Sök och beställ data

3 träffar

Aktiva filter
plants-and-animals

Lunds universitet

I den här studien undersöker vi förhållandet mellan fågelförekomst och intensitet i markanvändning i ett antal landskap (1km radie) belägna i Skånes slätt- och mellanbygd. I upp till 16 punkter (ca 400 m emellan varje) r...

  • Martin Stjernman, Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet
  • Ola Olsson, Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet
  • Henrik G. Smith, Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet
  • Ullrika Sahlin, Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning
Ladda ner data
Publicerad: 2019-01-25

​SAMBAH – Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise

SAMBAH har undersökt Östersjöns population av Vanlig tumlare (Phocoena phocoena). Populationen är liten och har minskat drastiskt under de senaste årtiondena. Arten är upptagen i bilaga II och IV i the EC Habitats Direct...

  • Ida Carlén, AquaBiota Water Research
Ladda ner data
Publicerad: 2017-08-30

Linköpings universitet

Internationella förhandlingsbarometern (The International Negotiations Survey) är ett forskningsprogram med syfte att öka tvärvetenskaplig kunskap med hjälp av enkätdata som samlas in under internationella förhandlingar....

  • Björn-Ola Linnér, Linköpings universitet, Institutionen för tema
Publicerad: 2017-01-31