Sök och beställ data

5 träffar

Aktiva filter
Eurobarometer

These surveys are the products of a unique program of crossnational and crosstemporal social science research. The effort began in early 1970, when the Commission of the European Community sponsored simultaneous surveys ...

Commission of the European Communities

Denna omgång av Eurobarometern undersökte respondenternas inställning till typiska Eurobarometer-mått såsom allmänhetens medvetenhet om, och attityder till, Europeiska Unionen (EU). Därtill sattes fokus på EU-medborgarna...

 • Karlheinz Reif, Commission of the European Communities
 • Eric Marlier, Commission of the European Communities
 • Commission of the European Communities
Publicerad: 2001

Commission of the European Communities

Denna omgång av Eurobarometern undersökte respondenternas inställning till typiska Eurobarometer-mått såsom allmänhetens medvetenhet om, och attityder till, Europeiska Unionen (EU). Därtill sattes fokus på nya medlemslän...

 • Karlheinz Reif, Commission of the European Communities
 • Eric Marlier, Commission of the European Communities
 • Commission of the European Communities
Publicerad: 1997

Commission of the European Communities

Denna omgång av Eurobarometern innefattar bland annat generella frågor om allmänhetens kännedom och attityder till Europeiska unionen (EU). Enkäten fokuserar även på inköp över gränserna, miljöskydd, regionalpolitik och ...

 • Karlheinz Reif, Commission of the European Communities
 • Eric Marlier, Commission of the European Communities
 • Commission of the European Communities
Publicerad: 1997

Commission of the European Communities

Denna omgång av Eurobarometern undersökte respondenternas inställning till typiska Eurobarometer-mått såsom allmänhetens medvetenhet om, och attityder till, Europeiska Unionen (EU). Därtill sattes fokus på gränsöverskrid...

 • Karlheinz Reif, Commission of the European Communities
 • Eric Marlier, Commission of the European Communities
 • Commission of the European Communities
Publicerad: 1997

Commission of the European Communities

Detta dataset för samman svaren på identiska frågor från två Eurobarometerundersökningar, Eurobarometer 43.0, March-April 1995 (SND 0507) och Eurobarometer 43.1, April-May 1995 (SND 0508). Dessa frågor rörde droganvändni...

 • Karlheinz Reif, Commission of the European Communities
 • Eric Marlier, Commission of the European Communities
 • Commission of the European Communities
Publicerad: 1997