Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • Åtkomst till data via SND
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Aktiva filter:
0000-0001-5711-0073

3 träffar

Chalmers tekniska högskola

 • Simulerade signalfördröjningar av mikrovågor och atmosfärens strålningstemperaturer i frekvensområdet 14–40 GHz vid Onsala rymdobservatorium

Data innehåller tidsserier med signalfördröjning på grund av vattenånga och och mängden flytande vatten samt flerdimensionella tidsserier av atmosfärens strålningstemperatur i frekvensområdet 14-40 GHz vid Onsala rymdobs...

 • Peter Forkman, Chalmers tekniska högskola, Rymd-, geo- och miljövetenskap
 • Jonas Flygare, Chalmers tekniska högskola, Rymd-, geo- och miljövetenskap
 • Gunnar Elgered, Chalmers tekniska högskola, Rymd-, geo- och miljövetenskap
Publicerad: 2021-10-04
Åtkomst till data via SND

Chalmers tekniska högskola

 • Horisontella gradienter med hög tidsupplösning hos atmosfärens vattenånga uppmätta med globala navigationssystem (GNSS) och mikrovågsradiometri

Svensk version av sammanfattningen av den publicerade artikeln som använt sig av datamängden: Vi har använt ett år (2019) av GNSS-observationer vid Onsala rymdobservatorium på den svenska västkusten för att skatta de li...

 • Gunnar Elgered, Chalmers tekniska högskola, Rymd-, geo- och miljövetenskap
 • Tong Ning, Lantmäteriet
Publicerad: 2021-07-21
Åtkomst till data via SND

Chalmers tekniska högskola

 • Horisontella atmosfärsgradienter skattade med hjälp av rymdgeodetiska tekniker

Datamängden består av atmosfärsmätningar med hjälp av signaler från globala satellitbaserade navigationssystem. Data är insamlade vid fem platser i Sverige, från 2006 till 2016. Speciellt fokus är på Onsala rymdobservato...

 • Gunnar Elgered, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
 • Peter Forkman, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
 • Rüdiger Haas, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
 • +1
Publicerad: 2019-02-22
Åtkomst till data via SND