Aktiva filter:
0000-0001-5856-5539

4 träffar

Sveriges lantbruksuniversitet

Mikrosatellitdata för Lobaria pulmonaria, insamlade i Kuhmo i östra Finland. För fullständig beskrivning, se: Ronnås, C., Werth, S., Ovaskainen, O., Várkonyi, G., Scheidegger, C., & Snäll, T. (2017). Discovery of long...

  • Tord Snäll, Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken
  • Cecilia Ronnås, Sveriges lantbruksuniversitet
Publicerad: 2019-09-17
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

Materialet innehåller data som användes i studien av Fabritius m. fl. (2019): Estimation of metapopulation colonization rates from disturbance history and occurrence pattern data, tidskrift Ecology. Alla data har tidigar...

  • Henna Fabritius, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Heini Lankia, Helsingfors universitet
  • Tuomo Wallenius, Helsingfors universitet
  • +3
Publicerad: 2019-06-03
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

Ett nytt sätt att beräkna kolonisationshastigheten som kräver 70% mindre arbete finns nu som alternativ till den klassiska metoden som kräver mycket mer fältarbete. En mer utförlig beskrivning finns på den engelska ka...

  • Tord Snäll
Publicerad: 2018-11-30
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

Data från observatiner av ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) i Sverige. För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0225

  • Tord Snäll, Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken
  • Louise Mair, Newcastle University, Natural and Environmental Sciences
Publicerad: 2018-06-08
Åtkomst till data via SND