Sök och beställ data

3 träffar

Aktiva filter
agriculture-and-rural-industry

Sveriges lantbruksuniversitet

Studiens syfte är att systematiskt göra en översikt, analysera, beskriva och sammanställa vetenskapliga studier på temat innovationsspridning och upptagandet av innovationer hos lantbruksföretag och företag inom agri-foo...

  • Fredrik Fernqvist, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
  • Lisa Blix Germundsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
  • Annie Drottberger, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
  • Sara Spendrup, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Ladda ner data
Publicerad: 2019-12-17

Sveriges lantbruksuniversitet

Studien är en systematisk kartläggning över litteratur rörande innovation i livsmedelssystemet publicerad i vetenskapliga tidskrifter i perioden 1997-2017 och som rör det agrikulturella kunskaps och innovationssystemet i...

  • Fredrik Fernqvist, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
  • Sara Spendrup, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Ladda ner data
Publicerad: 2019-09-02

Lunds universitet

This is a survey of farming households in three different areas of Sweden. Swedish agriculture is presently undergoing a radical reorganization. Regulation systems are dismantled and free markets are established. The tec...

  • Göran Djurfeldt, Lunds universitet, Sociologiska institutionen
  • Ulrich Nitsch, Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för informationslära
  • Cecilia Waldenström, Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för informationslära
Publicerad: 1998