Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • Åtkomst till data via SND
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Aktiva filter:
Data är fritt tillgängliga

852 träffar

Luleå tekniska universitet

Detta dataset är en sammanställning av nyckelord och fraser från nio scenarieövningar som bygger på en metod för att skapa "extended socioeconomic pathways" (för detaljerad beskrivning, se Nilsson et al 2017). I metoden ...

 • Annika E. Nilsson, Luleå Tekniska Universitet, Avdelningen för samhällsvetenskap
Publicerad: 2022-01-19
Åtkomst till data via SND

RISE Research Institutes of Sweden

Titanoxid har tillsatts till den konventionella soda kalk silikat sammansättningen som utgör det mest använda glaset i olika applikationer. Ytmekaniska egenskaper genom indentering med både nano- och mikroindenter har st...

 • Stefan Karlsson, RISE Research Institutes of Sweden
Publicerad: 2022-01-14
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

Mål att karaktärisera differentially expressed miRNAs mellan friska Norska skogkatter och friska huskatter, samt jämföra med katter med hypertrofisk kardiomyopati (HCM). Sex kastrerade friska katter, tre huskatter (DOM) ...

 • Sofia Hanås, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper
 • Julie Lorent, Science for Life Laboratory
 • Åsa Ohlsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjursgenetik
Publicerad: 2022-01-07
Åtkomst till data via SND

Lunds universitet

Dessa dataset ligger till grund för studien "Springtime stratospheric volcanic aerosol impact on midlatitude cirrus clouds" där vi undersökt hur cirrusmoln påverkas av vulkanisk sulfat aerosol som väller ner från stratos...

 • Moa Sporre, Lunds universitet
 • Johan Friberg, Lunds Universitet
Publicerad: 2021-12-23
Åtkomst till data via SND

Mittuniversitetet

Datasetet består av bilder på fåglar i vindkraftsparker. Den samlas in i två vindkraftsparker i Danmark, Skagen och Klim. Varje bild har sin motsvarande textfil som innehåller objektets plats. Datasetet ligger till grund...

 • Hiba Alqaysi, Mittuniversitetet
Publicerad: 2021-12-08
Åtkomst till data via SND

Göteborgs universitet

Oxidation av isopren med nitratradikaler (NO3) eller av hydroxylradikaler (OH) under höga NOx-förhållanden bildar en betydande mängd organonitrater (ON). ON påverkar NOx-koncentrationerna och följaktligen ozonbildningen ...

 • Epameinondas Tsiligiannis, Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi
 • Mattias Hallquist, Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi
Publicerad: 2021-12-06
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

Vattendrag bidrar med viktiga ekosystemtjänster till samhället och många av dessa processer är kopplade till vattendragens utbyte av gaser med atmosfären. Detaljerad kunskap om vilka processer som reglerar detta gasutbyt...

 • Marcus Klaus, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
 • Thierry Labasque, Universitéde Rennes 1
 • Gianluca Botter, University of Padova, Padova, Italy
 • +2
Publicerad: 2021-12-01
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

Vilda bin har minskat i antal och jordbrukare har därför börjat använda även honungsbin tillsammans med blomremsor. För att ta reda på om blomremsor förstärker vilda bin och dämpar konkurrensen från honungsbin har föreko...

 • Riccardo Bommarco, Sveriges lantbruksuniversitet, Ekologi
Publicerad: 2021-11-24
Åtkomst till data via SND

Lunds universitet

Syftet med studien är att undersöka effekter på resandet av utökat turutbud utanför rusningstid i regional kollektivtrafik. Resandeeffekterna utforskas genom fyra fallstudier i Skåne. Fallstudierna inkluderar regionala t...

 • Joel Hansson, Lunds universitet, Institutionen för teknik och samhälle
Publicerad: 2021-11-22
Åtkomst till data via SND

Högskolan Kristianstad

Material insamlad i Jonstorp norr om Osby med syftet att studera hur en konstruerad våtmark minska färgen på vattnet. Innehåller kemiska och hydrologisk data insamlad i fält. Kemiska data består av analysresultat från a...

 • Henric Djerf, Högskolan Kristianstad
Publicerad: 2021-11-19
Åtkomst till data via SND