Aktiva filter:
0000-0002-4998-5723

1 träff

Sveriges lantbruksuniversitet

Denna publikation är en del av projektet GINFRA – green rights-of-way infrastructure for biodiversity and ecosystem services. Projektets huvudsyfte var att kvantifiera om linjära infrastrukturmiljöer (såsom vägkanter och...

  • Juliana Dániel-Ferreira, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi
  • Åsa Berggren, Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi
  • Jörgen Wissman, Sveriges Lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald
  • +1
Publicerad: 2021-08-26
Åtkomst till data via SND