Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Åtkomst till data via SND =
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör =
  Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga =
  Data är fritt tillgängliga

Sök och beställ data

33 träffar

Trafiksäkerhetsenkäten är en årligen återkommande studie om trafiksäkerhet. Undersökningen, en av de äldsta löpande undersökningarna inom området, har sedan 1981 genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafi...

Trafikverket

Detta är den femtonde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 1995 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerhete...

 • Vägverket
Publicerad: 1996-01-01

Trafikverket

Detta är den elfte studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförs av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1991 hade det övergripa...

 • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996-01-01

Trafikverket

Detta är den tolfte studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1992 hade det övergri...

 • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996-01-01

Trafikverket

Detta är den trettonde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 1993 hade det övergripande ans...

 • Vägverket
Publicerad: 1996-01-01

Trafikverket

Detta är den tionde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1990 hade det övergri...

 • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996-01-01

Trafikverket

Detta är den fjortonde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 1994 hade det övergripande ans...

 • Vägverket
Publicerad: 1996-01-01

Trafikverket

Detta är den nionde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1989 hade det övergri...

 • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996-01-01

Trafikverket

Detta är den sjuttonde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 1997 hade det övergripande ans...

 • Vägverket
Publicerad: 1998-01-01

Trafikverket

Detta är den sextonde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 1996 hade det övergripande ansv...

 • Vägverket
Publicerad: 1998-01-01

Trafikverket

Detta är den nittonde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 1999 hade det övergripande ansv...

 • Vägverket
Publicerad: 2001-01-01