Aktiva filter:
0000-0003-2033-3307

2 träffar

Chalmers tekniska högskola

Data innehåller tidsserier med signalfördröjning på grund av vattenånga och och mängden flytande vatten samt flerdimensionella tidsserier av atmosfärens strålningstemperatur i frekvensområdet 14-40 GHz vid Onsala rymdobs...

  • Peter Forkman, Chalmers tekniska högskola, Rymd-, geo- och miljövetenskap
  • Jonas Flygare, Chalmers tekniska högskola, Rymd-, geo- och miljövetenskap
  • Gunnar Elgered, Chalmers tekniska högskola, Rymd-, geo- och miljövetenskap
Publicerad: 2021-10-04
Åtkomst till data via SND

Chalmers tekniska högskola

Datamängden består av atmosfärsmätningar med hjälp av signaler från globala satellitbaserade navigationssystem. Data är insamlade vid fem platser i Sverige, från 2006 till 2016. Speciellt fokus är på Onsala rymdobservato...

  • Gunnar Elgered, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
  • Peter Forkman, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
  • Rüdiger Haas, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
  • +1
Publicerad: 2019-02-22
Åtkomst till data via SND