20.

33

21.

20

22.

24

23.

14

24.

8

25.

23

26.

13

27.

9

28.

12

29.

8

30.

51

31.

6

32.

15

33.

5

34.

6

35.

32

36.

10

37.

12

38.

13

39.

5

40.

55

41.

8

42.

16

43.

11

44.

11

45.

53

46.

4

47.

18

48.

19

49.

5

50.

67

51.

5

52.

9

53.

8

54.

4

55.

23

56.

6

57.

6

58.

3

59.

2

60.

37

61.

1

62.

6

63.

4

64.

4

65.

15

66.

2

67.

4

68.

3

69.

1

70.

21

71.

2

72.

5

73.

4

74.

2

75.

6

76.

2

77.

4

78.

7

79.

1

80.

19

82.

1

85.

5

86.

2

90.

7

94.

1

100.

13

102.

1

110.

4

115.

3

124.

1

125.

2

145.

1

165.

1

240.

1

999.

Uppgift saknas

124

Range of Valid Data Values: 1-240

Range of Invalid Data Values: 999

Summary Statistics: Valid 1013 ;

Variable Format: numeric


F63. Hushållets storlek


Hur många personer ingår i ditt hushåll?


Räkna med Dig själv!

 

Value

Label

Frequency

1.

1 person

204

2.

2 personer

483

3.

3 personer

149

4.

4 personer

193

5.

5 personer

62

6.

6 personer

17

7.

7 personer

6

8.

8 personer

1

9.

Uppgift saknas

22

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1115 ;

Variable Format: numeric


F64. Antal personer mellan 7 och 17 år i hushållet


Hur många personer i ditt hushåll är mellan 7 0ch 17 år?

Value

Label

Frequency

0.

Ingen person

789

1.

1 person

133

2.

2 personer

120

3.

3 personer

29

4.

4 personer

4

5.

5 personer

2

9.

Uppgift saknas

60

Range of Valid Data Values: 0-5

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1077 ;

Variable Format: numeric


F65. Antal personer under 7 år i hushållet


Hur många personer i ditt hushåll är under 7 år?

Value

Label

Frequency

0.

Ingen person

894

1.

1 person

104

2.

2 personer

65

3.

3 personer

1

9.

Uppgift saknas

73

Range of Valid Data Values: 0-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1064 ;

Variable Format: numeric


F66. Partisympati


Vilket politiskt parti sympatiserar du mest med?


Var vänlig kryssa bara i en ruta.

 

Value

Label

Frequency

1.

Centerpartiet

67

2.

Folkpartiet liberalerna

76

3.

Kristdemokraterna

21

4.

Miljöpartiet - de gröna

65

5.

Moderata samlingspartiet

282

6.

Socialdemokratiska arbetarpartiet

369

7.

Vänsterpartiet

37

8.

Annat parti

65

9.

Uppgift saknas

155

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 982 ;

Variable Format: numeric


F67. Röstade i senaste valet


Röstade du i senaste riksdagsvalet?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

949

2.

Nej

171

9.

Uppgift saknas

17

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1120 ;

Variable Format: numeric


F68. Subjektiv samhällsklass


Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser. Om du själv skulle placera dig i en sådan samhällsklass, vilken av dessa skulle det vara?

Value

Label

Frequency

1.

Underklassen

16

2.

Arbetarklassen

269

3.

Lägre medelklassen

135

4.

Medelklassen

544

5.

Övre medelklassen

144

8.

Överklassen

11

9.

Uppgift saknas

18

Range of Valid Data Values: 1-8

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1119 ;

Variable Format: numeric


F69. Närmaste familjens ägodelar

NU KOMMER TVÅ FRÅGOR OM DINA OCH DIN NÄRMASTE FAMILJS ÄGODELAR.


Försök att uppskatta hur mycket pengar som skulle bli över om din bostad där du/ni bor såldes och eventuella bostadslån betalades av?

Value

Label

Frequency

1.

Bara skulder (intäkterna skulle inte räcka för att betala av lånen)

23

2.

Jag/vi äger inte bostaden

242

3.

1 - 300 000 kronor

167

4.

300 000 - 600 000 kronor

145

5.

600 000 - 900 000 kronor

91

6.

900 000 - 1,2 miljoner kronor

79

7.

1,2 miljoner - 2 miljoner kronor

61

8.

1,6 miljoner - 2 miljoner kronor

55

9.

2 miljoner - 4 miljoner kronor

69

10.

4 miljoner - 7 miljoner kronor

22

11.

7 miljoner - 10 miljoner kronor

4

12.

Mer än 10 miljoner kronor

6

97.

Vet ej

149

99.

Uppgift saknas

24

Range of Valid Data Values: 1-97

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1113 ;

Variable Format: numeric


F70. Samlat pengavärde av egna tillgångar


Försök nu uppskatta hur mycket pengar som skulle bli över om du/ni omvandlade alla besparingar som ni har på bankkonton, i fonder, aktier, oblogationer eller andra värdepapper, till kontanta medel och betalade av eventuella skulder?


Räkna inte med eventuella bostadslån!

 

Value

Label

Frequency

1.

Bara skulder

109

2.

Ingenting, intäkter och skulder skulle bli lika stora

75

3.

1 - 40 000 kronor

95

4.

40 000 - 100 000 kronor

131

5.

100 000 - 175 000 kronor

92

6.

175 000 - 250 000 kronor

50

7.

250 000 - 350 000 kronor

54

8.

350 000 - 500 000 kronor

60

9.

500 000 - 800 000 kronor

60

10.

800 000 kronor - 1,8 miljoner kronor

74

11.

1,8 - 3 miljoner kronor

27

12.

Mer än 3 miljoner kronor

36

97.

Vet ej

236

99.

Uppgift saknas

38

Range of Valid Data Values: 1-97

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1099 ;

Variable Format: numeric


F71. Föräldrars medborgarskap


Var båda dina föräldrar svenska medborgare när du föddes?

Value

Label

Frequency

1.

Ja, båda var svenska medborgare

933

2.

Nej, en var utländsk medborgare

48

3.

Nej, båda var utländska medborgare

144

9.

Uppgift saknas

12

Range of Valid Data Values: 1-3

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1125 ;

Variable Format: numeric


F72. Tillhör kyrka eller religiös församling


Tillhör du själv någon kyrka eller religiös församling?

Value

Label

Frequency

1.

Ja

748

2.

Nej

366

9.

Uppgift saknas

23

Range of Valid Data Values: 1-2

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1114 ;

Variable Format: numeric


F73. Kyrka eller församling


Vilken kyrka, församling, samfund eller religion är det?


Var vänlig kryssa bara i en ruta!

 

Value

Label

Frequency

1.

Svenska kyrkan

705

2.

Katolska kyrkan

14

3.

Ortodoxa kyrkan

17

4.

Kristen frikyrka

20

5.

Annan kristen församling

7

6.

Judisk församling

2

7.

Islamisk församling

11

8.

Buddhistiskt samfund

1

9.

Hinduiskt samfund

0

10.

Annan kyrka, religiös församling eller religion

11

97.

Vet inte

16

99.

Frågan ej tillämplig

333

Range of Valid Data Values: 1-97

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 804 ;

Variable Format: numeric


F74. Kyrkobesök


Hur ofta brukar du delta i gudstjänster eller andra religiösa möten?

Value

Label

Frequency

1.

Flera gånger i veckan

15

2.

En gång i veckan

26

3.

Två till tre gånger i månaden

21

4.

En gång i månaden

25

5.

Flera gånger om året

181

6.

En gång om året

197

7.

Mindre än en gång om året

292

8.

Aldrig

345

97.

Vet inte

20

99.

Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas

15

Range of Valid Data Values: 1-97

Range of Invalid Data Values: 99

Summary Statistics: Valid 1122 ;

Variable Format: numeric


F75. Bostadsställe


Är stället du bor på ...

Value

Label

Frequency

1.

En storstad

257

2.

En förort eller i närheten av en storstad

215

3.

En liten stad

278

4.

En by eller mindre samhälle

272

5.

En gård eller enskilt hus på landet

103

9.

Uppgift saknas

12

Range of Valid Data Values: 1-5

Range of Invalid Data Values: 9

Summary Statistics: Valid 1125 ;

Variable Format: numeric


F76. Ålder


Hur gammal är du?

Value

Label

Frequency

17.

17

6

18.

18

20

19.

19

15

20.

20

16

21.

21

11

22.

22

12

23.

23

16

24.

24

15

25.

25

10

26.

26

14

27.

27

13

28.

28

10

29.

29

15

30.

30

21

31.

31

16

32.

32

16

33.

33

26

34.

34

20

35.

35

20

36.

36

15

37.

37

21

38.

38

17

39.

39

17

40.

40

19

41.

41

19

42.

42

26

43.

43

18

44.

44

20

45.

45

24

46.

46

25

47.

47

19

48.

48

21

49.

49

20

50.

50

28

51.

51

24

52.

52

15

53.

53

24

54.

54

18

55.

55

16

56.

56

21

57.

57

24

58.

58

28

59.

59

19

60.

60

23

61.

61

27

62.

62

20

63.

63

25

64.

64

28

65.

65

27

66.

66

22

67.

67

21

68.

68

19

69.

69

15

70.

70

20

71.

71

22

72.

72

7

73.

73

10

74.

74

12

75.

75

14

76.

76

11

77.

77

12

78.

78

6

79.

79

6

Range of Valid Data Values: 17-79

Summary Statistics: Valid 1137 ;

Variable Format: numeric


Län


Län

Value

Label

Frequency

1.

Stockholms län

224

3.

Uppsala län

48

4.

Södermanlands län

32

5.

Östergötlands län

53

6.

Jönköpings län

50

7.

Kronobergs län

19

8.

Kalmar län

24

9.

Gotlands län

4

10.

Blekinge län

16

12.

Skåne län

155

13.

Hallands län

41

14.

Västra Götalands län

194

17.

Värmlands län

42

18.

Örebro län

32

19.

Västmanlands län

28

20.

Dalarna län

36

21.

Gävleborgs län

34

22.

Västernorrlands län

34

23.

Jämtlands län

14

24.

Västerbottens län

23

25.

Norrbottens län

34

Range of Valid Data Values: 1-25

Summary Statistics: Valid 1137 ;

Variable Format: numeric


Kön


Kön

Value

Label

Frequency

1.

Man

543

2.

Kvinna

594

Range of Valid Data Values: 1-2

Summary Statistics: Valid 1137 ;

Variable Format: numeric


A-region


A-region

Value

Label

Frequency

1.

Stockholm/Södertälje

213

2.

Norrtälje

11

3.

Enköping

8

4.

Uppsala

31

5.

Nyköping

10

6.

Katrineholm

7

7.

Eskilstuna

15

8.

Mjölby/Motala

9

9.

Linköping

20

10.

Norrköping

23

11.

Jönköping

23

12.

Tranås

3

13.

Eksjö/Nässjö/Vetlanda

15

14.

Värnamo

10

15.

Ljungby

3

16.

Växjö

16

17.

Västervik

2

18.

Hultsfred/Vimmerby

4

19.

Oskarshamn

3

20.

Kalmar/Nybro

15

21.

Visby

4

22.

Karlskrona

9

23.

Karlshamn

7

24.

Kristianstad

11

25.

Hässleholm

11

26.

Ängelholm

9

27.

Helsingborg/Landskrona

38

28.

Malmö/Lund/Trelleborg

71

29.

Ystad/Simrishamn

11

30.

Eslöv

4

31.

Halmstad

15

32.

Falkenberg/Varberg

15

33.

Göteborg

93

34.

Uddevalla

22

35.

Trollhättan/Vänersborg

25

36.

Borås

31

37.

Lidköping/Skara

10

38.

Falköping

6

39.

Skövde

10

40.

Mariestad

4

41.

Kristinehamn

6

42.

Karlstad

25

43.

Säffle/Åmål

4

44.

Arvika

11

45.

Örebro

19

46.

Karlskoga

3

47.

Lindesberg

10

48.

Västerås

16

49.

Köping

6

50.

Fagersta

5

51.

Sala

4

52.

Borlänge/Falun

22

53.

Avesta/Hedemora

5

54.

Ludvika

2

55.

Mora

7

56.

Gävle/Sandviken

24

57.

Bollnäs/Söderhamn

5

58.

Hudiksvall/Ljusdal

11

59.

Sundsvall

23

60.

Härnösand/Kramfors

4

61.

Sollefteå

3

62.

Örnsköldsvik

4

63.

Östersund

14

64.

Umeå

16

65.

Skellefteå

4

66.

Lycksele

3

67.

Piteå

8

68.

Luleå/Boden

15

69.

Haparanda/Kalix

5

70.

Kiruna/Gällivare

6

Range of Valid Data Values: 1-70

Summary Statistics: Valid 1137 ;

Variable Format: numeric


Huvudregion


Huvudregion (H-region)

Value

Label

Frequency

1.

Stockholm med förorter

213

3.

Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 km radie från ko

444

4.

Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare ino

193

5.

Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare ino

57

6.

Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 km radie från

66

8.

Göteborg med förorter

93

9.

Malmö med förorter

71

Range of Valid Data Values: 1-9

Summary Statistics: Valid 1137 ;

Variable Format: numeric