Aktiva filter:
0000-0002-1577-3570

1 hit

Göteborgs universitet

I studien analyseras lyckoforskning (happiness studies) som ett framväxande forskningsfält inom olika vetenskapliga discipliner och forskningsområden. Genom att använda fyra operationaliserade söktermer i Web of Science:...

  • Christopher Kullenberg, Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
  • Gustaf Nelhans, Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Publicerad: 2015-04-09
Åtkomst till data via SND